Personel

Doç.Dr. SERKAN DİRLİK
Doç.Dr.
Serkan Dirlik
@ E-posta
sdirlik@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1383

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / Yönetim Ve Organizasyon Abd

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / Yönetim Ve Organizasyon Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 2004

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı 2008

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı 2014

Yayin Bilgileri

(A-3-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Türken S, Dirlik S. (sorumlu Yazar), Avcı U., 2017. Tarihsel Süreçte İşletme ve Yönetim Bilgisinin Kapsamı Ne Ölçüde Değişti : Ansiklopediler Üzerinden Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme . Journal of Business Research - Turk
2-) Dirlik, S., Altunç, Ö.F., 2016. Türkiye’deki Makro İktisadi Bağlamın İşletme Gruplarının Çeşitlendirme Stratejilerine Etkileri: 1975-2010 Dönemi için Boylamsal Bir Analiz. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(1), 39-61.
3-) Dirlik, S., 2016. Bir Örgütsel Form Olarak Türkiye’deki İşletme Gruplarının Özellikleri İle Farklı Ülkelerdeki İşletme Gruplarının Özelliklerinin Karşılaştırılması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(14), 261-281.
4-) Dirlik, S., Şehitoğlu, Y., 2016. Türkiye’deki Akademik Yönetim Yazınında Süreklilik ve Değişim: 2000’li Yıllar Üzerine Bir İnceleme. . Istanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 45, 94-109.
5-) Dirlik, S., Leblebici, H., 2016. Türkiye’deki İşletmelerin Tarihini Anlamada İktisadi, Politik, Sosyal ve Yasal Bağlamın Önemi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi
6-) Dirlik, S. 2014. Türkiye’de Egemen İktisadi Aktörler Olarak İşletme Grupları. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2014 Cilt: 51 Sayı: 594: 9-36. - 2014
7-) Baldemir, E., Dirlik, S., ve Göksu, A. (2009); “Yönetim Bilişim Sistemlerini Kullanma Düzeyi ve İşletme Başarımı: İMKB’de İşlem Gören İşletmeler Üzerine Bir Araştırma”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, Yıl: 46, Sayı: 531, ss.71-81. - 2009

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Asunakutlu, T., Temel Karabulut, E., ve Dirlik, S. (2010); “İnteraktif Karar Kuramı Bağlamında Rekabetin Nedenselliği Üzerine Bir Çözümleme”, Celal Bayar Üniversitesi, S.B.E., Cilt: 8., Sayı: 1, ss. 115-128. - 2010

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Dirlik, S., 2016. Bakmak ya da Görmek: Türk Yönetim Yazınını İnceleyen Çalışmaların Seyri. Yönetim ve Organizasyon Araştırmaları Dergisi, (1):1, 79-132

(A-9) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Dirlik S., 2017. Defining Management: Business Schools, Consultants, Media. Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
2-) Dirlik, S. 2012. Örgüt Kuramları, A. Selami Sargut ve Şükrü Özen (Der.), 2010[2007], İmge Kitabevi, Ankara (Kitap İnceleme / Book Review), Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 1(1): 111-120. - 2012

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Sayılır, A. and Dirlik, S., “Explanation of Interaction of the Assets of Organizations Which Are Determinant in the Survival and Growth of Them”,V. International Strategic Management Conference, July 02-04, 2009, Stellenbosch/Cape Town, South Africa, Proceedings of International Strategic Management Conference, pp. 851-861. - 2009

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Dirlik Serkan, Türken Serhat, 2018. The Chapters of the History of Management Thought in Turkish Management Textbooks: Transfer or Editing?. IV. International Symposium on Multidisciplinary Studies

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Dirlik Serkan, Özen Şükrü, 2019. Ustalığın Sonu Yok! Gerileyen Bakır Eşya İmalatı İşkolunda Hayatta Kalma. 27. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi
2-) Çak Ezgi, Dirlik Serkan, 2019. Kurumsal Baskılar ve Benzeştirici Yayılım: Türkiye’xxde Mavi Bayrak Çevre Ödülünün Yayılımı Örneği. 10. Örgüt Kuramı Sempozyumu
3-) Dirlik Serkan, 2018. Örgüt Kuramlarının Benimsenmesinde Bağlamın Etkisi: Yeni Kurumsal Kuram Örneği. 26. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi
4-) Dirlik, S., 2017. The Atlantic Divide in Organizational Research: The Comparisons of Co-Citation Networks. VIII. Örgüt Kuramı Sempozyumu.. VIII. Örgüt Kuramı Sempozyumu
5-) Dirlik S, Avcı U, Türken S., 2017. Tarihsel Süreçte İşletme ve Yönetim Bilgisinin Kapsamı Ne Ölçüde Değişti?: Ansiklopediler Üzerinden Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi
6-) Dirlik, S. ve Şehitoğlu, Y. 2015. Türkiye'deki Yönetim Yazınında Süreklilik ve Değişim: 2000'Li Yıllarda Türkiye'de Yönetim Yazını, 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Cilt: 1, sayfa: 59-66.. - 2015
7-) Dirlik, S. ve Erçek, M. 2015. Türkiye'deki İşletme Grupları, Sahipleri ve Yöneticileri İle İlgili Kitaplar Üzerine Bir İnceleme, 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Cilt: 1, sayfa: 135-137 - 2015
8-) Dirlik, S. ve T. Asunakutlu, 2014. Türkiye’deki İşletme Gruplarının Uluslararasılaşması: Kaynak Esaslı Yaklaşım, 22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Kongre Bildiri Kitabı, Aybil Yayınları. - 2014
9-) Dirlik, S. ve T. Asunakutlu, 2014. Örgüt Araştırmalarına Yaklaşımlarda Coğrafya ve Zaman: Kuzey Amerika Ve Avrupa Örgüt Araştırmaları İçin Tarihsel ve Karşılaştırmalı Bir İnceleme, 22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Kongre Bildiri Kitabı, Aybil Yayınları. - 2014
10-) S. Dirlik, 2014. Farklı Ülke Deneyimlerinde Bir Örgütsel Form Olarak İşletme Gruplarının Özelliklerinin İncelenmesi, 13. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Kongre Bildiri Kitabı, Marmara Üniversitesi Yayınevi. - 2014
11-) Dirlik, S. ve T. Asunakutlu, 2013. İşletme Grupları Araştırmalarının Çerçevesi: Nesnel Bir Yaklaşım, 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Kongre Bildiriler Kitabı, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. - 2013
12-) Dirlik, S. ve T. Asunakutlu, 2013. İşletme Gruplarının Uluslararasılaşması ve Grup Karakteristikleri Etkileşimi: Türkiye İşletme Grupları Örneği, 12. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Kongre Bildiri Kitabı, İstanbul Kültür Üniversitesi Yayın No: 192, SAGE Yayıncılık. - 2013
13-) Koç, O. ve S. Dirlik. 2013. Sağlık Kalite Standartları Örneğinde Kurumsal Düzenlemelerin Sürdürülmesi Yönüyle Yapılan Kurumsal İşler, 4. Örgüt Kuramı Çalıştayı, Bildiriler Kitabı. - 2013
14-) Dirlik, S. ve Ö. F. Altunç, 2012. Türkiye'deki Makro İktisadi Bağlamın İşletme Gruplarının Çeşitlendirme Stratejilerine Etkileri: 1975-2010 Dönemi için Boylamsal Bir Analiz, 20. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Kongre Kitabı, Kardeşler Cilt Evi. - 2012
15-) Dirlik, S. ve Ö. F. Altunç. 2012. Türkiye’deki İşletme Gruplarının Çeşitlendirme Stratejilerinde Makro Ekonomik Değişkenlerin Etkisi: Boylamsal Bir Araştırma, 3. Örgüt Kuramı Çalıştayı Bildiriler Kitabı. - 2012
16-) Sayılır, A. ve Dirlik, S. (2007). “Dini İnançları Daha Yoğun Olan Çalışanlar Yönetsel veya Örgütsel Taleplere Daha Fazla İtaatkarlar mı?”, 15. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 25-27 Mayıs 2007, Kongre Kitabı, ss. 385-388. - 2007

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Dirlik Serkan, 2019. Örgüt ve Yönetim Araştırmalarında Tarih: Ne, Neden ve Nasıl?. 2. İşletme Tarihi Konferansı
2-) Dirlik Serkan, Kızıltuğ Tufan, 2018. Türkiye’de İş Dünyası İçin İlk Ansiklopedi: İktisat ve Ticaret Ansiklopedisi.. İşletme ve Yönetim Tarihi Konferansı

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Sayılır, A. ve Dirlik, S. (2009). “Yönetim Bilişim Sistemlerin Örgüt Yapısına ve Karar Vermeye Etkisi”, Ankara: Detay Yayıncılık. - 2009

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) European Management Review. 2017. Hakemlik Sayısı: 1

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Dergisi. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Ege Akademik Bakış. 2015. Hakemlik Sayısı: 1

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Yönetim Araştırmaları Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Istanbul Management Journal. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Yönetim Araştırmaları Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 1

(D-9) Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2015. VI. Örgüt Kuramı Çalıştayı Bildiriler Kitabı.
2-) Editörlük Türü: Kitap. 2015. 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı.

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Bakmak ya da Görmek: Türk Yönetim Yazınını İnceleyen Çalışmaların Seyri - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Bakmak ya da Görmek: Türk Yönetim Yazınını İnceleyen Çalışmaların Seyri - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
3-) Bakmak ya da Görmek: Türk Yönetim Yazınını İnceleyen Çalışmaların Seyri - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: KUZEY AMERİKA VE AVRUPA'DA ÖRGÜTLER VE YÖNETİM ARAŞTIRMALARININ ERKEN DÖNEM GELİŞİMİ: BİBLİYOMETRİK BİR İNCELEME. Konu: Örgüt Kuramı, Karşılaştırmalı Örgütsel Analiz. YUNUS-EMRE. 2019
2-) Tez Adı: Aynı Örgüt ve İş Pozisyonlarında Farklı İstihdam Türüne Göre Çalışan İşgörenlerin Çalışma Tutumlarının Negatif Çalışma Çıktılarına Etkilerinin Karşılaştırılması. Konu: Örgütsel Davranış, Olumlu İş Tutumları, Olumsuz İş Çıktıları. HALİS-KABAŞ. 2019
3-) Tez Adı: KURUMSAL BASKILAR VE BENZEŞTİRİCİ YAYILIM: TÜRKİYE'DE MAVİ BAYRAK ÇEVRE ÖDÜLÜNÜN YAYILIMI ÖRNEĞİ. Konu: Örgüt Kuramı, Yeni Kurumsallıcılık, Yayılım, Mavi Bayrak. EZGİ-ÇAK. 2019
4-) Tez Adı: KARŞILAŞTIRMALI ÖRGÜTSEL ANALİZ YAKLAŞIMI İLE YENİ KURULAN GİRİŞİMLERİN ÖRGÜTSEL MEŞRUİYETLERİNİ SAĞLAMA VE YÖNETME YAKLAŞIMLARININ İNCELENMESİ: BİR ÇOKLU ÖRNEK OLAY ARAŞTIRMASI. Konu: Örgüt Kuramı, Yeni Kurumsallıcılık, Meşruiyet. EVRİM-GÖKSELOĞLU. 2019
5-) Tez Adı: KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN ŞEHİR HASTANELERİ PROJELERİNDE HİBRİT ÖRGÜTLENME MODELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Konu: Örgüt Kuramı, Hibrit Örgütler. SENEM-ÖZ. 2019
6-) Tez Adı: Bir Pratik Olarak İşletme Kurmak: Türkiye Bağlamında Hukuki Olarak Farklı Türdeki İşletmelerin Kurulma Süreçlerinin Analizi. Konu: İşletme Kuruluşu, İşletme Türleri, Süreç Yaklaşımı. MUSTAFA-YOLPAK. 2019
7-) Tez Adı: İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Etkileşimi: İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nde bir araştırma. Konu: İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Etkileşimi:. Nizamettin Öztürkci. 2015
8-) Tez Adı: Türk Bankacılık Sektöründe İnsan Kaynakları Yaklaşımı Çerçevesinde Yetenek Yönetimi. Konu: Yetenek Yönetimi. Fatma Betül Karabıyık. 2015
9-) Tez Adı: Türkiye'deki İşletme Gruplarına Bağlı İşletmeler İle Diğer İş Örgütlerinin Başarımlarının Karşılaştırılması. Konu: İşletme Grupları. Tufan Kızıltuğ. 2015

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Türkiye’deki yönetimsel ve örgütsel sorunları, farklı kuramsal ve yöntemsel bakış açıları ile inceleyen araştırmaların gelişmesine katkıda bulunmaktır.. Proje Türü: Diğer (Ulusal). VI. Örgüt Kuramı Çalıştayı. 2015-2015
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Karşılaştırmalı örgütsel analiz. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Yönetim ve Örgüt Araştırmalarına Yaklaşımlarda Coğrafya ve Zaman: Kuzey Amerika ve Avrupa Yönetim-Örgüt Araştırmaları İçin Tarihsel ve Karşılaştırmalı Bir İnceleme.. 2015-2017

(Ğ-2) Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . Muhan Soysal En İyi Bildiri Ödülü. (20. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi). 2012

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) TÜBİTAK SOBAG Proje Önerilerini Değerlendirme Paneli (2019-2. Dönem)-Panelist. Türkiye. . 2020
2-) TÜBİTAK 2020-1-COVID 19 ve Toplum Çağrısı / Yönetim ve Organizasyon 1 Paneli-Panelist. Türkiye. . 2020
3-) TÜBİTAK 2019-2214 Yönetim ve Organizasyon Paneli (Dış Danışman). Türkiye. . 2019

(I-9) Alanı ile ilgili kurum içi yada kurumdışı komisyon veya kurullarda görev yapmak (her yıl için )

1-) Istanbul Management Journal -Örgüt Kuramı ve İşletme Tarihi Alan Editörlüğü. . . 2020
2-) III. İşletme Tarihi Konferansı Danışma Kurulu Üyeliği. Türkiye. . 2020
3-) II. İşletme Tarihi Konferansı Danışma Kurulu Üyeliği. Türkiye. . 2019

Verdiği Dersler

İŞL 5000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

İŞL 5703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 6701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 6702 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 6703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 6903 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (3.TİK)

İŞL3501 2020-2021 Güz

Örgüt Kuramı

İŞL4507 2020-2021 Güz

Örgüt Geliştirme

UTF2005 2020-2021 Güz

International Business

YOG 5000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

YOG 5513 2020-2021 Güz

Örgüt Kuramı

YOG 5701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

YOG 5703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

YOG 5704 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 5506 2019-2020 Bahar

Çağdaş Yönetim Kuramı

İŞL 5703 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 6090 2019-2020 Bahar

Seminer

İŞL 6510 2019-2020 Bahar

Örgüt Kuramı Araştırmaları

İŞL 6701 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 6702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 6707 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 6903 2019-2020 Bahar

Tez Çalışması (3.TİK)

İŞL3532 2019-2020 Bahar

Türkiye'de İş Sistemi

İŞL4004 2019-2020 Bahar

Stratejik Yönetim

İŞL4508 2019-2020 Bahar

Uluslararası İşletmecilik

YOG 5090 2019-2020 Bahar

Seminer

YOG 5508 2019-2020 Bahar

Örgüt Kuramı Araştırmalarında Güncel Konular

YOG 5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

YOG 5703 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

YOG 5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 5509 2019-2020 Güz

Örgüt Kuramı

İŞL 5509 2019-2020 Güz

Organization Theory

İŞL 6511 2019-2020 Güz

Yönetim Ve Örgüt Çalışmalarında Araştırma Tasarımı

İŞL3501 2019-2020 Güz

Örgüt Kuramı

İŞL4519 2019-2020 Güz

Kariyer Yönetimi

UTF2005 2019-2020 Güz

International Business

YOG 5513 2019-2020 Güz

Örgüt Kuramı

İŞL 5506 2018-2019 Bahar

Çağdaş Yönetim Kuramı

İŞL3532 2018-2019 Bahar

Türkiye'de İş Sistemi

İŞL4004 2018-2019 Bahar

Stratejik Yönetim

İŞL4508 2018-2019 Bahar

Uluslararası İşletmecilik

İŞL8524 2018-2019 Bahar

Stratejik Yönetim

YOG 5508 2018-2019 Bahar

Örgüt Kuramı Araştırmalarında Güncel Konular

İŞL 5509 2018-2019 Güz

Örgüt Kuramı

İŞL 6511 2018-2019 Güz

Yönetim Ve Örgüt Çalışmalarında Araştırma Tasarımı

İŞL3501 2018-2019 Güz

Örgüt Kuramı

İŞL4519 2018-2019 Güz

Kariyer Yönetimi

YOG 5513 2018-2019 Güz

Örgüt Kuramı