Personel

Araştırma Görevlisi SEDA TEK SEVİNDİK
Araştırma Görevlisi
Seda Tek Sevindik
@ E-posta
sedatek@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 3194

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü / Psikiyatri Hemşireliği Abd

Kadro Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü / Psikiyatri Hemşireliği Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK 02.06.2013

Yüksek Lisans

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ- CERRAHPAŞA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ 05.02.2019

Doktora

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Fırat Sunay, Tek Seda, Erk Mehmet Aykut, 2022. Cyber mother's womb: Social support expectation in social network and emotional violence. Perspectives in Psychiatric Care
2-) Culhacı Özgür Sema, Çiydem Emre, Bilgin Hülya, Özaslan Zeynep, Tek Seda, 2020. Turkish newspaper articles mentioning people with mental illness: A retrospective study. International Journal of Social Psychiatry
3-) Çiydem Emre, Acı Özgür Sema, Bilgin Hülya, Özaslan Zeynep, Tek Seda, 2020. A retrospective examination of the content of violence in headlines of news related to individuals with mental disorders.. ARCHIVES OF PSYCHIATRIC NURSING

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Tek Seda, Buzlu Sevim, 2021. Kanser Hastalarında Yas Belirti Ve Distres Düzeyinin Hasta Aktiflik Düzeyi İle İlişkisinin İncelenmesi. VI. Uluslararası X. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi
2-) Fırat Sunay, Tek Seda, Erk Mehmet Aykut, 2021. SİBER ANA RAHMİ: SOSYAL AĞLARDA SOSYAL DESTEK BEKLENTİSİ VE DUYGUSAL ŞİDDET. International Interdisciplinary Violence Conference
3-) Özaslan Zeynep, Culhacı Özgür Sema, Tek Seda, 2017. SAĞLIK İŞYERLERİNDE PSİKOLOJİK ŞİDDET (MOBBİNG). 3. ULUSLARARASI FARKLI ŞİDDET BOYUTLARI VE TOPLUMSAL ALGI KONGRESİ
4-) Tek Seda, Bilgin Hülya, Özaslan Zeynep, Culhacı Özgür Sema, 2017. 2008 YILINDAN İTİBAREN TÜRKİYE’DE ÇOCUK VE GENÇLERDE ŞİDDET DAVRANIŞLARINI ÖNLEMEYE YÖNELİK UYGULANAN GİRİŞİMLERİN İNCELENMESİ. 3. ULUSLARARASI FARKLI ŞİDDET BOYUTLARI VE TOPLUMSAL ALGI KONGRESİ
5-) Tek Seda, Özaslan Zeynep, Culhacı Özgür Sema, 2017. TÜRKİYE’DE KADINLARA YÖNELİK EKONOMİK ŞİDDET. 3. ULUSLARARASI FARKLI ŞİDDET BOYUTLARI VE TOPLUMSAL ALGI KONGRESİ
6-) Culhacı Özgür Sema, Bilgin Hülya, Özaslan Zeynep, Tek Seda, 2017. TOPLUMSAL BAKIŞ AÇISIYLA KADINA YÖNELİK ŞİDDET NEDENLERİNİN SİSTEMATİK OLARAK İNCELENMESİ. 3. ULUSLARARASI FARKLI ŞİDDET BOYUTLARI VE TOPLUMSAL ALGI KONGRESİ
7-) Özaslan Zeynep, Bilgin Hülya, Tek Seda, Culhacı Özgür Sema, 2017. SAĞLIK SİSTEMİNDE ŞİDDETİ ÖNLEMEDE ‘SIFIR TOLERANS’POLİTİKASININ ETKİLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: SİSTEMATİK DERLEME. 3. ULUSLARARASI FARKLI ŞİDDET BOYUTLARI VE TOPLUMSAL ALGI KONGRESİ

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Culhacı Özgür Sema, Özaslan Zeynep, Bilgin Hülya, Tek Seda, 2017. What is the coverage of people having mental illness in the printed media in Turkey?. 6th European Conference on Mental Health

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) A retrospective examination of the content of violence in headlines of news related to individuals with mental disorders. - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
2-) Turkish newspaper articles mentioning people with mental illness: A retrospective study - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
3-) Turkish newspaper articles mentioning people with mental illness: A retrospective study - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Turkish newspaper articles mentioning people with mental illness: A retrospective study - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) 11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi. TÜRKİYE/ BURSA. . 2012