Personel

Araş.Gör.Dr. RAMAZAN ÖZKAL
Araş.Gör.Dr.
Ramazan Özkal
@ E-posta
ramazanozkal@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İslami İlimler Fakültesi / Temel İslam Bilimleri Bölümü / Arap Dili Ve Belagatı Abd

Kadro Birimi

İslami İlimler Fakültesi / Temel İslam Bilimleri Bölümü / Arap Dili Ve Belagatı Abd

Yayin Bilgileri

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Özkal Ramazan, 2021. XVII. YÜZYIL OSMANLI DÖNEMİ ORTADOĞU COĞRAFYASINDA ARAP EDEBİYATININ DURUMU (Muhammed Emin el-Mu?ibbî’nin Hulâ?atul Eser’i Kapsamında Bir İnceleme). ORTADOĞUDA DİN VE MEDENİYET SEMPOZYUMU

(C-1) Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Özkal Ramazan, 2022. OSMANLI DÖNEMİ ARAP EDEBİYATI EL-MUHİBBİ/. Yayın Evi: PALET Editör Adı: PALET YAYINLARI

(I-10) Toplumsal Hizmet Etkinlikleri (bilimsel etkinlikler dışında topluma hizmet kapsamında yapılacak söyleşi, panel, konferans, seminer, eğitim, gezi vb. )

1-) Rubrik Tabanlı Değerlendirici Eğitim Programı. Türkiye. . 2020
2-) Uluslararası Dental İmplantoloji Konferansı. Türkiye. . 2016

(S-3) Seçici kurul tarafından veya davetli olarak sergi, proje, uygulama,

1-) SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Ulusal yarışmalarda /. 2023. 2022-2023 GENÇ SADA KUR'AN-I KERİMİ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI
2-) SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Uluslararası yarışmalarda /. 2016. 7. ARAPÇA BİLGİ VE ETKİNLİK YARIŞMASI

Verdiği Dersler

İİF1004 2022-2023 Bahar

Nahiv II

İİF1010 2022-2023 Bahar

Muhadese II

İİF2010 2022-2023 Bahar

Arap Dili ve Belagatı