Personel

Doktor Öğretim Üyesi ŞAMİL SEFERGİL
Doktor Öğretim Üyesi
Şamil Sefergil
@ E-posta
samilsefergil@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5825

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Milas Veteriner Fakültesi / Temel Bilimler Bölümü / Veterinerlik Anatomisi Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Milas Veteriner Fakültesi / Temel Bilimler Bölümü / Veterinerlik Anatomisi Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Fakültesi 08.08.2007

Doktora

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Anatomi Anabilim Dalı 09.02.2015

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) İstanbullugil Fatih Ramazan, Karadağ Hüseyin, Sefergil Şamil, Gezer İnce Nazan, Alpak Hasan, 2013. Formation of the plexus sacralis in pheasants (Phasianus colchicus mongolicus) and macroanatomic investigation of the nerves originating from the plexus sacralis. TURKISH JOURNAL OF VETERINARY ANIMAL SCIENCES
2-) Arı Hasan Hüseyin, Çınaroğlu Selim, Soygüder Zafer, Sefergil Şamil, 2011. Van Kedinde Vena Facialis ve Dalları Üzerine Makroanatomik ve Subgros Bir Çalışma. VETERINARNI MEDICINA

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Kadıralıeva Nariste, Sur Emrah, Özaydın Tuğba, Sefergil Şamil, 2017. A Light microscopic investigation on the histology and alpha-naphthyl acetate esterase (ANAE)- and acid phosphatase (ACP-ase) positive lymphocyte localization in the hemal nodes of Yaks (Bos grinniens). Eurasian Journal of Veterinary Sciences
2-) Tülöbayev Askarbek, Salıkov Ruslan, Niyazbekova Rıskül, Sefergil Şamil, Askarbek Gülnaz, 2015. Kış aylarından ilkbahar kuzulamasına geçiş - Kırgız halkının geleneksel bilgisine dayalı mera koyun yetiştiriciliğinde iklim değişikliğine adaptasyon teknolojisi. VESTNIK KNAU
3-) Tülöbayev Askarbek, Salıkov Ruslan, Nizyazbekova Rıskül, Sefergil Şamil, Askarbek Gülnaz, 2015. Kırgız halkının geleneksel mera kullanım teknolojileri temelinde - meraların rasyonel kullanımının ve mera hayvancılığın sürdürülebilir kalkınması.. VESTNIK KNAU
4-) Arı Hasan Hüseyin, Çınaroğlu Selim, Sefergil Şamil, 2011. Alkitrezin Kullanılarak Yerli Ördeklerin Kloakası Üzerine Makroanatomik ve Subgros Bir Çalışma. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Sefergil Şamil, Bahadır Ali, 2017. Veteriner fakültesi eğitim – öğretiminde android uygulama geliştirilmesi ve kullanılmasına bir örnek. Manas J Agr Vet Life Sci
2-) Arı Hasan Hüseyin, Çınaroğlu Selim, İstanbullugil Fatih Ramazan, Sefergil Şamil, 2010. Beyaz Hindide Arteria Celiaca ve Dallarının Makroanatomik ve Subgros İncelenmesi. Yüzüncü yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Sefergil Şamil, Evcim Bahri, Kayar Gizem, 2021. Veterinary Anatomy Distance Education Through YouTube and Anatomical 3D Models During Pandemic Covid-19 Period. International Congress on Biological and Health
2-) Sefergil Şamil, Evcim Bahri, Sabancı Seyyid Said, 2021. Anatomy education with clay modeling in the distance education process: students' opinions. 5th Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2021)

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Sefergil Şamil, Bahadır Ali, 2017. An example of androıd applıcatıons ın the traınıng process ın veterınary facultıes. 4 th International VETIstanbul Group Congress

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Çırak Veli Yılgör, Kısadere İhsan, Sefergil Şamil, İstanbullugil Fatih Ramazan, Kadıralıeva Nariste, 2017. Dışkı muayenesine göre Kırgızistan’da atlarda bulunan sindirim sistemi helmintleri ve bunların yaygınlığı. 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi (Uluslararasi Katilimli)
2-) Sefergil Şamil, Soygüder Zafer, Arı Hasan Hüseyin, Karadağ Hüseyin, Çınaroğlu Selim, 2017. The three-dımensıonal reconstructıon of the sheep heart.. 4 th International VETIstanbul Group Congress

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Ali Bahadır, Hüseyin Yıldız, Şamil Sefergil, 2018. Veteriner Hekimliği Terimler Sözlüğü. Yayın Evi: Ezgi Kitabevi Editör Adı: Ali Bahadır, Hüseyin Yıldız, Şamil Sefergil

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Animal Health Production and Hygiene. 2021. Hakemlik Sayısı: 1

(D-13) Uluslararası projeler ile kamu veya özel teşekküllerce desteklenen ulusal projelerde hakemlik, izleyicilik ve panalistlik

1-) Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi BAP Proje Kesin Sonuç Raporu. 2022. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Kırgızistan Türkiye Mana Üniversitesi BAP Proje Öneri Hakemliği. 2021. Hakemlik Sayısı: 1

(D-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciens.

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Formation of the plexus sacralis in pheasants (Phasianus colchicus mongolicus) and macroanatomic investigation of the nerves originating from the plexus sacralis - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Van Kedinde Vena Facialis ve Dalları Üzerine Makroanatomik ve Subgros Bir Çalışma - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
2-) Formation of the plexus sacralis in pheasants (Phasianus colchicus mongolicus) and macroanatomic investigation of the nerves originating from the plexus sacralis - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Kırgız halkının geleneksel mera kullanım teknolojileri temelinde - meraların rasyonel kullanımının ve mera hayvancılığın sürdürülebilir kalkınması. - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) A Light microscopic investigation on the histology and alpha-naphthyl acetate esterase (ANAE)- and acid phosphatase (ACP-ase) positive lymphocyte localization in the hemal nodes of Yaks (Bos grinniens) - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
5-) Kırgız halkının geleneksel mera kullanım teknolojileri temelinde - meraların rasyonel kullanımının ve mera hayvancılığın sürdürülebilir kalkınması. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
6-) Formation of the plexus sacralis in pheasants (Phasianus colchicus mongolicus) and macroanatomic investigation of the nerves originating from the plexus sacralis - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
7-) Kırgız halkının geleneksel mera kullanım teknolojileri temelinde - meraların rasyonel kullanımının ve mera hayvancılığın sürdürülebilir kalkınması. - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
8-) Formation of the plexus sacralis in pheasants (Phasianus colchicus mongolicus) and macroanatomic investigation of the nerves originating from the plexus sacralis - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Danışman. Konu: Yabancı uyruklu öğrencilere yönelik Latince-Farsça-İngilizce-Türkçe mesleki terminoloji sözlüğü hazırlanması ve yayın çalışması. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Veteriner Hekimlik Eğitim Öğretiminde yabancı uyruklu öğrencilere yönelik Latince-Farsça-İngilizce-Türkçe mesleki terminoloji sözlüğü. 2022-2023
2-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Proje Danışmanı. Konu: Yabancı uyruklu öğrencilere yönelik Latince-Arapça-İngilizce-Türkçe mesleki terminoloji sözlüğünün hazırlanması ve yayın işleri. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Veteriner Hekimlik Eğitim Öğretiminde yabancı uyruklu öğrencilere yönelik Latince-Arapça-İngilizce-Türkçe mesleki terminoloji sözlüğü. 2022--1
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: 4007 BİLİM ŞENLİKLERİ 2019/1 ÇAĞRI DÖNEMİ 119B409 KODLU BİLİM ŞENLİĞİ PROJESİ, fakültemiz adına laboratuvar ve artırılmış gerçekçilik konulu çalışmalarda bulundum. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Milas Bilim Şenliği . 2019-2020

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Artırılmış gerçekçilik ile anatomi eğitim - öğretim materyali geliştirme. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Artırılmış Gerçekçilik Teknolojisi Kullanılarak At (Equidae) İskeleti Anatomik Üç Boyutlu Eğitim -- Öğretim Materyalinin Hazırlanması. 2020-2022

(I-12) Bölüm başkanlığı, Dekan/Yüksekokul/Enstitü yardımcılığı (her yıl için

1-) Dekan Yardımcılığı. . . 2022
2-) Dekan Yardımcılığı. Türkiye. . 2021

(I-13) Bölüm başkan yardımcılığı ve anabilim dalı başkanlığı (her yıl için)

1-) Milas Veteriner Fakültesi Anatomi ABD Başkanlığı. . . 2022
2-) Milas Veteriner Fakültesi Anatomi ABD Başkanlığı. . . 2021
3-) Milas Veteriner Fakültesi Anatomi ABD Başkanlığı. . . 2020
4-) Milas Veteriner Fakültesi Anatomi ABD Başkanlığı. . . 2019

(I-14) Azami ders saati dışında verilen dersler (her yarıyıl için ders başına) (toplamda yıllık 30 puanı geçemeyecek şekilde)

1-) Anatomi 2. . . 2022
2-) Dokuz Eylül Üniversitesi, Kiraz Veteriner Fakültesi Anatomi 2 dersi . . . 2021
3-) Anatomi 2. . . 2021
4-) Anatomi 2. . . 2020
5-) Anatomi 1. . . 2020
6-) Anatomi 1. . . 2020
7-) Anatomi 1. . . 2019
8-) Anatomi 2. . . 2019

(I-15) Rektörlük tarafından oluşturulan kurul ve komisyonlarda görev almak (her yıl için)

1-) Üniversite Kalite Komisyonu Üyeliği. . . 2021

(I-22) Yazılan Yüksek Lisans Tezi Belgesi (Puansız)

1-) Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi. . . 2022

(I-9) Alanı ile ilgili kurum içi yada kurumdışı komisyon veya kurullarda görev yapmak (her yıl için )

1-) Ders Muafiyet Uyum Komisyonu. . . 2022
2-) Yatay Dikey Geçiş Komisyonu. . . 2022
3-) MVF Yatay Dikey Geçiş Komisyonu. . . 2021
4-) Ders Muafiyet Uyum Komisyonu. . . 2021

Verdiği Dersler

AKD1000 2022-2023 Bahar

AKADEMİK DANIŞMANLIK

BDB2004 2022-2023 Bahar

Anatomi II

VEF5519 2022-2023 Bahar

Fötal Dolaşım

VET1016 2022-2023 Bahar

ANATOMİ II

AKD1000 2022-2023 Güz

AKADEMİK DANIŞMANLIK

VEF5504 2022-2023 Güz

Egzersizde Telemetrik Ölçüm

VEF5506 2022-2023 Güz

Lenf ve Bölgesel Dolaşım

VET1015 2022-2023 Güz

ANATOMİ I

AKD1000 2021-2022 Bahar

AKADEMİK DANIŞMANLIK

BDB2004 2021-2022 Bahar

Anatomi II

VEF5519 2021-2022 Bahar

Fötal Dolaşım

VEF5701 2021-2022 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

VET1016 2021-2022 Bahar

ANATOMİ II

AKD1000 2021-2022 Güz

AKADEMİK DANIŞMANLIK

BDB2003 2021-2022 Güz

Anatomi I

VET1013 2021-2022 Güz

MESLEKİ TERMİNOLOJİ

VET1015 2021-2022 Güz

ANATOMİ I