Personel

Doç.Dr. SELÇUK SAYILIR
Doç.Dr.
Selçuk Sayılır
@ E-posta
selcuksayilir@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5205

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Sayılır Selçuk, Çullu Neşat, Mengi Gönen, Ekiz Timur, 2019. Evaluation of Olfactory Bulb Volumes in Patients With Rheumatoid Arthritis: A Retrospective Study. Archives of Rheumatology
2-) Sayılır Selçuk, 2018. The short-term effects of TENS plus therapeutic ultrasound combinations in chronic neck pain. COMPLEMENTARY THERAPIES IN CLINICAL PRACTICE
3-) Sayılır Selçuk, Çullu Neşat, 2017. Decreased olfactory bulb volumes in patients with fibromyalgia syndrome. Clinical Rheumatology
4-) Sayılır Selçuk, Gökhan Ergün, Timur Ekiz, 2017. Evaluation of Ventricular Diastolic Function in Patients With Fibromyalgia Syndrome. Archives of Rheumatology
5-) Sayılır Selçuk, Yıldızgören Mustafa Turgut, 2017. The medium-term effects of diadynamic currents in chronic low back pain TENS versus diadynamic currents: A randomised, follow-up study. Complementary Therapies in Clinical Practice
6-) Ersöz, M., Sayılır, S., 2014. Protective effect of preserved bladder-filling on upper urinary tract in patients with spinal cord injury. Neurol. Sci (2014) 35:1549-1552, DOI . Neurological Sciencies
7-) Sayılır, S., Ersöz, M., Yalçın, S., 2013. Comparasion of urodynamic findings in patients with upper and lower cervical spinal cord injury. . Spinal Cord

(A-2) SCI veya SCI-Expanded , SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Sayılır Selçuk, Çullu Neşat, Ekiz Timur, 2020. The Magnetic Resonance Neurography of a Personage-Turner Syndrome Case. Northern Clinics of Istanbul
2-) Sayılır Selçuk, Timur Ekiz, 2017. Early Osteoarthritis and Double-Layered Patella in a Patient With Multiple Epiphyseal Dysplasia. Archives of Rheumatology
3-) Sayılır, S., 2016. Remarkable points for cardiovascular studies in fibromyalgia syndrome management. Clinical Rheumatology
4-) Sayılır, S., 2016. Remarkable Points for Urodynamic Studies in Neurogenic Bladder Management. Urology
5-) Sayılır, S., 2016. Some Important Points for Urodynamic Studies. Turk J Phys Med Rehab
6-) Sayılır, S., 2016. Remarkable Points for Discussing Outcomes of Urodynamic Studies. Neurourology and Urodynamics

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Mülazımoğlu Olcay, Akif Afyon Yakup, Sayılır Selçuk, Salgın Ayşe, 2018. The Effect of 4-Week Training with Shoulder Kinesio-Taping on Shooting Accuracy of Young Archers. International Journal of Sciences
2-) Sayılır Selçuk, 2018. Daytime Sleepiness, Functionality, Stress Levels in Chronic Neck Pain and Effects of Physical Medicine and Rehabilitation Therapies on These Situations. Northern Clinics of Istanbul
3-) Sayılır, S., Ersöz, M., Odabası, S., Ural, F..G., Akkuş, S., 2016. Association between Bone Mineral Density and Clinical Parameters in Traumatic Brain Injury Patients . Türk Osteoporoz Dergisi
4-) Sayılır, S., 2016. Incidence rate of concomitant systemic diseases in the aging population with postmenopausal osteoporosis. Türk Osteoporoz Dergisi
5-) Sayılır, S., 2016. Remarkable Hematological Laboratory Findings In Patients With Fibromyalgia Syndrome. Türk Osteoporoz Dergisi
6-) Sayılır, S., 2016. The Relationship Between Symptom Severity and Cognitive Functions of Fibromyalgia Syndrome with Obesity.. Türk Osteoporoz Dergisi

(A-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan kitap eleştirisi, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Sayılır Selçuk, 2017. Kinesiological Taping Effects After Carpal Tunnel Syndrom Surgeries. Türk Osteoporoz Dergisi
2-) Sayılır Selçuk, 2017. Idiopathic Widespread Femoral Osteonecrosis: An Insidious Cause for Knee Pain. Türk Osteoporoz Dergisi
3-) Sayılır Selçuk, 2017. Trigger Finger Mimicking Sesamoid Bone: A Cause of Diagnostic Delay. Türk Osteoporoz Dergisi
4-) Sayılır Selçuk, 2017. A Rare Cause of Carpal Tunnel Syndrome: Deep Tissue Lipomas. Türk Osteoporoz Dergisi
5-) Sayılır, S., 2016. The Tophus That Damages Hand Joint In A Premenopausal Gout Diagnosed Women Patient: A Case Report. Türk Osteoporoz Dergisi
6-) Sayılır, S., Uğurlu, F.G., 2016. A Patient, Who Has Neuropathic Pain and Diffuculty Of Walking Is Diagnosed With Paget Disease: A Case Report. International Refereed Journal of Orthopaedic Traumatology and Sports Medicine
7-) Sayılır, S., Ersöz, M., 2015. Clinical And Psycho-social Outcomes Of Treatments In Cervical Dystonia, Servikal Distoni Tedavisine Yaklaşımın Klinik ve Psikososyal Sonuçları. Türk Osteoporoz Dergisi
8-) Sayılır, S., 2015. Kalça Artroplastisi Nedenli Hastane Yatışında Ortaya Çıkan Alzheimer Hastalığı, Arising of Alzheimer Disease Due to Hospitalization For Hip Arthroplasty.. Türk Osteoporoz Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Mülazımoğlu, O., Afyon, Y.A., Sayılır, S., Salgın, A., 2016. Olimpik yay kullanan genç okçularda 4-haftalık kinezyolojik bantlama ile yapılan antrenmanların ok atış isabetine etkisinin incelenmesi. ERPA International Congress on Education

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Sayılır Selçuk, Gökhan Ergün, 2017. Fibromiyalji Sendromunda P Dalga Süreleri ve Dispersiyonun İncelenmesi. Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi.

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Odabaşı, Ö.S., Uüurlu, F.G., Sayılır, S., Ersöz, M., 2016. The variation of pain level in stroke patients with pain syndrome in the upper extremity. 7. Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi
2-) Sayılır, S., Uğulu, F.G., 2016. A Patient, Who Has Neuropathic Pain and Diffuculty of Walking is Diagnosed with Paget Disease. 10th World Congress of International Physical and Rehabilitation Medicine
3-) Sayılır, S., 2016. Clinical and Psyco-Social Outcomes Of Congenital Longitudinal Radial Defienciency. 10th World Congress of International Physical and Rehabilitation Medicine (ISPRM)
4-) Ersöz, M., Sayılır, S., 2014. Protective effect of preserved filling sensation on upper urinary tract in patients with spinal cord injury [ P-353].. 8 th World Congress of Neurorehabilatation WFNR.
5-) Sayılır, S., Ersöz, M., 2013. Comparasion of bladder emptying method frequencies between patients with upper and lower cervical spinal cord injury. . 12th Congress of European Forum for research in Rehabilitation
6-) Sayılır, S., Ersöz, M., 2013. Autonomic dysreflexia during urodynamic studies in patients with cervical spinal cord injury. [ P-074 ]. 12th Congress of European Forum for research in Rehabilitation.İstanbul/ Eylül 2013
7-) Sayılır, S., Bölük, H., Ersöz, M., 2013. Venous insuffiency in a patient with poliomyelitis. [ P-181 ]. 12th Congress of European Forum for research in Rehabilitation. İstanbul/ Eylül 2013.
8-) Tiftik, T., Kara, M., Özbudak, S., Karabay, İ., Sayılır, S., Yalçın, S., Ekiz, T., 2013. Cost of rehabilitation in spinal cord injury [ P-082 ]. 12th Congress of European Forum for research in Rehabilitation. İstanbul/ Eylül 2013.

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Sayılır Selçuk, Ergün Gökhan, 2017. Fibromiyalji Sendromunda Ventrikuler Aritmilerin Risk Incelenmesi. 26. Ulusal Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Kongresi
2-) Sayılır Selçuk, 2017. Tıp doktorlarinda otonomik disrefleksi farkindalığı ve bilgi düzeyleri. 26. Ulusal Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Kongresi
3-) Yalvaç Eyyüp Serdar, Gem Mehmet, Tantekin Mehmet Fırat, Sayılır Selçuk, 2017. Posterior omuz çıkığında klinik ve radyolojinin yararı: Olgu sunumu. 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Sayılır Selçuk, 2017. Carpal tunnel syndrome based upon a deep tissue lipoma. Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi
2-) Sayılır Selçuk, 2017. Beneficial effects of kinesiological taping after carpal tunnel syndrom surgeries. Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi
3-) Sayılır, S., 2016. HEMODİYALİZ HASTASINDA İKİ AYLIK TANISAL GECİKME SONRASI ULTRASON İLE TANI KONULAN PATOLOJİK FALANKS FRAKTÜRÜ. 5. TIBBİ REHABİLİTASYON KONGRESİ
4-) Sayılır, S., Ersöz, M., 2015. Servikal Distoni Tedavisine Yaklasimin Klinik ve Psikososyal Sonuclari - Clinical and Psycho-social Outcomes of Treatments in Cervical Dystonia (P-461). . 25.Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi.
5-) Sayılır, S., 2015. Postmenopozal Kadin Hastada Elde Eklem Harabiyetine Neden Olan Tofus Olgusu - The Tophus That Damages Hand Joint in a Postmenopausal Women Patient: A Case Report (P-637).. 25.Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi
6-) Ersöz, M., Sayılır, S., 2012. Omurilik hasarlı olgularda mesane doluluk duyusunun üst üriner system hasarı ile ilişkisinin incelenmesi. [PS-095]. 3. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi. Ankara/2012.
7-) Sayılır, S., Ersöz, M., 2012. Komplet ve inkomplet travmatik servikal omurilik hasarlı hastalarda ürodinamik incelemelerin karşılaştırılması. [PS-036]. 3. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi. Ankara/2012.
8-) Sayılır, S., Ersöz, M., Ünlü Şakacı, İ., Akkuş, S., 2012. Shoulder subluxation in patient with traumatic spinal cord injury. [P-256]. 23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 2011/ Antalya
9-) Sayılır, S., Ersöz, M., Yetişgin, A., Ünlü Şakacı, İ., Akkuş, S., 2012. A case of spina bifida occulta conculted with low back pain. [P-130]. 23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 2011/ Antalya
10-) Ersöz, M., Yılmaz, S., Sayılır, S., Ünlü Şakacı, İ., Akkuş, S., Tunç, H., 2012. Travmatik beyin hasarlı olgularda kemik mineral yoğunluğu ve klinik parametrelerle ilişkisi. [P-240]. 5. Türk Romatoloji Kongresi. Antalya /2012.
11-) Ersöz, M., Sayılır, S., Karabay, İ., Akkuş, S., 2011. The negative effects of clonus occurrence due to spasticity on walking and standing. [P-335]. 23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 2011/ Antalya

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
2-) American Journal of Physical Medicine anf Rehabilitation. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
3-) American Journal of Physical Medicine anf Rehabilitation. 2015. Hakemlik Sayısı: 1

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) International Refereed Journal of Orthopaedic Traumatology and Sports Medicine. 2016. Hakemlik Sayısı: 2

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Ege Klinikleri Tıp Dergisi . 2018. Hakemlik Sayısı: 2
3-) Uluslararası Hakemli Ortopedi Travmatoloji ve Spor Hekimliği Dergisi. 2016. Hakemlik Sayısı: 2

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Evaluation of Olfactory Bulb Volumes in Patients With Rheumatoid Arthritis: A Retrospective Study - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) The short-term effects of TENS plus therapeutic ultrasound combinations in chronic neck pain - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
3-) Comparasion of urodynamic findings in patients with upper and lower cervical spinal cord injury. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 7
4-) Decreased olfactory bulb volumes in patients with fibromyalgia syndrome - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 3
5-) Evaluation of Ventricular Diastolic Function in Patients With Fibromyalgia Syndrome - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
6-) The medium-term effects of diadynamic currents in chronic low back pain TENS versus diadynamic currents: A randomised, follow-up study - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
7-) Protective effect of preserved bladder-filling on upper urinary tract in patients with spinal cord injury. Neurol. Sci (2014) 35:1549-1552, DOI - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Comparasion of urodynamic findings in patients with upper and lower cervical spinal cord injury. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
2-) Decreased olfactory bulb volumes in patients with fibromyalgia syndrome - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
3-) The medium-term effects of diadynamic currents in chronic low back pain TENS versus diadynamic currents: A randomised, follow-up study - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 3
4-) Remarkable Hematological Laboratory Findings In Patients With Fibromyalgia Syndrome - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) The short-term effects of TENS plus therapeutic ultrasound combinations in chronic neck pain - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
2-) Evaluation of Ventricular Diastolic Function in Patients With Fibromyalgia Syndrome - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Remarkable Hematological Laboratory Findings In Patients With Fibromyalgia Syndrome - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
2-) Kalça Artroplastisi Nedenli Hastane Yatışında Ortaya Çıkan Alzheimer Hastalığı, Arising of Alzheimer Disease Due to Hospitalization For Hip Arthroplasty. - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1

Verdiği Dersler

TIP 5008 2020-2021 Güz

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON

TIP 5008 2019-2020 Güz

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON

TIP 5008 2018-2019 Güz

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON