Personel

Araş.Gör.Dr. RECEP KARA
Araş.Gör.Dr.
Recep Kara
@ E-posta
recepkara@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5134

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü / Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Abd

Kadro Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü / Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 06.06.2012

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve hastalıkları Hemşireliği YL (TEZLİ) 21.06.2017

Doktora

Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (DR) 14.03.2023

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Orhan Öznur Çeltek, Karayağız Muslu Gonca, Manav Gülay, Kara Recep, 2022. An investigation of the relationship between nutritional behaviours and nutritional self-efficacy in children. Child: Care, Health and Development

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Kara Recep, Gümüş Merve, Başbakkal Didar Zümrüt, 2023. Kanserli Çocuğa Bakım Veren Ebeveynlerin Yaşadıkları Bakım Yükü ve Zorluklar. E-Journal of Dokuz Eylul University Nursing Faculty
2-) Manav Gülay, Karayağız Muslu Gonca, Altunkaynak Şeyda, Kara Recep, Çoban Yasemin, 2023. Nurses' Experiences In Establishing Pediatric Intensive Care: Example of a Qualitative Study. Turkish Journal of Health and Sport

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Kara Recep, Bal Yılmaz Hatice, 2020. Çocuk Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Girişimsel Ağrıyı Azaltmak için Kullandıkları Yöntemlerin İncelenmesi. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi
2-) Gümüş Merve, Yüksel Didem, Kara Recep, Yardımcı Figen, Şenol Selmin, Bal Yılmaz Hatice, 2020. Çocuklarda Post-Operatif Dönemde Non-Farmakolojik Ağrı Giderme Yöntemi Olarak Müziğin Kullanılması Sistematik Derleme. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi

(A-9) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Kara Recep, Yıldırım Yasemin, Fadıloğlu Zehra Çiçek, Şenuzun Aykar Fisun, 2020. Henderson Temel İhtiyaç Kuramı Çerçevesinde Bir Annenin Bakım Yükünü Hafifletmek. ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Göktaş Ayşegül, Manav Gülay, Karayağız Muslu Gonca, Kara Recep, 2023. Okul Çocuğu Engelli Akranını Nasıl Değerlendirir?. Hodja Akhmet Yassawi 7. International Congress on Scientific Research
2-) Çelik Semanur, Karayağız Muslu Gonca, Manav Gülay, Kara Recep, 2023. Engelli Çocuklardaki Problemli Medya Kullanımının Uyku Kalitesine Etkisi. Hodja Akhmet Yassawi 7. International Congress on Scientific Research
3-) Kara Recep, Manav Gülay, Karayağız Muslu Gonca, 2023. Pediatri Hemşirelerinin Karşılanamayan Hemşirelik Bakım Gereksinimleri ve Mesleki Tükenmişlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 3rd International ACHARAKA Congress on Medicine, Nursing, and Health Sciences
4-) Şahin Kamil, Batıbay Serhat, Karayağız Muslu Gonca, Manav Gülay, Kara Recep, 2022. ÇOCUK SERVİSİNE BAŞVURAN ÇOCUKLARIN İNVAZİV GİRİŞİM SIRASINDA YAŞADIĞI KORKU VE ANKSİYETENİN BELİRLENMESİ. HOCA AHMET YESEVİ 6. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi
5-) Koçak Esra, Karayağız Muslu Gonca, Kara Recep, 2022. Nomofobinin Çocuk ve Ergen Sağlığı Üzerine Etkileri. WORLD CHILDREN CONFERENCE-III
6-) Karataş Ömer Faruk, Altın Kübra, Karayağız Muslu Gonca, Manav Gülay, Kara Recep, 2022. KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ. 4th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS
7-) Kara Recep, Karayağız Muslu Gonca, Manav Gülay, Durak Yalçın, 2022. Sürdürülebilir Çevrenin Çocuk Sağlığı Üzerine Etkisi. 10th International Medicine and Health Sciences Researches Congress
8-) Kara Recep, Karayağız Muslu Gonca, 2020. COVID-19 Enfeksiyonu Ya Da Şüphesi Olan Çocuğun Hemşirelik Bakımı. International World Children Conference

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Manav Gülay, Karayağız Muslu Gonca, Altunkaynak Şeyda, Kara Recep, Çoban Yasemin, 2022. Hemşirelerin Çocuk Yoğun Bakım Kurma Deneyimi: Nitel Çalışma Örneği. 9. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi
2-) Karayağız Muslu Gonca, Manav Gülay, Karaçam Merve, Kara Recep, 2022. COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN UYKU ALIŞKANLIĞININ İNCELENMESİ. 9. ULUSLARARASI İSTANBUL BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
3-) Orhan Öznur Çeltek, Karayağız Muslu Gonca, Manav Gülay, Kara Recep, 2021. An Investigation Into The Relationship Between Nutritional Behaviors And Nutritional Self-Efficacy In Children. 2nd International Congress On Children's Studies
4-) Kara Recep, Bal Yılmaz Hatice, 2019. Çocuk Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Girişimsel Ağrıyı Azaltmak İçin Kullandıkları Yöntemlerin İncelenmesi. 2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Gümüş Merve, Kara Recep, Yapar Tuğba, Bolışık Zehra Bahire, 2015. 7-12 YAŞ ARASI ÇOCUKLARA UYGULANAN İNVAZİV İŞLEMLERDE ÜSTÜN CESARET BELGESİNİN AĞRIYI AZALTMAYA ETKİSİ. 9. Ege Pediatri ve 5. Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Tekin Hilal, Karakaya Merve Nur, Kara Recep, 2023. Oyun Temelli Öğrenme Yönteminin İlköğretim Öğrencilerinin El Yıkama ve Hijyen Davranışları Üzerine Etkisinin İncelenmesi. Uluslararası Katılımlı 12. Ege Pediatri - 8. Ege Pediatri Hemşireliği ve 4. Ege Pediatri- Kuzey Kıbrıs Pediatri Kongresi

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Demir Meryem, Kara Recep, Karayağız Muslu Gonca, 2022. COVID-19 PANDEMİSİNİN ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ: BİR KAVRAM HARİTASI. 20. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
2-) Gümüş Merve, Kara Recep, Başbakkal Didar Zümrüt, 2017. BİR ANNENİN BAKIM YÜKÜNÜ HENDERSON TEMELİHTİYAÇ KURAMI ÇERÇEVESİNDE HAFİFLETMEK. 10.Ege Pediatri ve 6.Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Kara Recep, 2023. Tıp, Hemşirelik ve Sağlık Bilimlerine İnovatif Yaklaşımlar: Dinamikler ve Değişimler/Orak Hücre Krizi Yaşayan Çocuğun Farmakolojik Olmayan Yöntemlerle Desteklenmesinin Yaşam Konforu ve Ağrısına Etkisi. Yayın Evi: Özgür Yayınları Editör Adı: Akarca Funda Karbek, Konakçı Gülbin

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Çocuk Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Girişimsel Ağrıyı Azaltmak için Kullandıkları Yöntemlerin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
2-) Çocuk Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Girişimsel Ağrıyı Azaltmak için Kullandıkları Yöntemlerin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Çocuklarda Post-Operatif Dönemde Non-Farmakolojik Ağrı Giderme Yöntemi Olarak Müziğin Kullanılması Sistematik Derleme - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Çocuklarda Post-Operatif Dönemde Non-Farmakolojik Ağrı Giderme Yöntemi Olarak Müziğin Kullanılması Sistematik Derleme - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: Oyun Temelli Öğrenme Yöntemi. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Oyun Temelli Öğrenme Yönteminin İlköğretim Öğrencilerinin El Yıkama ve Hijyen Davranışları Üzerine Etkisinin İncelenmesi. 2022-2023
2-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Danışman. Konu: Oyun Bağımlılığı, Obezite, Fiziksel Aktivite Düzeyi. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Ortaokul Öğrencilerinde Dijital Oyun Bağımlılığının Obezite Ve Fiziksel Aktivite Düzeyine Etkisinin İncelenmesi. 2022--1

(Ğ-2) Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . 12. Ege Pediatri, 8. Ege Pediatri Hemşireliği ve 4. Uluslararası Katılımlı Ege - Kuzey Kıbrıs Pediatri Kongresi Sözel Bildiri. 2023

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) 10. Ege Pediatri ve 6. Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi. İzmir/TÜRKİYE. . 2017

Verdiği Dersler

HEM2539 2023-2024 Güz

Büyüme ve Gelişme