Personel

Prof.Dr. RECEP BİRGÜL
Prof.Dr.
Recep Birgül
@ E-posta
rbirgul@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1920

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Mühendislik Fakültesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü / Yapı Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Mühendislik Fakültesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü / Yapı Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Gazi University College of Technical Education Construction Education June 1988

Yüksek Lisans

Wayne State University College of Engineering Civil Engineering May 1996

Doktora

Wayne State University College of Engineering Civil Engineering December 2001

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Hıasa Shuheı, Birgül Recep, Çatbaş Fikret Necati, 2017. Effect of Defect Size on Subsurface Defect Detectability and Defect Depth Estimation for Concrete Structures by Infrared Thermography. Journal of Nondestructive Evaluation
2-) Hıasa Shuheı, Birgül Recep, Çatbaş Fikret Necati, 2017. A data processing methodology for infrared thermography images of concrete bridges. Computers Structures
3-) Hıasa Shuheı, Birgül Recep, Çatbaş Fikret Necati, 2017. Investigation of effective utilization of infrared thermography (IRT) through advanced finite element modeling. Construction and Building Materials
4-) Tekin, I., Birgul, R., Yaman, I.O., Gencel, O., Aruntas, H.Y., 2015. Monitoring macro voids in mortars by computerized tomography method. Measurement
5-) Watase, A., Birgul, R., Hiasa, S., Matsumoto, M., Mitani, K., Catbas, F.N., 2015. Practical identification of favorable time windows for infrared thermography for concrete bridge evaluation. Construction and Building Materials
6-) Tekin, I., Birgul, R., Aruntas, H.Y., 2012. Determination of the effect of volcanic pumice replacement on macro void development for blended cement mortars by computerized tomography. Construction and Building Materials
7-) Aruntaş, H.Y., Tekin, İ., Birgül, R., 2010. Determining Hounsfield Unit values of mortar constituents by computerized tomography. Measurement
8-) Birgül, R., 2009. Hilbert transformation of waveforms to determine shear wave velocity in concrete. Cement and Concrete Research
9-) Birgul, R., 2008. Monitoring macro voids in mortar by X-ray computed tomography. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment
10-) Kasal, A., Birgul, R., Erdil, Y.Z., 2006. Determination of the strength performance of chair frames constructed of solid wood and wood composites . Forest Products Journal
11-) Birgul, R., Al Shammari, F.W., Yaman, I.O., Aktan, M.H., 2004. Acoustic Emission Evaluation of Concrete Culverts. Research in Nondestructive Evaluation
12-) Yaman, I., Birgul, R., Aktan, H., Hearn, N., Staton, J., 2002. Test Method for Appraising Future Durability of New Concrete Bridge Decks. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board

(A-3-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Hiasa, S., Birgul, R., Catbas, F.N., 2016. Infrared thermography for civil structural assessment: demonstrations with laboratory and field studies. Journal of Civil Structural Health Monitoring

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Guray, E., Birgul, R., 2015. Numerical simulation of heat propagation in concrete with defects. 2nd International Sustainable Buildings Symposium
2-) Hiasa, S., Birgul, R., Matsumoto, M., Mitani, K., Nagayasu, S., Catbas, F., 2014. Infrared thermography measurements by employing three cameras with different detector resolutions. 11th International Congress on Advances in Civil Engineering
3-) Hiasa, S., Birgul, R., Watase, A., Matsumoto, M., Mitani, K., Catbas, F., 2014. A Review of Field Implementation of Infrared Thermography as a Non-destructive Evaluation Technology. International Conference on Computing in Civil and Building Engineering
4-) Hiasa, S., Watase, A., Birgul, R., Matsumoto, M., Mitani, K., Catbas, F.N., 2014. Utilizing infrared technologies as a non-destructive evaluation for maintenance of concrete structures. Fourth International Symposium on Life-Cycle Civil Engineering
5-) Birgül, R., Tekin, İ., 2013. Utilizing x-ray computed tomography to examine macro void development in mortar samples. International Conference & Exhibition Application of Efficient & Renewable Energy Technologies in Low Cost Buildings and Construction
6-) Tekin, I., Birgul, R., Aruntas, H., 2007. Determination of Void Development in Cement Mortar by Computerized Tomography. Proceedings of the Third International Symposium – Sustainability in Cement and Concrete
7-) Yaman, I., Aktan, H., Birgul, R., 2004. Nondestructive Testing of Concrete Permeability. 9th International Symposium on Concrete Roads
8-) Skholnik, I., Aktan, H., Birgul, R., 2003. Nonlinear Nondestructive Methods of Evaluating Strength of Concrete. Proc. Non-Destructive Testing in Civil Engineering (NDT-CE)
9-) Koyuncu, Y., Birgul, R., Ahlborn, T., Aktan, H., 2003. Identifying Causes for Distress Patterns in Prestressed Concrete (PC) I-Girder Bridges. Transportation Research Board, 82nd Annual Meeting, Compendium of Papers
10-) Birgul, R., Koyuncu, Y., Ahlborn, T., Aktan, H., 2003. A 40-Year Performance Assessment of Prestressed Concrete (PC)I-Girder Bridges in Michigan. Transportation Research Board, 82nd Annual Meeting, Compendium of Papers
11-) Birgul, R., Abdel Sayed, G., Aktan, H., 2002. Durability Evaluation of GFRP Reinforced Concrete Specimens Using Acoustic Emission. Challenges of Concrete Construction, International Congress
12-) Birgul, R., Yaman, I., Aktan, H., 2001. Durability of RC Culverts Reinforced with Steel and GFRP. Proceedings of the International Conference on FRP Composites in Civil Engineering

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Tekin, İ., Birgül, R., Aruntaş, H., 2013. Yüksek Oranlı Akışkanlaştırıcı Kullanılan Bayburt Taşı ile Üretilmiş Hafif Betonların Mekanik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Katılımlı Yapılarda Kimyasal Katkılar 4. Sempozyumu ve Sergisi
2-) Birgul, R., Yılmaz, N., Saygılı, A., Zeybek, Ö., Kahyaoğlu, R., Aktan, A., 2011. Muğla Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Lisans Eğitimi Programı Güncelleme Çalışması. TMMOB IMO İnşaat Mühendisliği Eğitimi 2. Sempozyumu
3-) Birgul, R., Yaman, I., Aktan, H., 2007. ABD Michigan Eyaleti Öngerilmeli Beton Köprülerin Performans Değerlendirmesi . Köprü ve Viyadükler 1. Sempozyumu
4-) Aruntaş, H., Dayı, M., Tekin, İ., Birgül, R., Şimşek, O., 2007. Kendiliğinden Yerleşen Beton Özelliklerine Atık Mermer Tozunun Etkisi. 2. Yapılarda Kimyasal Katkılar Sempozyum ve Sergisi
5-) Yaman, I., Birgul, R., Aktan, H., 2003. Yeni İnşa Edilen Köprü Tabliyelerinin Dayanıklılığının Önceden Saptanması. IMO 5. Ulusal Beton Kongresi – Beton Dayanıklılığı

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Hilbert transformation of waveforms to determine shear wave velocity in concrete - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
2-) A Review of Field Implementation of Infrared Thermography as a Non-destructive Evaluation Technology - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
3-) Hilbert transformation of waveforms to determine shear wave velocity in concrete - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
4-) Determination of the effect of volcanic pumice replacement on macro void development for blended cement mortars by computerized tomography - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 3
5-) A 40-Year Performance Assessment of Prestressed Concrete (PC)I-Girder Bridges in Michigan - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
6-) Determination of the effect of volcanic pumice replacement on macro void development for blended cement mortars by computerized tomography - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
7-) Determination of the strength performance of chair frames constructed of solid wood and wood composites - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
8-) Monitoring macro voids in mortar by X-ray computed tomography - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
9-) Determination of the effect of volcanic pumice replacement on macro void development for blended cement mortars by computerized tomography - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
10-) Hilbert transformation of waveforms to determine shear wave velocity in concrete - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
11-) Monitoring macro voids in mortar by X-ray computed tomography - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
12-) Identifying Causes for Distress Patterns in Prestressed Concrete (PC) I-Girder Bridges - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
13-) Determination of the strength performance of chair frames constructed of solid wood and wood composites - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
14-) Test Method for Appraising Future Durability of New Concrete Bridge Decks - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1
15-) Determination of the strength performance of chair frames constructed of solid wood and wood composites - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) A Review of Field Implementation of Infrared Thermography as a Non-destructive Evaluation Technology - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
2-) Determining Hounsfield Unit values of mortar constituents by computerized tomography - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
3-) Determination of the strength performance of chair frames constructed of solid wood and wood composites - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
4-) Kendiliğinden Yerleşen Beton Özelliklerine Atık Mermer Tozunun Etkisi - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Kendiliğinden Yerleşen Beton Özelliklerine Atık Mermer Tozunun Etkisi - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Monitoring macro voids in mortar by X-ray computed tomography - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
2-) Hilbert transformation of waveforms to determine shear wave velocity in concrete - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
3-) Monitoring macro voids in mortar by X-ray computed tomography - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
4-) A 40-Year Performance Assessment of Prestressed Concrete (PC)I-Girder Bridges in Michigan - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı: 1

Verdiği Dersler

CE 4001 2018-2019 Güz

CIVIL ENGINEERING DESIGN

CE 4002 2018-2019 Güz

CIVIL ENGINEERING ELECTIVE DESIGN