Personel

Araştırma Görevlisi RECEP KARA
Araştırma Görevlisi
Recep Kara
@ E-posta
recepkara@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5134

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü / Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Abd

Kadro Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü / Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 06.06.2012

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve hastalıkları Hemşireliği YL (TEZLİ) 21.06.2017

Doktora

Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve hastalıkları Hemşireliği (DR) Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Orhan Öznur Çeltek, Karayağız Muslu Gonca, Manav Gülay, Kara Recep, 2022. An investigation of the relationship between nutritional behaviours and nutritional self-efficacy in children. Child: Care, Health and Development

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Kara Recep, Bal Yılmaz Hatice, 2020. Çocuk Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Girişimsel Ağrıyı Azaltmak için Kullandıkları Yöntemlerin İncelenmesi. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi
2-) Gümüş Merve, Yüksel Didem, Kara Recep, Yardımcı Figen, Şenol Selmin, Bal Yılmaz Hatice, 2020. Çocuklarda Post-Operatif Dönemde Non-Farmakolojik Ağrı Giderme Yöntemi Olarak Müziğin Kullanılması Sistematik Derleme. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi

(A-9) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Kara Recep, Yıldırım Yasemin, Fadıloğlu Zehra Çiçek, Şenuzun Aykar Fisun, 2020. Henderson Temel İhtiyaç Kuramı Çerçevesinde Bir Annenin Bakım Yükünü Hafifletmek. ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Koçak Esra, Karayağız Muslu Gonca, Kara Recep, 2022. Nomofobinin Çocuk ve Ergen Sağlığı Üzerine Etkileri. WORLD CHILDREN CONFERENCE-III
2-) Karataş Ömer Faruk, Altın Kübra, Karayağız Muslu Gonca, Manav Gülay, Kara Recep, 2022. KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ. 4th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS
3-) Şahin Kamil, Batıbay Serhat, Karayağız Muslu Gonca, Manav Gülay, Kara Recep, 2022. ÇOCUK SERVİSİNE BAŞVURAN ÇOCUKLARIN İNVAZİV GİRİŞİM SIRASINDA YAŞADIĞI KORKU VE ANKSİYETENİN BELİRLENMESİ. HOCA AHMET YESEVİ 6. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi
4-) Kara Recep, Karayağız Muslu Gonca, Manav Gülay, Durak Yalçın, 2022. Sürdürülebilir Çevrenin Çocuk Sağlığı Üzerine Etkisi. 10th International Medicine and Health Sciences Researches Congress
5-) Kara Recep, Karayağız Muslu Gonca, 2020. COVID-19 Enfeksiyonu Ya Da Şüphesi Olan Çocuğun Hemşirelik Bakımı. International World Children Conference

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Manav Gülay, Karayağız Muslu Gonca, Altunkaynak Şeyda, Kara Recep, Çoban Yasemin, 2022. Hemşirelerin Çocuk Yoğun Bakım Kurma Deneyimi: Nitel Çalışma Örneği. 9. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi
2-) Karayağız Muslu Gonca, Manav Gülay, Karaçam Merve, Kara Recep, 2022. COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN UYKU ALIŞKANLIĞININ İNCELENMESİ. 9. ULUSLARARASI İSTANBUL BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
3-) Orhan Öznur Çeltek, Karayağız Muslu Gonca, Manav Gülay, Kara Recep, 2021. An Investigation Into The Relationship Between Nutritional Behaviors And Nutritional Self-Efficacy In Children. 2nd International Congress On Children's Studies
4-) Kara Recep, Bal Yılmaz Hatice, 2019. Çocuk Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Girişimsel Ağrıyı Azaltmak İçin Kullandıkları Yöntemlerin İncelenmesi. 2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Gümüş Merve, Kara Recep, Yapar Tuğba, Bolışık Zehra Bahire, 2015. 7-12 YAŞ ARASI ÇOCUKLARA UYGULANAN İNVAZİV İŞLEMLERDE ÜSTÜN CESARET BELGESİNİN AĞRIYI AZALTMAYA ETKİSİ. 9. Ege Pediatri ve 5. Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Demir Meryem, Kara Recep, Karayağız Muslu Gonca, 2022. COVID-19 PANDEMİSİNİN ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ: BİR KAVRAM HARİTASI. 20. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
2-) Gümüş Merve, Kara Recep, Başbakkal Didar Zümrüt, 2017. BİR ANNENİN BAKIM YÜKÜNÜ HENDERSON TEMELİHTİYAÇ KURAMI ÇERÇEVESİNDE HAFİFLETMEK. 10.Ege Pediatri ve 6.Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Çocuk Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Girişimsel Ağrıyı Azaltmak için Kullandıkları Yöntemlerin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
2-) Çocuk Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Girişimsel Ağrıyı Azaltmak için Kullandıkları Yöntemlerin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Çocuklarda Post-Operatif Dönemde Non-Farmakolojik Ağrı Giderme Yöntemi Olarak Müziğin Kullanılması Sistematik Derleme - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) 10. Ege Pediatri ve 6. Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi. İzmir/TÜRKİYE. . 2017