Personel

Doktor Öğretim Üyesi MEHMET RİFAT KAHYAOĞLU
Doktor Öğretim Üyesi
Mehmet Rifat Kahyaoğlu
@ E-posta
rkahyaoglu@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1198 , 0252 211 1646

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Mühendislik Fakültesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü / Geoteknik Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Mühendislik Fakültesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü / Geoteknik Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Temmuz 4, 2001

Yüksek Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geoteknik Temmuz 29, 2005

Doktora

Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geoteknik Ocak 29,2010

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Kahyaoğlu Mehmet Rifat, Vanicek Martin, 2019. A NUMERICAL STUDY OFREINFORCED EMBANKMENTSUPPORTED BY ENCASEDFLOATING COLUMNS. Acta Geotechnica Slovenica
2-) Kahyaoğlu Mehmet Rifat, İmançlı Gökhan, Özden Gürkan, Kayalar Arif Şengün, 2017. Numerical simulations of landslide-stabilizing piles: A remediation project in Söke, Turkey. Environmental Earth Science
3-) Kahyaoğlu Mehmet Rifat, İmançlı Gökhan, Önal Okan, Kayalar Arif Şengün, 2012. Numerical Analyses of Piles Subjected to Lateral Soil Movement. KSCE Journal of Civil Engineering
4-) Kahyaoğlu Mehmet Rifat, Önal Okan, İmançlı Gökhan, Özden Gürkan, Kayalar Arif Şengün, 2012. Soil Arching and Load Transfer Mechanism for Slope Stabilized Piles. Journal of Civil Engineering and Management
5-) Kahyaoğlu Mehmet Rifat, Seçer Mutlu, Kayalar Arif Şengün, 2012. Cam elyaf takviyeli plastik profilli pasif kazık grup davranışının deneysel olarak incelenmesi. Teknik Dergi
6-) İmançlı Gökhan, Kahyaoğlu Mehmet Rifat, Özden Gürkan, Kayalar Arif Şengün, 2009. Performance functions for laterally loaded single concrete piles in homogeneous clays. STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS
7-) Kahyaoğlu Mehmet Rifat, İmançlı Gökhan, Öztürk Ali Uğur, Kayalar Arif Şengün, 2009. Computational 3D finite element analyses of model passive piles. Computational Materials Science

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Kahyaoğlu Mehmet Rifat, 2017. Settlement behavior of reinforced embankments supported by encased columns. International Journal of New Technology and Research

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Kahyaoğlu Mehmet Rifat, Şahin Mehmet, 2017. Geotekstil donatılı istinat duvarı deplasman davranışının arazi model çalışmaları ile belirlenmesi. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi
2-) Kahyaoğlu Mehmet Rifat, İmançlı Gökhan, Özden Gürkan, 2009. Determination of Lateral Loads on Slope Stabilizing Piles. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
3-) Kahyaoğlu, M.R., İmançlı, G., Özden, G., 2009. Limit State Moment Functions for Laterally Loaded Single Piles in a Local OC Clay . Pamukkale University Journal of Engineering Science
4-) Kahyaoğlu, M.R., İmançlı, G., 2008. Stabilization of a Failed Slope with Piled Structures. Pamukkale University Journal of Engineering Science
5-) Kahyaoğlu, M.R., İmançlı, G., Şengöz, B., Topal, A., Erdoğan, H., 2007. Yol inşaatında kullanılan geotekstillerin çekme dayanımlarının doku farklılığı yönünden incelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kahyaoğlu, M.R., Vanicek, M., Vanicek, I., "A Numerical Study of Geosynthetic Encased Stone Columns", 2014, International Civil Engineering & Architecture Symposium for Academicians - 2014
2-) Koca, F., Kahyaoğlu, M.R., Saygılı, A., Ulgen, D.,"Design of a Pond in Muğla Sıtkı Kocman Campus: Rainwater-Harvesting Project", 2014, International Environmental Sciences Semposium of Van, IESSV - 2014
3-) Kahyaoglu, M.R., Imancli, G., Kayalar, A. S., "Load-displacement behavior of passive piles in cohesive soils", 2012, 3rd International Conference on New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Lefkoşa, North Cyprus, 157-164. - 2013
4-) Imancli, G., Kahyaoğlu, M. R., Şengöz, B., Topal, A., "The Determination of tensile strength of different textured geotextiles used in road construction", 2007, Fourth International Conference Bituminous Mixtures and Pavements, Greece, 291-299. - 2007
5-) Kahyaoğlu, M. R., Kayalar, A. S., Ozden, G., Imancli, G., "3D FEM Simulation of a laboratory model passive pile", 2007, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 1. Özel Konulu Sempozyumu, İstanbul, 120-131. - 2007

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Saygılı Altuğ, Dayan Meral, Kahyaoğlu Mehmet Rifat, 2017. Effects of silica fume and synthetic fibers on strength properties of lime-rich clay. 3rd International Conference on Innovations in Civil, Architectural and Transport Engineering-ICATE-2017
2-) Kahyaoğlu Mehmet Rifat, Şahin Mehmet, Saygılı Altuğ, 2017. Numerical study on the behavior of geogrid reinforced earth retaining wall with eps blocks. 3rd International Conference on Innovations in Civil, Architectural and Transport Engineering-ICATE-2017
3-) Kahyaoğlu Mehmet Rifat, Şahin Mehmet, Saygılı Altuğ, 2017. Experimental study on the behavior of earth retaining wall reinforced with polymer strips. 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering-ICOCEE 2017
4-) Saygılı Altuğ, Seyfioğlu Ezgi, Kahyaoğlu Mehmet Rifat, 2016. Geosynthetics In Coastal Applications. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium - WMCAUS
5-) Kahyaoğlu Mehmet Rifat, Ülgen Deniz, 2016. Settlement Behavior of Geosynthetic Encased Column Supported Embankments. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium - WMCAUS
6-) Ülgen Deniz, Kahyaoğlu Mehmet Rifat, Özkan Yener, 2016. Response of flexible box shaped culverts under dynamic loading. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium - WMCAUS
7-) Koca Feray, Kahyaoğlu Mehmet Rifat, 2016. Restructuring of a Coastal Town since the Earthquake in 1957 Fethiye Turkey. 17th IPHS Conference

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Koca Feray, Kahyaoğlu Mehmet Rifat, Saygılı Altuğ, 2017. Rooftop Rainwater Harvesting Proposal in Mugla Sitki Kocman University Campus with Modern Cisterns. ICATE 2017 3rd Int.Conf. on innovations in Civil,Architectural and Transport Engineering

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) İmançlı Gökhan, Özden Gürkan, Kahyaoğlu Mehmet Rifat, 2018. YAPI DENETİM ŞİRKETLERİNİN GEOTEKNİK UYGULAMALARDAKİ SORUMLULUKLARI. Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 17. Ulusal Konferansı
2-) Levent Özberk, Kahyaoğlu Mehmet Rifat, 2018. Dayanma yapılarının DBYBHY ve TBDY göre analiz sonuçlarının karşılaştırılması ve tespitler. Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 17. Ulusal Kongresi
3-) Şahin, M., Kahyaoğlu, M.R., Saygılı A., "Geotekstil Donatılı Zemin İstinat Duvarının Statik Yükler Altındaki Davranışı Üzerine Sonlu Elemanlar Model Çalışması", 2013, 5. Geoteknik Sempozyumu, Adana, Türkiye. - 2013
4-) Birgül, R., Yılmaz, N., Saygılı, A., Zeybek, Ö., Kahyaoğlu, M.R., Aktan, E., "Muğla Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans eğitimi programı güncelleme çalışması", 2011, İnşaat Mühendisliği Eğitimi 2. Sempozyumu, Muğla - 2011
5-) Imancli, G., Işık, F., Başarı, E., Kahyaoğlu, M. R., 2010, "Katı atık depolama sahalarında geosentetiklerin kullanımında çakılların etkisi", Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 13. Ulusal Kongresi, İstanbul, 88-98. - 2010
6-) Ozden, G., Kayalar, A. S., Kahyaoğlu, M. R., Ülküdaş, M. E., "Analysis of a landslide in Söke-Aydın", 2004, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 10. Ulusal Kongresi, İstanbul, 104-111. - 2004

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Teknik Dergi. 2019. Hakemlik Sayısı: 2
2-) Journal of Mountain Science. 2019. Hakemlik Sayısı: 2
3-) Teknik Dergi. 2018. Hakemlik Sayısı: 2
4-) KSCE Journal of Civil Engineering . 2012. Hakemlik Sayısı:
5-) Proceedings of the Institution of Civil Engineers, Geotechnical Engineering. 2012. Hakemlik Sayısı:

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2014. Hakemlik Sayısı:
2-) Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2014. Hakemlik Sayısı:
3-) Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2013. Hakemlik Sayısı: 1

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Numerical Analyses of Piles Subjected to Lateral Soil Movement - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Numerical simulations of landslide-stabilizing piles: A remediation project in Söke, Turkey - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Soil Arching and Load Transfer Mechanism for Slope Stabilized Piles - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
4-) Performance functions for laterally loaded single concrete piles in homogeneous clays - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
5-) Computational 3D finite element analyses of model passive piles - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
6-) Numerical simulations of landslide-stabilizing piles: A remediation project in Söke, Turkey - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
7-) Numerical Analyses of Piles Subjected to Lateral Soil Movement - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
8-) Soil Arching and Load Transfer Mechanism for Slope Stabilized Piles - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
9-) Numerical simulations of landslide-stabilizing piles: A remediation project in Söke, Turkey - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
10-) Numerical Analyses of Piles Subjected to Lateral Soil Movement - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
11-) Soil Arching and Load Transfer Mechanism for Slope Stabilized Piles - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
12-) Computational 3D finite element analyses of model passive piles - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 4
13-) Computational 3D finite element analyses of model passive piles - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 3
14-) Numerical Analyses of Piles Subjected to Lateral Soil Movement - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 3
15-) Soil Arching and Load Transfer Mechanism for Slope Stabilized Piles - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Computational 3D finite element analyses of model passive piles - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Numerical simulations of landslide-stabilizing piles: A remediation project in Söke, Turkey - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
3-) Numerical Analyses of Piles Subjected to Lateral Soil Movement - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
4-) Soil Arching and Load Transfer Mechanism for Slope Stabilized Piles - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
5-) Numerical Analyses of Piles Subjected to Lateral Soil Movement - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) A NUMERICAL STUDY OFREINFORCED EMBANKMENTSUPPORTED BY ENCASEDFLOATING COLUMNS - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Computational 3D finite element analyses of model passive piles - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Numerical Analyses of Piles Subjected to Lateral Soil Movement - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: A Numerical Study on the Deformation Behavior of Geotextile Encased Stone Column. Konu: Sayısal Modelleme, Geosentikler ile Güçlendirilmiş Taş Kolonlar. Tuncay-Doğan. 2020

(G-3) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Çevre Yönetimi. Proje Türü: Kalkınma Bakanlığı. Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Yönetimi. 2018-2018

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: . Proje Türü: Kalkınma Bakanlığı. Karabağlar Yaylasında Dört Mevsim Turizm. 2016-2016

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Jet-grout kolonların zemin iyileştirme verimliliğinin belirlenmesi adına bir vaka analizi. 2018-2020
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Geotekstil donatılı istinat duvarı davranışının belirlenmesi için arazi ve sonlu elemanlar model çalışmaları. 2014-2017

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Silis Dumanı ve Sentetik Fiberlerle Modifiye EdilmişKillerin Mukavemet Özelliklerinin Araştırılması. 2016-2016
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. SİLİS DUMANI VE SENTETİK FİBERLERLE MODİFİYE EDİLMİŞ KİLLERİN MUKAVEMET ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. 2016-2016

(I-3) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak. uluslararası sportif organizasyonlarında yöneticilik, düzenleme kurulu üyeliği yapmak.

1-) 27TH EUROPEAN YOUNG GEOTECHNICAL ENGINEERS CONFERENCE. TÜRKİYE. . 2019
2-) 1 st Mediterranean Young Geotechnical Engineers Conference. TÜRKİYE. . 2019

(S-6) Çalışmaların; (sanat eseri, proje, telif hakları, uygulamalar) resmi ve özel kurum ve kuruluşlar veya sanat müzeleri tarafından kabul edilmesi.

1-) Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş. 2014. Fen Fakültesi ve Kütüphane Yanı Gölet Alanı Peyzaj Tasarımı ve Yağmur Suyu Toplama Projesi

Verdiği Dersler

CE 3504 2019-2020 Bahar

FOUNDATION ENGINEERING I (G)

CE 4001 2019-2020 Bahar

CIVIL ENGINEERING DESIGN

CE 4002 2019-2020 Bahar

CIVIL ENGINEERING ELECTIVE DESIGN

CE 4518 2019-2020 Bahar

COMPUTER APPLICATIONS IN FOUNDATION ENG(G)

CE5090 2019-2020 Bahar

GRADUATE SEMINAR

CE5522 2019-2020 Bahar

SPECIAL TOPICS IN GEOTECHNICAL ENGINEERING

CE5702 2019-2020 Bahar

SPECIAL STUDIES

CE5704 2019-2020 Bahar

SPECIAL STUDIES

CE 4001 2019-2020 Güz

CIVIL ENGINEERING DESIGN

CE 4002 2019-2020 Güz

CIVIL ENGINEERING ELECTIVE DESIGN

CE 4521 2019-2020 Güz

FOUNDATION ENG. II(G)

CE5519 2019-2020 Güz

DEEP EXCAVATION AND RETAINING STRUCTURES

CE 3504 2018-2019 Bahar

FOUNDATION ENGINEERING I (G)

CE 4000 2018-2019 Bahar

SUMMER PRACTICE II (30 WORKDAYS)

CE 4002 2018-2019 Bahar

CIVIL ENGINEERING ELECTIVE DESIGN

CE 4518 2018-2019 Bahar

COMPUTER APPLICATIONS IN FOUNDATION ENG(G)

CE5522 2018-2019 Bahar

SPECIAL TOPICS IN GEOTECHNICAL ENGINEERING

CE 4001 2018-2019 Güz

CIVIL ENGINEERING DESIGN

CE 4002 2018-2019 Güz

CIVIL ENGINEERING ELECTIVE DESIGN

CE 4521 2018-2019 Güz

FOUNDATION ENG. II(G)

CE5511 2018-2019 Güz

GEOTECHNICS IN PRACTICE