Personel

Doç.Dr. SAVAŞ ARTUĞER
Doç.Dr.
Savaş Artuğer
@ E-posta
savasartuger@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Turizm Fakültesi / Seyahat İşletmeciliği Bölümü / Seyahat İşletmeciliği Abd

Kadro Birimi

Turizm Fakültesi / Seyahat İşletmeciliği Bölümü / Seyahat İşletmeciliği Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 14.06.2004

Yüksek Lisans

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm ve Otel İşletmeciliği 19.07.2006

Doktora

Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 25.05.2011

Yayin Bilgileri

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Baş Melih, Artuğer Savaş, 2018. ALGILANAN OTEL İMAJININ DAVRANIŞSAL NİYETLER ÜZERİNE ETKİSİ: MARMARİS’TEKİ 5 YILDIZLI OTELLERDE BİR ARAŞTIRMA. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
2-) Artuğer Savaş, Çetinsöz Burçin Cevdet, 2017. The Impact of Destination Image and the Intention to Revisit: A Study Regarding Arab Tourists. European Scientific Journal
3-) Artuğer Savaş, Çetinsöz Burçin Cevdet, 2017. THE IMPACT OF DESTINATION IMAGE AND THE INTENTION TO REVISIT: A STUDY REGARDING ARAB TOURISTS. European Scientific Journal
4-) Emir Oktay, Saraçlı Sinan, Bayer Ramazan Ufuk, Artuğer Savaş, 2016. Modelling Tourist Loyalty via Statistical Techniques. Turizam
5-) Artuğer Savaş, Ercan Fatih, 2015. Marmaris in Destinasyon Kişiliğini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
6-) Artuğer Savaş, 2015. The Effect Of Risk Perceptions On Tourists Revisit Intentions. European Journal of Business and Management
7-) Artuğer Savaş, Çetinsöz Cevdet Burçin, 2014. Destinasyon İmajı ile Destinasyon Kişiliği Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi
8-) Çetinsöz Burçin Cevdet, Artuğer Savaş, 2014. International Tourists Selection Criteria for Choosing All Inclusive Package Tours An Application in İstanbul. International Journal of Academic Research in Business and Social Science
9-) Çetinsöz Burçin Cevdet, Artuğer Savaş, 2014. Yabancı Turistlerin Antalya yı Tercih Etmesinde Etkili Olan Çekici Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
10-) Artuğer Savaş, Çetinsöz Burçin Cevdet, Kılıç İbrahim, 2013. The Effect of Destination Image on Destination Loyalty An Application in Alanya. Europen Journal of Business and Management
11-) Artuğer Savaş, Çetinsöz Burçin Cevdet, 2013. Factors Influencing the Tipping Propensity of Restaurant Customers A Study in 5 Star Hotels a La Carte Restaurants. International Journal of Business and Social Science
12-) Çolakoğlu Eralp Osman, Artuğer Savaş, 2013. The Effect of Frequent Flyer Programs on Customer Loyalty Doktora Tezinden Üretilmiştir. The International Journal of Social Sciences
13-) Artuğer Savaş, Kendir Hakan, 2013. Agritourist Motivations The Case of Turkey. International Journal of Business and Management

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Emine Kocatürk, Artuğer Savaş, 2019. Yabancı Turistlerin Çekici Seyahat Motivasyonlarının Tekrar Ziyaret Etme Niyetlerine Etkisi. Turizm Akademik Dergisi
2-) Fidan Dilek, Artuğer Savaş, 2018. Restoranlardaki Atmosferik Unsurların Müşteri Memnuniyeti Üzerine Etkisi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies
3-) Ayazlar Gökhan, Artuğer Savaş, 2015. Otel Müşterileri İçin Önemli Olan Atmosferik Unsurların Demografik Özelliklere Göre İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
4-) Çetinsöz Burçin Cevdet, Artuğer Savaş, 2013. Antalya İli nin Marka Değerinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma. Anatolia:Turizm Araştırmaları Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Artuğer Savaş, Ayazlar Gökhan, Bahar Ozan, 2016. Otel Çalışanlarının Girişimcilik Yönelimlerinin Sosyo Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi. SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
2-) Artuğer Savaş, Özkoç Aziz Gökhan, Kendir Hakan, 2013. Ta Tu Ta Tarım Turizm Takas Çiftliklerinin Pazarlanması ve Tanıtılması İçin Öneriler. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi
3-) Türkmen Fatih, Artuğer Savaş, 2011. Otel İşletmeleri İşgörenlerinin Tükenmişlik Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma İstanbul ve Ankara İllerinin Karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
4-) Artuğer Savaş, Türkmen Fatih, 2010. Kruvaziyer Limanlarının Özelleştirilmesi Kuşadası Limanı Örneği. Standart Ekonomik ve Teknik Dergi
5-) Ayaz Nurettin, Artuğer Savaş, Türkmen Fatih, 2009. Tarihi Zela Zile İlçesindeki Yerel Halkın Turizme Bakış Açılarını Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Avşar Melahat, Artuğer Savaş, 2017. Yabancı Turistlerin Belek Bölgesini Bir Golf Destinasyonu Olarak Tercih Etmesinde Etkili Olan Çekici Faktörler. ıı. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu
2-) Emir Oktay, Arslantürk Yalçın, Artuğer Savaş, 2016. An Evaluation of the Purchase Decision making Processes in Hotel Selection and ConsumersBehavior. International Conference on Hospitality, Leisure, Sportsand Tourism
3-) Artuğer Savaş, Bahar Ozan, Ayazlar Gökhan, 2015. Otel Çalışanlarının Girişimcilik Yönelimlerinin Sosyo Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi. II. Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu
4-) Artuğer Savaş, Kendir Hakan, 2014. Yerli Turistlerin Destinasyon Risk Algılamaları Afyonkarahisar İli Örneği. 1st International Congress of Tourism&Management Researches
5-) Artuğer Savaş, Çetinsöz Burçin Cevdet, 2012. Yerli Turistlerin Mobil Pazarlama Uygulamalarına Yönelik Tutumları. 1st International Scientific-Practical Conference Business Administration and Corporate Social Responsibility

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Çelebi Fatma, Artuğer Savaş, 2018. YEREL HALKIN KRUVAZİYER TURİZMİNİN ETKİLERİNE YÖNELİK ALGILARI: KUŞADASI ÖRNEĞİ. 19. ULUSAL TURİZM KONGRESİ
2-) Artuğer Savaş, Türkmen Fatih, Duman Teoman, 2008. Golf Turistlerinin Türkiye yi Tercih Nedenlerine Yönelik Bir Ön Araştırma. IV. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Selvi Selim Murat, Artuğer Savaş, 2006. Turizmde Devre Mülk Devre Tatil/. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: SELVİ SELİM MURAT, ARTUĞER SAVAŞ

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Artuğer Savaş, 2014. Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar ve Turizmde Uygulamaları/Mobil Pazarlama. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: SAVAŞ ARTUĞER
2-) Artuğer Savaş, 2014. Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar ve Turizmde Uygulamaları/İlişkisel Pazarlama. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: SAVAŞ ARTUĞER
3-) Çetinsöz Cevdet Burçin, Epik Fatih, Ayazlar Gökhan, Kahya Murat, Artuğer Savaş, 2010. Stratejik Yönetim ve Turizmde Uygulamaları/Stratejik Yönetim. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Ülker Çolakoğlu, Osman Eralp Çolakoğlu
4-) Artuğer Savaş, 2010. Stratejik Yönetim ve Turizmde Uygulamaları/Öğrenen Organizasyonlar. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Ülker Çolakoğlu, Osman Eralp Çolakoğlu
5-) Artuğer Savaş, 2010. Stratejik Yönetim ve Turizmde Uygulamaları/Benchmarking (Kıyaslama). Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Ülker Çolakoğlu, Osman Eralp Çolakoğlu

(D-9) Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2014. Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar ve Turizmde Uygulamaları.

(F-1) Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: Algılanan otel imajının davranışsal niyetler üzerine etkisi: Marmaris'teki 5 yıldızlı otellerde bir araştırma. Konu: imaj. MELİH-BAŞ. 2018
2-) Tez Adı: Yabancı turistlerin çekici seyahat motivasyonlarının tekrar ziyaret etme niyetlerine etkisi. Konu: seyahat motivasyonu. EMİNE-KOCATÜRK. 2018
3-) Tez Adı: Restoranlardaki atmosferik unsurların müşteri memnuniyeti üzerine etkisi. Konu: fiziksel kanıtlar. DİLEK-FİDAN. 2018
4-) Tez Adı: Yabancı turistlerin Belek Bölgesi'ni bir golf destinasyonu olarak tercih etmesinde etkili olan çekici faktörler. Konu: seyahat motivasyonu. MELAHAT-AVŞAR. 2017
5-) Tez Adı: Yerel halkın kruvaziyer turizminin etkilerine yönelik algıları: Kuşadası örneği. Konu: turizmin etkileri. FATMA-ÇELEBİ. 2017

(G-2) Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: Halıköy Kasabasında Yaşayan Yerel Halka Kültür Turizmi Amaçlı Beslenme Hijyen ve Yerel Mutfak Eğitimi Verilmesi Projesi. Proje Türü: AB. Halıköy Kasabasında Yaşayan Yerel Halka Kültür Turizmi Amaçlı Beslenme Hijyen ve Yerel Mutfak Eğitimi Verilmesi Projesi. 2007-2007

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Yabancı Turistlerin Çekici Seyahat Motivasyonlarının Tekrar Ziyaret Etme Niyetlerine Etkisi. 2017-2018

Verdiği Dersler

SYH2004 2019-2020 Bahar

Turizm Pazarlaması

SYH2802 2019-2020 Bahar

Turizm Pazarlaması

TUİ 5090 2019-2020 Bahar

Seminer

TUİ 5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TUİ 5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TUİ 6501 2019-2020 Bahar

Turizmde İleri İstatistik Teknikleri

TUİ 6701 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TUİ 6702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TUİ 6708 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TUİ 6902 2019-2020 Bahar

Tez Çalışması (2.TİK)

SYH4901 2019-2020 Güz

Turizm İşletmelerinde Kalite Yönetimi

SYH4901 2019-2020 Güz

Turizm İşletmelerinde Kalite Yönetimi

TUİ 5507 2019-2020 Güz

Turizmde Müşteri Psikolojisi

SYH2004 2018-2019 Bahar

Turizm Pazarlaması

SYH2802 2018-2019 Bahar

Turizm Pazarlaması

TUİ 6501 2018-2019 Bahar

Turizmde İleri İstatistik Teknikleri

YEG 5518 2018-2019 Bahar

Hizmet Pazarlaması Yönetimi ve Yenilikçilik

AKD 1000 2018-2019 Güz

Akademik Danışmanlık

AKD 4001 2018-2019 Güz

Akademik Danışmanlık

SYH4901 2018-2019 Güz

Turizm İşletmelerinde Kalite Yönetimi

SYH4901 2018-2019 Güz

Turizm İşletmelerinde Kalite Yönetimi

TUİ 5507 2018-2019 Güz

Turizmde Müşteri Psikolojisi