Personel

Öğr.Gör. (Uygulamalı Birim) ALİ RIZA GİRGİN
Öğr.Gör. (Uygulamalı Birim)
Ali Rıza Girgin
@ E-posta
rgirgin@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1526

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fen Fakültesi / Biyoloji Bölümü / Botanik Abd

Kadro Birimi

Fen Fakültesi / Biyoloji Bölümü / Botanik Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Fırat üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji- Botanik 1980

Yüksek Lisans

İnönü üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Eylül 1993

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) 2008. Silican Improves Salinity Tolrance in Wheat Plants, enviromental and Experimental Botany 62:1,10-16 (2008). Environmental and Experimental Botany

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) 2005. Mısırda mineral besleme gelişme ve ağır metal kapsamı üzerine termik santral uçucu küllerinin etkisi. Ekoloji

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Ö. Varol, A.R.Girgin 2004 " Muğla Yöresi Geofitleri Üzerine Bir Araştırma - 2004
2-) Muğla ili Fıstık Çamlarının ( Pinus pinea L) Floristik ve Fitososyolojik yönden araştırılması - 2000