Personel

Araş.Gör.Dr. RAMAZAN ÖZKAL
Araş.Gör.Dr.
Ramazan Özkal
@ E-posta
ramazanozkal@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İslami İlimler Fakültesi / Temel İslam Bilimleri Bölümü / Arap Dili Ve Belagatı Abd

Kadro Birimi

İslami İlimler Fakültesi / Temel İslam Bilimleri Bölümü / Arap Dili Ve Belagatı Abd

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Özkal Ramazan, 2023. Meliku’n-Nuhât Hasan b. Sâfî ve Arap Dilindeki Yeri. Tokat Gaziosmanpasa Universitesi Islami Ilimler Fakultesi, Tokat Ilmiyat Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Özkal Ramazan, 2021. XVII. YÜZYIL OSMANLI DÖNEMİ ORTADOĞU COĞRAFYASINDA ARAP EDEBİYATININ DURUMU (Muhammed Emin el-Mu?ibbî’nin Hulâ?atul Eser’i Kapsamında Bir İnceleme). ORTADOĞUDA DİN VE MEDENİYET SEMPOZYUMU

(C-1) Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Özkal Ramazan, 2023. ARAP DİLİNDE YAPI VE ANLAM EZ-ZECCÂC VE KİTÂBU FE‘ALTU VE EF‘ALTU/. Yayın Evi: PALET YAYINEVİ Editör Adı: PALET YAYINLARI
2-) Özkal Ramazan, 2022. OSMANLI DÖNEMİ ARAP EDEBİYATI EL-MUHİBBİ/. Yayın Evi: PALET Editör Adı: PALET YAYINLARI

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) OSMANLI DÖNEMİ ARAP EDEBİYATI EL-MUHİBBİ/ - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 3

(I-10) Toplumsal Hizmet Etkinlikleri (bilimsel etkinlikler dışında topluma hizmet kapsamında yapılacak söyleşi, panel, konferans, seminer, eğitim, gezi vb. )

1-) Rubrik Tabanlı Değerlendirici Eğitim Programı. Türkiye. . 2020
2-) Uluslararası Dental İmplantoloji Konferansı. Türkiye. . 2016

(S-3) Seçici kurul tarafından veya davetli olarak sergi, proje, uygulama,

1-) SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Ulusal yarışmalarda /. 2023. 2022-2023 GENÇ SADA KUR'AN-I KERİMİ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI
2-) SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Uluslararası yarışmalarda /. 2016. 7. ARAPÇA BİLGİ VE ETKİNLİK YARIŞMASI

Verdiği Dersler

İFF2017 2023-2024 Bahar Öğrenim Öncesi Tanınan Dersler

Arapça Edebi Metinler

İİF1004 2023-2024 Bahar

Nahiv II

İİF2010 2023-2024 Bahar

Arap Dili ve Belagatı

İFF2017 2023-2024 Güz

Arapça Edebi Metinler

İİF1009 2023-2024 Güz

Muhadese I

İİF1015 2023-2024 Güz

Nahiv I

İİF2017 2023-2024 Güz

Arapça Edebi Metinler

İİF1004 2022-2023 Bahar

Nahiv II

İİF1010 2022-2023 Bahar

Muhadese II

İİF2010 2022-2023 Bahar

Arap Dili ve Belagatı

İİF1015 2022-2023 Güz

Nahiv I

İİF2017 2022-2023 Güz

Arapça Edebi Metinler