Personel

Doktor Öğretim Üyesi SEDA ATA
Doktor Öğretim Üyesi
Seda Ata
@ E-posta
sedaata@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5705

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Eğitim Fakültesi / Temel Eğitim Bölümü / Okul Öncesi Eğitimi Abd

Kadro Birimi

Eğitim Fakültesi / Temel Eğitim Bölümü / Okul Öncesi Eğitimi Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Selçuk Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi 2006

Yüksek Lisans

Muğla Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı 2010

Doktora

Hacettepe Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi 2014

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Ata Seda, Yağan Güder Sevcan, 2018. Parents’ attachment to their children and their level of interest in them in predicting children’s self-concepts. Early Child Development and Care
2-) Erozkan, A., Karakas, Y., Ata, S., & Ayberk, A. (2011). “The Relationship between Perfectionism and Depression in Turkish High School Students”, Social Behavior and Personality: an international journal, 39(4), 451-464). - 2011

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Yağan Güder Sevcan, Ata Seda, 2018. Father Involvement, Gender Perception and Children’xxs Gender Stereotypes. Universal Journal of Educational Research
2-) Tekin Ersan Deniz, Ata Seda, Kaya Sinem, 2017. Examining the Psychometric Properties of Acceptance Scale for Kindergarten-Revised (ASK-R) in Turkish. Journal of Education and Training Studies

(A-3-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Ata, S., Deniz, A.,& 'Akman, B (2012).The Physical Environment Factors in Preschools in Terms of Environmental Psychology: A Review, Procedia - Social and Behavioral Sciences., 46, 2034–2039. - 2012
2-) Ata, S.,& Akman, B. (2012). The Trait Anger And Anger Explanation Styles Of Preschool Teachers , Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46, 5163–5167. - 2012

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Ata Seda, Akman Berrin, 2017. THE ROLE OF THE CHILD REARING BEHAVIORS INPREDICTION OF THE ADULT ATTACHMENT ANXIETY ANDATTACHMENT AVOIDANCE. European Journal of Social Sciences Studies
2-) Ata Seda, 2017. PRESCHOOL TEACHER CANDIDATES’xx OPINIONS ON THE TEACHER-STUDENT RELATIONSHIP. European Journal of Education Studies
3-) Tekin Ersan Deniz, Ata Seda, Kaya Sinem, 2017. Examining the Psychometric Properties of Acceptance Scale for Kindergarten-Revised (ASK-R) in Turkish. Journal of Education and Training Studies
4-) Ata Seda, 2016. Examination of Relationship between Attachment Dimensions and Teaching Profession Attitudes of Preschool Pre service Teachers in Turkey. Journal of Education and Training Studies
5-) Ata, S., Akman, B., 2016. Bağlanma Boyutları, Sınıf Yönetimi Profilleri ve Öğretmen-Aile Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Ilköğretim Online
6-) Ata, S., 2016. Examination of Relationship between Attachment Dimensions and Teaching Profession Attitudes of Preschool Pre-service Teachers in Turkey. Journal of Education and Training Studies

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Ata Seda, Akman Berrin, 2016. Bağlanma Boyutları Sınıf Yönetimi Profilleri ve Öğretmen AileArasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Ilköğretim Online

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Ata Seda, Karayol Seda, 2019. Preschool Teacher Opinions on Undesirable Behaviors. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
2-) Orçan Kaçan Maide, Ata Seda, Kimzan İlayda, Karayol Seda, 2019. Bazı değişkenlere göre annelerin çocuklarının öz bakım becerilerini destekleme uygulamaları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
3-) Ata Seda, Yakar Ali, Karadağ Orçin, 2018. Yabancı dil öğretmenlerinin öğretim sürecinde kullandıkları dönüt türleri: Erken çocukluk dönemi yabancı dil eğitiminde bir mikro-analiz. Turkish Studies - Educational Sciences
4-) Tekin Ersan Deniz, Ata Seda, 2017. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Hazırlanmasına İlişkin Görüşleri. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Tekin Ersan, D., Ata, S., Tarım, Ş.D., 2016. SINIFLARINDA KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİSİ BULUNAN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) HAZIRLANMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. 15. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİM SEMPOZYUMU
2-) Tarım, Ş.D., Ata, S., 2016. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sınıf İçi Çatışma Durumlarına Yönelik Görüşleri. Ejer 2016
3-) Ata, S., Tarım, Ş.D., 2016. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmen-Öğrenci İlişkisi Hakkındaki Görüşleri. Ejer6
4-) Ata, S., & Akman, B. (2014).“Adult Attachment Styles Of Mothers In Preschool” ,3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATIONAL SCIENCES.24-25 April 2014 Tirana - Albania - 2014
5-) Ata, S., Akman, B. (2014)Examination of Relationship between Attachment Styles and Teaching Profession Attitudes of Preschool Teacher Candidates.The 14th Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence (EARA) September 3-6 - 2014
6-) Ata, S.,& Akman, B.(2013). Personal and Relational Themes in Professional Development of Early Childhood Educators 15th Annual International Conference on Education, Atina. - 2013
7-) Ata, S (2013.)An Analysis Of Application To Preschool Guidance And Counseling Service During A School Year. World Congress of Psychological Counselling and Guidance. İstanbul. - 2013
8-) Ata, S. Erozkan, A (2013)The Investigation of the Attachment Styles, Emotional Intelligence and Empathic Tendency of Prechool Teachers. 6th International Attachment Conference in Pavia, Italy - 2013
9-) Ata, S.,& Veziroğlu, M.(2012). Early Childhood Education As A First Step To Create Successful Multicultural Society, International Journal of Arts & Sciences Conferences. Boston. - 2012
10-) Ata, S., & Deniz, A . Religious Elements in Picture Books in terms of the Content, London International Educational Conference (LICE), Kasım 2012, London. - 2012
11-) Ata, S.,& Ayberk, A., ' The Importance of Attachment and Symbolic Play in Early Childhood', 2th World Congress of Education, Şubat 2010, İstanbul. - 2010
12-) Erözkan, A., Hamarta, E., Deniz, E.M., Özyeşil, Z.,& Ata, S., 'Parental styles Bases of Rejection Sensitivity and Self-Compassor: An investigation Into Turkish University Students', The First International Congress Of Educational Research, Mayıs 2009, Çanakkale. - 2009
13-) Ata, S.,& Ayberk, A., 'Erken Çocukluk Döneminde Gelişimsel Rehberliğin Anlamı' The First International Congress Of Educational Research, Mayıs 2009, Çanakkale - 2009
14-) Erözkan, A., Ayberk, A.,& Ata, S., 'Intimate Relationships : The Importance of Attachment and Attachment Styles',The 5th Balkan Education and Science Congress, Ekim 2009, Edirne. - 2009

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Ata Seda, Yağan Güder Sevcan, 2017. 60-72 Ay Çocuğu Olan Ebeveynlerin Bağlanma Boyutları ve Çocuklarına Yönelik İlgi Düzeyleri ile Çocukların Benlik Algısı Arasındaki İlişkinin İncelenmes. 5. ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM KONGRESİ
2-) Yağan Güder Sevcan, Ata Seda, 2017. Baba Katılımı, Baba Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Çocuğun Toplumsal Cinsiyet Kalıp Yargıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 5. ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM KONGRESİ
3-) Ata Seda, Karayol Seda, 2017. Okul Öncesi Öğretmenlerinin İstenmeyen Davranışlar Hakkındaki Görüşleri. 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi’
4-) Ata Seda, Karadağ Orçin, Yakar Ali, 2017. Reinforcing feedback: Does it matter?. 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
5-) Ata Seda, Tekin Ersan Deniz, Kaya Sinem, 2017. Annelerin Engelli Bireylere Yönelik Tutumları ile Çocuklarının Kabul Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu
6-) Ata Seda, Karadağ Orçin, Yakar Ali, 2016. Yabancı Dil Öğretmenlerinin Öğretim Sürecinde Kullandıkları Dönüt Türleri Erken Yaş Yabancı Dil Eğitiminde Bir Mikroanaliz. International Contemporary Education Research Congress
7-) Ata, S., Karadağ, O., Yakar, A., 2016. Yabancı Dil Öğretmenlerinin Öğretim Sürecinde Kullandıkları Dönüt Türleri: Erken Yaş Yabancı Dil Eğitiminde Bir Mikroanaliz. International Contemporary Education Research Congress

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Ata Seda, 2019. Erken Çocukluk Eğitimine Giriş/Erken Çocukluk Eğitiminde Temel Olan Görüşler. Yayın Evi: Pegem Akademi Yayıncılık Editör Adı: Yıldırım Aslı
2-) Ata Seda, 2019. EĞİTİMDEEYLEM ARAŞTIRMALARI/OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININALDIKLARI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASIDERSİNİN VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASINAYÖNELİK BİR EYLEM ARAŞTIRMASI. Yayın Evi: Nobel Akademik Yayıncılık Editör Adı: Saracalıoğlu Asuman Seda, Eranıl Anıl Kadir
3-) Ata Seda, 2019. Okul Öncesi Eğitim Programları/EĞİTİM PROGRAMININ ÖNEMİ, İLKELERİ VE ÖGELERİ. Yayın Evi: Pegem Akademi Yayıncılık Editör Adı: Yıldırım Aslı
4-) Ata Seda, 2019. Okul Öncesi Eğitimde Program Kuramdan Uygulamaya/Okul Öncesi Eğitim Programında Eğitim Ortamlarının Düzenlenmesi. Yayın Evi: Lisans Yayıncılık Editör Adı: Özbey Saide, Demiriz Serap
5-) Ata Seda, Karayol Seda, 2017. Kuramdan Uygulamaya Okul Öncesinde Fen Eğitimi/Okul Öncesi Dönem Fen Eğitiminde Ailenin ve Toplumun Rolü. Yayın Evi: Pegem Akademi Editör Adı: Hakan Şevki Ayvacı, Suat Ünal

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Ata, S., 2016. Erken Çocuklukta Cinsel Eğitim ve Toplumsal Cinsiyet. Yayın Evi: Eğiten Kitap Editör Adı: Sevcan Yağan Güder

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Dönüt türleri, erken dönem yabancı dil eğitimi,mikro-analiz. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Yabancı dil öğretmenlerinin öğretim sürecinde kullandıkları dönüt türleri: Erken yaş yabancı dil eğitiminde bir mikro-analiz. 2016-2017
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. MSKÜ Gündüz Bakım Evi Veli ve Personelinin Okul Aile İşbirliğinin Teknoloji Temelli Yaklaşım ile Desteklenmesi. 2016-2018

Verdiği Dersler

AKD1000 2020-2021 Güz

AKADEMİK DANIŞMANLIK

EBB4807 2020-2021 Güz

Öğretmenlik Uygulaması I

İOÖ4001 2020-2021 Güz

ANNE-BABA EĞITIMI

İOÖ4003 2020-2021 Güz

ARAŞTIRMA PROJESİ I

TOÖ00030 2020-2021 Güz

ÇOCUKTA DAVRANIŞ YÖNETİMİ

TOÖ10001 2020-2021 Güz

ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNE GİRİŞ

TOÖ30003 2020-2021 Güz

ÇOCUĞU TANIMA VE DEĞERLENDİRME

EBB4816 2019-2020 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması II

EBB4920 2019-2020 Bahar

ÇOCUĞU TANIMA ve DEĞERLENDİRME

İOÖ2008 2019-2020 Bahar

ÇOCUK RUH SAĞLIĞI

İOÖ4002 2019-2020 Bahar

İLKÖĞRETİME HAZIRLIK VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARI

İOÖ4004 2019-2020 Bahar

ARAŞTIRMA PROJESİ II

EBB3807 2019-2020 Güz

Okul Deneyimi

EBB4807 2019-2020 Güz

Öğretmenlik Uygulaması I

İOÖ1001 2019-2020 Güz

OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GİRİŞ

İOÖ4001 2019-2020 Güz

ANNE-BABA EĞITIMI

İOÖ4003 2019-2020 Güz

ARAŞTIRMA PROJESİ I

PFD4004 2019-2020 Güz

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

TOÖ10001 2019-2020 Güz

ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNE GİRİŞ

EBB4816 2018-2019 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması II

İOÖ2008 2018-2019 Bahar

ÇOCUK RUH SAĞLIĞI

İOÖ4002 2018-2019 Bahar

İLKÖĞRETİME HAZIRLIK VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARI

İOÖ4004 2018-2019 Bahar

ARAŞTIRMA PROJESİ II

PFD4004 2018-2019 Bahar

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

EBB3807 2018-2019 Güz

Okul Deneyimi

EBB4807 2018-2019 Güz

Öğretmenlik Uygulaması I

İOÖ1001 2018-2019 Güz

OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GİRİŞ

İOÖ4001 2018-2019 Güz

ANNE-BABA EĞITIMI

İOÖ4003 2018-2019 Güz

ARAŞTIRMA PROJESİ I

TOÖ10001 2018-2019 Güz

ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNE GİRİŞ