Personel

Bilgisayar İşletmeni SAADET ESKİCİ
Bilgisayar İşletmeni
Saadet Eskici
@ E-posta
saadetkaracay@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1803

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Kadro Birimi

Fen Fakültesi