Personel

Araştırma Görevlisi SAİM ASLAN
Araştırma Görevlisi
Saim Aslan
@ E-posta
saimaslan@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5075

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Turizm Fakültesi / Seyahat İşletmeciliği Bölümü / Seyahat İşletmeciliği Abd

Kadro Birimi

Turizm Fakültesi / Seyahat İşletmeciliği Bölümü / Seyahat İşletmeciliği Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüsekokulu Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği 2012

Yüksek Lisans

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği A.B.D 2014-2016

Doktora

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği A.B.D Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Kutukız Doğan, Aslan Saim, Akyürek Suat, 2018. BUREAUCRATIC AND FINANCING BARRIERS OF RURAL TOURISM ENTERPRISES. SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Aslan Alper, Aslan Saim, Avcı Umut, 2019. An Investigation on the Relational Work of Tour Representatives within Customer Orientation and Sales Work. İş ve İnsan Dergisi
2-) Aslan Saim, Aslan Alper, 2018. UZUN İNCE BİR YOLDAYIM, SÜRÜYORUM GÜNDÜZ GECE: TUR ŞOFÖRLERİNİN ÇALIŞMA PRATİKLERİ.. Çalışma ve Toplum

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kutukız Doğan, Aslan Saim, Akyürek Suat, 2017. EVDEKİ HESAP ÇARŞIYA NASIL UYDURULUR?: KIRSAL TURİZM GİRİŞİMLERİNİN BÜROKRATİK VE FİNANSMAN ENGELLERİ. 8. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK KONGRESİ
2-) Bahar, O., Yüksel, F., Aslan, S., 2016. Muğla Sağlık Potansiyelinin Değerlendirilmesi.. International Congress of Tourism and Management Researches
3-) Aslan, A., Aslan, S., Avcı, U., 2015. How do Sales Work and Relational Work Overlap, and How Are Sales Work and Relational Work Enacted By Workers? A Study of Tour Representatives, TOURAVEL’15, 18-20 June, İstanbul, pp. 206-213. - 2015 . DAKAM’S TOURAVEL ‘15 TOURISM AND TRAVEL STUDIES CONFERENCE

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Aslan Saim, 2018. Hasım Mı, Hısım Mı? Yerel Kalkınma ve Kırsal Turizm. Second InternationalRural Tourism and Development Congress

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Ayazlar, G., Aslan, S., Çörüş, H.A., 2015. Nereden Bilelim? Kimliğinde Turizmci mi Yazıyor? : Yerel Halk ve Sosyal Kimlik Teorisi. 16. ULUSAL TURİZM KONGRESİ

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Aslan Saim, Aslan Alper, 2019. Yönetimsel iktidar ve proje tertibatı.. 27. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi
2-) Aslan, S., Aslan, A., 2016. Uzun İnce Bir Yoldayım, Sürüyorum Gündüz Gece: Tur Şoförlerinin Çalışma Pratikleri. VIII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. 17. Ulusal Turizm Kongresi.. 2016-2016

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) 17. Ulusal Turizm Kongresi. Türkiye. . 2016