Personel

Bilgisayar İşletmeni RAMAZAN ESKİCİ
Bilgisayar İşletmeni
Ramazan Eskici
@ E-posta
ramazaneskici@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fen Fakültesi

Kadro Birimi

Fen Fakültesi