Personel

Prof.Dr. RECEP GÜRSOY
Prof.Dr.
Recep Gürsoy
@ E-posta
recepgursoy@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1950 , 0252 211 3245

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Spor Bilimleri Fakültesi / Antrenörlük Eğitimi Bölümü / Spor Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Spor Bilimleri Fakültesi / Antrenörlük Eğitimi Bölümü / Spor Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 1993

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Beden Eğitimi ve Spor 1996

Doktora

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Programı 2003

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Ziyagil Mehmet Akif, Gürsoy Recep, Dane Şenol, Türkmen Mehmet, Çebi Mehmet, 2015. Effects of handedness on the hand grip strength asymmetry in Turkish athletes. Comprehensive Psychology
2-) Varoğlu, E., Yıldırım, M., Gürsoy, R., Seven, B., Uslu, H., Çoğalgil, Ş., Kıyıcı, F., 2014. Tc-99m MDP bone scintigraphy in the evaluation of the joint damage in asymptomatic alpine ski racers. Turk J Med Sci
3-) Gürsoy, R., Ağgön, E., Stephens, R., Ziyagil, M.A., 2012. Gursoy R. Ağgön, E. Stephens, R. Ziyagil, M. A. Comparison of the physical and biomotor characteristics, and reaction time between Turkish male and female ice hockey players, Vol:2, 169-171, 2012. . -
4-) Salehian, M.H., Gürsoy, R., Aftabi, R.G., Taghizadeh, M., 2012. Comparison of depression between university athletes and non-athletes. , 2012, 2 (4):1008-1011.. European Journal of Experimental Biology
5-) Ziyagil, M.A., Gürsoy, R., Dane, Ş., Ramazan, Y., 2010. Left handedness in top wrestlers, left hand wrestlers are more succesfull. Perceptual and Motor Skills
6-) Gürsoy, R., 2010. Sex Difference In Relations Of Muscle Power, Lung Function And Reaction Time In Athletes. Perceptual and Motor Skills
7-) Dağıstan, S., Dane, Ş., Gürsoy, R., Çakur, B., Şen, İ., Miloğlu, Ö., Harorlı, A., 2009. Handedness differences in dental traumatic injuries of boxers. Turk J Med Sci
8-) Gürsoy, R., 2009. Effects Of Left Or Right Hand Preference On The Success Of Boxers In Turkey. British Journal of Sports Medicine
9-) Dane, Ş., Can, S., Gürsoy, R., Ezirmik, N., 2004. Sport Injuries: Relations To Sex, Sport, Injuried Body Region. Perceptual and Motor Skills
10-) Yıldırım, M., Gürsoy, R., Varoğlu, E., Öztaşyonar, Y., Çoğalgil, Ş., 2004. 99mTc-MDP bone SPECT in evaluation of the knee in asymptomatic soccer players. Br J Sports Med

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Dallı Mehmet, Pekel Aydın, Gürsoy Recep, 2018. Evaluatıon Of Admınıstratıve Effectıveness Levels Of Academıcıans: Faculty Of Sport Scıences And School Of Physıcal Educatıon And Sports Example. European Journal of Education Studies

(A-3-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Sarı Okan, Gürsoy Recep, Özdal Mustafa, Dallı Mehmet, 2018. Investigation of some bio-motoric characteristics and reaction time of turkish hockey players. Scholars Journal of Arts, Humanities and Social Sciences
2-) Gürsoy Recep, Sahin Suleyman, Dallı Mehmet, Hazar Kürşat, Aggon Eser, 2017. The Examination of the Relationship between Left-Handedness and Success in Elite Female Archers. Advances in Physical Education
3-) Gürsoy Recep, Sadr Yunus, Ozan Murat, 2017. An Examination of Hand Preferences, ReactionTimes and Some Power Parameters of Athletesin Short Track and Curling Branches. Advances in Physical Education
4-) Ziyagil, M.A., Gürsoy, R., Dane, Ş., Türkmen, M., Çebi, M., 2015. Effects of handedness on the hand grip strength asymmetry in Turkish athletes. COMPREHENSIVE PSYCHOLOGY
5-) Azimkhani, A., Gürsoy, R., Torbati, H.R.T., 2015. Analyzing the Relationship between Mental Skills and Competition Anxiety among Young and Adult Skiers. International Journal of Sport Studies
6-) Azimkhani, A., Abbasian, S., Ashkani, A., Gürsoy, R., 2013. The combination of mental and physical practices is better for instructıon of a new skill. Nigde University Journal of Physical Education And Sport Sciences
7-) Azımkhanı, A., Abbasıan, S., Gürsoy, R., 2013. The comparison of exercise training on aerobic and anaerobic enzymes in amongst of children and adults Year. Turkish Journal of Sport and Exercise
8-) Gürsoy, R., Ağgön, E., Stephens, R., Ziyagil, M.A., 2012. Gursoy R. Ağgön, E. Stephens, R. Ziyagil, M. A. Comparison of the physical and biomotor characteristics, and reaction time between Turkish male and female ice hockey players, Vol:2, 169-171, 2012. . -
9-) Salehian, M., Gürsoy, R., Aftabi, R.G., Taghizadeh, M., 2012. Comparison of depression between university athletes and non-athletes. European Journal of Experimental Biology

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Cingoz Yunus Emre, Gürsoy Recep, Ozan Murat, Hazar Kürşat, Dallı Mehmet, 2018. Research on the Relation between Hand Preference and Success in Karate and Taekwondo Sports with Regards to Gender. Advances in Physical Education
2-) Sajedı Heidar, Gürsoy Recep, Hazar Kürşat, 2018. Investıgatıon Of Nutrıtıonal Knowledge Levels And Sport Actıvıty, In Determınatıon Of The Body Mass And Mood States Of Student Athletes. Spor Bilimleri Dergisi

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Altuğ Tolga, Gürsoy Recep, Saygın Özcan, 2018. Antalya’da bazı liselerde bulunan ve farklı branşlarda yer alan sporcular ile sedanterlerin el tercihi ve okul akademik başarısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
2-) Merdinoğlu Alin, Gürsoy Recep, Hazar Kürşat, Dallı Mehmet, 2017. Analysıs Of Body Perceptıon Andself-Esteem Values Connected Wıth Aerobıc Exercıse In Female And Male Adult. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi
3-) Gürsoy Recep, Akarsu Sedi, Hazar Kürşat, 2017. Farklı branşlarda yer alansporcular ve sedanterlerdebazı biomotor özellikler vereaksiyon zamanı arasındakiilişkilerin incelenmesi. İnsan Bilimleri Dergisi
4-) Hazar, K., Gürsoy, R., Günay, A.R., 2016. Sporcularda Patella Femoral(Q) Açısının Bacak Kuvveti ve Denge arasındaki İlişkisinin İncelenmesi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
5-) Azimkhani, A., Abbasian, S., Ashkani, A., Gürsoy, R., 2013. The combination of mental and physical practices is better for instructıon of a new skill. Nigde University Journal of Physical Education And Sport Sciences
6-) Azımkhanı, A., Abbasıan, S., Gürsoy, R., 2012. The comparison of exercise training on aerobic and anaerobic enzymes in amongst of children and adults Year. Turkish Journal of Sport and Exercise
7-) Gürsoy, R., Şahin, S., Arıkan, Y., Salesian, M.H., 2012. Güreş Sporu ve Kilo Düşme Yöntemleri. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
8-) Gürsoy, R., Öztaşan, N., Şen, İ., Alpay, B., 2007. Farklı sporlardaki adölesan sporcularda vücut kitle indeksi, vücut yağı ve kas kuvvetleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
9-) Alpay, B., Hazar, S., Atalay, N., Gönenç, A., Gökdemir, K., Gürsoy, R., 2007. Güreş müsabakasının oksidan stres ve total antioksidan kapasiteye akut etkisi. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
10-) Gürsoy, R., 2004. Kar Üstünde Karakucak. Menekşe Sağlık ve Mutluluk Dergisi
11-) Gürsoy, R., Dane, Ş., 2002. Beslenme ve Besinsel Ergojenikler II: Vitaminler ve Mineraller. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
12-) Gürsoy, R., Aktaş, Ö., Dane, Ş., 2001. Beslenme ve Besinsel Ergojenikler I: Karbonhidrat, Yağ ve Proteinler. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
13-) Uğur, M., Çoruk, H., Erdal, A., Gürsoy, R., Cerrahoğlu, L., Akçay, F., 2000. Akut Egzersiz sonrası Kan Biyokimyası ve Hormon Düzeylerindeki Değişiklikler. Ege Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi
14-) Uğur, M., Yıldırım, M., Eren, S., Gürsoy, R., Erdal, A., Cerrahoğlu, L., Şenel, K., 1999. Stres Fraktürlerinin Tanı ve Tedavisinin Takibinde Sintigrafinin Radyografi ile Karşılaştırılması. Fiziksel Tıp
15-) Karsan, O., Gürsoy, R., Aydın, Ş., Dane, Ş., 1998. Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinde Quadriceps (Q) Açısı Değerleri. Atatürk Üniversitesi Tıp Dergisi
16-) Gürsoy, R., Karsan, O., Dane, Ş., Can, S., 1997. Serbest ve Greko-Romen Güreşçilerde Spor Sakatlıklarının Vücut Bölgelerine Göre Dağılımı. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
17-) Gürsoy, R., 1996. Ata sporumuz güreş. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bülteni

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Saygın Özcan, Gürsoy Recep, Tekin Ali, Ceylan Halil İbrahim, Babayiğit İrez Gönül, 2017. 14-15 Yaş Grekoromen Stil Güreşçilerin Dikey Sıçrama, Anaerobik Güç, El Kavrama Kuvveti, 30m Sprint, AerobikKapasite Değerlerinin Sıkletlere Göre Karşılaştırılması. Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yıldırım Duygu, Saygın Özcan, Gürsoy Recep, Ceylan Halil İbrahim, 2018. Üniversite öğrencilerinin beden kompozisyonu ve yaşam kalitelerinin fiziksel aktivite düzeyine göre değerlendirilmesi. 1. Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi
2-) Sarı Okan, Gürsoy Recep, Dallı Mehmet, 2018. Türk Hokey Oyuncularının (Erkek-Kadın) Bazı Biyomotorik Özellikleri ve Reaksiyon Zamanlarının Araştırılması. Uluslararası Herkes için Spor ve Wellnes Kongresi
3-) Ceylan Halil İbrahim, Günay Ahmet Rahmi, Gürsoy Recep, Hazar Kürşat, 2018. Cinsiyet ve spor branşının sezinleme zamanı performansı üzerindeki etkisi. 1. Uluslararası Herkes için Spor ve Wellnes Kongresi
4-) Akyüz Yasemin Funda, Saygın Özcan, Gürsoy Recep, Aksu Aykut, 2018. Bireysel ve Takım Sporcularının Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi. 1.Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi
5-) Altuğ Tolga, Saygın Özcan, Gürsoy Recep, 2018. Lise Öğrencilerinin Yaşam Kalitesi ve Fiziksel Aktivite Düzeylerinin İncelenmesi. 1.Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi
6-) Altuğ Tolga, Gürsoy Recep, Saygın Özcan, Dallı Mehmet, 2018. Antalya’da Bazı Liselerde Bulunan ve Farklı Branşlarda Yer Alan Sporcular İle Sedanterlerin El Tercihi ve Okul Akademik Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 1.Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi
7-) Merdinoğlu Ali, Gürsoy Recep, 2017. Aerobik Egzersize Bağlı Yetişkin Kadın Ve Erkek Bireylerde Beden Algısı ve Özgüven Değerlerinin Araştırılması. 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
8-) Saygın Özcan, Gürsoy Recep, Göral Kemal, Babayiğit İrez Gönül, Ceylan Halil İbrahim, 2017. Profesyonel Futbolcuların Kan Laktat Düzeyi, Zorlu Vital Kapasite, Anaerobik Güç ve AerobikKapasite Değerlerinin Oynadıkları Mevkilere Göre Karşılaştırılması. 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
9-) Cingöz Yunus Emre, Gürsoy Recep, Ozan Murat, 2017. Cinsiyetler Açısından Karate ve Taekwondo Sporcularında El Tercihi Ve Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 15. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ
10-) Gürsoy Recep, Selvi İrfan, Ceylan Halil İbrahim, Dallı Mehmet, Şahin Süleyman, 2017. FARKLI BRANŞLARDA YER ALAN SPORCULAR İLE SEDANTERLERİN KASKUVVETİ VE ESNEKLİK DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. The International Balkan Conference in Sport Sciences
11-) Yıldırım Yahya, Şahin Süleyman, Şahin Şenay, Gürsoy Recep, 2017. GENÇ ERKEK SERBEST VE GREKO-ROMEN STİL GÜREŞÇİLERİN STATİK VEDİNAMİK DENGE SKORLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. The International Balkan Conference in Sport Sciences
12-) Azimkhani, A., Darzabi, T., Abbasiyan, A., Gürsoy, R., 2012. The effects of fifteen, thirty and sixty seconds static strech of the hamstring muscle on increasing the knee rom. 12th İnternational Sport Sciences Congress
13-) Sadegh, A., Azimkhani, A., Gürsoy, R., 2012. The monitoring of readiness profile mental skills in elite handball players. 2nd İnternational Social Scieinces in pyhsical education and sport congress
14-) Gürsoy, R., Ağgön, E., Stephens, R., Ziyagil, M., 2011. Comparison of the Physical and Biomotor Characteristics Between Junior Turkish Male and Female Ice Hockey Players. Winter Universiade Conference
15-) Öztaşyonar, Y., Şen, İ., Gürsoy, R., Saraçoğlu, N., Erciş, S., 2009. Farklı Oranlarda Kreatin Kullanımının Amatör Erkek Futbolcular Üzerinde Sprint Performansa Etkisi. III. Ulusal Futbol Bilimleri Kongresi
16-) Gürsoy, R., Şen, İ., Akar, S., Şahin, S., 2007. Çeşitli branşlarda yer alan adölesan erkek sporcular ve sedanterlerde solunum fonksiyon testlerinin karşılaştırılması. Ulusalar arası spor bilimleri kongresi
17-) Karsan, O., Gürsoy, R., Aydın, Ş., Dane, Ş., 1998. Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinde Quadriceps (Q) Açısı Değerleri. -

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Gürsoy Recep, Yıldız Mevlüt, Gürsoy Salih, Kirman Selçuk Can, 2017. Tenis Sporcularına Uygulanan Farklı Isınma Protokollerinin 20m. Sprint Performansı, Dikey Sıçrama Yüksekliği ve Çeviklik Özelliklerine Olan Akut Etkisinin İncelenmesi. World Congress of Sport Sciences Researches
2-) Göral Kemal, Gürsoy Recep, Tilkioğlu Nazife, 2017. Examination Of The Relationship Between Physical Fitness Parameters and Tennis Skills Of Tennis Player Children 8-9 Years Old. Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi
3-) Amin Azimkhani, Gürsoy Recep, Torbati Hamid Reza Taheri, 2015. Evaluating and Examing the Relationship between Mental Skill Emotional Intelligence and Competition Anxiety Among Young and Adult in Alpine Skiers Super League. III. International Exercise and Sport Congress
4-) Azimkhani, A., Darzabi, T., Abbasiyan, A., Gürsoy, R., 2012. The comparison of selected training anaerobic and anaerobic powers in among children and adults. 12th İnternational Sport Sciences Congress
5-) Sadegh, A., Azimkhani, A., Gürsoy, R., 2012. The combination of mental and physicalpractices is better for instruction of a new skill. 2nd İnternational Social Scieinces in pyhsical education and sport congress
6-) Gürsoy, R., Akarsu, S., 2012. The research of relationship among, reaction time, muscle strenght and elasticity in sedanters with adults and adölesan, athletes in different branches’. 2 nd İnternational congress on sport for all and sport tourisim
7-) Gürsoy, R., 2011. Skiing and Traits Of High Performance Skiers. Winter Unıversıade Conference
8-) Şen, İ., Çalışkan, E., Gürsoy, R., Turan, H., Şirinkan, A., Kaplan, İ., 2007. Orta dereceli ve yüksek rakımda yapılan 7 günlük kamp sürecinin amatör dağcılarda oksidatif stres ve dinamik akciğer fonksiyonu üzerine etkisi. Ulusalar arası spor bilimleri kongresi
9-) Gürsoy, R., Karahan, M., 1996. Karahan, M. Gursoy, R. “ Incıdence and Disribution of Wrestling Injuries Among Turkish Wrestlers Who were in The First Three Of World. European and Olympic Championships, 3. Turkish Sports Traumatolojy Arthroscopy &Knee Surgery Congress

(C-1) Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Gürsoy, R., Ziyagil, M.A., Şahin, M., Dane, Ş., 2010. Handedness, Achievement In Sport and Boxing:Advancements in the Scientific Study of Combative Sports. Yayın Evi: - Editör Adı: -

(F-1) Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: Farklı meslek guruplarında yer alan yetişkin bireyler, sedanterler ve aynı yaş gurubu sporcuların kemik mineral yoğunluk düzeylerinin incelenmesi. Konu: Farklı meslek guruplarında yer alan yetişkin bireyler, sedanterler ve aynı yaş gurubu sporcuların kemik mineral yoğunluk düzeylerinin incelenmesi. KÜRŞAT-HAZAR. 2019
2-) Tez Adı: Yamaç Paraşütü Tandem Pilotları ile İlk Kez Uçan Bireylerin Ölüm Kaygısı ve Risk Alma Düzeylerinin; Adrenalin, Kortizol, İnsülin Hormonları ve Bazı Fizyolojik Parametreler Üzerindeki Etkisi. Konu: Yamaç Paraşütü Tandem Pilotları ile İlk Kez Uçan Bireylerin Ölüm Kaygısı ve Risk Alma Düzeylerinin; Adrenalin, Kortizol, İnsülin Hormonları ve Bazı Fizyolojik Parametreler Üzerindeki Etkisi. DENİZ SİNEM-ÇALIK. 2019
3-) Tez Adı: Antalya'da bazı liselerde bulunan ve farklı branşlarda yer alan sporcular ile sedanterlerin el tercihi ve okul başarısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Konu: Antalya'da bazı liselerde bulunan ve farklı branşlarda yer alan sporcular ile sedanterlerin el tercihi ve okul başarısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. TOLGA-ALTUĞ. 2018
4-) Tez Adı: Türk hokey oyuncularının (erkek-kadın) bazı biyo-motorik özellikleri ve reaksiyon zamanlarının araştırılması. Konu: Türk hokey oyuncularının (erkek-kadın) bazı biyo-motorik özellikleri ve reaksiyon zamanlarının araştırılması. OKAN-SARI. 2018
5-) Tez Adı: Spor yöneticilerinin öz yeterlilik inancı ve öz liderlik inançları ile yönetsel yetkinlik düzeyleri arasındaki ilişkilerde kariyer tatmininin aracılık rolü. Konu: Spor yöneticilerinin öz yeterlilik inancı ve öz liderlik inançları ile yönetsel yetkinlik düzeyleri arasındaki ilişkilerde kariyer tatmininin aracılık rolü. ÖMÜR FATİH-KARAKULLUKÇU. 2018
6-) Tez Adı: Farklı ülke milli takımlarında yer alan büyük erkek güreşçilerin beslenme alışkanlıkları ve başarı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Konu: Farklı ülke milli takımlarında yer alan büyük erkek güreşçilerin beslenme alışkanlıkları ve başarı arasındaki ilişkinin incelenmesi. ABDORREZA-EGHBAL MOGHANLOU. 2017
7-) Tez Adı: Aerobik egzersize bağlı yetişkin kadın ve erkek bireylerde beden algısı ve özgüven değerlerinin araştırılması. Konu: Aerobik egzersize bağlı yetişkin kadın ve erkek bireylerde beden algısı ve özgüven değerlerinin araştırılması. ALİN-MERDİNOĞLU. 2017
8-) Tez Adı: Farklı yaşlardaki (erkek) otizmli çocukların 12 haftalık hareket eğitimi (eurofit test hareket eğitim ) programının bazı motor beceriler üzerine etkisinin incelenmesi. Konu: Farklı yaşlardaki (erkek) otizmli çocukların 12 haftalık hareket eğitimi (eurofit test hareket eğitim ) programının bazı motor beceriler üzerine etkisinin incelenmesi. ALPARSLAN-GÜLTÜRK. 2017
9-) Tez Adı: Basketbolda hızlı hücumun müsabaka sonucu üzerine etkisi ve bu etkide savunma ribaundu ve top çalma tekniklerinin aracılık rolü. Konu: Basketbolda hızlı hücumun müsabaka sonucu üzerine etkisi ve bu etkide savunma ribaundu ve top çalma tekniklerinin aracılık rolü. ŞENOL-YANAR. 2017
10-) Tez Adı: Short track ve curling branşındaki sporcuların el tercihi, reaksiyon zamanı ve bazı kuvvet parametrelerinin incelenmesi. Konu: Short track ve curling branşındaki sporcuların el tercihi, reaksiyon zamanı ve bazı kuvvet parametrelerinin incelenmesi. YUNUS-SADIR. 2016
11-) Tez Adı: Cinsiyete göre yetişkin (kadın-erkek) karate ve taekwondo sporcularında el tercihi ve başarı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Konu: Cinsiyete göre yetişkin (kadın-erkek) karate ve taekwondo sporcularında el tercihi ve başarı arasındaki ilişkinin incelenmesi. YUNUS EMRE-ÇİNGÖZ. 2016
12-) Tez Adı: Genç ve yetişkin kayakçılarda zihinsel beceri, duygusal zeka ve yarışma kaygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Konu: Genç ve yetişkin kayakçılarda zihinsel beceri, duygusal zeka ve yarışma kaygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. AMİN-AZİMKHANİ. 2014
13-) Tez Adı: Farklı branşlarda bulunan sporcularda ve sedanterlerde kas kuvvetinin esneklik ile ilişkisi. Konu: Farklı branşlarda bulunan sporcularda ve sedanterlerde kas kuvvetinin esneklik ile ilişkisi. İRFAN-SELVİ. 2009
14-) Tez Adı: Sedanter ve çeşitli branşlardaki sporcu adelösan ve yetişkinlerde reaksiyon zamanı, kuvvet ve esneklik arasındaki ilişkiler. Konu: Sedanter ve çeşitli branşlardaki sporcu adelösan ve yetişkinlerde reaksiyon zamanı, kuvvet ve esneklik arasındaki ilişkiler. SEDİ-AKARSU. 2008

Verdiği Dersler

BES3904 2019-2020 Bahar

Çocuk ve Spor

BES5090 2019-2020 Bahar

Seminer

BES5532 2019-2020 Bahar

Sporda Doping ve Ergojenik Yaklaşımlar

BES5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

BES5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

BES6705 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

BSA1002 2019-2020 Bahar

Spor Fizyolojisi I

BSA4004 2019-2020 Bahar

Antrenörlük Eğitiminde Araştırma ve Proje II

ANE5501 2019-2020 Güz

İleri Egzersiz Fizyolojisi

BES1807 2019-2020 Güz

İnsan Anatomisi ve Kinesiyoloji

BES5511 2019-2020 Güz

İleri Egzersiz Fizyolojisi

BSA2007 2019-2020 Güz

Spor Fizyolojisi II

BSA4003 2019-2020 Güz

Antrenörlük Eğitiminde Araştırma ve Proje I

BES3904 2018-2019 Bahar

Çocuk ve Spor

BES5000 2018-2019 Bahar

Tez Çalışması

BES5701 2018-2019 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

BES5704 2018-2019 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

BES6090 2018-2019 Bahar

Seminer

BES6506 2018-2019 Bahar

Sporda Fizyolojik Yaklaşımlar

BES6702 2018-2019 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

BES6703 2018-2019 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

BSA1002 2018-2019 Bahar

Spor Fizyolojisi I

BSA2508 2018-2019 Bahar

Tenis II

BSA4004 2018-2019 Bahar

Antrenörlük Eğitiminde Araştırma ve Proje II

ANE5501 2018-2019 Güz

İleri Egzersiz Fizyolojisi

ANE5521 2018-2019 Güz

Sporda Beslenme Ergojenik Yardımlar ve Doping

BES1807 2018-2019 Güz

İnsan Anatomisi ve Kinesiyoloji

BES5000 2018-2019 Güz

Tez Çalışması

BES5511 2018-2019 Güz

İleri Egzersiz Fizyolojisi

BES5702 2018-2019 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

BES5703 2018-2019 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

BES6090 2018-2019 Güz

Seminer

BES6553 2018-2019 Güz

Egzersizde Metabolik ve Isı Adaptasyonu

BES6577 2018-2019 Güz

İleri Fonksiyonel Anatomi

BES6702 2018-2019 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

BES6703 2018-2019 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

BES6707 2018-2019 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

BES6708 2018-2019 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

BES6903 2018-2019 Güz

Tez Çalışması (TİK3)

BSA2007 2018-2019 Güz

Spor Fizyolojisi II

BSA2507 2018-2019 Güz

Tenis I

BSA4003 2018-2019 Güz

Antrenörlük Eğitiminde Araştırma ve Proje I