Personel

Doç.Dr. SABAHATTİN SÜL
Doç.Dr.
Sabahattin Sül
@ E-posta
sabahattinsul@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5194

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Gürelik İhsan Gökhan, Sül Sabahattin, Uyar Göçün Feriha Pınar, Korkmaz Şafak, Özsaygılı Cemal, 2019. Argon laser-assisted hypotony model in the rabbit. LASERS IN MEDICAL SCIENCE
2-) Sül Sabahattin, Gürelik İhsan Gökhan, Korkmaz Şafak, Özsaygılı Cemal, 2019. Choroidal thickness in macular holes. International Ophthalmology
3-) Karabulut Müjdat, Karabulut Sinem, Sül Sabahattin, Karalezli Aylin, 2019. Microvascular changes in amblyopic eyes detected by optical coherence tomography angiography. Journal of American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus
4-) Gürelik İhsan Gökhan, Korkmaz Şafak, Dişli Gaye, Sül Sabahattin, 2019. A Novel Surgical Method to Treat Chronic Ocular Hypotony. Ophthalmic Surgery Lasers Imaging Retina
5-) Karabulut Müjdat, Karabulut Sinem, Sül Sabahattin, Karalezli Aylin, 2019. Optic nerve head microvascular changes after phacoemulsification surgery. Graefe’xxs Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology
6-) Sül Sabahattin, Korkmaz Şafak, Alaçamlı Göksu, Özyol Pelin Şükran, Özyol Erhan, 2018. Application of autologous serum eye drops after pterygium surgery: a prospective study. Graefe’s Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology
7-) Sül Sabahattin, Gürelik İhsan Gökhan, Korkmaz Şafak, Özdek Şengül, Hasanreisoğlu Berati, 2017. Pediatric Traumatic Retinal Detachments: Clinical Characteristics and Outcomes. Ophthalmic Surgery, Lasers and Imaging Retina
8-) Gürelik İhsan Gökhan, Sül Sabahattin, Kılıç Gaye, Özsaygılı Cemal, 2017. A Modified Foveal Advancement Technique in the Treatment of Persistent Large Macular Holes. Ophthalmic Surgery, Lasers and Imaging Retina
9-) Sül Sabahattin, Gürelik İhsan Gökhan, Şafak Korkmaz, Özdek Şengül, Hasanreisoğlu Berati, 2016. Pediatric open-globe injuries: clinical characteristics and factors associated with poor visual and anatomical success. Graefe’s Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology
10-) Özyol Pelin Şükran, Özyol Erhan, Sül Sabahattin, Baldemir Ercan, S Çavdar, 2016. Intra-ocular pressure fluctuation after cataract surgery in primary angle-closure glaucoma eyes medically controlled after laser iridotomy. Acta Ophthalmologica
11-) Şafak Korkmaz, Ekici Feyzahan, Sül Sabahattin, 2015. Argon laser assisted treatment of benign eyelid lesions. LASERS IN MEDICAL SCIENCE
12-) Sül Sabahattin, Şafak Korkmaz, Şahin Novruzlu, 2014. Seasonal effects on pterygium surgery outcome implications for the role of sunlight exposure. CORNEA
13-) Şafak Korkmaz, Bilgihan Mustafa Kamil, Sül Sabahattin, Hondur Ahmet Murad, 2014. A Clinical and Confocal Microscopic Comparison of Transepithelial PRK and LASEK for Myopia. Journal of Ophthalmology
14-) Bilgihan Mustafa Kamil, Hondur Ahmet Murad, Sül Sabahattin, Öztürk Sertaç, 2011. Pregnancy induced progression of keratoconus. CORNEA

(A-4-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Ekici Feyzahan, Korkmaz Şafak, Karaca Esra, Sül Sabahattin, Tufan Hasan Ali, Aydın Bahri, Dileköz E, 2014. The Role of Magnesium in the Pathogenesis and Treatment of Glaucoma. International Scholarly Research Notices

(A-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan kitap eleştirisi, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Bükülmez Ayşegül, Barış Zeren, Dalgıç Buket, Sül Sabahattin, Özdek Şengül, 2010. Uveitis in a Patient with Autoimmune Hepatitis. Asian Journal of Ophthalmology

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Sül Sabahattin, Karalezli Aylin, 2019. Diyabetik Makula Ödeminde Bilateral Eş Zamanlı ve Unilateral İntravitreal Ranibizumab Tedavisinin Sonuçları. Turkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi
2-) Sül Sabahattin, Karalezli Aylin, Karabulut Müjdat, 2019. Yaş Tip Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonunda Kombine Katarakt Cerrahisi ve İntravitreal Ranibizumab Enjeksiyonunun Birinci Yıl Sonuçları. Turkish Journal of Ophthalmology
3-) Sül Sabahattin, Karalezli Aylin, Korkmaz Şafak, Tosun Kürşad, 2019. Structural and Functional Outcomes of Retinal Displacement After Epiretinal Membrane Surgery With Internal Limiting Membrane Peeling.. Retina-Vitreus
4-) Sül Sabahattin, Karalezli Aylin, 2019. İdiyopatik Epiretinal Membran Bulunan Gözlerde Maküler Mikrovasküler Yapının Değerlendirilmesi. Retina-Vitreus
5-) Sül Sabahattin, Karalezli Aylin, Yiğit Çağrı, 2019. Evaluation of Retinal Microvascular Changes with Optical Coherence Tomography Angiography After Cataract Surgery. Turkiye Klinikleri Journal of Ophthalmology
6-) Sül Sabahattin, 2019. Hipertonik Tuz Solusyonunun Kornea Ödemi Üzerine Etkisinin Ön Segment Optik Koherens Tomografi ve Kornea Dansitometri ile Değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi
7-) Çakmak Kaan, Korkmaz Şafak, Sül Sabahattin, Gaye Dişli, 2018. Tek Taraflı Pterjium Hastalarında Gözyaşı Fonksiyonlarının Karşılaştırılması. MN Oftalmoloji
8-) Korkmaz Şafak, Sül Sabahattin, Uzun Feyzahan, Novruzlu Şahin, Kaya Ümit, 2014. Üst Forniks ve Tarsal Konjonktivaya Yerleşen Yabancı Cisimlerde Klinik Bulgular. Türk Oftalmoloji Dergisi

(A-9) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Sül Sabahattin, Karalezli Aylin, 2018. Development of Retinal Infarct Due to Intracameral Cefuroxime Injection Following Complicated Cataract Surgery. Turkish Journal of Ophthalmology

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Gürelik, G., Sül, S., Özdek, Ş., 2015. Pediatric Traumatic Retinal Detachments:Clinical characteristics and outcomes. American Academy of Ophthalmology Annual Meeting 2015

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Sül, S., Korkmaz, Ş., Kılıç, G., Alaçamlı, G., 2015. Pterjium Cerrahisi Sonrası Otolog Serum Kullanımının Postoperatif Erken Dönemdeki Etkileri. TOD 49. Ulusal Kongresi

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Gürelik İhsan Gökhan, Sül Sabahattin, 2017. Mechanical Ocular Trauma/Mechanical Ocular Trauma in Children. Yayın Evi: Springer Editör Adı: Hua Yan

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Pediatric open-globe injuries: clinical characteristics and factors associated with poor visual and anatomical success - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 3

Verdiği Dersler

TIP 5013 2018-2019 Güz

GÖZ HASTALIKLARI