Personel

Araş.Gör.Dr. PINAR ÖZDEN
Araş.Gör.Dr.
Pınar Özden
@ E-posta
pozden@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1604

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fen Fakültesi / Fizik Bölümü / Yoğun Madde Fiziği Abd

Kadro Birimi

Fen Fakültesi / Fizik Bölümü / Yoğun Madde Fiziği Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği 21.06.2007

Yüksek Lisans

Muğla Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik 2010

Doktora

Muğla Sıtkı Koman Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik 15.05.2017

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Bolsu Kariper Saliha Esra, Kariper İshak Afşin, Mercan Serdar, Özden Pınar, 2024. Effect of acid catalysts on amorphous graphene oxide aerogel production. Materialwissenschaft und Werkstofftechnik
2-) Pakma Osman, Özenç Mehmet Emin, Özden Pınar, Avcı Nejmettin, Özden Şadan, Kariper İshak Afşin, 2023. Electrical and photoresponse properties of metal–polymer–semiconductor device with TMPTA interface material. Journal of Materials Science: Materials in Electronics
3-) Özerden Enise, Özden Pınar, Kariper İshak Afşin, Pakma Osman, 2022. The electrical characterization of metal–insulator–semiconductor device with ß-naphthol orange interface. Journal of Materials Science: Materials in Electronics
4-) Özden Pınar, Mamuk Atilla Eren, Avcı Nejmettin, 2019. Investigation of the Viscoelastic Properties of 4-propoxy-biphenyl-4-carbonitrile. Liquid Crystals
5-) Nesrullazade Arif, Özden Pınar, 2016. Investigation of Phase States Thermo Morphologic Magneto Morphologic and Refractive Properties of Mesophases in Dodecyltrimethyl Ammonium Bromide Water Lyotropic Liquid Crystalline System. Tenside Surfactants Detergents
6-) Özden Pınar, Nesrullazade Arif, 2015. Comparative Investigations of the Thermotropic and Optical Refractive Properties in Micellar Isotropic Phase and Nematic Calamitic Mesophase of Hexadecyltrimethyl Ammonium Bromide Water and Hexadecyltrimethyl Ammonium Bromide Water 1 Decanol Lyotropic Liquid Crystalline Systems. Colloid and Polymer Science
7-) Özden Pınar, Nesrullazade Arif, Oktik Şener, 2010. Phase States and Thermomorphologic Thermotropic and Magnetomorphologic Properties of Lyotropic Mesophases Sodium Lauryl Sulphate Water 1 Decanol Liquid Crystalline System. Physical Review E

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Özden Pınar, 2023. 4-buthoxyphenyl 4’-hexylbenzoate Sıvı Kristal Molekülünün Geometrik Yapısının İncelenmesi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
2-) Özden Pınar, Mamuk Atilla Eren, Özden Şadan, Avcı Nejmettin, 2021. 4-propoxy-biphenyl-4-carbonitrile Nematik Sıvı Kristalinin Dielektrik Özellikleri. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi
3-) Özden Pınar, Avcı Nejmettin, 2017. Asılı ve Tek Damla Yöntemiyle Liyotropik Sıvı Kristallerde Yüzey Gerilimlerinin Belirlenmesi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Özden Pınar, 2022. Wavelength depending measurements of the optical anisotropic properties of 5CB liquid crystal. 3nd International Conference on Light and Light-based Technologies (ICLLT-2022)
2-) Özden Pınar, 2022. 8CB Sıvı Kristal Molekülünün Dalga Boyuna Bağlı Çift Kırılımının Berek Kompansatörü Yöntemiyle Belirlenmesi. International Dumlupınar Science and Mathematics Congress - IDUSMAC 2022
3-) Mamuk Atilla Eren, Avcı Nejmettin, Özden Pınar, Nesrullazade Arif, 2017. Electrical Properties of D-103 Nematogen Depends on Temperature and Frequency. International Conference on Technology, Engineering and Science (ICONTES)
4-) Özden Pınar, Avcı Nejmettin, Mamuk Atilla Eren, Nesrullazade Arif, 2017. Dielectric Measurement of N-(p-n-butoxybenzylidene)-p-n-butylanilinein the Frequency Range 100 Hz to 1 MHz. Turkish Physical Society 33rd International Physics Congress
5-) Mamuk, A.E., Özden, P., Nesrullajev, A., 2015. Studies of Optical and Thermo-Optical Properties of H-70 by Polythermic Refractometry Technique. 9th Physics Conference of the Balkan Physical Union
6-) Yüksel, T., İnanç, P., Eryılmaz, Ö., 2006. The Effects of Computer Based Physics Education on Achievement and Interest of Student. 4th International Student Conference of the Balkan Physical Union (ISCBPU-4)
7-) Eryılmaz, Ö., Yüksel, T., İnanç, P., 2006. The Effects of Multiple Intelligence Theory on Physics Education. 4th International Student Conference of the Balkan Physical Union (ISCBPU-4)
8-) İnanç, P., Eryılmaz, Ö., Yüksel, T., 2006. Misconceptions About Electric Current. 4th International Student Conference of the Balkan Physical Union (ISCBPU-4)

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Mamuk Atilla Eren, Nesrullazade Arif, Özden Pınar, Altınay Yasemin, 2017. Morphologic Peculiarities of Textures: Singularities in Thermotropic and Lyotropic Nematics. Turkish Physical Society 33rd International Physics Congress
2-) Özden Pınar, Altınay Yasemin, Nesrullazade Arif, 2017. Peculiarities of Homeotropic Alignment of Nematic Mesophases in Lyotropic Liquid Crystal. Turkish Physical Society 33rd International Physics Congress
3-) Altınay Yasemin, Özden Pınar, Nesrullazade Arif, 2017. Induced Defects and Non-Homogeneities in Textures of Lyotropic Nematics. Turkish Physical society 33rd International Physics Congress
4-) Özden, P., Nesrullajev, A., 2016. Study of Thermo-Morphologic, Magneto-Morphologic and Optical Refractive Properties of Mesophases in Dodecyltrimethyl Ammonium Bromide – Water Lyotropic Liquid Crystalline System. 2nd International Congress on the World of Technology and Advanced Materials (WITAM 2016)
5-) Özden, P., Nesrullajev, A., 2016. Triangle Phase Diagram of Tetradecyl Trimethyl Ammonium Bromide – Water – 1-Decanol Lyotropic System. Mesomorphism and Morphology. 2nd International Congress on the World of Technology and Advanced Materials (WITAM 2016)
6-) Özden, P., Nesrullajev, A., 2016. Comparative investigations of mesomorphic and optical refractive properties in L1 phase and NC mesophase: Hexadecyltrimethyl ammonium bromide/water and hexadecyltrimethyl ammonium bromide/water/1-decanol lyotropic systems. 2nd International Congress on the World of Technology and Advanced Materials (WITAM 2016)
7-) Nesrullajev, A., Mamuk, A.E., Özden, P., Mutlu, C., 2015. Orientational Peculiarities of Monocrystalline Textures in Optically Uniaxial and Biaxial Nematics: Optical Conoscopic Studies. 9th Physics Conference of the Balkan Physical Union
8-) Mamuk, A.E., Özden, P., Nesrullajev, A., 2015. Investigation of Optical and Morphological Properties of 6OCB Nematogen. 9th Physics Conference of the Balkan Physical Union
9-) Nesrullajev, A., Özden, P., Mamuk, A.E., 2015. Surface, Linear and Point-Like Defects in Aligned and Non-Aligned Textures of Nematic Liquid Crystals. 9th Physics Conference of the Balkan Physical Union
10-) Özden, P., Mamuk, A.E., Nesrullajev, A., Mutlu, C., 2015. Comparative Investigation of Refractive Properties of Thermotropic anmd Lyotropic Nematic Mesophases. 9th Physics Conference of the Balkan Physical Union
11-) Özden, P., Mutlu, C., Mamuk, A.E., Nesrullajev, A., 2015. Determination of Phase States and Investigation of Thermo-Morphologic and Refractive Properties of L1 Phase and E Mesophase in Binary Dodecyl Trimethyl Ammonium Bromide + Water Lyotropic System. 9th Physics Conference of the Balkan Physical Union
12-) Özden, P., Nesrullajev, A., Oktik, Ş., 2008. Peculiarities of Magneto-Mophologic Behaviour of Lyotropic Nematic and Cholesteric Mesophases in Amphiphilic Systems. Condensed Matter Physics Conference of Balkan Countries

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Özden Pınar, 2019. E-7 Nematik Sıvı Kristalinin Kapasitans Yöntemiyle Elastik Özelliklerinin Belirlenmesi. VIII. Yoğun Madde Fiziği İzmir Toplantısı

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Mamuk, A.E., Özden, P., Nesrullajev, A., 2015. Schiff Temelli ve Alkyl-Oxcycyanobiphenyl Temelli Termotropik Nematik Sıvı Kristallerin Kırıcılık Özelliklerinin İncelenmesi. Yoğun Madde Fiziği – Ankara Toplantısı, Gazi Üniversitesi, 25 Aralık 2015
2-) Özden, P., Mamuk, A.E., Nesrullajev, A., 2015. Hexadecyltrimethyl Ammonium Bromide/Su ve Hexadecyltrimethyl Ammonium Bromide/Su/1-Dekanol (CTAB/H2O/DeOH) Liyotropik Sıvı Kristal Sistemlerinde İzotropik Miseller Fazının Optiksel Kırılma Özelliklerinin İncelenmesi. Yoğun Madde Fiziği – Ankara Toplantısı, Gazi Üniversitesi, 25 Aralık 2015
3-) Özden, P., Mamuk, A.E., Nesrullajev, A., 2015. Conoscopic Images and Structures of Aligned Textures in Thermotropic Nematic Liquid Crystals. MSKÜ Fen Bilimleri Araştırma Sempozyumu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 26 Mayıs 2015, Muğla/TÜRKİYE
4-) Özden, P., Nesrullajev, A., Mutlu, C., 2015. Optical Refractive Properties of Nematic Calamitic Mesophase: Amhiphile/Water/Aliphatic Alchol Lyotropic Systems. MSKÜ Fen Bilimleri Araştırma Sempozyumu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 26 Mayıs 2015, Muğla/TÜRKİYE
5-) Özden, P., Nesrullajev, A., 2015. Peculiarities of Specific Textures of Nematic-Calamitic Mesophase in Lyotropic Liquid Crystalline Systems. MSKÜ Fen Bilimleri Araştırma Sempozyumu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 26 Mayıs 2015, Muğla/TÜRKİYE
6-) Nesrullazade, A., Özden, P., 2012. Sodium Laufryl Sulphate/Su/1-Decanol Liyotroopik Sıvı Kristalik Sistemin Sıcaklığa Bağlı Üçgen Faz Diyagramları. ADIM Fizik Günleri II
7-) Özden, P., Nesrullajev, A., Oktik, Ş., 2010. Sodium Lauryl Sulphate/Su/1-Decanol Üç Bileşenli Liyotropik Sıvı Kristalik Sisteminde Nematik-Diskotik Mezofazının Özellikleri. ADIM Fizik Günleri-I

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Anadolu Öğretmen Dergisi. 2023. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2023. Hakemlik Sayısı: 1

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) The electrical characterization of metal–insulator–semiconductor device with ß-naphthol orange interface - Atıf Yılı: 2024 Atıf Sayısı: 1
2-) Electrical and photoresponse properties of metal–polymer–semiconductor device with TMPTA interface material - Atıf Yılı: 2024 Atıf Sayısı: 1
3-) Investigation of the Viscoelastic Properties of 4-propoxy-biphenyl-4-carbonitrile - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
4-) The electrical characterization of metal–insulator–semiconductor device with ß-naphthol orange interface - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 3
5-) Investigation of the Viscoelastic Properties of 4-propoxy-biphenyl-4-carbonitrile - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
6-) Phase States and Thermomorphologic Thermotropic and Magnetomorphologic Properties of Lyotropic Mesophases Sodium Lauryl Sulphate Water 1 Decanol Liquid Crystalline System - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
7-) Investigation of the Viscoelastic Properties of 4-propoxy-biphenyl-4-carbonitrile - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
8-) Phase States and Thermomorphologic Thermotropic and Magnetomorphologic Properties of Lyotropic Mesophases Sodium Lauryl Sulphate Water 1 Decanol Liquid Crystalline System - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
9-) Investigation of Phase States Thermo Morphologic Magneto Morphologic and Refractive Properties of Mesophases in Dodecyltrimethyl Ammonium Bromide Water Lyotropic Liquid Crystalline System - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
10-) Phase States and Thermomorphologic Thermotropic and Magnetomorphologic Properties of Lyotropic Mesophases Sodium Lauryl Sulphate Water 1 Decanol Liquid Crystalline System - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
11-) Phase States and Thermomorphologic Thermotropic and Magnetomorphologic Properties of Lyotropic Mesophases Sodium Lauryl Sulphate Water 1 Decanol Liquid Crystalline System - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
12-) Phase States and Thermomorphologic Thermotropic and Magnetomorphologic Properties of Lyotropic Mesophases Sodium Lauryl Sulphate Water 1 Decanol Liquid Crystalline System - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
13-) Comparative Investigations of the Thermotropic and Optical Refractive Properties in Micellar Isotropic Phase and Nematic Calamitic Mesophase of Hexadecyltrimethyl Ammonium Bromide Water and Hexadecyltrimethyl Ammonium Bromide Water 1 Decanol Lyotropic Liquid Crystalline Systems - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
14-) Phase States and Thermomorphologic Thermotropic and Magnetomorphologic Properties of Lyotropic Mesophases Sodium Lauryl Sulphate Water 1 Decanol Liquid Crystalline System - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 4
15-) Phase States and Thermomorphologic Thermotropic and Magnetomorphologic Properties of Lyotropic Mesophases Sodium Lauryl Sulphate Water 1 Decanol Liquid Crystalline System - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
16-) Phase States and Thermomorphologic Thermotropic and Magnetomorphologic Properties of Lyotropic Mesophases Sodium Lauryl Sulphate Water 1 Decanol Liquid Crystalline System - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 3
17-) Phase States and Thermomorphologic Thermotropic and Magnetomorphologic Properties of Lyotropic Mesophases Sodium Lauryl Sulphate Water 1 Decanol Liquid Crystalline System - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) The electrical characterization of metal–insulator–semiconductor device with ß-naphthol orange interface - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
2-) Asılı ve Tek Damla Yöntemiyle Liyotropik Sıvı Kristallerde Yüzey Gerilimlerinin Belirlenmesi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Investigation of the Viscoelastic Properties of 4-propoxy-biphenyl-4-carbonitrile - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
2-) Investigation of the Viscoelastic Properties of 4-propoxy-biphenyl-4-carbonitrile - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Investigation of the Viscoelastic Properties of 4-propoxy-biphenyl-4-carbonitrile - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
2-) Phase States and Thermomorphologic Thermotropic and Magnetomorphologic Properties of Lyotropic Mesophases Sodium Lauryl Sulphate Water 1 Decanol Liquid Crystalline System - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Ar-Ge Projesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Seçici geçirgenliğe sahip kolesterik sıvı kristallerin cam kaplaması olarak kullanılması ve Muğla ili için ısıl ve elektrik enerjisi tasarrufuna etkisinin incelenmesi. 2017-2020
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Araştırma Projesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Geniş Sıcaklık Aralığında Sıvı Kristalik Malzemelerin Termotropik, Optiksel Kırıcılık ve Optiksel Çift Kırıcılık Özelliklerinin İncelenmesi. 2015-2017
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Sıvı Kristallerde Defektif Tekstürlerin ve Defekt Oluşumların Morfolojik Yapısal Termotropik ve Optiksel Özelliklerinin İncelenmesi. 2015-2018
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. SONLU BOYUTLU MİSELLİ LİYOTROPİK SIVI KRİSTALİK MEZOFAZLARIN TERMO-MORFOLOJİK, TERMOTROPİK, TERMO-OPTİKSEL VE DİELEKTRİK ÖZELLİKLERİNİN. 2015-2017
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Yeni Termotropik Kalamitik Sıvı Kristalik Malzemelerin Sentezlenmesi, Karakterizasyonu ve Termo-Morfolojik Özelliklerinin İncelenmesi. 2012-2014
6-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Araştırma Projesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Çoklu Faz Geçişli Sıvı Kristallerin Termo-Morfolojik, Termotropik, Termo-optiksel ve Termodinamik Özelliklerinin İncelenmesi. 2009-2012
7-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Liyotropik Nematik ve Kolesterik Mezofazların Optiksel, Termo-Morfolojik ve Termooptiksel Özelliklerinin İncelenmesi. 2008-2010

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) Condensed Matter Physics Conference of Balkan Countries. Türkiye. . 2008
2-) ILASS Europa 2007 21st Annual Conference on Liquid Atomization and Spray Systems. Türkiye. . 2007

Verdiği Dersler

FİZ1814 2023-2024 Bahar

Genel Fizik

FİZ3502 2023-2024 Bahar

Akışkanlar Mekaniği

FİZ1814 2022-2023 Bahar

Genel Fizik

FİZ2006 2022-2023 Bahar

Modern Fizik Laboratuvarı

FİZ4511 2022-2023 Güz

Geometri Optiği, Fotometri, Optiksel Sistemler