Personel

Öğr.Gör.Dr. SELÇUK KÜÇÜKAYDIN
Öğr.Gör.Dr.
Selçuk Küçükaydın
@ E-posta
selcukkucukaydin@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5916

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Köyceğiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü / Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Pr.

Kadro Birimi

Köyceğiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü / Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Pr.

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya 23.11.2017

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Küçükaydın Selçuk, Tel Çayan Gülsen, Duru Mehmet Emin, Kesdek Memiş, Öztürk Mehmet, 2020. Chemical composition and insecticidal activities of the essential oils and various extracts of two Thymus species: Thymus cariensis and Thymus cilicicus.. Toxin Reviews
2-) Öntaş Canan, Baba Esin, Kaplaner Erhan, Küçükaydın Selçuk, Öztürk Mehmet, Ercan Menekşe Didem, 2016. Antibacterial Activity of Citrus limon Peel Essential Oil andArgania spinosa Oil Against Fish Pathogenic Bacteria. Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Küçükaydın Selçuk, Duru Mehmet Emin, 2017. Lipid Compositions of Bjerkandera adusta (WILLD) P KARST. SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI
2-) Tel Gülsen, Deveci Ebru, Küçükaydın Selçuk, Özler Mehmet Ali, Duru Mehmet Emin, Harmandar Mansur, 2013. Evaluation of Antioxidant Activity of Armillaria tabescens, Leucopaxillus gentianeus and Suillus granulatus: The mushroom Species from Anatolia. Eurasian Journal of Analytical Chemistry

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Kuş Çiğdem, Taş Meltem, Küçükaydın Selçuk, Tel Çayan Gülsen, Duru Mehmet Emin, 2019. Chemical analysis and in vitro antioxidant and anticholinesterase activities of essential oils and extracts from different parts of Erica manipuliflora. Journal of Research in Pharmacy

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Kuş Çiğdem, Duru Mehmet Emin, Taş Meltem, Küçükaydın Selçuk, 2017. Anticholinesterase activities from aqueous extract of different plant parts of Erica manipuliflora. International Journal of Secondary Metabolite

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Çayan Fatih, Küçükaydın Selçuk, Tel Çayan Gülsen, Duru Mehmet Emin, 2019. Chemometric Analyses of Some Aroma Compounds of Sunflower Honey inAnatolia. 2nd InternationalConference on Food, Nutrition and Dietetics, Gastronomy Research (FONGAR)
2-) Kesdek Memiş, Kordalı Şaban, Usanmaz Bozhüyük Ayşe, Küçükaydın Selçuk, 2019. Bazı Artemisia L. ve Satureja L. Bitki Uçucu Yağlarının Kırma Biti (Tribolium confusum Jacquelin Du Val., 1863 (Coleoptera:Tenebrionidae)) Erginlerine Karşı Fumigant Etkileri. UMTEB 6. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi
3-) Öztürk Mehmet, Küçükaydın Selçuk, Taş Meltem, Çayan Fatih, Duru Mehmet Emin, 2019. Does Aroma Ingredients Define the Origin of Citrus Honey? The Chemometric Approach of Aroma Compounds of Citrus Honey collected from Antalya. 1st International Congress on Analytical and Bioanalytical Chemistry
4-) Taş Meltem, Küçükaydın Selçuk, Öztürk Mehmet, Duru Mehmet Emin, 2019. Anti-inflammatory Activity of Astragalus Honey Collected from Anatolia. 1st International Congress on Analytical and Bioanalytical Chemistry
5-) Albayrak Aylin, Küçükaydın Selçuk, Taş Meltem, Duru Mehmet Emin, 2019. Liquidambar orientalis Yapraklarının Uçucu Yağının Kimyasal Bileşenleri ve Anti-inflamatuar Aktiviteleri. 7th Drug Chemistry Conference: Design, Synthesis, Production and Standardization of Drug Active Substances
6-) Taş Meltem, Çayan Fatih, Küçükaydın Selçuk, Öztürk Mehmet, Duru Mehmet Emin, 2019. Bazı Trüf Türlerinden Elde Edilen Ergosterol Türevi Bileşiklerin Sitotoksik Aktiviteleri. 7th Drug Chemistry Conference: Design, Synthesis, Production and Standardization of Drug Active Substances

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Deveci Ebru, Tel Çayan Gülsen, Duru Mehmet Emin, Küçükaydın Selçuk, Öztürk Mehmet, Choudhary Muhammad Iqbal, 2018. Cytotoxic Activity of the Isolated Compounds from Fuscoporia torulosa. 1st International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018)
2-) Küçükaydın Selçuk, Duru Mehmet Emin, Taş Meltem, Öztürk Mehmet, Choudhary Muhammad Iqbal, 2018. Isolation and Characterization of Compounds From Bjerkandera adusta with Their Cytotoxicity Against MCF-7 Cell Lines. International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018)
3-) Tel Çayan Gülsen, Küçükaydın Selçuk, Çayan Fatih, Duru Mehmet Emin, Türk Mustafa, 2018. HPLC-DAD Analysis and Cytotoxic activity of Descomyces albus. 1st International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018),

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Küçükaydın Selçuk, Taş Meltem, Duru Mehmet Emin, Öztürk Mehmet, Wahab Atia Tul, 2018. Steroids and Triterpenoids From Inonotus dryadeus With Their Bioactivities. International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018)
2-) Taş Meltem, Duru Mehmet Emin, Küçükaydın Selçuk, Öztürk Mehmet, Türk Mustafa, 2018. Antioxidant and Cytotoxic Activities of Chemical Components from Hysterangium inflatum. International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018)

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: STEM Eğitimi. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Alan Uzmanları İle Okul Öncesi Öğretmenleri STEMA Uygulamalı Eğitimini Tecrübe Ediyor. 2019-2019
2-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Doğal Ürün Kimyası. Proje Türü: Diğer (Ulusal). Türkiye’de Üretilen Ve Ticari Potansiyeli Olan Çeşitli Bal Türlerinin B-fruktofuranoksidaz Aktivitelerinin, a-Amilaz ve Oligosakkarit Miktarlarının Araştırılması, Metotların Validasyonu ve Standardizasyonu. 2018--1

Verdiği Dersler

TLT1002 2019-2020 Bahar

Genel Biyokimya I

TLT1498 2019-2020 Bahar

Meslek Stajı I

TLT1508 2019-2020 Bahar

Toksikoloji

TLT2004 2019-2020 Bahar

Klinik Biyokimya

TLT2502 2019-2020 Bahar

Hormon Biyokimyası

TLT1003 2019-2020 Güz

Kimya

TLT1505 2019-2020 Güz

Tıbbi Lab. Organizasyonu

TLT2003 2019-2020 Güz

Genel Biyokimya II

TLT2503 2019-2020 Güz

İmmünolojik Yöntemler

TLT2507 2019-2020 Güz

Farmakoloji

İŞY1812 2018-2019 Bahar

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

TLT1002 2018-2019 Bahar

Genel Biyokimya I

TLT1498 2018-2019 Bahar

Meslek Stajı (30 iş günü)

SGP1803 2018-2019 Güz

Çevre Koruma

TLT1001 2018-2019 Güz

Laboratuvar Aletleri

TLT1003 2018-2019 Güz

Kimya