Personel

Prof.Dr. SÜLEYMAN CAN
Prof.Dr.
Süleyman Can
@ E-posta
scan@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1793

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Eğitim Fakültesi / Temel Eğitim Bölümü / Sınıf Eğitimi Abd

Kadro Birimi

Eğitim Fakültesi / Temel Eğitim Bölümü / Sınıf Eğitimi Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 11.06.1990

Yüksek Lisans

Atatürk Üniversitesi Sağlık bilimleri Enstitüsü Fizyoloji (Beden Eğitimi ve Spor Programı) Anabilim Dalı 26.09.1997

Doktora

Atatürk Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri - Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı 25.03.2002

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Can, S., 2016. The Attitudes of Pre-service Teachers Attending the Schools of Physical Education and Sports of the Universities in Turkey towards Education Technologies. Anthropologist
2-) Can, S., 2014. Analysıs of Self-esteem and perfectıonısm ın Undergraduate Student Athletes. Internatıonal Journal of Academıc Research Part (B)
3-) Can, S., 2011. Effects Of Stress Caused By The Publıc Personnel Selectıon Examınatıon On The Performance Of Physıcal Educatıon And Other Teacher Traınees In Turkey. Socıal Behavıor And Personalıty
4-) Dane, Ş., Can, S., Gürsoy, R., Ezirmik, N., 2004. Sport Injuries: Relations To Sex, Sport, Injured Body Region. Perceptual And Motar Skills
5-) Dane, Ş., Can, S., Karasan, O., 2002. Relations of BMI (Body Mass Index), BodyFat, And Power Of Various Musculus To Sports Injuries. Perceptual And Motar Skills
6-) Dane, Ş., Can, S., Karasan, O., 1999. Sport injuries in right – and left – handers. Perceptual And Motar Skills

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Şenel Ender, Yıldız Mevlüt, Can Süleyman, 2020. The Role of Moral Attitude, Goal Commitment, and Cheating Tendency in Academic Achievement. Educational Policy Analysis and Strategic Research
2-) Dalaman Osman, Can Süleyman, Durukan Erdil, 2019. An İnvestigation Of Pre-Service Basic Education Teachers’ Learning Styles İn Terms Of Different Variables.. Educational Research and Reviews
3-) Can Süleyman, Deniz Sabahattin, 2019. Motives of Pre-service Classroom Teachers for Sports Activity Participation. Educational Policy Analysis and Strategic Research
4-) Can Süleyman, Durukan Erdil, 2019. The Level of Pedagogical Formation Students’xx Academic Locus of Control. International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)
5-) Deniz Sabahattin, Can Süleyman, 2018. Investigation of the Learning Styles of Pre-Service Sports Teachers Enrolled at a Pedagogical Formation Program. International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)
6-) Yorulmaz Alper, Can Süleyman, Çokçalışkan Halil, 2017. The Relationship between the Pre-service Classroom Teachers’ Techno Pedagogical Instructional Competencies and Epistemological Beliefs. Journal of Education and Training Studies
7-) Can, S., 2016. Can Emotionally Intelligent Volleyball Players Be More Prone to Sportspersonship?. Journal of Education and Training Studies
8-) Can, S., 2015. Investigation of Pre-service Physical Education Teachers’ Attitudes towards Computer Technologies (Case of Turkey). Educational Research and Reviews
9-) Can, S., 2015. Investigation of the Motivation Level of Teachers Working at State Schools in Relation to Some Variables. International Journal of Progressive Education

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Yıldız Mevlüt, Şenel Ender, Can Süleyman, 2018. The study approaches as the predictors of academic self-efficacy and teacher efficacy: A study in pedagogical formation students. International Journal of Sport, Exercise Training Sciences
2-) Yorulmaz, A., Can, S., 2016. The Tecnology Leadership Competencies of Elementary and Secondary School Directors. Educational Policy Analysis and Strategic Research (EPASAD)
3-) Can, S., 2013. Kamu Personeli Seçme Sınavı Nedeniyle Öğretmen Adaylarında Oluşan Stresle Başa Çıkma Yöntemleri . NWSA-Education Sciences
4-) Can, S., 2010. Türkiye Halter Şampiyonasındaki Haltercilerin Orta Ve Uzun Dönemdeki Rekreasyon Faaliyetlerine Katılım Biçimleri. NWSA: E-Journal of New World Sciences Academy
5-) Kürkçü, R., Can, S., Durukan, E., 2009. Farklı Branşlardaki Üniversiteli Sporcuların Ergonojik Yardımcılar Konusundaki Bilgi ve Yararlanma Düzeylerinin Araştırılması. NWSA: E-Journal of New World Sciences Academy
6-) Can Süleyman, 2009. Investigation of The Leadership Characteristics of The Turkic World Youth Association in Relation to Establishing The Structure Dimension of Leadership Behaviors. Procedia - Social and Behavioral Sciences

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Dalaman Osman, Can Süleyman, Akca Berna, Durukan Erdil, 2020. IDENTIFYING THE VIEWS OF THE SPORTS SCIENCE FACULTY STUDENTS TAKING PEDAGOGICAL FORMATION EDUCATION ABOUT TEACHING PRACTICUM COURSE REGARDING SEVERAL VARIABLES. International Journal of Eurasia Social Sciences
2-) Kuru Çava Gözde, Can Süleyman, 2020. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademik Öz-Yeterliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi
3-) Dalaman Osman, Durukan Erdil, Can Süleyman, 2018. DETERMINATION OF PRE-SERVICE CLASSROOM TEACHERS’ ATTITUDES TOWARDS THE COURSE OF “PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS CULTURE” , SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ “BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR KÜLTÜRÜ” DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ. INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIA SOCIAL SCIENCES ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
4-) Can Süleyman, Kuru Çava Gözde, 2018. Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre İlkokulda Uygulanan Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersinin Değerlendirilmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
5-) Can Süleyman, Kuru Çava Gözde, 2018. İlkokul Programında Yer Alan Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersinin Bazı Avrupa Ülkelerindeki Benzer Dersler İle Karşılaştırılması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
6-) Can Süleyman, Can Şendil, Çokçalışkan Halil, Durukan Erdil, 2017. Öğretmen Adaylarının Yeterli ve Dengeli Beslenme Alışkanlıklarının Belirlenmesi. Journal of Turkish Studies

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Can, S., 2015. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 5–6 Yaş Çocuklarında Akademik Benlik Saygısı (Muğla İli Örneği). SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
2-) Can, S., 2011. Determınatıon Of The Factors Motıvatıng The Weıght Lıfters Partıcıpatıng In Turkısh Weıght-Lıftıng Champıonshıp And Theır Organızatıonal Motıvatıon Level. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi
3-) Can, S., 2011. Üniversiteler Arası Basketbol Şampiyonasına Katılan Sporcuların Medya Okur Yazarlıklarının Belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi
4-) Can, S., Ökmen, A.Ş., Durukan, E., 2011. Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi Dersine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi
5-) Can, S., Can, Ş., Dalaman, O., 2010. Sınıf Öğretmenlerinin Çeşitli Faktörlere Göre İş Doyum Düzeyleri (Muğla İli Örneği). Selçuk Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi
6-) Can, S., 2010. Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Öğrenci Ailelerinin Boş Zaman Faaliyetlerine Katılım Biçimlerinin Belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi
7-) Can, S., Özdağ, S., Duman, S., Ulucan, H., Dereceli, Ç., Fişekçioğlu, B., 2010. İlköğretim Bölümü Öğretmen Adaylarının Eğitim – Öğretim Döneminde Serbest Zaman Faaliyetlerine Katılım Biçimlerinin Belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi
8-) Durukan, E., Can, S., Gök, A., 2007. Bir Rekreasyon Faaliyeti Olarak – Üniversitelerarası Müsabakalara Katılan Sporcu Öğrencilerin Liderlik Davranışlarının (Anlayış Gösterme Boyutunda) Karşılaştırılması. Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri Dergisi
9-) Durukan, E., Can, S., Göktaş, Z., Arıkan, A.N., 2006. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Yapıyı Kurma Boyutunda Liderlik Davranışlarının Sınıf Düzeylerine Göre Karşılaştırılması. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
10-) Can, S., Durukan, E., Göktaş, Z., Arıkan, A.N., 2005. Selçuk Üniversitesi BESYO Öğrencilerinin Cinsiyete Bağlı Olarak Liderlik Davranışı (Yapıyı Kurma) Boyutu Yönünden Karşılaştırılması. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
11-) Döver, E., Kürkçü, R., Yeniçeri, M., Can, S., 2005. 18-25 Yaş Grubu Bayanlarda Dinamik Gerdirme Egzersizlerinin Esnekliklerine Etkisi. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Dergisi
12-) Yaman, E., Kürkçü, R., Yeniçeri, M., Can, S., 2004. Genç Bayanlarda Statik Gerdirme Egzersizlerinin Vücut Yağ Yüzdesi ve Esnekliğe Etkisi. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
13-) Can, S., Koçak, E., 2003. Erzurum İlinde Görev Yapmakta Olan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin İş Doyum Düzeylerinin İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
14-) Pepe, K., Can, S., 2003. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Boş Zaman Etkinlikleri Hakkında Görüşleri ve Katılım Düzeyleri. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisİ
15-) Can, S., Koçak, E., 2003. Erzurum İlinde Görevli Beden Eğitimi Öğretmenlerinin İş Doyum Düzeylerinin Belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi K.K.E.F. Dergisi
16-) Can, S., Gürsoy, R., Ezirmik, N., Dane, Ş., 2003. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarındaki Öğrencilerin Karşılaştıkları Spor Yaralanmaları. Gazi Üniversitesi BESYO Dergisi
17-) Can, S., Kishalı, N., Çebi, M., Cengizhan, F., 2002. Samsun ve Erzurum illerinde I. Amatör Kümede Şampiyon Olan Takımların Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Parametrelerin Karşılaştırılması. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,
18-) Can, S., Can, Ş., 2000. 21. Yüzyılda Türk Üniversiteleri Nasıl Olmalı?. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
19-) Pepe, H., Filiz, K., Pepe, K., Can, S., 2000. Sporcuların Müsabaka Öncesi Anksiyete Düzeylerinin Tespiti. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
20-) Can, S., Can, Ş., Durukan, E., 2000. Cumhuriyetten Günümüze Öğretmen ve Öğretmen Yetiştirilmesi. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
21-) Pepe, H., Filiz, K., Pepe, K., Can, S., 2000. Futbol Hakemlerinin Hakemlik Geçmişleri ve Sporculuk Geçmişlerinin Tutarlı Karar Vermedeki Etkisinin İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
22-) Can, S., Uğur, M., Dane, Ş., 1999. Çeşitli Spor Branşlarında Sakatlıkların Vücut Bölgelerine Göre Dağılımları İle Boy, Kilo, Yaş ve Spor Yaşının Sakatlık Oluşumuna Etkisi. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,
23-) Yünceviz, R., Karasan, O., Dane, Ş., Can, S., 1997. Serbest ve Greko-Romen Güreşçilerinde Spor Sakatlıklarının Vücut Bölgelerine Göre Dağılımı. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Akça Berna, Can Süleyman, 2019. Temel Eğitim Bölümü Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin İncelenmesi. 2nd INTERNATIONAL ELEMENTARY EDUCATION
2-) Can Süleyman, Görecek Baybars Meryem, Can Şendil, 2019. Sınıf öğretmeni adaylarının yenilenebilir enerji farkındalık düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. 6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi
3-) Şenel Ender, Yıldız Mevlüt, Can Süleyman, 2018. Eğitimde Başarıya Giden Yol: Ahlaki Tutum, Hedef Bağlılığı ve Kopya Çekme Eğilimi. II. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi
4-) Can, S., Çava, G., 2016. Çeşitli değişkenlerin öğretmen adaylarının akademik performansına etkisinin incelenmesi. VIII. International Congress of Educational Research
5-) Can, S., Apaçık, G., Çava, G., Özdemir, G., 2016. Sınıf öğretmenlerinin mobbinge maruz kalma durumu (Muğla - Menteşe ilçesi örneği). VIII. International Congress of Educational Research
6-) Dalaman, O., Can, S., 2016. Okulöncesi öğretmeni adaylarının “beden eğitimi ve oyun öğretimi” dersine yönelik tutumlarının değişik faktörlerce incelenmesi. VIII. International Congress of Educational Research
7-) Can, S., Çava, G., Apaçık, G., Özdemir, G., 2016. İlkokul öğrencilerinin ve velilerinin ev ödevlerinde yardım almaya yönelik görüşlerin belirlenmesi. XV. International Primary Teacher Education Symposium (USOS 2016)
8-) Dalaman, O., Durukan, E., Can, S., 2015. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Beden Eğitimi ve Spor Kültürü Dersine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. 7. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
9-) Yorulmaz, A., Can, S., 2015. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknopedegojik Eğitim Yeterlilikleri Üzerine Epistemolojik İnançlarının Etkisi. II International Eurasian Educational Research Congress
10-) Can, S., Yorulmaz, A., Çokçalışkan, H., Kater, R., Ünlü, A., 2015. "Research About The State Of Pre School Teachers’ Use Of Drama Actıvıtıes In Educatıon Programmes". International Congress Of Educational Research,
11-) Can, S., Yorulmaz, A., Çokçalışkan, H., Çakır, U., Fakıoğlu, Z., 2014. "Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Fiziksel/Mekansal Koşullarının Çocukların Sosyal Yeterlilik Alanlarına Etkisi". 1. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi
12-) Can, S., Yorulmaz, A., Çokçalışkan, H., Ağgül, Ö., Çevik, T., 2014. Can, S.; Yorulmaz, A.; Çokçalışkan, H.; Ağgül, Ö. ve Çevik, T. "Türkiye'de Okul Öncesi Eğitimin Sorunları". 1.Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi
13-) Can, S., Çokçalışkan, H., Yorulmaz, A., Polat, K., Menderes, G., 2012. "A Study On The Empathıc Tendencıes Of Pre-School Pre-Servıce Teachers" . International Congress Of Educational Research
14-) Can, S., Yorulmaz, A., 2011. Eğitim-Öğretim Teknolojilerinin Okul Öncesi Öğretmenlerinin İş Doyum Düzenlerine Olan Etkisi. 11th international Educational Technology Conference
15-) Can, S., "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Öğretime Yönelik Görüşlerinin Çeşitli Değişkenlere Göre Belirlenmesi", 2010, 1012-1015 pp., İstanbul, Türkiye. - 2010
16-) Can, S.; Ş, M, Er., "Okul Öncesi Öğrencilerinin Bilgisayara ve Teknolojiye Yönelik Tutumlarının Yaş, Sınıf, Aile Gelirini Sağlama Durumuna Göre Değerlendirilmesi", 2010, 1004-1007 pp., İstanbul, Türkiye. - 2010
17-) Can, S., "Determination of Leadership Tendencies of the Young People in Yougth Association of the Turkic World in Relation to The Dimension of Showing Understanding", 2009, Near East Üniversity, 1677-1681 pp., Kuzey Kıbrıs. - 2009
18-) Can, S., "Investigation of the Leadership Characteristics of the Turkic World Youth Association in Relation to “establishing the structure: Dimension of Leadership Behaviors", 2009, Near East Üniversity, 1682-1686 pp., Kuzey Kıbrıs. - 2009
19-) Can, S., "Muğla Üniversitesi İlköğretim Bölümü Öğrenci Velilerinin Orta Ve Uzun Dönemdeki Serbest Zaman Faaliyetlerine Katılım Biçimlerinin Belirlenmesi", 2009, Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, 514-517 pp., Edirne, Türkiye. - 2009
20-) Can, S., Can, Ş., "İlköğretim Bölümü Öğretmen Adaylarının Anlayış Gösterme Boyutu Yönünden Cinsiyete Göre Liderlik Davranışlarının Belirlenmesi", 2007, VII International Educational Technology Conferance, 961-968 pp., Nicosia-North Cyprus - 2007
21-) Can, Ş., Can, S., ""İlköğretim Bölümü Öğretmen Adaylarının, Materyal Kullanımının Öğrenmedeki Rolüne İlişkin Görüşlerine Yaşın ve Bilgisayar Kullanma Sıklıklarının Etkisi", 2007, VII International Educational Technology Conferance, 969-973 pp., Nicosia-North Cyprus. - 2007
22-) Can, S.; Gök, A.; Durukan, E. ve ziyagil, M., A., "Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İş Doyum Düzeylerinin Belirlenmesi", 2006, 9. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi, 731-735 pp., Muğla, Türkiye. - 2006
23-) ekici, S.; Can, S.; Zorba, E.; Mollaoğulları, H. ve Kuşcu, A., "Yerel Yönetimlerde (Belediyelerde) Rekreasyonun Yeri ve Belediyelerin Rekreasyon Faaliyetlerine Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi", 2006, 9. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi, 27-30 pp., Muğla, Türkiye - 2006
24-) ekici, S.; Can, S. ve Beyaz, Ö., "Muğla Üniversitesi ile Adnan Menderes üniversitesindeki Rekreasyon Bölümü Öğrencilerinin Liderlik Davranışlarının Yapıyı kurma Boyutu Yönünden Karşılaştırılması", 2006, 9. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi, 58-62 pp., Muğla, Türkiye. - 2006
25-) Can, S.; Ekici, S.; Zorba, E.; Durukan, E. ve Birgül, A., "Maramarisdeki Seyahat Acentelerinin Müşterilerine Sundukları Rekreasyonel Sportif Animasyon Etkinliklerinin Değerlendirilmesi", 2006, 9. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi, 24-27 pp., Muğla, Türkiye. - 2006
26-) Can, S.; Can, Ş., ve Çelik, Ö., "Eğitim-Öğretim Teknolojilerinin Sınıf Öğretmenlerinin İş Doyum Düzeylerine Olan Etkisi", 2006, Doğu Akdeniz Üniversitesi 6. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, 331-339 pp., Gazimogosa, Kuzey Kıbrıs. - 2006
27-) Can, S., ve Duman, B., "Eğitim-Öğretim Teknolojilerinin İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Örgütsel Stres Kaynakları ve Stresle Başa Çıkmada Rolü", 2006, Eğitim-Öğretim Teknolojilerinin İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Örgütsel Stres Kaynakları ve Stresle Başa Çıkmada Rolü", 331-339 pp., Doğu Akdeniz Üniversitesi 6. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, 331-339 pp., Gazimogosa, Kuzey Kıbrıs. - 2006
28-) Göktaş, Z.; Önay, M.; Arıkan, A., N., ve Can, S., "The Study of the opinions of student athletes about their making use of counseling services of universities (233)", 2004, 10. ICHPER-SD Avrupa Kongresi ve 8. SBD Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 137 pp., Antalya, Türkiye. - 2004
29-) Can, S., Durukan, E.; Göktaş, Z.; Arıkan, A. N., ve Pepe, K., "“The comparasion of physical education teachers in formal and private schools in terms of the behaviour of leadership (The dimension of establishing the structure)”, 2004, (P232), 137, 10. ICHPER-SD Avrupa Kongresi ve 8. SBD Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 17-21 Kasım, Antalya. - 2004

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Dalaman Osman, Can Süleyman, Akca Berna, Durukan Erdil, 2019. Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Görüşlerinin Değişik Faktörler Açısından Belirlenmesi. 3RD INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIAN SOCIAL SCIENCES, (3. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi )
2-) Sidekli Sabri, Akça Berna, Can Süleyman, 2019. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Medya OkuryazarlıkDüzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. 3. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2019)
3-) Dalaman Osman, Can Süleyman, Durukan Erdil, 2018. Temel Eğitim Bölümü Öğrencilerinin Öğrenme Sitillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi. 2nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF EDUCATION AND VALUES (2. ULUSLARARASI EĞİTİM VE DEĞERLER SEMPOZYUMU)
4-) Kuru Çava Gözde, Can Süleyman, 2018. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademik Öz-Yeterliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısında İncelenmesi. X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
5-) Can Süleyman, Dalaman Osman, Durukan Erdil, Özdemir Uğur, 2018. Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Formasyon Öğrencilerinin Atılganlık ve Sosyal Zekâ Becerilerinin İncelenmesi. X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
6-) Can Süleyman, Çokçalışkan Halil, Yorulmaz Alper, Durukan Erdil, Dalaman Osman, 2018. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Formasyon Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
7-) Can Süleyman, Deniz Sabahattin, 2018. Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin spora yönelik güdülenmeleri. II. ULUSLARARASI SINIRSIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU
8-) Can Süleyman, Deniz Sabahattin, 2018. Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ve alan seçimine yönelik görüşleri. II. ULUSLARARASI SINIRSIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU
9-) Aktay Sayım, Özdemir Uğur, Can Süleyman, 2018. Türkiyedeki Akademisyenler Bağlamında Atıf ve Atıf Tarama. II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2018)
10-) Can Süleyman, Özdemir Uğur, Taç İmra, 2018. Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersine İlişkin İlkokul Öğrenci, Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Metaforik Algılarının İncelenmesi. 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
11-) Dalaman Osman, Can Süleyman, Bahar Kerim, 2018. TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BOŞ ZAMAN AKTİVİTELERİNEYÖNELİK TUTUMLARININ DEĞİŞİK FAKTÖRLER AÇISINDAN BELİRLENMESİ. 2ND INTERNATIONAL CONGRESS OFEURASIAN SOCIAL SCIENCES2. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi
12-) Dalaman Osman, Can Süleyman, Bahar Kerim, 2018. SINIF EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİKSEL AKTİVİTE İÇEREN OYUNLARI OYNAMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ. INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIAN SOCIAL SCIENCES (ICOESS)
13-) Dalaman Osman, Can Süleyman, Bahar Kerim, 2017. SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇOCUKLUKLARINDA OYNADIKLARI KÜLTÜREL OYUNLARIN İNCELENMESİ. II. INTERNATIONAL ACADEMİK RESARCH CONGRESS 2017 II. INES ULUSLARARASI AKADEMİKARAŞTIMALAR KONGRESİ (INES-2017
14-) Bahar Kerim, Dalaman Osman, Can Süleyman, 2017. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUKLUKLARINDA OYNADIKLARI KÜLTÜREL OYUNLARIN VEOYUNCAKLARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE BELİRLENMESİ. II. INTERNATIONAL ACADEMICRESEARCH CONGRESS
15-) Yıldız Mevlüt, Şenel Ender, Can Süleyman, 2017. The Study Approaches as a predictor of academic selef-efficacy and teacher self-efficacy: A study in pedagogical formation students. II. International Academic Research Congress
16-) Can Süleyman, Apacık Gamze, Dalaman Osman, 2017. Temel Eğitim Bölümü Öğrencilerinin Serbest Zaman Fiziksel Aktivite Kısıtlayıcıları (MSKÜ ÖRNEĞİ). II. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
17-) Deniz Sabahattin, Can Süleyman, 2017. PEDAGOJİK FORMASYON DESTEKLİ SPOR BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİNİN İNCELENMESİ. 2.ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
18-) Sidekli Sabri, Şibir Elif Sena, Can Süleyman, 2017. Öğrencilerin Hayat Bilgisi Dersinde Yapılan E-Twinning Projesine Yönelik Bakış Açılarının İncelenmesi. 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
19-) Can Süleyman, Şibir Elif Sena, Durukan Erdil, 2017. Özel İlköğretim Okulunda Öğrenim Gören 3. Sınıf Öğrencilerinin Serebst Zaman Etkinliklerinden Beklentileri (Denizli İli Örneği). 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
20-) Can Süleyman, Özdemir Gamze, 2017. Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencileri Motive Etme Düzeylerinin İncelenmesi. 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
21-) Yorulmaz Alper, Çokçalışkan Halil, Can Süleyman, 2017. Beden Eğitimi ve Sınıf Öğretmenlerinin Sergiledikleri Örgütsel Muhalefet ve Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişki. IX. International Congress of Educational Research
22-) Çokçalışkan Halil, Yorulmaz Alper, Can Süleyman, 2017. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ve Öğretme Öz-yeterliklerinin İncelenmesi. VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi
23-) Can Süleyman, Apacık Gamze, Dalaman Osman, 2017. TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SERBEST ZAMAN FİZİKSEL AKTİVİTE KISITLAYICILARI (MSKÜ ÖRNEĞİ). 2. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
24-) Çokçalışkan, H., Yorulmaz, A., Can, S., 2016. Sınıf öğretmeni adaylarının çeşitli değişkenler açısından sınıf değerlendirme atmosferi algılarının incelenmesi. Third International Eurasian Educational Research Congress (EJER 2016)
25-) Can, S., 2016. Pedagojik formasyon öğrencilerinin akademik kontrol odağı düzeylerinin belirlenmesi. Third International Eurasian Educational Research Congress (EJER 2016)
26-) Can, S., Özdemir, G., Apaçık, G., Çava, G., 2016. Sınıf öğretmenleri, proje ödevlerini değerlendirirken hangi kriterleri dikkate alıyorlar?. The Eighth International Congress of Educational Research
27-) Can, S., Durukan, E., İpek, N., Çetin, R., 2014. The Perception of Parents Whose Children Aged 3-6 Staying in University or State Hospitals of Hospital Play Rooms. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 13. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Can, S., Çava, G., 2015. Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersinin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
2-) Can, S., Sertkaya, A., Özdemir, G., 2015. İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersine Yönelik Tutumları. 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
3-) Pepe, K.; Kayapınar, Ç., F., ve Can S., "Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Özel Yetenek Sınavlarının Nitelikli Öğretmen Adayı Seçimi Açısından Değerlendirilmesi: Eleştirisel Bir Yaklaşım", 2009, 6. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu, 92-100 pp., Burdur, Türkiye. - 2009
4-) Yalçiner, M.; Pepe, K.; Can, S., ve Atakan, M., "Üniversite Öğrencilerinin Devamsızlık Yapma Nedenleri", 2009, 6. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu, 101-110 pp., Burdur, Türkiye - 2009
5-) Pepe, K.; Eraslan, M.; Can, S., ve Tekkurşun, G., "Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Görünümleri, Beklenti ve Gelecek Kaygı Düzeyleri", 2009, 6. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu, 362-376 pp., Burdur, Türkiye. - 2009
6-) Can, S., "İlköğretim Bölümü Öğretmen Adaylarının Ara ve Yaz Tatildeki Boş Zaman Faaliyetlerine Katılım Biçimlerinin Değerlendirilmesi", 2008, VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitim Sempozyumu, 987-989 pp., Çanakkale, Türkiye. - 2008
7-) Can, S.; Durukan, E., ve Özmaden, M., "Bir Rekreasyon Faaliyeti Olarak Üniversiteler Arası Müsabakalara Katılan Sporcu Öğrencilerin Liderlik Davranışlarını Karşılaştırılması", 2006, II. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, 329-341 pp., Muğla, Türkiye. - 2006
8-) Can, S., ve Can, Ş., "İlköğretim Bölümü Öğretmen Adaylarının Cinsiyete Göre Yapıyı Kurma Boyutu Yönünden Liderlik Davranışlarının Karşılaştırılması", 2006, 15. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 527-531 pp., Muğla, Türkiye. - 2006
9-) Can, S., ve Pepe, K., "Öğretmen Adaylarının Liderlik Davranışlarının Belirlenmesi", 2003, Gazi Üniversitesi BESYO Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi, 127-135 pp., Ankara, Türkiye. - 2003
10-) Pepe, K., ve Can, S.,"Spor Branşlarında Katılımın Sosyo Ekonomik Boyutunun Araştırılması", 2003, Gazi Üniversitesi BESYO Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi, 184-490 pp., Ankara, Türkiye. - 2003
11-) Çoğalğil, Ş.; Kishanlı, N., F., ve Can, S., "Spor Yapan ve Yapmayan Üniversite Öğrencilerinde Fiziksel ve Fizyolojik Özelliklerin Karşılaştırılması", 2001, XVIII. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 166 pp., Antalya, Türkiye - 2001
12-) Ada, Ş., ve Can, S., "Okul Yöneticilerinin İnsan Kaynaklarının Yönetimine İlişkin Yeterlikleri", 2000, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi IX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 140 pp., Erzurum, Türkiye. - 2000
13-) Karsan, O.; Yünceviz, R.; Aydın, Ş.; Dane, Ş.; Can, S., ve Şen, İ., "Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinde Quadriceps (Q) Açı Değerleri", 1998, Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu I. Spor Kongresi, 49 pp., Erzurum, Türkiye. - 1998

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Dinçer Tülay, Toksöz İlhan, Dinçer Hakan, Süt Necdet, Can Süleyman, 2017. BALKAN EĞİTİM ARAŞTIRMALARI/Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Liderlik Davranışlarının İncelenmesi. Yayın Evi: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Editör Adı: Hikmet Asutay
2-) Can Süleyman, 2013. OKUL DÜNYASI/RUGBY OKULU. Yayın Evi: VİZE YAYINCILIK Editör Adı: GİRGİN MUSTAFA
3-) Can Süleyman, 2013. OKUL DÜNYASI/CAPUA GLADYATÖR OKULU. Yayın Evi: VİZE YAYINCILIK Editör Adı: GİRGİN MUSTAFA
4-) Can Süleyman, 2012. PEDAGOJİK DEĞERLER/CESARET. Yayın Evi: VİZE YAYINCILIK Editör Adı: GİRGİN, MUSTAFA

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Can, S., Can, Ş., Yorulmaz, A., 2015. Türkçenin Eğitimi-Öğretimine Yönelik Çalışmalar. Yayın Evi: Pegem Akademi Editör Adı: Prof. Dr. Mustafa Volkan ÇOŞKUN; Doç. Dr. Nilgün AÇIK ÖNKAŞ; Yrd. Doç. Dr. Nigar İPEK EĞİLMEZ; Yrd. Doç. Dr. Hatice FIRAT; Yrd. Doç. Dr. Sibel TURHAN TUNA; Öğr. Gör. Mustafa SARGIN; Arş. Gör. Perihan Gülce ÖZKAYA; Arş. Gör. Zeynep Ezgi ERDEMİR; Arş. Gör. Gülan ÖZŞAVLI; Arş. Gör. Handan ÇELİK

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Turkiye Klinikleri Journal of Sports Sciences. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Trakya Journal of Education. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
3-) International Journal of Progressive Education (IJPE). 2020. Hakemlik Sayısı: 2
4-) Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Education Research and Reviews. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Asian Journal of Education and Social Studies. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
7-) Asian Journal of Education and Social Studies. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
8-) Educational Policy Analysis and Strategic Research (EPASR). 2019. Hakemlik Sayısı: 1
9-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2014. Hakemlik Sayısı: 1

(D-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Journal Of Education, Theory And Practical Research.

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Selçuk Üniversitesi BESYO Öğrencilerinin Cinsiyete Bağlı Olarak Liderlik Davranışı (Yapıyı Kurma) Boyutu Yönünden Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Investigation of Pre-service Physical Education Teachers’ Attitudes towards Computer Technologies (Case of Turkey) - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
3-) An İnvestigation Of Pre-Service Basic Education Teachers’ Learning Styles İn Terms Of Different Variables. - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Sport Injuries: Relations To Sex, Sport, Injured Body Region - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
2-) Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre İlkokulda Uygulanan Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersinin Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Investigation of The Leadership Characteristics of The Turkic World Youth Association in Relation to Establishing The Structure Dimension of Leadership Behaviors - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) Cumhuriyetten Günümüze Öğretmen ve Öğretmen Yetiştirilmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
5-) Sport Injuries: Relations To Sex, Sport, Injured Body Region - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
6-) Sınıf Öğretmenlerinin Çeşitli Faktörlere Göre İş Doyum Düzeyleri (Muğla İli Örneği) - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
7-) Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre İlkokulda Uygulanan Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersinin Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
8-) İlköğretim Bölümü Öğretmen Adaylarının Eğitim – Öğretim Döneminde Serbest Zaman Faaliyetlerine Katılım Biçimlerinin Belirlenmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
9-) Sınıf Öğretmenlerinin Çeşitli Faktörlere Göre İş Doyum Düzeyleri (Muğla İli Örneği) - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
10-) Relations of BMI (Body Mass Index), BodyFat, And Power Of Various Musculus To Sports Injuries - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
11-) Sport Injuries: Relations To Sex, Sport, Injured Body Region - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
12-) Sport Injuries: Relations To Sex, Sport, Injured Body Region - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
13-) Sınıf Öğretmenlerinin Çeşitli Faktörlere Göre İş Doyum Düzeyleri (Muğla İli Örneği) - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
14-) Sport injuries in right – and left – handers - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
15-) Sport injuries in right – and left – handers - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
16-) İlköğretim Bölümü Öğretmen Adaylarının Eğitim – Öğretim Döneminde Serbest Zaman Faaliyetlerine Katılım Biçimlerinin Belirlenmesi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
17-) Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi Dersine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
18-) Sınıf Öğretmenlerinin Çeşitli Faktörlere Göre İş Doyum Düzeyleri (Muğla İli Örneği) - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2
19-) Sınıf Öğretmenlerinin Çeşitli Faktörlere Göre İş Doyum Düzeyleri (Muğla İli Örneği) - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
20-) Sport injuries in right – and left – handers - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
21-) Sport Injuries: Relations To Sex, Sport, Injured Body Region - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
22-) Sport Injuries: Relations To Sex, Sport, Injured Body Region - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
23-) İlköğretim Bölümü Öğretmen Adaylarının Eğitim – Öğretim Döneminde Serbest Zaman Faaliyetlerine Katılım Biçimlerinin Belirlenmesi - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
24-) Sport Injuries: Relations To Sex, Sport, Injured Body Region - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
25-) Sport Injuries: Relations To Sex, Sport, Injured Body Region - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 3
26-) Sınıf Öğretmenlerinin Çeşitli Faktörlere Göre İş Doyum Düzeyleri (Muğla İli Örneği) - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 2
27-) Sport injuries in right – and left – handers - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 3
28-) Sport Injuries: Relations To Sex, Sport, Injured Body Region - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 6
29-) Sport Injuries: Relations To Sex, Sport, Injured Body Region - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 5
30-) Sport Injuries: Relations To Sex, Sport, Injured Body Region - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı: 5
31-) Sport Injuries: Relations To Sex, Sport, Injured Body Region - Atıf Yılı: 2006 Atıf Sayısı: 5
32-) Sport injuries in right – and left – handers - Atıf Yılı: 2006 Atıf Sayısı: 1
33-) Sport Injuries: Relations To Sex, Sport, Injured Body Region - Atıf Yılı: 2005 Atıf Sayısı: 4
34-) Sport injuries in right – and left – handers - Atıf Yılı: 2004 Atıf Sayısı: 1
35-) Sport injuries in right – and left – handers - Atıf Yılı: 2003 Atıf Sayısı: 2

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Bir Rekreasyon Faaliyeti Olarak – Üniversitelerarası Müsabakalara Katılan Sporcu Öğrencilerin Liderlik Davranışlarının (Anlayış Gösterme Boyutunda) Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Kamu Personeli Seçme Sınavı Nedeniyle Öğretmen Adaylarında Oluşan Stresle Başa Çıkma Yöntemleri - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Cumhuriyetten Günümüze Öğretmen ve Öğretmen Yetiştirilmesi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
4-) Sınıf Öğretmenlerinin Çeşitli Faktörlere Göre İş Doyum Düzeyleri (Muğla İli Örneği) - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) The Tecnology Leadership Competencies of Elementary and Secondary School Directors - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Sport injuries in right – and left – handers - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 2

(F-1) Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: Erciyes dağı'nın kayak turizmi ve tesis gereksinimi bakımından kayseri kenti için önemi / The importance of mount erci·yes in terms of requiment of tourism and resort for the people in kayseri·. Konu: Spor = Sports ; Turizm = Tourism. Mustafa-DEMİRCAN. 2015

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: DEVLET VE ÖZEL İLKOKULLARDAKİ SINIF ÖĞRETMENLERİ İLE ÖĞRENCİLERİN SERBEST ETKİNLİKLER DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Konu: DEVLET VE ÖZEL İLKOKULLARDAKİ SINIF ÖĞRETMENLERİ İLE ÖĞRENCİLERİN SERBEST ETKİNLİKLER DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. ELİF SENA-ŞİBİR. 2019
2-) Tez Adı: SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI İLE AKADEMİK MOTİVASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. Konu: SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI İLE AKADEMİK MOTİVASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. GAMZE-ÖZDEMİR. 2019
3-) Tez Adı: Sınıf öğretmeni adaylarının akademik öz-yeterliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Konu: Sınıf öğretmeni adaylarının akademik öz-yeterliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. GÖZDE-ÇAVA KURU. 2018
4-) Tez Adı: İlkokul 4. sınıflarda adil olma ve sorumluluk değerlerinin oyun ve fiziki etkinliklerle kazandırılması. Konu: İlkokul 4. sınıflarda adil olma ve sorumluluk değerlerinin oyun ve fiziki etkinliklerle kazandırılması. GAMZE-APAÇIK. 2018
5-) Tez Adı: Beden eğitimi öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme yeterliliklerine ilişkin algıları(Muğla ili örneği) / Research of measurement evaluation competence perceptions of physical education teachers (Example of the province of Muğla). Konu: Eğitim ve Öğretim = Education and Training. Mehmet Fatih-CAN. 2014

(F-3) Lisansüstü/Tıpta Uzmanlık/ Sanatta Yeterlilik tez çalışmaları savunma sınavlarında jüri üyesi olarak görev almak

1-) Tez Adı: Beden eğitimi öğretmen adaylarının yeterlikleri ve akademik öğrenme zamanına etkisinin incelenmesi (Özel öğretim yöntemleri uygulaması). Konu: Eğitim. Sevinç-SERİN. 2020
2-) Tez Adı: Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin iş doyumu ve tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki, neden ve çözüm önerilerinin belirlenerek farklı değişkenlere göre karşılaştırılması / The relationship between job satisfaction and burnout levels of physical education and sport teachers, determining the reasons and solution suggestions and comparing to different variables. Konu: Eğitim ve Öğretim = Education and Training. Ayşegül-GÖK. 2019
3-) Tez Adı: İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin metinlerin içerdiği duyguya göre okuduğunu anlamalarının sınanması / Effects of feelings in texts on reading comprehension skills of primary fourth graders. Konu: Eğitim ve Öğretim = Education and Training. Esra-ÇETİN. 2017
4-) Tez Adı: İlkokul II. sınıf oyun ve fiziki etkinlikler dersi kazanımlarının gerçekleşme düzeyine ilişkin öğretmen görüşleri / Teachers' opinions about the extent to which objectives of elementary school second-grade plays and physical activities course are accomplished. Konu: Eğitim ve Öğretim = Education and Training. Gülşah Can-CEYLAN. 2015
5-) Tez Adı: Spor filmlerinin dil ve içerik açısından incelenmesi / Analysis of languages and contents of sport movies. Konu: Spor = Sports. Duygu-YARALI. 2014
6-) Tez Adı: Tematik portfolyo uygulamasının eğitimde ölçme ve değerlendirme dersindeki başarı, kalıcılık ve derse yönelik tutum üzerine etkisi / The effect of thematic portfolio method on achievement, retention and attitude towards course in educational assessment and evaluation course. Konu: Eğitim ve Öğretim = Education and Training. Halil-ÇOKÇALIŞKAN. 2014
7-) Tez Adı: Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyacının belirlenmesi(Denizli ili örneği) / Determine the need for service training of physical education teachers (Example of the province of Denizli). Konu: Eğitim ve Öğretim = Education and Training. Oğuz-ERCAN. 2013
8-) Tez Adı: Edirne ilinde görev yapan beden eğitimi öğretmenlerinin liderlik davranışlarının değerlendirilmesi / The evaluation of the physical education teachers' leadership behaviours who work in Edirne. Konu: Spor = Sports. Tülay-DİNÇER. 2012
9-) Tez Adı: 40-45 yaş arası bayanlarda 8 haftalık pilates çalışmasının esneklik ve denge üzerine etkileri / The Effects of 8 weeks pilates exercise on balance and filexibility in 40-45 ages women. Konu: Spor = Sports. Filiz-ÇAĞLAV. 2005
10-) Tez Adı: Türkiye için spor turizm stratejisinin belirlenmesi ve geliştirilmesi / Sports tourism strategy determination and development for Turkey. Konu: Spor = Sports. Bülent Okan-MİÇOOĞULLARI. 2004
11-) Tez Adı: İlköğretim okullarında beden eğitimi ve spor derslerinde beden eğitimi öğretmenlerinin karşılaştıkları güçlükler ve okul yöneticilerinin bu konudaki görüşleri (Denizli il örneği). Konu: Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Spor = Sports. Gonca-KORUCU. 2004
12-) Tez Adı: Lise son sınıftaki öğrencilerin boş zaman faaliyetlerine katılım biçimlerinin araştırılması (Muğla ili örneği). Konu: Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Sosyoloji = Sociology ; Spor = Sports. Mehmet-KIRKPINAR. 2004
13-) Tez Adı: Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu I. ve IV. sınıf öğrencilerinin liderlik davranışlarının karşılaştırılması / The comparison of leadership behaviors of the first and fourth class students in college of physical education and sport at Selcuk University. Konu: Spor = Sports. Erdil-DURUKAN. 2003

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında Alanında Uzmanlar İle Okul Öncesi Öğretmenleri STEM A Uygulamalı Eğitimini Tecrübe Ediyor. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Alanında Uzmanlar İle Okul Öncesi Öğretmenleri STEM A Uygulamalı Eğitimini Tecrübe Ediyor. 2019-2019
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: ”2023 Eğitim Vizyonu” kapsamında Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından gerçekleştirilen ”Yönetici Akademisi” projesi. Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). Yönetici Akademisi. 2018-2018

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: İlkokul 4. Sınıflarda Adil Olma Değerinin Oyun ve Fiziki Etkinliklerle Kazandırılması hakkında uygulama gerçekleştirme ve sonuçlarını inceleme. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. İlkokul 4. Sınıflarda Adil Olma Değerinin Oyun ve Fiziki Etkinliklerle Kazandırılması. 2017-2018
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Sınıf Öğretmeni Adaylarının Epistomolojik İnançlarının Akademik Motivasyonları Üzerine Etkisinin incelenmesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Epistomolojik İnançlarının Akademik Motivasyonları Üzerine Etkisi. 2017-2019
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademik Öz-Yeterliliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. 2016-2017
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimi Alan Öğrencilerin Anne – Babalarının Oyuncak Seçimindeki Eğilimlerinin Belirlenmesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimi Alan Öğrencilerin Anne – Babalarının Oyuncak Seçimindeki Eğilimlerinin Belirlenmesi. 2012-2015

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Üniversite Oyunlarına Katılan Sporcu Öğrencilerin Danışmanlık İhtiyaçlarının Belirlenmesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Üniversite Oyunlarına Katılan Sporcu Öğrencilerin Danışmanlık İhtiyaçlarının Belirlenmesi. 2005-2005
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Üniversite Oyunlarına Katılan Sporcuların Sosya-Kültürel Profili. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Üniversite Oyunlarına Katılan Sporcuların Sosya-Kültürel Profili. 2005-2005

(Ğ-2) Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . Akademik Katı Ödülü. 2017
2-) Kurum Adı: . Para Teşvik Ödülü. 2003

(I-11) Değişim/İşbirliği Programları kapsamında yurtdışı kurumlarda ders vermek

1-) Roma Üniversitesi. İtalya. . 2013

(I-12) Bölüm başkanlığı, Dekan/Yüksekokul/Enstitü yardımcılığı (her yıl için

1-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı. Türkiye. . 2018
2-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı. Türkiye. . 2017
3-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı. Türkiye. . 2016
4-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı. Türkiye. . 2015

(I-13) Bölüm başkan yardımcılığı ve anabilim dalı başkanlığı (her yıl için)

1-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanlığı. Türkiye. . 2011
2-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanlığı. Türkiye. . 2010
3-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanlığı. Türkiye. . 2009
4-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanlığı. Türkiye. . 2005
5-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanlığı. Türkiye. . 2004
6-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanlığı. Türkiye. . 2003

(I-15) Rektörlük tarafından oluşturulan kurul ve komisyonlarda görev almak (her yıl için)

1-) 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni Genel Koordinatörü. Türkiye. . 2016
2-) 17. Rektörlük Kupası (Muğla Üniversitesi). Türkiye. . 2011
3-) 13. Rektörlük Kupası (Muğla Üniversitesi). Türkiye. . 2006
4-) 6. Sıtkı Koçman Kupası Tertip Komitesi. Türkiye. . 2006
5-) Sıktı koçman Günleri 2005 Sıtkı Koçman Spor Turnuvası (Muğla Üniversitesi Temsilcisi). Türkiye. . 2005
6-) 12. Rektörlük Kupası (Muğla Üniversitesi). Türkiye. . 2005
7-) Sıtkı koçman Kupası Spor Turnuvaları (Muğla Üniversitesi). Türkiye. . 2003

(I-16) Yürütülen disiplin/ceza araştırma ve soruşturmalar

1-) Disiplin Cezası Soruşturması. Türkiye. . 2019
2-) Disiplin Cezası Soruşuturması. Türkiye. . 2016
3-) Disiplin Cezası soruşturması. Türkiye. . 2015

(I-3) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak. uluslararası sportif organizasyonlarında yöneticilik, düzenleme kurulu üyeliği yapmak.

1-) 15. International Primary Teacher Education Symposium (USOS2016). Türkiye. . 2016

(I-4) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak. Ulusal spor teşkilatları yönetim kurulu, genel kurul, teknik kurul, eğitim kurulu, hakem kurulu üyeliği yapmak.ulusal sportif organizasyonlarda yöneticilik, düzenleme kurulu üyeliği yapmak.

1-) Türkiye Curling Federasyonu Yedek Yönetim Kurulu Üyesi. Türkiye. . 2016
2-) Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Muğla İl Temsilcisi. Türkiye. . 2008

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) 2. International Primary Education Congress (UTEK2019). Türkiye. . 2019
2-) 3. INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS. Türkiye. . 2016
3-) Uluslararası Gençlik Araştırmaları kongresi (Bilim Kurulu Üyesi). Muğla. . 2016

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) 15. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Türkiye. . 2006

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) 1601 Tübitak. Türkiye. . 2017

(I-9) Alanı ile ilgili kurum içi yada kurumdışı komisyon veya kurullarda görev yapmak (her yıl için )

1-) Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyon Üyeliği (Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi ABD). Türkiye. . 2020
2-) Uyum Komisyonu Üyeliği (Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi ABD). Türkiye. . 2020
3-) Muafiyet Komisyonu Üyeliği (Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi ABD). Türkiye. . 2020
4-) Yatay Geçiş Komisyonu Üyeliği (Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi ABD). Türkiye. . 2020
5-) Senato Eğitim Fakültesi Üye Temsilci. Türkiye. . 2020
6-) Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyesi. Türkiye. . 2019
7-) Muafiyet Komisyonu Üyeliği (Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi ABD). Türkiye. . 2019
8-) Yatay Geçiş Komisyonu Üyeliği (Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi ABD). Türkiye. . 2019
9-) Uyum Komisyonu Üyeliği (Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi ABD). Türkiye. . 2019
10-) Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyon Üyeliği (Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi ABD). Türkiye. . 2019
11-) Senato Eğitim Fakültesi Üye Temsilci. Türkiye. . 2019
12-) 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni Eğitim Fakültesi Koordinatörü. Türkiye. . 2018
13-) Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyon Üyeliği (Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi ABD). Türkiye. . 2018
14-) Uyum Komisyonu Üyeliği (Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi ABD). Türkiye. . 2018
15-) Senato Eğitim Fakültesi Üye Temsilci. Türkiye. . 2018
16-) Muafiyet Komisyonu Üyeliği (Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi ABD). Türkiye. . 2018
17-) Yatay Geçiş Komisyonu Üyeliği (Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi ABD). Türkiye. . 2018
18-) Yatay Geçiş Komisyonu Üyeliği (Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi ABD). Türkiye. . 2017
19-) 24. Sıtkı Koçman Rektörlük Kupası Turnuvaları Eğitim Fakültesi Futbol Erkek Öğrenci Takımı Sorumlusu. Türkiye. . 2017
20-) Uyum Komisyonu Üyeliği (Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi ABD). Türkiye. . 2017
21-) Muafiyet Komisyonu Üyeliği (Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi ABD). Türkiye. . 2017
22-) Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyon Üyeliği (Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi ABD). Türkiye. . 2017
23-) 24. Sıtkı Koçman Rektörlük Kupası Turnuvaları Eğitim Fakültesi Voleybol Erkek Öğrenci Takımı Sorumlusu. Türkiye. . 2017
24-) 24. Sıtkı Koçman Rektörlük Kupası Turnuvaları Eğitim Fakültesi Voleybol Kadın Öğrenci Takımı Sorumlusu. Türkiye. . 2017
25-) 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni Eğitim Fakültesi Koordinatörü. Türkiye. . 2017
26-) Eğitim Fakültesi Eğitsel ve Sportif Faaliyetler Koordinatörlüğü. Türkiye. . 2017
27-) 23. Sıtkı Koçman Rektörlük Kupası Turnuvaları Eğitim Fakültesi Voleybol Erkek Öğrenci Takımı Sorumlusu. . . 2016
28-) 23. Sıtkı Koçman Rektörlük Kupası Turnuvaları Eğitim Fakültesi Voleybol Kadın Öğrenci Takımı Sorumlusu. . . 2016
29-) Eğitim Fakültesi Eğitsel ve Sportif Faaliyetler Koordinatörlüğü. Türkiye. . 2016
30-) 20. Sıtkı Koçman Rektörlük Kupası Turnuvaları Eğitim Fakültesi Voleybol Erkek Öğrenci Takımı Sorumlusu. . . 2016
31-) 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni Eğitim Fakültesi Koordinatörü. Türkiye. . 2016
32-) Muafiyet Komisyonu Üyeliği (Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi ABD). Türkiye. . 2016
33-) Uyum Komisyonu Üyeliği (Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi ABD). Türkiye. . 2016
34-) Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyon Üyeliği (Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi ABD). Türkiye. . 2016
35-) Öğretmenler Günü Düzenleme Komisyonu. Türkiye. . 2016
36-) Yatay Geçiş Komisyonu Üyeliği (Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi ABD). Türkiye. . 2016
37-) 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni Eğitim Fakültesi Koordinatörü. Türkiye. . 2015
38-) Eğitim Fakültesi Eğitsel ve Sportif Faaliyetler Koordinatörlüğü. Türkiye. . 2015
39-) 22. Sıtkı Koçman Rektörlük Kupası Turnuvaları Eğitim Fakültesi Voleybol Erkek Öğrenci Takımı Sorumlusu. . . 2015
40-) 22. Sıtkı Koçman Rektörlük Kupası Turnuvaları Eğitim Fakültesi Voleybol Kadın Öğrenci Takımı Sorumlusu. . . 2015
41-) Eğitim Fakültesi Eğitsel ve Sportif Faaliyetler Koordinatörlüğü. Türkiye. . 2014
42-) 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni Eğitim Fakültesi Koordinatörü. Türkiye. . 2014
43-) 21. Sıtkı Koçman Rektörlük Kupası Turnuvaları Eğitim Fakültesi Voleybol Erkek Öğrenci Takımı Sorumlusu. Türkiye. . 2014
44-) 21. Sıtkı Koçman Rektörlük Kupası Turnuvaları Eğitim Fakültesi Voleybol Kadın Öğrenci Takımı Sorumlusu. Türkiye. . 2014
45-) Eğitim Fakültesi Eğitsel ve Sportif Faaliyetler Koordinatörlüğü. Türkiye. . 2013
46-) 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni Eğitim Fakültesi Koordinatörü. Türkiye. . 2013
47-) 20. Sıtkı Koçman Rektörlük Kupası Turnuvaları Eğitim Fakültesi Voleybol Kadın Öğrenci Takımı Sorumlusu. . . 2013
48-) Fakülte Dergisi Hazırlama Komisyonu (Eğitim Fakültesi). Türkiye. . 2013
49-) 19. Rektörlük Kupası (Eğitim Fakültesi Sorumlusu). Trkiye. . 2013
50-) Spor Komisyonu (Eğitim Fakültesi). Türkiye. . 2012
51-) Fakülte Kurulu (Eğitim Fakültesi Yardımcı Doçent Temsilcisi). Türkiye. . 2012
52-) Özel Günler Etkinlikleri Komisyonu (Eğitim Fakültesi). Türkiye. . 2012
53-) Bilim Komisyonu (Eğitim Fakültesi). Türkiye. . 2012
54-) Fakülte Dergisi Hazırlama Komisyonu (Eğitim Fakültesi). Türkiye. . 2012
55-) 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni Eğitim Fakültesi Koordinatörü. Türkiye. . 2012
56-) 17. Rektörlük Kupası (Eğitim Fakültesi Sorumlusu). Türkiye. . 2011
57-) Farabi Koordinatörü (Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı). Türkiye. . 2011
58-) 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni Eğitim Fakültesi Koordinatörü. Türkiye. . 2011
59-) 10. Sıtkı Koçman Kupası (Eğitim Fakültesi). Türkiye. . 2010
60-) Karayolu Trafik Haftası Tertip Komitesi. Türkiye. . 2010
61-) 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni Eğitim Fakültesi Koordinatörü. Türkiye. . 2010
62-) 2008-2009 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni Eğitim Fakültesi Koordinatörü. Türkiye. . 2009
63-) 2007-2008 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni Eğitim Fakültesi Koordinatörü. Türkiye. . 2008
64-) 2006-2007 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni Eğitim Fakültesi Koordinatörü. Türkiye. . 2007
65-) 7. Sıtkı Koçman Turnuvası (Eğitim Fakültesi). Türkiye. . 2007
66-) 14. Rektörlük Kupası (Eğitim Fakültesi). . . 2007
67-) Eğitim Fakültesi Spor Sorumlusu. Türkiye. . 2006
68-) 2005-2006 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni Eğitim Fakültesi Koordinatörü. Türkiye. . 2006
69-) Uyum Komisyonu Üyeliği (Eğitim Fakültesi). Türkiye. . 2006
70-) 2004-2005 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni Eğitim Fakültesi Koordinatörü. Türkiye. . 2005
71-) Erasmus Programı Öğrencileri Ders Denklikleri Komisyonu. Türkiye. . 2005
72-) 4. Sıtkı Koçman Kupası Eğitim Fakültesi Koordinatörü. Türkiye. . 2004
73-) 11. Rektörlük Turnuvası Eğitim Fakültesi Koordinatörü. Türkiye. . 2004
74-) 3. Sıtkı Koçman Kupası Eğitim Fakültesi Koordinatörü. Türkiye. . 2003
75-) 9. Bahar Şenliği Koray Yalılı Spor Turnuvası Eğitim Fakültesi Spor Takımları İdarecisi ve Antrenörü. Türkiye. . 2003
76-) Çift Anadal Programı Açılıp açılmayacağına Yönelik İnceleme Komisyonu. Türkiye. . 2003
77-) Sıtkı Koçman Günleri Etkinlikleri. Türkiye. . 2003
78-) Yardımcı Doçentliğe Yükseltilecek ve Atanacak Öğretim Elemanlarında Aranacak Kriterleri Belirleme Komisyonu. Türkiye. . 2002

Verdiği Dersler

AKD1000 2020-2021 Güz

AKADEMİK DANIŞMANLIK

EBB4807 2020-2021 Güz

Öğretmenlik Uygulaması I

GKD00570 2020-2021 Güz

OKUL TÖRENLERİ VE KUTLAMALARI

İOÖ3001 2020-2021 Güz

BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN ÖĞRETİMİ

TSE 5700 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TSE 5700 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TSE 5000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

TSE 5531 2020-2021 Güz

Motivasyon Yaklaşımları

TSE 5533 2020-2021 Güz

Okul Yönetimi ve Yönetimde İnsan İlişkileri

TSE00040 2020-2021 Güz

GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI

GKD00010 2019-2020 Bahar

TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

İSÖ2002 2019-2020 Bahar

Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi

PFD4002 2019-2020 Bahar

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

PFD4006 2019-2020 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

TSE 5090 2019-2020 Bahar

Seminer

TSE 5700 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TSE 5532 2019-2020 Bahar

Okullarda Oyun ve Fiziki Etkinlikler

TSE 5534 2019-2020 Bahar

Okullarda Örgütsel ve Yönetsel Sorunlar

TSE20002 2019-2020 Bahar

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER ÖĞRETİMİ

EBB4807 2019-2020 Güz

Öğretmenlik Uygulaması I

İOÖ3001 2019-2020 Güz

BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN ÖĞRETİMİ

PFD4002 2019-2020 Güz

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

TSE 5531 2019-2020 Güz

Motivasyon Yaklaşımları

TSE 5533 2019-2020 Güz

Okul Yönetimi ve Yönetimde İnsan İlişkileri

EBB4816 2018-2019 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması II

İSÖ2002 2018-2019 Bahar

Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi

PFD4002 2018-2019 Bahar

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

TSE 5524 2018-2019 Bahar

İlkokullarda Öğretimsel Liderlik

TSE 5532 2018-2019 Bahar

Okullarda Oyun ve Fiziki Etkinlikler

EBB4807 2018-2019 Güz

Öğretmenlik Uygulaması I

İOÖ3001 2018-2019 Güz

BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN ÖĞRETİMİ

TSE 5531 2018-2019 Güz

Motivasyon Yaklaşımları

TSE 5533 2018-2019 Güz

Okul Yönetimi ve Yönetimde İnsan İlişkileri