Personel

Doktor Öğretim Üyesi SÜLEYMAN BAHADIR KESKİN
Doktor Öğretim Üyesi
Süleyman Bahadır Keskin
@ E-posta
sbkeskin@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1638 , 0252 211 5469

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Mühendislik Fakültesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü / Yapı Malzemeleri Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Mühendislik Fakültesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü / Yapı Malzemeleri Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği 2002

Yüksek Lisans

Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnsaat Mühendisliği 2005

Doktora

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği 2012

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Şahmaran, M., Yıldırım, G., Hasıloğlu, G., Keskin, S.B., Kasap Keskin, Ö., Lachemi, M., 2017. Self-Healing of Cementitious Composites to Reduce High CO2 Emissions. ACI Materials Journal
2-) Keskin, S.B., Kasap Keskin, Ö., Anıl, Ö., Şahmaran, M., Alyousif, A., Lachemi, M., Amleh, L., Ashour, A.F., 2016. Self-healing capability of large-scale engineered cementitious composites beams. Composites Part B: Engineering
3-) Siad, H., Alyousif, A., Keskin, O.K., Keskin, S.B., Lachemi, M., Sahmaran, M., Hossain, K.M.A., 2015. Influence of limestone powder on mechanical, physical and self-healing behavior of Engineered Cementitious Composites. Construction and Building Materials
4-) Yıldırım, G., Keskin, Ö.K., Keskin, S.B., Şahmaran, M., Lachemi, M., 2015. A review of intrinsic self-healing capability of engineered cementitious composites: Recovery of transport and mechanical properties. Construction and Building Materials
5-) Keskin, S.B., Şahmaran, M., Yaman, İ.Ö., Lachemi, M., 2014. Correlation between the viscoelastic properties and cracking potential of engineered cementitious composites. Construction and Building Materials
6-) Keskin, S.B., Suleiman, K., Şahmaran, M., Yaman, İ.Ö., 2013. Effect of Pre-Soaked Expanded Perlite Aggregate on the Dimensional Stability and Mechanical Properties of ECC. Journal of Materials in Civil Engineering
7-) Şahmaran, M., Keskin, S.B., Özkan, N., Yaman, I.O., Uzal, B., Erdem, T.K., 2008. Evaluation of Natural Zeolite as a Viscosity-Modifying Agent for Cement-Based Grouts. Cement and Concrete Research
8-) Şahmaran, M., Keskin, S.B., Ozerkan, G., Yaman, I.O., 2008. Self-healing of mechanically-loaded self consolidating concretes with high volumes of fly ash. Cement and Concrete Composites

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Okan İlter Taş, Keskin Süleyman Bahadır, Kasap Keskin Özlem, Şahmaran Mustafa, 2018. UTILIZATION OF QUARTZ QUARRY DUST IN ENGINEEREDCEMENTITIOUS COMPOSITES PRODUCTION. SynerCrete’xx18 - International Conference on Interdisciplinary Approaches for Cement-based Materials and Structural Concrete
2-) Bekele Selamawit, Karaca Hüseyin, Taş Olkan İlter, Keskin Süleyman Bahadır, Birgül Recep, 2018. Properties of Reinforced Concrete Beams with Co-Polymer Synthetic Fibers. 13th Advances in Civil Engineering Congress
3-) Keskin Süleyman Bahadır, Kasap Keskin Özlem, Tekin Kamil, Karaca Hüseyin, 2018. Particle Size Optimization Approach in Engineered Cementitious Composites Design. 13th INTERNATIONAL CONGRESS ON ADVANCES IN CIVIL ENGINEERING
4-) Karaca Hüseyin, Taş Olkan İlter, Keskin Süleyman Bahadır, Kasap Keskin Özlem, 2017. Design And Production of Self-Compacting Concrete by Using Industrial Wastes of Muğla. Chemical Admixtures on Structures 5th International Symposium and Exhibition
5-) Keskin Süleyman Bahadır, Şahmaran Mustafa, Yaman İsmail Özgür, 2017. Determination of cracking related properties of engineering cementitious composites. 2nd International RILEM/COST Conference on Early Age Cracking and Serviceability in Cement-based Materials and Structures
6-) Keskin Süleyman Bahadır, Kasap Keskin Özlem, Yıldırım Gürkan, Şahmaran Mustafa, Anıl Özgür, 2017. Determination of self-healing performance of cementitious composites under elevated CO2 concentration by resonant frequency and crack opening measurements.. 3rd International Sustainable Buildings Symposium (ISBS)
7-) S. B. Keskin, Ö. Kasap Keskin, B. Aleessa Alam, İ.Ö. Yaman “Effect of Fly Ash Fineness on Alkali Aggregate Expansion of Mortars” 10th International Congress on Advances in Civil Engineering, Middle East Technical University, Ankara, Turkey, 2012 - 2012
8-) B. Aleessa Alam, S. B. Keskin, İ. Ö. Yaman “Drying Shrinkage of Concrete: A Case Study in Ankara” 10th International Congress on Advances in Civil Engineering, Middle East Technical University, Ankara, Turkey, 2012 - 2012
9-) B. Aleessa Alam, S. B. Keskin, İ.Ö. Yaman “Effect of Fly Ash Fineness on the Activation of Geopolymer Concrete”, ASPIC "7th Asian Symposium on Polymers in Concrete" İstanbul Technical University, İstanbul, Turkey, 2012 - 2012
10-) S. B. Keskin, İ. O.Yaman “Ground Granulated Blast Furnace Slag, Fly Ash and Zeolite as Cement Replacement Materials” The 1st International Conference on Civil Engineering - Towards A Better Environment, Coimbra, Portugal, 2009 - 2009

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Ö. Kasap Keskin, S. B. Keskin, B. Aleessa Alam, İ. Ö. Yaman, “Çeşitli Su Yalıtım Kimyasallarının Performanslarının Karşılaştırılması”, Uluslararası Katılımlı Yapılarda Kimyasal Katkılar 4. Sempozyumu ve Sergisi, Ankara, 2013 - 2013
2-) Ö. Kasap Keskin, S. B. Keskin, İ. Ö. Yaman, “Çeşitli Akışkanlaştırıcı Kimyasal Katkıların Alkali Silis Reaksiyonuna Etkileri”, Uluslararası Katılımlı Yapılarda Kimyasal Katkılar 3. Sempozyumu ve Sergisi, Ankara, 2009 - 2009
3-) S. B. Keskin, M. Güngör, M. Fırat “Toprak Dolgu Baraj Gövdesinde Meydana Gelen Sızma Olayının İncelenmesi” 3. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, İzmir, 2007 - 2007
4-) S. B. Keskin, M. Güngör, M. Fırat “Bağlama Altında Sızmadan Dolayı Meydana Gelen Potansiyel ve Hız Dağılımına Zemin Türü, Palplanş ve Menba Blanketi Etkisi” Mühendislik Jeolojisinde Çağdaş Uygulamalar Sempozyumu, Denizli, 2006 - 2006

(Ç-1) Alanında kitap çevirisi

1-) Beton Yollar için Bütünleşik Malzeme ve Yapım Uygulamaları: Modern Uygulamalar El Kitabı - 2013

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) CEMENT CONCRETE COMPOSITES. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
2-) ACI MATERIALS JOURNAL. 2017. Hakemlik Sayısı: 3
3-) ACI Materials Journal. 2016. Hakemlik Sayısı: 2

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (PAJES). 2016. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü . 2016. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Dokuz Eylül Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Journal of Civil and Environmental Engineering - 2014
7-) Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi - 2012

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Self-healing of mechanically-loaded self consolidating concretes with high volumes of fly ash - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 15
2-) Evaluation of Natural Zeolite as a Viscosity-Modifying Agent for Cement-Based Grouts - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 4
3-) Influence of limestone powder on mechanical, physical and self-healing behavior of Engineered Cementitious Composites - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 5
4-) A review of intrinsic self-healing capability of engineered cementitious composites: Recovery of transport and mechanical properties - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 12
5-) Self-healing capability of large-scale engineered cementitious composites beams - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
6-) Self-Healing of Cementitious Composites to Reduce High CO2 Emissions - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 6
7-) Self-Healing of Cementitious Composites to Reduce High CO2 Emissions - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 7
8-) Self-healing capability of large-scale engineered cementitious composites beams - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
9-) Correlation between the viscoelastic properties and cracking potential of engineered cementitious composites - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
10-) Influence of limestone powder on mechanical, physical and self-healing behavior of Engineered Cementitious Composites - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 9
11-) A review of intrinsic self-healing capability of engineered cementitious composites: Recovery of transport and mechanical properties - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 7
12-) Self-healing of mechanically-loaded self consolidating concretes with high volumes of fly ash - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 19
13-) Effect of Pre-Soaked Expanded Perlite Aggregate on the Dimensional Stability and Mechanical Properties of ECC - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
14-) Evaluation of Natural Zeolite as a Viscosity-Modifying Agent for Cement-Based Grouts - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
15-) A review of intrinsic self-healing capability of engineered cementitious composites: Recovery of transport and mechanical properties - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 8
16-) Evaluation of Natural Zeolite as a Viscosity-Modifying Agent for Cement-Based Grouts - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 5
17-) Self-healing of mechanically-loaded self consolidating concretes with high volumes of fly ash - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 11
18-) Influence of limestone powder on mechanical, physical and self-healing behavior of Engineered Cementitious Composites - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 5
19-) Self-healing capability of large-scale engineered cementitious composites beams - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
20-) Self-Healing of Cementitious Composites to Reduce High CO2 Emissions - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
21-) Evaluation of Natural Zeolite as a Viscosity-Modifying Agent for Cement-Based Grouts - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 21
22-) A review of intrinsic self-healing capability of engineered cementitious composites: Recovery of transport and mechanical properties - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 5
23-) Effect of Pre-Soaked Expanded Perlite Aggregate on the Dimensional Stability and Mechanical Properties of ECC - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
24-) Self-healing of mechanically-loaded self consolidating concretes with high volumes of fly ash - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 33
25-) Influence of limestone powder on mechanical, physical and self-healing behavior of Engineered Cementitious Composites - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
26-) Effect of Pre-Soaked Expanded Perlite Aggregate on the Dimensional Stability and Mechanical Properties of ECC - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 3

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Evaluation of Natural Zeolite as a Viscosity-Modifying Agent for Cement-Based Grouts - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2

(F-1) Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: Effects of particle size optimization on the self-healing behavior of engineered cementitious composites. Konu: Tane boyutu optimizasyonunun tasarlanmış çimentolu kompozitlerin kendiliğinden iyileşme davranışına etkisi . KAMİL-TEKİN. 2019
2-) Tez Adı: Production of engineered cementitious composites with waste materials of Mugla region. Konu: Muğla bölgesi atık malzemeleri ile tasarlanmış çimentolu kompozit üretimi. OLKAN İLTER-TAŞ. 2018

(G-3) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: -Tübitak 3501. Tane boyutu optimizasyonunun lif donatılı yüksek performanslı çimentolu kompozitlerin mekanik ve kendiliğinden iyileşme davranışına etkisi. 2017-2019

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Alan Uzmanları İle Okul Öncesi Öğretmenleri STEM+A Uygulamalı Eğitimini Tecrübe Ediyor. 2019--1
2-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: -Tübitak 1001. Lif donatılı yüksek performanslı çimentolu kompozitlerin olgunluğunun kendiliğinden iyileşme performansına etkisi. 2018--1

(G-5) TÜBİTAK 1002 veya 3001 kapsamında desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: -Tübitak 1002. Kristalize Katkıların Tasarlanmış Çimentolu Kompozitlerin Kendiliğinden İyileşme Davranışına Etkisi. 2019--1

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Muğla Yöresi Sanayi Atıklarının Çimentolu Kompozit Üretiminde Kullanılabilirliğinin Arttırılması. 2017-2018
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Muğla Yöresi Sanayi Atıklarının Çimentolu Kompozit Üretiminde Kullanılabilirliği. 2017-2018

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Şekil değiştirme sertleşmesi gösteren yüksek performanslı lif donatılı çimentolu kompozitlerin boyutsal uyumluluğunun araştırılması, - 2010

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) Uluslarası Katılımlı Yapılarda Kimyasal Katkılar 4. Sempozyum ve Sergisi. . . 2013

Verdiği Dersler

CE 4002 2019-2020 Bahar

CIVIL ENGINEERING ELECTIVE DESIGN

CE 4524 2019-2020 Bahar

PROP OF FRESH AND HARDENED CONCRETE(S)

CE5090 2019-2020 Bahar

GRADUATE SEMINAR

CE5536 2019-2020 Bahar

ADVANCED CONCRETE TECHNOLOGY

CE5701 2019-2020 Bahar

SPECIAL STUDIES

CE5702 2019-2020 Bahar

SPECIAL STUDIES

CE5703 2019-2020 Bahar

SPECIAL STUDIES

CE6090 2019-2020 Bahar

PhD.Seminar*

CE6503 2019-2020 Bahar

Advanced Topics in Cementitious Composites

CE6702 2019-2020 Bahar

PhD.Special Studies

CE6706 2019-2020 Bahar

PhD.Special Studies

CE6902 2019-2020 Bahar

PhD.Thesis Progress (2.TIK)

CE 2001 2019-2020 Güz

STRUCTURE AND BEHAVIOR OF CIVIL ENGINEERING MATERIALS

CE 3505 2019-2020 Güz

MATERIALS OF CONSTRUCTION (S)

CE 4001 2019-2020 Güz

CIVIL ENGINEERING DESIGN

CE 4002 2019-2020 Güz

CIVIL ENGINEERING ELECTIVE DESIGN

CE5529 2019-2020 Güz

CEMENT REPLACEMENT MATERIALS

CE 4001 2018-2019 Bahar

CIVIL ENGINEERING DESIGN

CE 4002 2018-2019 Bahar

CIVIL ENGINEERING ELECTIVE DESIGN

CE 4524 2018-2019 Bahar

PROP OF FRESH AND HARDENED CONCRETE(S)

CE5536 2018-2019 Bahar

ADVANCED CONCRETE TECHNOLOGY

CE 2001 2018-2019 Güz

STRUCTURE AND BEHAVIOR OF CIVIL ENGINEERING MATERIALS

CE 3505 2018-2019 Güz

MATERIALS OF CONSTRUCTION (S)

CE 4001 2018-2019 Güz

CIVIL ENGINEERING DESIGN

CE 4002 2018-2019 Güz

CIVIL ENGINEERING ELECTIVE DESIGN