Personel

Doç.Dr. SEMRA PURKIS
Doç.Dr.
Semra Purkıs
@ E-posta
purkis@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1412

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / Uluslararası İktisat Abd

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / Uluslararası İktisat Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Marmara Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü 1982

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi İktisat 1984

Doktora

iktisat 1990

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Purkıs Semra, 2019. Invisible Borders of the City for the Migrant Women from Turkey: Gendered Use of Urban Space and Place Making in Cinisello/Milan. Journal of Migration Integration
2-) Purkıs Semra, 2019. Muğla'nın Kaliteli Bir Yaşam Ekseninde Gelişme Olanaklarının Kömürle Enerji üretimi Çerçevesinde Değerlendirilmesi. Eğitim Bilim Toplum
3-) Purkıs Semra, Güngör Fatih, 2017. Drifting Here and There But Going Nowhere: the Case of Migrants from Turkey in Milan in the Era of Global Economic Crisis. Journal of International Migration and Integration,
4-) Purkıs Semra, 2016. İstanbul’da İnşaat Odaklı Birikimin Durdurulamayan Yükselişi: Konut Fazlasına Karşın Artan Konut Açığı. Mülkiye Dergisi
5-) Dişbudak Cem, Purkıs Semra, 2016. Forced Migrants or Voluntary Exiles: Ethnic Turks of Bulgaria in Turkey. Journal of International Migration and Integration
6-) Dişbudak, C., Purkis, S., 2016. “Forced Migrants or Voluntary Exiles: Ethnic Turks of Bulgaria in Turkey”. Journal of International Migration and Integration
7-) Purkis, S., Güngör, F., 2016. DRIFTING HERE AND THERE BUT GOING NOWHERE: Turkish Migrants in Milan in the Era of Global Economic Crisis . Journal of International Migration and Integration
8-) Purkis, S., 2016. İstanbul’da İnşaat Odaklı Birikimin Durdurulamayan Yükselişi: Konut Fazlasına Karşın Artan Konut Açığı . Mülkiye Dregisi
9-) Purkis, S., Güngör, F., 2015. İtalya, Milano’da Yaşayan Türkiyelilerin Göçmenlik Deneyimleri. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi
10-) Purkıs Semra, Güngör Fatih, 2015. İtalya, Milano’da Yaşayan Türkiyelilerin Göçmenlik Deneyimleri. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi
11-) Purkıs Semra, 2014. Hukuka Aykırı Yasalar Yoluyla Mekan Üzerinden Pervasız Birikim. Eğitim Bilim Toplum
12-) Purkıs Semra, Kurtuluş Hatice, 2013. Spatially Segregated and Socially Excluded Turkish Migrants in Northern Cyprus. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi
13-) Purkıs Semra, 2008. Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a Son Göçlerde Kadın İşgücünün Göçmenlik Haller. Eğitim Bilim Toplum Dergisi
14-) Purkıs Semra, 2006. Modern Köleler : Göçmenler. Eğitim Bilim Toplum Dergisi

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Purkıs Semra, 2019. Can the Green Economy Be a Solution for the Ecological Crisis. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMİ VE YÖNETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
2-) Hatice Kurtuluş, Purkıs Semra, 2008. Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a göç Dalgaları: Lefkoşa’nın Dışlanmış Göçmen-Enformel Emekçileri. Toplum ve Bilim
3-) Purkıs Semra, 2008. Turizmle Kalkınmada Enformel Emek Kullanımı: Marmaris Örneği. Gazi Üniversitesi Ekonomik Yaklaşım Dergisi

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Purkıs Semra, 2018. Küreselleşme Söyleminin mi Yoksa Kapitalizmin mi Sonu?. İktisat Dergisi
2-) Purkıs Semra, Hatice Kurtuluş, 2013. İstanbul’da Yeni Konut Sunumu: Dinamikler ve Aktörler. Mimarist
3-) Purkıs Semra, 2007. Merkez Ülkelerde Ekonomide Enformelleşme ve Göçmen İşgücü. İktisat Dergisi
4-) Purkıs Semra, 2006. Çevre ve Yarı Çevre Ülkelerde Ekonomide Enformelleşme ve Marjinalleşme Süreçleri. İktisat Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Purkıs Semra, 2018. How Green is the Green Economy? A Suggestion of an Alternative Framework. Econworld Eight International Conference in Economics
2-) Purkıs Semra, 2017. Sustainability of Construction led Development: The Case of Turkey. 2nd International Conference on Scientific Cooperation for the Future in Economics and Administrative Sciences
3-) Purkıs Semra, 2017. Konut Fazlası mı? Konut Açığı mı? : İstanbul örneği üzerinden bir tartışma. Beşinci Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi
4-) Purkıs Semra, Hatice Kurtuluş, Adalet Alada, 2013. Paving the Way for the Real Estate Players by Authoritarian Urban Policies in Istanbul. Paving the Way for the Real Estate Players by Authoritarian Urban Policies in Istanbul
5-) Purkıs Semra, 2009. Dünyada Turizm Endüstrisi’nin Örgütlenmesi ve Marmaris Örneği. Anadolu International Conference in Economics

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Purkıs Semra, 2019. Is the Green Economy Appropriate Remedy for the World Economic and Ecological Crises?. MECAS - Seventh International Mediterranean Social Sciences Congress
2-) Purkıs Semra, 2017. Invisible Borders of the City for the Turkish Migrant Women in Milan. International Social Sciences and Humanities
3-) Purkis, S., 2016. DRIFTING MIGRANTS OF PROTRACTED MIGRATION IN THE ERA OF DEEPENING GLOBAL ECONOMIC CRISIS: The Case of Migrants from Turkey in Milan . INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SOCIAL SCIENCE RESEARCH IX. EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES
4-) Purkıs Semra, Hatice Kurtuluş, 2012. New Models of Housing, Unjust Spatial Distribution of Social Classes in Istanbul. ISA (International Sociological Association tarafından düzenlenen Second ISA Forum Of Sociology: Social Justice and Democratization
5-) Dişbudak Cem, Purkıs Semra, 2012. Forced Migrants or Voluntary Exiles: Bulgarian Turks in Turkey”,. European Social Science History
6-) Dişbudak Cem, Purkıs Semra, 2011. İmbalances in Labour Markets: The Turkish Case”. 10th International Conference of the Middle East Economic Association (MEEA),
7-) Purkıs Semra, Hatice Kurtuluş, 2010. The Settlers’ of Cyprus”. Ninth METU Conference on International Relations: The Mediterranean in the World System, Structures and Processes
8-) Purkıs Semra, 2009. Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a Son Göçlerde Kadın İşgücünün Göçmenlik Halleri. Third International Conference on Women’s StudiesGender at the Crossroads
9-) Purkıs Semra, Kurtuluş Hatice, 2008. Twofold Socio-spatial Segregation Processes in the Troubled Region: The Case of Nicosia / Cyprus. ISA, First World Forum of Sociology RC21
10-) Purkıs Semra, Hatice Kurtuluş, 2008. Globalisation, Informalisation Processes in the Economy and Migrant Labour: Informal Migrant Labour in Nicosia / Cyprus. 7Th International Conference of MEEA
11-) Hatice Kurtuluş, Purkıs Semra, 2007. Urban Poverty and Sustainability in a Divided Island of Cyprus. ISA, RC21, Urban Justice and Sustainability
12-) Purkıs Semra, Hatice Kurtuluş, 2007. From the Residential Tourism to the Coastal Urbanisation, New Dimensions of International Migration. ISA-RC21 Urban Justice and Sustainability

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Purkis, S., 2015. Sermaye Kentleri Nasıl Dönüştürüyor?. Akyaka Nail Çakırhan Günleri

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Purkıs Semra, İslamoğlu Bahar, 2011. Neo-liberal Politikaların Tarım Sektörüne Etkileri: Muğla Merkez Tütün Örneğ. 12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi

(C-1) Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Purkıs Semra, 2018. Migration, Politics, Violence and Women’s Studies,/Gendered Use of Urban Space: The Case of Turkish Migrant Women in Cinisello Balsamo/Milan. Yayın Evi: Verlag Dr. Kovac GmbH Editör Adı: Leyla Aydemir
2-) Purkıs Semra, 2009. Gender at the Crossroads. Multi-disciplinary Perspectives/Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a Son Göçlerde Kadın İşgücünün Göçmenlik Halleri. Yayın Evi: Eastern Mediterranean University Press Editör Adı: Nurten Kara

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Purkıs Semra, 2020. Yeşil Ekonominin Ekoloji Politiği: Doğanın Çığlığı/. Yayın Evi: Ekin Basım Yayın Dağıtım Editör Adı: Semra PURKIS
2-) Purkıs Semra, 2018. Disiplinlerarası Bakış Açısı ile Yönetişim/Yönetişim Küreselleşme Sürdürülebilirlik Üçgeninde Yeşil Ekonomi Ne Kadar Yeşil Tartışmasına Alternatif Bir Teorik Çerçeve Önerisi,. Yayın Evi: Gazi Kitabevi Editör Adı: Tuğba Uçma Uysal ve Ganite Kurt
3-) Hatice Kurtuluş; Semra Purkis, 2014. Kuzey Kıbrıs’ta Türkiyeli Göçmenler/. Yayın Evi: İş Bankası Yayınları Editör Adı: Ali Berktay
4-) Purkıs Semra, Hatice Kurtuluş, 2010. Tarih, Sınıflar ve Kent/Göçmenlerin Vatandaşlık, Kimlik ve Aidiyet Üzerinden Sosyal Dışlanması: Kuzey Kıbrıs’ta TC’li olmak. Yayın Evi: Dipnot Yayınları Editör Adı: Ali Ekber Doğan ve Besime Şen)
5-) Purkıs Semra, 2008. Turizmle Kalkınma ve Kentlerin Kimlik Arayışları: Marmaris Örneği/. Yayın Evi: Marmaris Ticaret Odası Ekonomi Yayınları III Editör Adı: Kayhan Budak
6-) Purkıs Semra, 1992. Dünya Ekonomisinde Borç Mekanizmasının İŞlevi: Az Gelişmiş Ülke Deneyimleri/. Yayın Evi: Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü: İktisat Yazıları Editör Adı: Marmara Üniversitesi İktisat Yazıları

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) African Educational Research Journal,. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Journal of International Migration and Integration. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
3-) International Journal of Geography and Geography Education (IGGE). 2019. Hakemlik Sayısı: 1
4-) EKONOMİK VE YÖNETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Balkan Sosyal Bilimler Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Praksis. 2016. Hakemlik Sayısı: 2
3-) Praksis. 2015. Hakemlik Sayısı: 3
4-) Eğitim Bilim Toplum. 2015. Hakemlik Sayısı: 2
5-) Eğitim Bilim Toplum. 2014. Hakemlik Sayısı: 2
6-) Eğitim Bilim Toplum. 2013. Hakemlik Sayısı: 3

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a göç Dalgaları: Lefkoşa’nın Dışlanmış Göçmen-Enformel Emekçileri - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Drifting Here and There But Going Nowhere: the Case of Migrants from Turkey in Milan in the Era of Global Economic Crisis - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Kuzey Kıbrıs’ta Türkiyeli Göçmenler/ - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) Spatially Segregated and Socially Excluded Turkish Migrants in Northern Cyprus - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
5-) Konut Fazlası mı? Konut Açığı mı? : İstanbul örneği üzerinden bir tartışma - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
6-) Kuzey Kıbrıs’ta Türkiyeli Göçmenler/ - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
7-) Tarih, Sınıflar ve Kent/Göçmenlerin Vatandaşlık, Kimlik ve Aidiyet Üzerinden Sosyal Dışlanması: Kuzey Kıbrıs’ta TC’li olmak - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
8-) Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a göç Dalgaları: Lefkoşa’nın Dışlanmış Göçmen-Enformel Emekçileri - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Turizmle Kalkınmada Enformel Emek Kullanımı: Marmaris Örneği - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Invisible Borders of the City for the Migrant Women from Turkey: Gendered Use of Urban Space and Place Making in Cinisello/Milan - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Turizmle Kalkınmada Enformel Emek Kullanımı: Marmaris Örneği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) İtalya, Milano’da Yaşayan Türkiyelilerin Göçmenlik Deneyimleri - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
5-) Kuzey Kıbrıs’ta Türkiyeli Göçmenler/ - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
6-) Kuzey Kıbrıs’ta Türkiyeli Göçmenler/ - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
7-) Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a göç Dalgaları: Lefkoşa’nın Dışlanmış Göçmen-Enformel Emekçileri - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
8-) Kuzey Kıbrıs’ta Türkiyeli Göçmenler/ - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
9-) Çevre ve Yarı Çevre Ülkelerde Ekonomide Enformelleşme ve Marjinalleşme Süreçleri - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1
10-) Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a göç Dalgaları: Lefkoşa’nın Dışlanmış Göçmen-Enformel Emekçileri - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1
11-) Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a göç Dalgaları: Lefkoşa’nın Dışlanmış Göçmen-Enformel Emekçileri - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Drifting Here and There But Going Nowhere: the Case of Migrants from Turkey in Milan in the Era of Global Economic Crisis - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Turizmle Kalkınma ve Kentlerin Kimlik Arayışları: Marmaris Örneği/ - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) DRIFTING HERE AND THERE BUT GOING NOWHERE: Turkish Migrants in Milan in the Era of Global Economic Crisis - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Invisible Borders of the City for the Migrant Women from Turkey: Gendered Use of Urban Space and Place Making in Cinisello/Milan - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
2-) Dünyada Turizm Endüstrisi’nin Örgütlenmesi ve Marmaris Örneği - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Kuzey Kıbrıs’ta Türkiyeli Göçmenler/ - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
4-) Invisible Borders of the City for the Migrant Women from Turkey: Gendered Use of Urban Space and Place Making in Cinisello/Milan - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
5-) Spatially Segregated and Socially Excluded Turkish Migrants in Northern Cyprus - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
6-) İtalya, Milano’da Yaşayan Türkiyelilerin Göçmenlik Deneyimleri - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
7-) Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a göç Dalgaları: Lefkoşa’nın Dışlanmış Göçmen-Enformel Emekçileri - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
8-) İstanbul’da İnşaat Odaklı Birikimin Durdurulamayan Yükselişi: Konut Fazlasına Karşın Artan Konut Açığı - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
9-) “Forced Migrants or Voluntary Exiles: Ethnic Turks of Bulgaria in Turkey” - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
10-) Kuzey Kıbrıs’ta Türkiyeli Göçmenler/ - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
11-) İstanbul’da İnşaat Odaklı Birikimin Durdurulamayan Yükselişi: Konut Fazlasına Karşın Artan Konut Açığı - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
12-) Çevre ve Yarı Çevre Ülkelerde Ekonomide Enformelleşme ve Marjinalleşme Süreçleri - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
13-) Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a göç Dalgaları: Lefkoşa’nın Dışlanmış Göçmen-Enformel Emekçileri - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
14-) Hukuka Aykırı Yasalar Yoluyla Mekan Üzerinden Pervasız Birikim - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
15-) Kuzey Kıbrıs’ta Türkiyeli Göçmenler/ - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
16-) Kuzey Kıbrıs’ta Türkiyeli Göçmenler/ - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
17-) Hukuka Aykırı Yasalar Yoluyla Mekan Üzerinden Pervasız Birikim - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
18-) Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a Son Göçlerde Kadın İşgücünün Göçmenlik Haller - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
19-) Dünyada Turizm Endüstrisi’nin Örgütlenmesi ve Marmaris Örneği - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
20-) Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a Son Göçlerde Kadın İşgücünün Göçmenlik Haller - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
21-) Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a göç Dalgaları: Lefkoşa’nın Dışlanmış Göçmen-Enformel Emekçileri - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
22-) Turizmle Kalkınmada Enformel Emek Kullanımı: Marmaris Örneği - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 3

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Modern Köleler : Göçmenler - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
2-) Modern Köleler : Göçmenler - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) İstanbul’da İnşaat Odaklı Birikimin Durdurulamayan Yükselişi: Konut Fazlasına Karşın Artan Konut Açığı - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a göç Dalgaları: Lefkoşa’nın Dışlanmış Göçmen-Enformel Emekçileri - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Hukuka Aykırı Yasalar Yoluyla Mekan Üzerinden Pervasız Birikim - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
4-) Invisible Borders of the City for the Migrant Women from Turkey: Gendered Use of Urban Space and Place Making in Cinisello/Milan - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
5-) İstanbul’da Yeni Konut Sunumu: Dinamikler ve Aktörler - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
6-) Kuzey Kıbrıs’ta Türkiyeli Göçmenler/ - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
7-) Turizmle Kalkınma ve Kentlerin Kimlik Arayışları: Marmaris Örneği/ - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
8-) Kuzey Kıbrıs’ta Türkiyeli Göçmenler/ - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
9-) Muğla'nın Kaliteli Bir Yaşam Ekseninde Gelişme Olanaklarının Kömürle Enerji üretimi Çerçevesinde Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
10-) Drifting Here and There But Going Nowhere: the Case of Migrants from Turkey in Milan in the Era of Global Economic Crisis - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
11-) “Forced Migrants or Voluntary Exiles: Ethnic Turks of Bulgaria in Turkey” - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
12-) DRIFTING HERE AND THERE BUT GOING NOWHERE: Turkish Migrants in Milan in the Era of Global Economic Crisis - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
13-) Drifting Here and There But Going Nowhere: the Case of Migrants from Turkey in Milan in the Era of Global Economic Crisis - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
14-) Kuzey Kıbrıs’ta Türkiyeli Göçmenler/ - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
15-) Tarih, Sınıflar ve Kent/Göçmenlerin Vatandaşlık, Kimlik ve Aidiyet Üzerinden Sosyal Dışlanması: Kuzey Kıbrıs’ta TC’li olmak - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
16-) Kuzey Kıbrıs’ta Türkiyeli Göçmenler/ - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
17-) İstanbul’da Yeni Konut Sunumu: Dinamikler ve Aktörler - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
18-) Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a göç Dalgaları: Lefkoşa’nın Dışlanmış Göçmen-Enformel Emekçileri - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
19-) Spatially Segregated and Socially Excluded Turkish Migrants in Northern Cyprus - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
20-) Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a göç Dalgaları: Lefkoşa’nın Dışlanmış Göçmen-Enformel Emekçileri - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
21-) İstanbul’da Yeni Konut Sunumu: Dinamikler ve Aktörler - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
22-) Kuzey Kıbrıs’ta Türkiyeli Göçmenler/ - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
23-) Tarih, Sınıflar ve Kent/Göçmenlerin Vatandaşlık, Kimlik ve Aidiyet Üzerinden Sosyal Dışlanması: Kuzey Kıbrıs’ta TC’li olmak - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
24-) Spatially Segregated and Socially Excluded Turkish Migrants in Northern Cyprus - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
25-) Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a göç Dalgaları: Lefkoşa’nın Dışlanmış Göçmen-Enformel Emekçileri - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
26-) Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a göç Dalgaları: Lefkoşa’nın Dışlanmış Göçmen-Enformel Emekçileri - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
27-) Dünyada Turizm Endüstrisi’nin Örgütlenmesi ve Marmaris Örneği - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
28-) Turizmle Kalkınma ve Kentlerin Kimlik Arayışları: Marmaris Örneği/ - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
29-) Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a göç Dalgaları: Lefkoşa’nın Dışlanmış Göçmen-Enformel Emekçileri - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
30-) Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a göç Dalgaları: Lefkoşa’nın Dışlanmış Göçmen-Enformel Emekçileri - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 2
31-) Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a göç Dalgaları: Lefkoşa’nın Dışlanmış Göçmen-Enformel Emekçileri - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1
32-) Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a göç Dalgaları: Lefkoşa’nın Dışlanmış Göçmen-Enformel Emekçileri - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 1

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) İstanbul’da İnşaat Odaklı Birikimin Durdurulamayan Yükselişi: Konut Fazlasına Karşın Artan Konut Açığı - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) İstanbul’da İnşaat Odaklı Birikimin Durdurulamayan Yükselişi: Konut Fazlasına Karşın Artan Konut Açığı - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
3-) İstanbul’da Yeni Konut Sunumu: Dinamikler ve Aktörler - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
4-) Kuzey Kıbrıs’ta Türkiyeli Göçmenler/ - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
5-) İstanbul’da Yeni Konut Sunumu: Dinamikler ve Aktörler - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
6-) Merkez Ülkelerde Ekonomide Enformelleşme ve Göçmen İşgücü - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
7-) Turizmle Kalkınmada Enformel Emek Kullanımı: Marmaris Örneği - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
8-) Modern Köleler : Göçmenler - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
9-) Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a göç Dalgaları: Lefkoşa’nın Dışlanmış Göçmen-Enformel Emekçileri - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
10-) Dünyada Turizm Endüstrisi’nin Örgütlenmesi ve Marmaris Örneği - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1

(F-1) Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: İstanbul'da Bankacılık Sektöründe Cinsiyete Dayalı Kariyer ve Ücret Açığı. Konu: Finans sektöründe çalışan kadınların erkeklere göre ücret ve kariyer açısından esnek çalışma koşullarından etkilenme biçimlerinin derinlemesine mülakat tekniğine dayalı olarak yapılan alan araştırmasından elde edilen veriler ışığında analiz edilmesi.. Aslı. 2015

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Türkiye’nin İhracatında 1980 Sonrası Sektörel Kompozisyon ve Pazar Analizi. Konu: Türkiye'nin ihracat kompozisyonu.. Gökhan -Turgut. 2013
2-) Tez Adı: Türkiye Tarım Sektöründe Yapısal Dönüşümün Sosyo-Ekonomik ve Mekânsal Etkileri: Muğla Merkez Tütün Örneği”. Konu: Muğla'da tütün üretiminin azalmasının Muğla ekonomisine etkileri. Bahar -İslamoğlu. 2011
3-) Tez Adı: Küreselleşme Sürecinde Gelişmekte Olan Ülkelere Yönelik Sermaye Akımlarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği. Konu: Sermaye Akımları. Fatih -Çiftci. 2009

(G-3) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Marmaris'in Sosyo-ekonomik Yapısının Analizi. 2007-2008

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: Eğitim. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Egitim Dili Olarak Ingilizcenin Okuldan-Ise Geçise, Kazanca ve Göçe Etkisi. 2015-2016
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Proje Danışmanı. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Yerel Yönetimler, Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme, Kadın Dostu Kentler. 2013-2015
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. 5 farklı projenin değerlendirme jürisinde panelistlik. 2012-2012
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Bu projede İstanbul’un modern kentleşme deneyiminin yeni evresinde konut sunum biçimleri ile, kentli orta sınıfların mekânda yeniden biçimlenmesi arasındaki ilişki analiz edilmeye çalışılmıştır. Proje kapsamında yürütülen geniş ölçekli araştırmada, öncelikle İstanbul’da konut sunum biçimleri dönemsel olarak ele alınmış ve her dönemde ortaya çıkan özgün konut sunum biçimleri ile toplumsal sınıfların oluşumu arasındaki ilişki irdelenmiştir. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. İstanbul’da yeni konut sunum biçimleri ve orta sınıfın mekanda yeniden inşası106K330 no.lu TÜBİTAK Projesi. 2010-2012
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: 1989 Yılında Bulgaristan’xxdan Türkiye’xxye gerçekleşen Bulgar Türkleri’xxnin göçleri, özellikle bu göçmenlerin yoğunlaştığı beş ilde derinlemesine mülakatlar ve kapsamlı bir saha araştırması kullanılarak ayrıntılı olarak araştırılmıştır. Bu kapsamda sözkonusu göçmenlerin göçlerinin niteliği, yaşadıkları illerde ekonomik, kültürel ve mekansal bütünleşme sorunları analiz edilmiştir.. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. 1989 Bulgaristan göçmenlerinin Türkiye’de ekonomik, mekansal ve politik bütünleşme süreçleri110K187 no. lu TÜBİTAK Projesi. 2010-2012
6-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Türkiye’xxden KKTC’xxye 1974 yılı sonrasında gerçekleşen göçlerin farklı dönemlerde değişen özellikleri, dinamikleri ve göçmenlerin toplumsal-mekansal bütünleşme sorunları, 1974 sonrasında Kuzey Kıbrıst’xxa 36 köye yerleştirilen Türklerle sözlü tarih yöntemiyle çalışılarak sonrasında kendi isteğiyle göç edenler arasında Gazi Magosa, Lefkoşa ve Girne’xxyi kapsayan bir alan çalışmasıyla ayrıntılı olarak incelenmiştir.. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Kuzey Kıbrıs’a Türk göçünün niteliği ve göçmenlerin ekonomik sosyo-mekansal bütünleşme sorunları106K061 no. lu TÜBİTAK Projesi.. 2007-2009

(Ğ-2) Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . Sosyal Bilimlerde En Başarılı On Projeden Biri. 2010

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) International Conference on Economics Business and Marketing Management CEBMM , Teknik Komite Üyeliği. Bangkok/Tayland. . 2019
2-) International Conference on Economics Business and Marketing Management CEBMM, Teknik Komite Üyeliği. Vietnam. . 2018
3-) International Conference on Economics Business and Marketing Management CEBMM, Teknik Komite Üyeliği. Vietnam. . 2017
4-) International Social Sciences and Humanities Conference, Hakemlik. Berlin. . 2017
5-) International Association of social Science Research (IASSR, IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences’da, Panel Chair. Fransa/Paris. . 2016
6-) 8th Convention of the Central and East European International Studies Association (CEEISA), Whither The Post Westphalian world? Inequalities, Conflicts and Solidarity in the Twenty-First Century. Kadir Has University. . 2011

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) Kent Tartışmaları 3, Moderatör. Kayseri. . 2015
2-) Kent Kültür ve Demokrasi Forumu, Davetli Konuşmacı. Muğla /Türkiye. . 2014

(I-7) Alanı ile ilgili olarak; uluslararası panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) 8th Convention of the Central and East European International Studies Association (CEEISA) Whither The Post Westphalian world? Inequalities, Conflicts and Solidarity in the Twenty-First Century. Kadir Has University. . 2011

Verdiği Dersler

ECO3511 2020-2021 Güz

Urban Economics

İKT 5000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

İKT 5000-1 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

İKT 5090 2020-2021 Güz

Seminer

İKT 5517 2020-2021 Güz

Küreselleşme, Ekonomi ve Toplum

İKT 5701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İKT 5703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İKT 5704 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İKT 6701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İKT3003 2020-2021 Güz

Uluslararası İktisat Teorisi

ECO1006 2019-2020 Bahar

Economic Sociology

ECO2006 2019-2020 Bahar

History of Economic Thought

İKT 5703 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İKT 5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

ECO3511 2019-2020 Güz

Urban Economics

İKT 5517 2019-2020 Güz

Küreselleşme, Ekonomi ve Toplum

İKT 6520 2019-2020 Güz

Uluslararası Emek Göçü

İKT3003 2019-2020 Güz

Uluslararası İktisat Teorisi

İKT4525 2019-2020 Güz

Uluslararası Politik Ekonomi

UTF3001 2019-2020 Güz

Uluslararası Ticaret Teorisi ve Politikası

ECO1006 2018-2019 Bahar

Economic Sociology

ECO2006 2018-2019 Bahar

History of Economic Thought

İKT 5517 2018-2019 Bahar

Küreselleşme, Ekonomi ve Toplum

İKT1006 2018-2019 Bahar

İktisat Sosyolojisi

ECO3511 2018-2019 Güz

Urban Economics

İKT 5517 2018-2019 Güz

Küreselleşme, Ekonomi ve Toplum

İKT3003 2018-2019 Güz

Uluslararası İktisat Teorisi

İKT4525 2018-2019 Güz

Uluslararası Politik Ekonomi