Personel

Prof.Dr. SANİYE DEDEOĞLU
Prof.Dr.
Saniye Dedeoğlu
@ E-posta
saniye@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1463

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü / Çalışma Ekonomisi Abd

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü / Çalışma Ekonomisi Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat 1992

Yüksek Lisans

London School of Economics Development Studies Institute (DESTIN) Development Studies 1997

Doktora

University of London School of Oriental and African Studies Development Studies 2005

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Dedeoglu, S., 2013. Veiled Europeanisation of welfare state in Turkey: Gender and social policy in the 2000s. Women's Studies International Forum
2-) Dedeoglu, S., 2011. Garment Ateliers and Women Workers in Istanbul: Wives, Daughters and Azerbaijani Immigrants . Middle Eastern Studies
3-) Dedeoglu, S., 2011. Gendering Industrial Subcontracting Work: A Qualitative Study of Garment Ateliers in Istanbul. Asian Women

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Dedeoglu, S., 2011. Türkiye’de Göçmenlerin Sosyal Dışlanması: İstanbul Hazır-Giyim Sanayinde Çalışan Azerbaycanlı Göçmen Kadınlar Örneği . Ankara Üniversitesi SBF Dergisi
2-) Dedeoglu, S., 2009. Saniye Dedeoğlu, 2009, ‘Eşitlik mi Ayrımcılık mı? Cinsiyet Eşitliği Politikaları, Kadın İstihdamı ve İstihdam Dışılık’ , 21. Sayı, syf: 41-54.. Çalışma ve Toplum
3-) Dedeoglu, S., 2009. Ataerkillik ve Enformel Emek: Konfeksiyon Atölyelerinde Ücretsiz Aile İşçileri’. Praksis
4-) Dedeoglu, S., 2000. ‘Toplumsal cinsiyet rolleri açısından Türkiye'de aile ve kadın emeği’. Toplum ve Bilim

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Dedeoğlu Saniye, Bayraktar Sinem, Çetinkaya Özgür, 2019. Yoksulun Umudu Çocuk: Türkiye’de Suriyeli Tarım İşçisi Çocuklar. Çalışma ve Toplum
2-) Dedeoğlu Saniye, 2019. Göç, Prekaryalaşma ve Kadın Emeği: Türkiye’xxde Suriyeli Kadınların Mevsimlik Tarımsal Üretimde Yeri. Toplum ve Hekim

(C-1) Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Dedeoglu, S., 2014. Migrant Work and Social Integration. Yayın Evi: Palgrave Editör Adı: Saniye Dedeoglu
2-) Dedeoğlu, S., 2012. Saniye Dedeoğlu, 2012, Gender and Society in Turkey: The Impact of Neo-Liberal Policies, Political Islam and EU Accession, Saniye Dedeoglu ve Adem Yavuz Elveren (editörler), IB Tauris, London ve New York, (2012). Yayın Evi: IB Tauris Editör Adı: Saniye Dedeoğlu ve Adem Yavuz Elveren

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Dedeoğlu, S., Ekiz Gökmen, Ç., 2011. Göç ve Sosyal Dışlanma. Yayın Evi: Efil Yayınevi Editör Adı: Saniye Dedeoğlu

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Dedeoğlu Saniye, Bayraktar Sinem, 2019. Integration through Exploitation: Syrians in Turkey/Refuged into Precarious Jobs: Syrians’ Agricultural Work and Labor in Turkey. Yayın Evi: Rainer Hampp Verlag Editör Adı: Gaye Yılmaz, İsmail Doğa Karatepe, Tolga Tören

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Dedeoğlu Saniye, 2019. Kadın Emeği: Seçme Yazılar/Kadın Emeğinin Bütünlüğü: Ücretli ve Eviçi Ücretsiz Emek Tartışmaları. Yayın Evi: İletişim Yayınları Editör Adı: Ferhunde Özbay

Verdiği Dersler

ÇEİ 5522 2020-2021 Bahar

Toplumsal Cinsiyet, İş ve İstihdam

ÇEİ 6522 2020-2021 Bahar

Göç Politikalarında Güncel Tartışmalar

ÇEİ2006 2020-2021 Bahar

Türkiye Emek Tarihi

ÇEİ3510 2020-2021 Bahar

Toplumsal Cinsiyet ve Emek

ECO3514 2020-2021 Bahar

Gender and Development

ÇEİ 5000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

ÇEİ 5511 2020-2021 Güz

Küresel İşgücü Göçü

ÇEİ 5701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

ÇEİ 5703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

ÇEİ 5704 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

ÇEİ 6519 2020-2021 Güz

Çalışma Yaşamında Kadın

ÇEİ 6707 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

ÇEİ 6903 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (3.TİK)

ÇEİ4505 2020-2021 Güz

Üretim Ağlarında Çalışma İlişkileri

ECO4515 2020-2021 Güz

Gender and Economics

SOBE 6500 2020-2021 Güz

Proje Geliştirme ve Yönetimi

ÇEİ 5090 2019-2020 Bahar

Seminer

ÇEİ 5522 2019-2020 Bahar

Toplumsal Cinsiyet, İş ve İstihdam

ÇEİ 5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

ÇEİ 5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

ÇEİ 6706 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

ÇEİ 6902 2019-2020 Bahar

Tez Çalışması (2.TİK)

ÇEİ2006 2019-2020 Bahar

Türkiye Emek Tarihi

ÇEİ3510 2019-2020 Bahar

Toplumsal Cinsiyet ve Emek

ECO3514 2019-2020 Bahar

Gender and Development

SOBE 6500 2019-2020 Bahar

Proje Geliştirme ve Yönetimi

ÇEİ 5511 2019-2020 Güz

Küresel İşgücü Göçü

ÇEİ4505 2019-2020 Güz

Üretim Ağlarında Çalışma İlişkileri

ECO3507 2019-2020 Güz

Labor Market

ECO4515 2019-2020 Güz

Gender and Economics

SOBE 6500 2019-2020 Güz

Proje Geliştirme ve Yönetimi