Personel

Doç.Dr. SAFFET OCAK
Doç.Dr.
Saffet Ocak
@ E-posta
saffetocak@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 3214

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Sağlık Bilimleri Fakültesi / Sağlık Yönetimi Bölümü / Hastane İşletmeciliği Abd

Kadro Birimi

Sağlık Bilimleri Fakültesi / Sağlık Yönetimi Bölümü / Hastane İşletmeciliği Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi 1996

Yüksek Lisans

Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 2001

Doktora

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri enstitüsü Hastane İşletmeciliği 2011

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Şahin Tezcan, Ocak Saffet, Top Mehmet, 2019. ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR HOSPITAL SITE SELECTION. Health Policy and Technology
2-) Gider, Ö., Ocak, S., Top, M., 2015. Evaluation of Electronic Prescription Implications in Turkey: An Investigation of the Perceptions of Physicians . Worldviews on Evidence-Based Nursing
3-) Gider, Ö., Ocak, S., Top, M., 2015. Perceptions of physicians about knowledge sharing barriers in Turkish health care system. Journal of Medical Systems

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Ocak Saffet, Köseoğlu Mehmet Ali, Yıldız Mehmet, 2017. Business ethics research in healthcare management: A systematic review. International Journal of Healthcare Management
2-) Ocak, S., Köseoğlu, M.A., Bertsch, A., 2015. Linkages among organisational culture, knowledge management, and patient safety performance:evidence from a state hospital in a developing country. Int. J. Management and Enterprise Development
3-) Ocak, S., Köseoğlu, M.A., Ross, G., 2014. How do Healthcare Professionals use Knowledge management?:Evidence From an Emerging Economy. Journal Of International Management Studies

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Ocak Saffet, Şahin Tezcan, Gider Ömer, 2019. Entrepreneurial Tendency of the Students: A Researchon the Students of the Department of Physiotherapyand Rehabilitation and Nutrition and Dietetics. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi
2-) Gider, Ö., Ocak, S., Top, M., 2015. An Investigation On Evaluation of Electronic Prescriptıon Implication in Health Care Services. The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management
3-) Köseoğlu, M.A., Ocak, S., Parnell, J.A., Spıllan, J.E., 2013. Mission Statements In Hospitals:Evidence From Turkey. International Journal of Management Development
4-) Köseoğlu, M.A., Parnell, J.E., Ocak, S., 2011. Strategic Diffusion and Job Satisfaction: evidence From Turkish Hospitals. International Journal of Strategic Change Management

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Ocak, S., 2009. Toplumsal refah- Sağlık Statüsü İlişkisi. Hospital News (hastane Dergisi)
2-) Köksal, Ç., Mumcu, G., Ocak, S., 2009. Örgütsel Performansın Artışında Çalışan Motivasyonunun Rolü. Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi
3-) Ocak, S., 2007. Ocak S., " Örgütsel Performans ve Ölçümü. Hospital News (Hastane Dergisi),

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Şahin Tezcan, Ocak Saffet, 2019. TÜRKİYE’DE SAĞLIK YÖNETİMİ DİSİPLİNİNDE YÜRÜTÜLEN TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi
2-) Ocak Saffet, Gider Ömer, Gider Nuray, Top Mehmet, 2017. Kişilik Özelliklerinin Örgütsel Bağlılık Ve Örgütsel Özdeşleşme Üzerinde Etkileri: Bir Kamu Hastanesi Örneği. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi
3-) Köseğlu, M.A., Gider, Ö., Ocak, S., 2011. Bilgi Paylaşımını Tutumunu Etkileyen Faktörler Nelerdir? Bir Kamu Hastanesi Örneği. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
4-) Gider, Ö., Şimşek, G., Top, M., Ocak, S., 2011. Hastane Organizasyonlarında Örgütsel Bağlılık ve İş Doyumunun Analizi: Hemşireler ve Tıbbi Sekreterler Üzerine Bir Araştırma. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi
5-) Ocak, S., Köseoğlu, M.A., 2010. Misyon İfadelerinde Kullanılan Öğeler İşletmelerin Mülkiyet Yapısına Göre Değişir mi?: Özel Ve Kamu Hastaneleri Üzerine Bir Araştırma. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi
6-) Köseoğlu, M.A., Ocak, S., Şimşek, G., 2008. Hastanelerde Bilgi Yönetimi Etkinliği Nasıl Ölçülür?. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi,
7-) Ocak, S., Gider, Ö., Top, M., Akar, Ç., 2004. Muğla Devlet Hastanesi Tomografi Ünitesi Maliyet- Hacim- Kar Analizi. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Ocak Saffet, Gider Ömer, 2017. Conceptual View on The Relationshıp Between Social Weel-Being and Health Status. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İadri Bilimler fakültesi Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi
2-) Ocak, S., Kaşmer Şahin, T., Gider, Ö., 2016. Hekimlerin İş Tatmin Düzeylerinin Girişimcilik Niyetleri Üzerine Etkileri: Muğla İlinde Bir Araştırma. SOSYALVE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
3-) Gider, Ö., Karahan, A., Ocak, S., 2009. Afyon Kocatepe Üniversitesi A.N.S. Uygulama ve Araştırma Hastanesinde Poliklinik Hizmeti Alan Hastaların Algıladıkları Hizmet Kalitesi Üzerine Bir Araştırma. Hastane Yönetimi
4-) Ocak, S., Gider, Ö., Top, M., Şahin, B., Tarcan, M., 2004. Muğla Devlet Hastanesi' nde Hemşirelerde Rol Çatışması ve Rol Belirsizliğine İlişkin Bir Çalışma. Modern Hastane Yönetimi Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Şahin Tezcan, Ocak Saffet, 2019. TÜRKİYE’DE RRT GÖREN HASTA SAYISININ GM (1,1) VE OGM(1,1) MODELİ İLE TAHMİN EDİLMESİ. 3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi
2-) Kayar Zuhal, Ocak Saffet, Top Mehmet, 2019. The Relationship Between The Perception of Destructive Leadership and Burnout: A Research on Health Professionals. 3th International 13thNational Congress on Health and Hospital Administration
3-) Marangoz Mehmet, Ocak Saffet, 2019. BİR KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ ÖRNEĞİ OLAN BACIYAN-I RUM (ANADOLU BACILARI) TEŞKİLATI VE FATMA BACI. 10th International Congress on Entrepreneurship
4-) Ocak Saffet, Kaşmer Şahin Tezcan, 2018. HASTANELERİN VİZYON İFADELERİNİN ANALİZİ VEİÇERİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. 2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi
5-) Kaşmer Şahin Tezcan, Ocak Saffet, 2018. SAĞLIK ÇALIŞANLARINA GÖRE HANGİ ÖRGÜTSELDAVRANIŞ KONULARI ARAŞTIRILMALI? MUĞLA İLİÖZELİNDE BİR ARAŞTIRMA. 2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi
6-) Kaşmer Şahin Tezcan, Ocak Saffet, Gider Ömer, 2017. Kariyer Değerlerinin Girişimcilik Eğilimi Üzerine Etkileri: Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ
7-) Ocak, S., Kaşmer Şahin, T., Gider, Ö., 2015. Hekimlerin İş Tatmin Düzeylerinin Girişimcilik Niyetleri Üzerine Etkileri: Muğla İlinde Bir Araştırma. II.Uluslararası Girişimcilik ve kariyer Sempozyumu
8-) Ocak, S., Kaşmer Şahin, T., Gider, Ö., Top, M., 2015. Organizational Identification and Organizational Trust: A Research On Employees Working in a State Hospital Through Outsourcing. International Healthcare Management Conference (IHMC)
9-) Ocak, S., Gider, Ö., Koyuncu Yaşar, E., Gider, N., 2015. SOSYAL SERMAYE VE BİLGİ PAYLAŞIMININ HASTA GÜVENLİĞİNE ETKİSİ: BİR KAMU HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELER ÜZERİNDE ARAŞTIRMA. VII.European Conference on Social and Behavioral Sciences
10-) Gider, Ö., Ocak, S., 2015. BİR KAMU HASTANESİ DESTEK HİZMETLER ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL ADALET VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. VII.European Conference on Social and Behavioral Sciences
11-) Ocak, S., Gider, Ö., 2014. Conceptual View on The Relatinship Between Social Wealth and Health Status. V.European Conference on Social and Behavioral Sciences, IASSR International Association of Science Research
12-) Gider, Ö., Ocak, S., 2014. An Investigation on Attıtudes of Physıcians in Terms of Sharing Knowledge in Health Institutions. V.European Conference on Social and Behavioral Sciences, IASSR International Association of Science Research
13-) Dikmetaş Yardan, E., Ocak, S., Tepebaş, Ş., 2014. The Effects of Nurses’ Mobbing Perception on Their Working Performance. V.European Conference on Social and Behavioral Sciences, IASSR International Association of Science Research,
14-) Ocak, S., Köseoğlu, M.A., Ross, G., 2014. How do Healthcare Professionals use Knowledge management?:Evidence From an Emerging Economy. International Academy of Business and Economics, Winter Conference, Orlando, USA.
15-) Ocak, S., Gider, Ö., Bayar, B., 2013. Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Uluslararası Girişimcilik Ve Kariyer Sempozyumu
16-) Gider, Ö., Ocak, S., Top, M., 2013. Gider Ö., Ocak S., Top M. Sağlk Hizmetlerinde Elektronik Reçete (E-Reçete) Uygulamasinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma. 11.International Conference On Knowlerge, Economy And Management
17-) Köseoğlu, M.A., Ocak, S., 2010. Örgüt Kültürü Bilgi yönetimi Uygulamalarını Nasıl Etkiler?: Bir Kamu Hastanesi Örneği, 2010, . VII. Uluslararası Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi
18-) Köseoğlu, M.A., Ocak, S., Şimşek, G., 2009. Bilgi Paylaşımını Etkileyen Faktörler Nelerdir: Bir Kamu Hastanesi Örneği. VII. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetimi Kongresi

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Ocak Saffet, Kaşmer Şahin Tezcan, Gider Ömer, 2017. Öğrencilerin Kariyer Geleceği Algılarının Tespitine Yönelik Bir Araştırma. II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi
2-) Kaşmer Şahin Tezcan, Ocak Saffet, 2017. Geçmişten Günümüze Sağlık Yönetimi Disiplininde Yürütülen Tezler Üzerine Bibliyometrik Bir Araştırma. 1. Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi
3-) Ocak Saffet, Kaşmer Şahin Tezcan, Gider Ömer, 2017. A Research on the Entrepreneurial Tendency of the Students of the Department of Physiotherapy and Rehabilitation and Nutrition and Dietetics. XIV. European Conference on Social andBehavioral SciencesOdessa-UKRAINE
4-) Kaşmer Şahin Tezcan, Ocak Saffet, Gider Ömer, 2017. The Effects of the Perception of Career Future on the Entrepreneurial Tendency: AResearch on the Students of the Faculty of Health Sciences. XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences
5-) Ocak, S., Gider, Ö., Gider, N., Peksoy, A.A., Top, M., 2016. The Effect Of Social Capital and Knowledge Sharing On Patient Safety: A Survey On Private Hospital Nurses. XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences
6-) Ocak, S., Gider, Ö., Top, M., 2016. The Relationshıp Between Organizatıonal Confidence, Organisatıonal Identification and Organisatıonal Citizenship Behaviour: A Study On Foreignn Resource Staff Of A State Hospital. XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Ocak, S., Gider, Ö., Top, M., 2014. İşgörenlerin Kişilik Özelliklerinin Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Özdeşleşme Üzerinde Etkileri: Bir Kamu Hastanesi Örneği. 8.Ulusal Sağlık Ve Hastane İdaresi Kongresi
2-) Yorgancıoğlu Tarcan, G., Başkurt, B., Top, M., Tarcan, M., Ocak, S., Gider, N., 2014. Acil Servis Sağlık Çalışanlarında Tükenmişlik ve İş Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi:Eskişehir Örneği. VIII.Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi
3-) Ocak, S., Gider, Ö., 2013. Türkiye Ve Bazı Avrupa Birliği Ülkelerinin Ekomomik Kalkınma Ve Sağlık Göstergeleri Üzerine Bir Araştırma", 2013, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 27-29 Eylül , Konya. 7.Ulusal Sağlık Ve Hastane İdaresi Kongresi
4-) Gider, Ö., Ocak, S., 2013. E- reçete Uygulamasının Hekim Gözüyle Değerlendirilmesi, Muğla İli Çalışması . VII.Ulusal Sağlık Ve Hastane İdaresi Kongresi
5-) Ocak, S., Köseoğlu, M.A., 2012. Örgüt Kültürü ve Bilgi Yönetiminin Hasta Güvenliği Performansına Etkileri Nasıldır? Bir Kamu Hastanesi Örneği. VI.Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi
6-) Dikmetaş, H., Dikmetaş, E., Ocak, S., 2012. Özel Hastane Çalışanlarının Örgütsel Vatandaşlık Algılamalarına Yönelik Bir Araştırma. I. Ulusal Ünye İİBF İşletmecilik Sempozyumu,
7-) Dikmetaş, E., Ocak, S., Dikmetaş, H., 2012. İşgörenlerin Duygusal Zeka Boyutları İle Motivasyon Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Bir Kamu Hastanesi Örneği. I. Ulusal Ünye İİBF İşletmecilik Sempozyumu
8-) Köseoğlu, M.A., Gider, Ö., Ocak, S., 2010. Bilgi Paylaşımı Tutumunu Etkileyen Faktörler Nelerdir? Bir Kamu Hastanesi Örneği. IV. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi
9-) Köseoğlu, M.A., Ocak, S., 2010. Misyon ifadelerinde kullanılan öğeler işletmelerin Sahiplik Yapısına Göre Değişir mi? Özel ve Kamu hastaneleri üzerine Bir Araştırma. IV. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi
10-) Köseoğlu, M.A., Ocak, S., 2008. Sağlık Kurumlarında Stratejik Felsefe: Özel Hastane Çalışanları Üzerine Bir Değerlendirme. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi (Uluslararası Katılımlı)

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Kaşmer Şahin Tezcan, Ocak Saffet, Güzel İlayda, 2018. SAĞLIK YÖNETİMİ DİSİPLİNİNDE YÜRÜTÜLEN VE ANA KONUSU ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ OLAN TEZLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. 26. ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ
2-) Ocak, S., Gider, Ö., Gider, N., 2016. Sosyal Sermaye, Bilgi Paylaşımı ve Hasta Güvenliği Arasındaki İlişkiler: Özel ve Kamu Hastane Hemşireleri Üzerinde Bir Araştırma. 10. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Şahin Tezcan, Ocak Saffet, 2019. Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim/Sağlık Kurumları Stratejik Yönetiminde Kullanılabilecek Teknikler. Yayın Evi: Nobel Akademik Yayıncılık Editör Adı: Elif Dikmetaş Yardan
2-) Ocak Saffet, Şahin Tezcan, 2019. Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim/Sağlık Kurumları yönetiminde stratejik Felsefe. Yayın Evi: Nobel Akademik Yayıncılık Editör Adı: Elif Dikmetaş Yardan
3-) Dikmetaş Yardan Elif, Ocak Saffet, Tepebaş Şehriban, 2015. Current Approaches in Social Sciences/The Effects of Nurses"Mobbing Perceptions on Their Working Performances. Yayın Evi: PL Academic Research Editör Adı: Rasim Yilmaz / Günter Löschnigg /Hasan Arslan / Mehmet Ali Icbay
4-) Gider Ömer, Ocak Saffet, 2014. Farklı Boyutlarıyla Türkiye de Kalkınma/Ekonomik Kalkınma Ekseninde Türkiye ve Bazı Avrupa Birliği (AB) Ülkelerinin Seçilmiş Sağlık Göstergelerinin Değerlendirilmesi. Yayın Evi: Efil Yayınevi Editör Adı: Selahattin Bekmez
5-) Ocak Saffet, Şimşek Gülten, 2008. Türkiye Avrupa Birliği Sektörel Rekabet Analizleri/Türkiye Sağlıkta Avrupa Birliği’nin Neresinde?. Yayın Evi: Nobel Yayın Dağıtım Editör Adı: Selahattin Bekmez

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Ocak Saffet, 2020. Sağlık Kurumları Yönetimi II/Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi. Yayın Evi: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI Editör Adı: Yasemin AKBULUT

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Worldviews on Evidence-Based Nursing. 2019. Hakemlik Sayısı: 2
2-) Applied Nursing Research. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Worldvies on Evidence-Based Nursing. 2017. Hakemlik Sayısı: 2
4-) Worldviews on Evidence-Based Nursing. 2016. Hakemlik Sayısı: 3
5-) Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi. 2016. Hakemlik Sayısı: 2
6-) Worldviews on Evidence-Based Nursing. 2015. Hakemlik Sayısı: 2
7-) Worldviews on Evidence-Based Nursing. 2014. Hakemlik Sayısı: 2

(D-10-Eski) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ. 2016. Hakemlik Sayısı: 1

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 2
2-) Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Int. J. of Bibliometrics in Business and Management (IJBBM. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
4-) jOURNAL OF TURGUT ÖZAL MEDİCAL CENTER. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi(EYAD). 2017. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Journal of Turgut Ozal Medical Center. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
7-) KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi . 2016. Hakemlik Sayısı: 1
8-) Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016. Hakemlik Sayısı: 2
9-) Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
10-) Int. J. of Bibliometrics in Business and Management (IJBBM). 2016. Hakemlik Sayısı: 1
11-) Int. J. of Bibliometrics in Business and Management (IJBBM. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
12-) Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi. 2015. Hakemlik Sayısı: 1

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Ombudsman Akademik. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Akademi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 3
5-) Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 2
6-) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
7-) Izmir Democracy University Health Sciences Journal. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
8-) Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
9-) SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ. 2016. Hakemlik Sayısı: 1

(D-7) Ulusal indekslerde taranan yurtiçi hakemli dergilerde yardımcı editörlük, misafir editörlük yada yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler EnstitüsüSosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi.

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR HOSPITAL SITE SELECTION - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
2-) Business ethics research in healthcare management: A systematic review - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
3-) Business ethics research in healthcare management: A systematic review - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
4-) Evaluation of Electronic Prescription Implications in Turkey: An Investigation of the Perceptions of Physicians - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Business ethics research in healthcare management: A systematic review - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR HOSPITAL SITE SELECTION - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 4
3-) Business ethics research in healthcare management: A systematic review - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
4-) Business ethics research in healthcare management: A systematic review - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
5-) Muğla Devlet Hastanesi Tomografi Ünitesi Maliyet- Hacim- Kar Analizi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR HOSPITAL SITE SELECTION - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
2-) ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR HOSPITAL SITE SELECTION - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
3-) Business ethics research in healthcare management: A systematic review - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
4-) Muğla Devlet Hastanesi' nde Hemşirelerde Rol Çatışması ve Rol Belirsizliğine İlişkin Bir Çalışma - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
5-) Evaluation of Electronic Prescription Implications in Turkey: An Investigation of the Perceptions of Physicians - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Business ethics research in healthcare management: A systematic review - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
2-) Muğla Devlet Hastanesi Tomografi Ünitesi Maliyet- Hacim- Kar Analizi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: Üniversitelerde Girişimcilik sertifika Programı Oluşturulması ve Yürütülmesi. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Girişimcilik Sertifika programı. 2015-2018
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: Sağlık Turizmi Destek personeli Yetiştirme Eğitimi. Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). Muğla Turizminin Sağlıklı Gelişim Projesi. 2013-2013

(Ğ-1) Alanında uluslar arası bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . Membership Award. 2014
2-) Kurum Adı: . Best Research Publication in Journal Award. 2014

Verdiği Dersler

SAY 2002 2019-2020 Bahar

Sağlık Kurumları Yönetimi II

SAY 4502 2019-2020 Bahar

Geri Ödeme Sistemi ve Sigortacılık

SAY 4504 2019-2020 Bahar

Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim

SAY5090 2019-2020 Bahar

Sağlık Yönetiminde Seminer

SAY5508 2019-2020 Bahar

Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim

SAY5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

SAY5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

SAY 2001 2019-2020 Güz

Yönetim ve Örgüt Kuramları

SAY 2003 2019-2020 Güz

Sağlık Kurumları Yönetimi I

SAY 3003 2019-2020 Güz

Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi

SAY5505 2019-2020 Güz

Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi

SAY6503 2019-2020 Güz

Sağlık Kurumlarında Yönetim Teorileri

SAY 2002 2018-2019 Bahar

Sağlık Kurumları Yönetimi II

SAY 3504 2018-2019 Bahar

Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama

SAY 4504 2018-2019 Bahar

Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim

SAY5000 2018-2019 Bahar

Tez

SAY5090 2018-2019 Bahar

Sağlık Yönetiminde Seminer

SAY5508 2018-2019 Bahar

Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim

SAY5702 2018-2019 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

SAY5704 2018-2019 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

SAY7000 2018-2019 Bahar

Dönem Projesi

SAY7508 2018-2019 Bahar

Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim

SAY 2001 2018-2019 Güz

Yönetim ve Örgüt Kuramları

SAY 2003 2018-2019 Güz

Sağlık Kurumları Yönetimi I

SAY 3003 2018-2019 Güz

Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi

SAY5000 2018-2019 Güz

Tez

SAY5505 2018-2019 Güz

Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi

SAY5701 2018-2019 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

SAY5703 2018-2019 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

SAY5704 2018-2019 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

SAY7000 2018-2019 Güz

Dönem Projesi

SAY7505 2018-2019 Güz

Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi

SAY7508 2018-2019 Güz

Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim