Personel

Araştırma Görevlisi RAMAZAN TAŞCI
Araştırma Görevlisi
Ramazan Taşcı
@ E-posta
ramazantasci@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1425

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / İktisat Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Öğrenim Bilgileri

Lisans

İstanbul Bilgi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü 2003
Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü 2014

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 17.01.2018
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 2014-2015

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

(A-3-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Taşcı Ramazan, Duran Tarık, Çımat Ali, 2018. ASGARİ ÜCRET ARTIŞLARININ MUĞLA İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KOBİ’LER ÜZERİNDEKİ EKONOMİK ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI. The Journal of Academic Social Science

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Avcı Mehmet, Uysal Soner, Taşcı Ramazan, 2016. TÜRK İMALAT SANAYİNİN TEKNOLOJİK YAPISI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Taşcı Ramazan, Duran Tarık, 2019. İİBF Mezunlarının Kamuda İstihdam Olanakları ve İİBF Bölümlerine Talepteki Düşüşün Değerlendirilmesi. 4. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi
2-) Duran Tarık, Taşcı Ramazan, 2019. Türkiye Ekonomisinde Enflasyon Sorunu, Enflasyon Hedeflemesi ve Enflasyonla Mücadelenin Değerlendirilmesi (2000-2018). 3. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi
3-) Taşcı Ramazan, Duran Tarık, 2019. Türkiye Ekonomisinde Görülen İşsizlik Probleminin Değerlendirilmesi. 3. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi
4-) Taşcı Ramazan, Duran Tarık, 2018. Yeni Ekonomi Programının Orta Vadeli Programlarla Karşılaştırmalı Analizi. II. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu
5-) Taşcı Ramazan, Duran Tarık, 2017. Türkiye’de Asgari ve Ortalama Ücret Düzeylerinin Kuşaklar Arası Karşılaştırmalı Analizi. III. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Duran Tarık, Taşcı Ramazan, 2017. Türkiye’de Hanehalkı Borçlanması Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi: Logit Model Uygulaması. 5. Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Çımat Ali, Taşcı Ramazan, Duran Tarık, 2018. Asgari Ücret Artışlarının Kobi’ler Üzerindeki Ekonomik Etkileri/. Yayın Evi: Günce Yayınları Editör Adı: Oktay YİVLİ

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Taşcı Ramazan, 2018. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar Cilt 3/2008 Küresel Finans Krizi Üzerine Bir İnceleme. Yayın Evi: Gece Akademi Kitaplığı Editör Adı: Doç. Dr. Atilla ATİK
2-) Taşcı Ramazan, Duran Tarık, 2018. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar Cilt 3/Kalkınma Teorileri ve Stratejileri Açısından Türkiye’de İktisadi Kalkınmanın Değerlendirilmesi. Yayın Evi: Gece Akademi Kitaplığı Editör Adı: Doç. Dr. Atilla ATİK

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) TÜRK İMALAT SANAYİNİN TEKNOLOJİK YAPISI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) TÜRK İMALAT SANAYİNİN TEKNOLOJİK YAPISI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) TÜRK İMALAT SANAYİNİN TEKNOLOJİK YAPISI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
3-) TÜRK İMALAT SANAYİNİN TEKNOLOJİK YAPISI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) TÜRK İMALAT SANAYİNİN TEKNOLOJİK YAPISI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
2-) TÜRK İMALAT SANAYİNİN TEKNOLOJİK YAPISI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Asgari Ücret. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. ASGARİ ÜCRET ARTIŞLARININ KOBİ’LER ÜZERİNDEKİ EKONOMİK ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI: MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ. 2017-2018

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) TÜBİTAK 2237-B Proje Eğitimi Destekleme Programı / MÜPKOM Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimleri / Katılım Sertifikası. Muğla, Türkiye. . 2019
2-) Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Genel Müdürlüğü Personel Servisi Eğitim Seminerleri. Uşak, Türkiye. . 2009
3-) Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Genel Müdürlüğü Muhasebe Servisi Eğitim Seminerleri. Karabük, Türkiye. . 2009

(I-7) Alanı ile ilgili olarak; uluslararası panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) 3. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi. Bodrum, Türkiye. . 2019
2-) 3. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi. Antalya, Türkiye. . 2019
3-) 4. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi. Bodrum, Türkiye. . 2019
4-) 2. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu. Antalya, Türkiye. . 2018
5-) I. Uluslararası Siyaset ve Sosyal Bilimleri Sempozyumu. Ardahan, Türkiye. . 2018
6-) 18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu. Trabzon, Türkiye. . 2017
7-) 3. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi. Fethiye, Türkiye. . 2017

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) 5. Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı (SOSBİLKO 2017) . Ankara, Türkiye. . 2017