Personel

Doç.Dr. SEMRA BAŞARAN
Doç.Dr.
Semra Başaran
@ E-posta
semrabasaran@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5021

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü / Eğitim Programları Ve Öğretim Abd

Kadro Birimi

Eğitim Fakültesi / Temel Eğitim Bölümü / Okul Öncesi Eğitimi Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Eğitimi/ Biyoloji Eğitimi 1992

Yüksek Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Eğitimi Biyoloji Bölümü 1996

Doktora

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Bölümü 2004

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Filiztekin Şirin, Tican-başaran Semra, 2024. Evaluation of the Turkish Fourth Grade Physical Education and Game Curriculum/Dördüncü Sınıf Beden Eğitimi ve Oyun Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi . Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
2-) Çam Aylin, Tican Başaran Semra, 2024. The views and recommendations of STEM educated and non-STEM educated prospective teachers on STEM Education with regard to their Epistemological Beliefs. Journal of Education, Theory and Practical Research
3-) Tican Başaran Semra, Aslan Altan Bilge, Gündoğdu Kerim, 2022. Reformative shift on initial teacher education in Turkey: From authority to autonomy. International Journal of Progressive Education
4-) Tican Başaran Semra, Sidekli Sabri, 2022. The literacy preparation in Turkish preschool education. The European Educational Researcher
5-) Tican Başaran Semra, Dinçman Başak, 2022. Professional development of Turkish preschool teachers during summer holidays. International Online Journal of Education and Teaching (IOJET)
6-) Tican Başaran Semra, Gürdal Gözde, Altıntaş Sedat, 2021. Financial literacy in Turkish preschool education. Psycho-Educational Research Review
7-) Tican Başaran Semra, Aykaç Necdet, 2020. Evaluation of 2018 Turkish early childhood teacher education curriculum/Türkiye 2018 okul öncesi öğretmeni yetiştirme programının değerlendirilmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
8-) Ulubey Özgür, Tican Başaran Semra, 2019. 2018 öğretmen yetiştirme lisans programlarının değerlendirilmesi/Evaluation of 2018 initial teacher training programs. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi
9-) Tican Başaran Semra, Ulubey Özgür, 2018. 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının Değerlendirilmesi. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES)/Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi
10-) Tican Başaran Semra, Ekinci Necla, Arıkan Serkan, 2017. Öğretim Elemanlarının Etik İlkelere Uygun Davranma Düzeyi Üzerine Bir Araştırma. Yükseköğretim Dergisi

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Tican Başaran Semra, Gündoğdu Mehmet, 2022. Öğretmen adayı öğrencilerin artık yıla kalma nedenleri ve çözüm önerileri. International Primary Education Research Journal
2-) Başaran Semra, Gökmen Büşra, Akdağ Burçak, 2014. Okul Öncesi Eğitimde Okula Uyum Sürecinde Öğretmenlerin Karşılaştığı Sorunlar Ve Çözüm Önerileri. UluslararasıTürk Eğitim Bilimleri Dergisi,
3-) Tican Başaran, S., Aksu, M., 2005. Temel Amaçlarına Hizmet Etme Bakımından Anadolu Öğretmen Liselerinin Etkililiği. Eurasian Journal of Educational Research

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Tican Başaran Semra, Yıldırım Kasım, 2017. Anne ve Babaların Okul Anılarının Çocuklarının Okula Karşı Tutum ve Akademik Başarılarına Etkisi. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)
2-) Tican Başaran Semra, Aksu Meral, 2007. Anatolian teacher high schools: Advantages, limitations and suggestions for improvement. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi
3-) Tican Başaran Semra, Aksu Meral, 2005. Temel amaçlarına hizmet etme bakımından Anadolu öğretmen liselerinin etkililiği. Eurasian Journal of Educational Research
4-) Tican Başaran Semra, Aksu Meral, 2005. Anadolu öğretmen liselerinin öğrenci profili. Eğitim ve Bilim

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Gürkan Burcu, Tican Başaran Semra, Büyüköztürk Şener, 2018. Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi. Eğitime Bakış Dergisi
2-) Ekinci Necla, Tican Başaran Semra, 2015. Okul Deneyimi Dersinin Öğrencilerin Öğretmenlik Algılarına Etkisi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
3-) Tican Başaran, S., Aksu, M., 2005. Anadolu Öğretmen Liselerinin Öğrenci Profili. Eğitim ve Bilim

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Tican Başaran Semra, Yaşar Mehmet, 2021. Ortaöğretime geçiş sisteminin öğrencilerin görüşlerine göre değerlendirilmesi. 4. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu/4 th International Symposium on Philosophy, Education, Arts and History of Science
2-) Tican Başaran Semra, Bahadır Bozyer, 2019. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mesleki Adanmışlıkları. 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi
3-) Yıldırım, A., Demir, E., Büyüköztürk, Ş., Tican Başaran, S., 2011. Transition from Elementary to Secondary Education in Turkey: Impact of High-Stakes Testing on Students’ Social, Psychological and Academic Development . European Conference on Educational Research (ECER) - 2011

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Bozyer Bahadır, Başaran Semra, Çeçen Eroğul Ayşe Rezan, 2023. Öğretmenlerin mesleki hayal kırıklığının incelenmesi. 7. Çağdaş Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi / 7th International Contemporary Educational Research Congress
2-) Arslan Hasan, Başaran Semra, 2023. Öğretmenlerin mesleki etik ilkelere uygun davranma durumlarının incelenmesi. 7. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi / 7th International Contemporary Educational Research Congress
3-) Başaran Semra, Özcan Müesser, Özdemir Oğuz, Çelik Özkan, Doğu Eralp, Yeşil Eda, Erol Hatice Hanım, 2023. Needs analysis study for development of bioethics curriculum: Early qualitative findings / Biyoetik eğitimi programı geliştirmeye yönelik ihtiyaç analizi çalışması: Ön nitel bulgular. XIth International Congress on Curriculum and Instruction / 11. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
4-) Erol Hatice Hanım, Başaran Semra, 2023. Remote Education in Faculties of Education During the COVID-19 Pandemic: Experiences and Recommendations / COVID-19 Salgını Döneminde Eğitim Fakültelerinde Uzaktan Eğitim: Deneyimler ve Öneriler. XIth International Congress on Curriculum and Instruction / 11. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
5-) Tican Başaran Semra, Gündoğdu Kerim, Aslan Altan Bilge, 2021. Another New Term in Initial Teacher Training: Views and Suggestions of Curriculum and Instruction Specialists. 8th International Congress on Curriculum and Instruction
6-) Tican Başaran Semra, Dinçman Başak, 2021. Summer holidays of pre-school teachers in terms of professional development: Obstacles and recommendations. 8th International Congress on Curriculum and Instruction
7-) Tican Başaran Semra, Gürdal Gözde, 2019. Okul Öncesi Eğitimde Finansal Okuryazarlık: Mevcut Durum Analizi. 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi
8-) Tican Başaran Semra, 2019. Problems of contracted pre-school teachers and their recommendations. 7th International Congress on Curriculum and Instruction
9-) Tican Başaran Semra, Ekinci Necla, 2018. Ortaöğretim Programlarında 21. Yüzyıl Öğrenme ve Yenilikçilik Becerileri/21St Century Learning And Innovation Skills In Secondary School Curriculums. 6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
10-) Tican Başaran Semra, Aykaç Necdet, 2018. 2018 Okul Öncesi Öğretmeni Yetiştirme Programının Değerlendirilmesi/Evaluation of the 2018 Pre-School Teacher Training Program. 6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
11-) Tican Başaran Semra, Ulubey Özgür, 2018. Evaluation of the professional works of preschool teachers. 6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
12-) Ulubey Özgür, Tican Başaran Semra, 2018. Evaluation of the teacher training programs revised in 2018. 6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
13-) Tican Başaran Semra, Ulubey Özgür, 2017. 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının Değerlendirilmesi. Uluslararası Eğitim programları ve Öğretim Kongresi
14-) Tican Başaran Semra, Yıldırım Kasım, 2017. Öğretim Elemanlarının Akademik Teşvik Ödeneği ile İlgili Görüş ve Önerileri. 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
15-) Tican Başaran Semra, 2017. A New Phenomenon in Teacher Employment in Turkey: The Oral Exam / Türkiye’de Öğretmen İstihdamında Yeni Bir Olgu: Sözlü Sınav. 5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
16-) Tican Başaran Semra, 2017. Okul Öncesi Öğretmenliği Programına Devam Eden Lisans Öğrencilerinin Artık Yıla Kalma Nedenleri. 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
17-) Tican Başaran Semra, 2016. Okul Öncesi Eğitimde Yapılan Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarının Değerlendirilmesi. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
18-) Tican Başaran Semra, Yıldırım Kasım, 2016. Anne ve Babaların Okul Anılarının Çocuklarının Okula Karşı Tutum ve Akademik Başarılarına Etkisi. 3rd International Eurasian Educational Research Congress
19-) Tican Başaran Semra, Aslan Büşra, 2016. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Öncesi Öğretmenliği Hakkındaki Görüşleri. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
20-) Tican Başaran Semra, Deveci Gökmen Gurur, 2016. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Yapılan Beslenme Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
21-) Tican Başaran Semra, Tarım Şeyda Deniz, 2016. Preschool Education Novice Teachers First Year Successes and Challenges. IX European Conference on Social and Behavioral Sciences
22-) Tican Başaran Semra, Aktaş İlknur, Atik Evsun, 2016. Problems encountered related to vertical transfer system in preschool teacher education and recommendations regarding solutions for these problems/Okul öncesi eğitimi öğretmeni yetiştirme sürecinde dikey geçiş uygulamasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. 4th International Conference on Curriculum and Instruction: Curriculum Studies in Teacher Education
23-) Tican Başaran Semra, Aksu Aysel, Çimen Burcu, 2015. Okul Öncesi Eğitimde Görev Yapan Ücretli Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar ve Bu Sorunların Çözümü için Öneriler. VII. Eğitim Araştırmaları Kogresi (EAB 2015)
24-) Tican Başaran Semra, İlayda Özdemir, Reşat Toprak, 2015. Erkek Okul Öncesi Öğretmenlerinin Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri. VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB 2015)
25-) Tican Başaran Semra, Ekinci Necla, 2015. The extent to which academic staffs comply with ethical principles related to their academic responsibilities. 3. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi: Yüksek Eğitimde Program Çalışmaları (ICCI-2015)
26-) Ekinci, N., Tican Başaran, S., 2014. Okul Deneyimi Dersinin Öğrencilerin Öğretmenlik Algılarına Etkileri. Öğretmen Yetiştirme Politika ve Sorunları Uluslararası Sempozyumu IV-ISPITE 2014
27-) Akar, H., İnce, M.L., İçbay, M.A., Mısırlı, A., Tican Başaran, S., 2006. Internal migration issues: Parents' perceptions of educational needs. . ECER Conference, Geneva

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Ekinci Necla, Tican Başaran Semra, 2015. Öğretim Elemanlarının Eğitim ve Öğretim ile İlgili Etik İlkelere Uyma Düzeyi. Felsefe Eğitim ve Bilim Tarihi Sempozyumu

(C-1) Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Ataman Ayşegül, Çakır Abdulvahit, Duman Tayyip, Güneysu Sibel, Gürkan Tanju, Özyürek Mehmet, Tüfekçioğlu Ayşe Ümran, Yalın Halil İbrahim, Doğan Recai, Olkun Sinan, Akbulut Efe, Cicioğlu Halil İbrahim, Karaağaçlı Mustafa, Tezel Şahin Fatma, Kayabaşı Yücel, Bıkmaz Fatma, Çınkır Şakir, Öztürk Mustafa Kemal, Güler Duygu Saniye, Sinoplu Beylem, Bacanlı Hasan, Kuru Celal, Cantürk Nuri, Çakıroğlu Ali, Altınok Halil, Atılgan Fatma, Güldere Yusuf Ziya, Sel Yusuf, Ural Kayabaşı Ayşegül, Bedir Zahir, Tican Başaran Semra, Eroğlu Ercan, Yalçınkaya Hülya, Başara Esen, Yalçınkaya Hülya, Işık İlkay, Ayan Mesude, Kuvvetli Mustafa, Gürbüz Mehmet, Üstündağ Adem, Topçü Baki, Sönmez Asuman, Sayın Murat, Yananer Eroğlu Çiğdem, Has Ethem, Turkay Nadire, Doğanoğlu Şule, Ceren Bircan, Çelikel Pınar, Erden Demet, Peker Ünal Dilşat, Evran Acar Filiz, Tekin Nurten, 2008. Öğretmen yeterlikleri: Öğretmenlik mesleği genel ve özel alan yeterlikleri/Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri. Yayın Evi: Devlet Kitapları Müdürlüğü Editör Adı: -

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Tican-Başaran, S. (2013). Darüşşafaka Eğitim Kurumları. Mustafa Girgin (Ed.), Okul Dünyası içinde (s. 126-129). Ankara: Vize Yayıncılık. - 2013
2-) Akar Hanife, İnce Mustafa Levent, Mısırlı Özbay Ayşegül, İçbay Mehmet Ali, Tican Başaran Semra, 2007. Türkiye'de göç alan ve göç veren illerde eğitim sorunları/. Yayın Evi: MEB, EARGED Editör Adı: -
3-) Tican Başaran Semra, Yılmaz Saniye, 2006. Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin tespiti. Yayın Evi: MEB, EARGED Editör Adı: -
4-) Başaran Semra, 2005. Diğer ülkelerde lise bitirme sınavları ve Türk eğitim sistemi için lise bitirme sınavı modeli önerisi. Yayın Evi: MEB, EARGED Editör Adı: -
5-) Başaran Semra, Koç Filiz, 2001. Ailenin çocuğun okuldaki eğitimine katılım sorunları ve katılımın sağlanması için alternatif bir model. Yayın Evi: Milli Eğitim Basımevi Editör Adı: İnayet Pehlivan
6-) Çiçek Fatma Filiz, Tican Başaran Semra, Demirbaş Atilla, Maden Cemalettin, 2001. 21. Yüzyıla Girerken Türk Eğitim Sisteminin İhtiyaç Duyduğu Çağdaş Öğretmen Profili. Yayın Evi: Milli Eğitim Basımevi Editör Adı: -
7-) Başaran Semra, Çiçek Fatma Filiz, Çiftçi Gül, Maden Cemalettin, Tansü Yunus Emre, Yıldırım M Yusuf, 1997. Milli Eğitim Bakanlığında Program Çalışmaları. Yayın Evi: MEB, EARGED Editör Adı: -
8-) Tican Başaran Semra, 1996. Türkiye ve OECD eğitim göstergelerinin mukayesesi. Yayın Evi: MEB, EARGED Editör Adı: -
9-) Tansü Yunus Emre, Çiçek Fatma Filiz, Çiftçi Gül, Başaran Semra, Yılmaz Gürkan Atınç, Pala Güzel Şebnem, Günay Aktaş Semra, Kurtoğlu Fatma Süreyya, Yılmaz Aslıhan, 1995. Ders geçme ve kredi sistemi. Yayın Evi: MEB, EARGED Editör Adı: -

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Demirer İbrahim, Öz Gülçin, Başaran Semra, Durmaz Yılmaz Alev, Akkuş Durak Aylin, Bal Hatice, Demir Ergül, Kılıç Coşkun, Durudoğan Ercan, 2008. TIMSS 2007 Encyclopedia A Guide to Mathematics and Science Education Around the World./Turkey. Yayın Evi: IEA TIMSS&PIRLS International Study Center, Lynch School of Education, Boston College Editör Adı: Ina V.S. Mullis, Michael O. Martin, John F. Olson, Debra R. Berger, Dana Milne, Gabrielle M. Stanca

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Marangoz Mehmet, Akçetin Eyüp, Başaran Semra, T., 2022. Teoriden uygulamaya girişimcilik eğitimi. Yayın Evi: Pegem Akademi Editör Adı: Yaman Süleyman, Çelik Harun
2-) Başaran Semra Tican, 2016. 2016 Eğitim Değerlendirme Raporu/Öğretmen Eğitimi ve Mesleki Süreç. Yayın Evi: TED Editör Adı: -
3-) Tican Başaran Semra, 2014. Pedagojik değerler. Yayın Evi: Vize Yayıncılık Editör Adı: Mustafa Girgin
4-) Tican Başaran Semra, 2013. Okul dünyası/Darüşşafaka eğitim kurumları. Yayın Evi: Vize Yayıncılık Editör Adı: Mustafa Girgin
5-) Bozan Mahmut, Tican Başaran Semra, Çalışkan Müfide, Uğur Yıldırım, 2003. Polis Koleji'nin amaçlarına ulaşma yeterliği ve eğitim kalitesinin arttırılması. Yayın Evi: MEB, EARGED Editör Adı: -

(Ç-2) Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili vb.çevirileri

1-) Tican Başaran, Semra, 2018. Program Geliştirme/Veriye Dayalı Karar Verme. Yayın Evi: Pegem Akademi Editör Adı: Kerim Gündoğdu
2-) Başaran Semra Tican, 2015. Karma Yöntem Araştırmalarının Temelleri. Yayın Evi: Anı Yayıncılık Editör Adı: Yüksel Dede, Selçuk Beşir Demir

(Ç-3) Alanıyla ilgili çeviriyazı veya sadeleştirme

1-) Demir Ergül, Tican Başaran Semra, 2009. Araştırma raporu yazım kılavuzu. Yayın Evi: MEB, ERGED Editör Adı: -

(D-10-Eski) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015. Hakemlik Sayısı: 1

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi. 2023. Hakemlik Sayısı:
2-) Asya Öğretim Dergisi. 2023. Hakemlik Sayısı: 1
3-) İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2023. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi. 2023. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Psycho-Educational Research Reviews (PERR). 2022. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Anadolu University Journal of Education Faculty/Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (AUJEF). 2022. Hakemlik Sayısı: 1
7-) Psycho-Educational Research Reviews. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
8-) The International Journal of Progressive Education (IJPE). 2021. Hakemlik Sayısı: 1
9-) Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
10-) European Journal of Educational Research. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
11-) Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 2
12-) Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
13-) e-International Journal of Educational Research. 2017. Hakemlik Sayısı: 1

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2024. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Kongresi. 2023. Hakemlik Sayısı: 4
3-) Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2022. Hakemlik Sayısı: 1
4-) MSKÜ Eğitim Fakültesi Dergisi. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
5-) International Congress on Curriculum and Instruction. 2021. Hakemlik Sayısı: 3
6-) 9th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI-EPOK 2021) . 2021. Hakemlik Sayısı: 3
7-) 7th International Congress on Curriculum and Instruction. 2019. Hakemlik Sayısı: 2
8-) Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
9-) Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
10-) Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
11-) Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
12-) 6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi. 2018. Hakemlik Sayısı: 14
13-) Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
14-) Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
15-) 3. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu . 2018. Hakemlik Sayısı: 1
16-) Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı:
17-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Journal of Education). 2017. Hakemlik Sayısı: 1

(D-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2022. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi / International Journal of Curriculum and Instructional Studies (IJOCIS).
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2021. Uluslararası Eğitim Programları Öğretim Çalışmaları Dergisi / International Journal of Curriculum and Instructional Studies (IJOCIS).
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2020. Uluslararası Eğitim Programları Öğretim Çalışmaları Dergisi / International Journal of Curriculum and Instructional Studies (IJOCIS).

(D-9) Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2017. 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı.
2-) Editörlük Türü: Kitap. 2017. 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Tam Metin Bildiri Kitabı.

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Financial literacy in Turkish preschool education - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Financial literacy in Turkish preschool education - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
2-) Reformative shift on initial teacher education in Turkey: From authority to autonomy - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
3-) 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
4-) 2018 öğretmen yetiştirme lisans programlarının değerlendirilmesi/Evaluation of 2018 initial teacher training programs - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
5-) Professional development of Turkish preschool teachers during summer holidays - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
6-) Öğretim Elemanlarının Etik İlkelere Uygun Davranma Düzeyi Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
7-) Ailenin çocuğun okuldaki eğitimine katılım sorunları ve katılımın sağlanması için alternatif bir model - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
8-) Diğer ülkelerde lise bitirme sınavları ve Türk eğitim sistemi için lise bitirme sınavı modeli önerisi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
9-) Okul Öncesi Eğitimde Okula Uyum Sürecinde Öğretmenlerin Karşılaştığı Sorunlar Ve Çözüm Önerileri - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
10-) 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
11-) 2018 öğretmen yetiştirme lisans programlarının değerlendirilmesi/Evaluation of 2018 initial teacher training programs - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
12-) Evaluation of 2018 Turkish early childhood teacher education curriculum/Türkiye 2018 okul öncesi öğretmeni yetiştirme programının değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
13-) Anne ve Babaların Okul Anılarının Çocuklarının Okula Karşı Tutum ve Akademik Başarılarına Etkisi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
14-) 2018 öğretmen yetiştirme lisans programlarının değerlendirilmesi/Evaluation of 2018 initial teacher training programs - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
15-) Evaluation of 2018 Turkish early childhood teacher education curriculum/Türkiye 2018 okul öncesi öğretmeni yetiştirme programının değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
16-) Ailenin çocuğun okuldaki eğitimine katılım sorunları ve katılımın sağlanması için alternatif bir model - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
17-) Okul Deneyimi Dersinin Öğrencilerin Öğretmenlik Algılarına Etkisi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
18-) Ailenin çocuğun okuldaki eğitimine katılım sorunları ve katılımın sağlanması için alternatif bir model - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
19-) Temel Amaçlarına Hizmet Etme Bakımından Anadolu Öğretmen Liselerinin Etkililiği - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Okul Deneyimi Dersinin Öğrencilerin Öğretmenlik Algılarına Etkisi - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
2-) Professional development of Turkish preschool teachers during summer holidays - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 3
3-) Ailenin çocuğun okuldaki eğitimine katılım sorunları ve katılımın sağlanması için alternatif bir model - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
4-) 2018 öğretmen yetiştirme lisans programlarının değerlendirilmesi/Evaluation of 2018 initial teacher training programs - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 3
5-) Anne ve Babaların Okul Anılarının Çocuklarının Okula Karşı Tutum ve Akademik Başarılarına Etkisi - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
6-) The literacy preparation in Turkish preschool education - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
7-) Financial literacy in Turkish preschool education - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
8-) Professional development of Turkish preschool teachers during summer holidays - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 3
9-) Ailenin çocuğun okuldaki eğitimine katılım sorunları ve katılımın sağlanması için alternatif bir model - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
10-) 2018 öğretmen yetiştirme lisans programlarının değerlendirilmesi/Evaluation of 2018 initial teacher training programs - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
11-) 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 4
12-) Öğretim Elemanlarının Etik İlkelere Uygun Davranma Düzeyi Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
13-) Evaluation of 2018 Turkish early childhood teacher education curriculum/Türkiye 2018 okul öncesi öğretmeni yetiştirme programının değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
14-) 2018 öğretmen yetiştirme lisans programlarının değerlendirilmesi/Evaluation of 2018 initial teacher training programs - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
15-) 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
16-) Ailenin çocuğun okuldaki eğitimine katılım sorunları ve katılımın sağlanması için alternatif bir model - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 4
17-) 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
18-) Program Geliştirme/Veriye Dayalı Karar Verme - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
19-) Öğretim Elemanlarının Etik İlkelere Uygun Davranma Düzeyi Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
20-) Anne ve Babaların Okul Anılarının Çocuklarının Okula Karşı Tutum ve Akademik Başarılarına Etkisi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
21-) Okul Deneyimi Dersinin Öğrencilerin Öğretmenlik Algılarına Etkisi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
22-) 21. Yüzyıla Girerken Türk Eğitim Sisteminin İhtiyaç Duyduğu Çağdaş Öğretmen Profili - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
23-) Ailenin çocuğun okuldaki eğitimine katılım sorunları ve katılımın sağlanması için alternatif bir model - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
24-) Okul Öncesi Eğitimde Okula Uyum Sürecinde Öğretmenlerin Karşılaştığı Sorunlar Ve Çözüm Önerileri - Atıf Yılı: -1 Atıf Sayısı: 3

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Anatolian teacher high schools: Advantages, limitations and suggestions for improvement - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
2-) Öğretim Elemanlarının Etik İlkelere Uygun Davranma Düzeyi Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
3-) 21. Yüzyıla Girerken Türk Eğitim Sisteminin İhtiyaç Duyduğu Çağdaş Öğretmen Profili - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
4-) Diğer ülkelerde lise bitirme sınavları ve Türk eğitim sistemi için lise bitirme sınavı modeli önerisi - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
5-) 2018 öğretmen yetiştirme lisans programlarının değerlendirilmesi/Evaluation of 2018 initial teacher training programs - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
6-) 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
7-) Ailenin çocuğun okuldaki eğitimine katılım sorunları ve katılımın sağlanması için alternatif bir model - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
8-) Öğretim Elemanlarının Etik İlkelere Uygun Davranma Düzeyi Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
9-) Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mesleki Adanmışlıkları - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
10-) Ailenin çocuğun okuldaki eğitimine katılım sorunları ve katılımın sağlanması için alternatif bir model - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 3
11-) Financial literacy in Turkish preschool education - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
12-) Diğer ülkelerde lise bitirme sınavları ve Türk eğitim sistemi için lise bitirme sınavı modeli önerisi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
13-) 2018 öğretmen yetiştirme lisans programlarının değerlendirilmesi/Evaluation of 2018 initial teacher training programs - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
14-) 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 3
15-) Okul Öncesi Eğitimde Okula Uyum Sürecinde Öğretmenlerin Karşılaştığı Sorunlar Ve Çözüm Önerileri - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
16-) 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 3
17-) 2018 öğretmen yetiştirme lisans programlarının değerlendirilmesi/Evaluation of 2018 initial teacher training programs - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
18-) Anne ve Babaların Okul Anılarının Çocuklarının Okula Karşı Tutum ve Akademik Başarılarına Etkisi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
19-) Öğretim Elemanlarının Etik İlkelere Uygun Davranma Düzeyi Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
20-) Evaluation of 2018 Turkish early childhood teacher education curriculum/Türkiye 2018 okul öncesi öğretmeni yetiştirme programının değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
21-) 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
22-) 2018 öğretmen yetiştirme lisans programlarının değerlendirilmesi/Evaluation of 2018 initial teacher training programs - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
23-) Ailenin çocuğun okuldaki eğitimine katılım sorunları ve katılımın sağlanması için alternatif bir model - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
24-) 21. Yüzyıla Girerken Türk Eğitim Sisteminin İhtiyaç Duyduğu Çağdaş Öğretmen Profili - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
25-) Okul Deneyimi Dersinin Öğrencilerin Öğretmenlik Algılarına Etkisi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
26-) Anne ve Babaların Okul Anılarının Çocuklarının Okula Karşı Tutum ve Akademik Başarılarına Etkisi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
27-) 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
28-) Ailenin çocuğun okuldaki eğitimine katılım sorunları ve katılımın sağlanması için alternatif bir model - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
29-) Ailenin çocuğun okuldaki eğitimine katılım sorunları ve katılımın sağlanması için alternatif bir model - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
30-) Ailenin çocuğun okuldaki eğitimine katılım sorunları ve katılımın sağlanması için alternatif bir model - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
31-) Ailenin çocuğun okuldaki eğitimine katılım sorunları ve katılımın sağlanması için alternatif bir model - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
32-) Anadolu Öğretmen Liselerinin Öğrenci Profili - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1
33-) 21. Yüzyıla Girerken Türk Eğitim Sisteminin İhtiyaç Duyduğu Çağdaş Öğretmen Profili - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Ailenin çocuğun okuldaki eğitimine katılım sorunları ve katılımın sağlanması için alternatif bir model - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
2-) Financial literacy in Turkish preschool education - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
3-) Okul Öncesi Eğitimde Okula Uyum Sürecinde Öğretmenlerin Karşılaştığı Sorunlar Ve Çözüm Önerileri - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
4-) 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
5-) 2018 öğretmen yetiştirme lisans programlarının değerlendirilmesi/Evaluation of 2018 initial teacher training programs - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
6-) Evaluation of 2018 Turkish early childhood teacher education curriculum/Türkiye 2018 okul öncesi öğretmeni yetiştirme programının değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
7-) Diğer ülkelerde lise bitirme sınavları ve Türk eğitim sistemi için lise bitirme sınavı modeli önerisi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
8-) Ailenin çocuğun okuldaki eğitimine katılım sorunları ve katılımın sağlanması için alternatif bir model - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
9-) 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
10-) Evaluation of 2018 Turkish early childhood teacher education curriculum/Türkiye 2018 okul öncesi öğretmeni yetiştirme programının değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
11-) 2018 öğretmen yetiştirme lisans programlarının değerlendirilmesi/Evaluation of 2018 initial teacher training programs - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
12-) Okul Öncesi Eğitimde Okula Uyum Sürecinde Öğretmenlerin Karşılaştığı Sorunlar Ve Çözüm Önerileri - Atıf Yılı: -1 Atıf Sayısı: 1

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) 2018 öğretmen yetiştirme lisans programlarının değerlendirilmesi/Evaluation of 2018 initial teacher training programs - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Ailenin çocuğun okuldaki eğitimine katılım sorunları ve katılımın sağlanması için alternatif bir model - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
4-) Evaluation of 2018 Turkish early childhood teacher education curriculum/Türkiye 2018 okul öncesi öğretmeni yetiştirme programının değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
5-) Ailenin çocuğun okuldaki eğitimine katılım sorunları ve katılımın sağlanması için alternatif bir model - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
6-) 2016 Eğitim Değerlendirme Raporu/Öğretmen Eğitimi ve Mesleki Süreç - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Öğretmenlerin öğrenciler ile ilişkilerde etik ilkelere uygun davranma durumlarının incelenmesi. Konu: eğitimde etik. Hasan-Arslan. 2024
2-) Tez Adı: İlkokul dördüncü sınıf beden eğitimi ve oyun dersi öğretim programının değerlendirilmesi. Konu: İlkokul dördüncü sınıf beden eğitimi ve oyun dersi öğretim programının değerlendirilmesi. ŞİRİN-FİLİZTEKİN. 2023
3-) Tez Adı: Mesleki hayal kırıklığı ölçeğinin geliştirilmesi: Öğretmen örneklemi. Konu: Mesleki hayal kırıklığı ölçeğinin geliştirilmesi: Öğretmen örneklemi. BAHADIR-BOZYER. 2023
4-) Tez Adı: COVID-19 salgını döneminde eğitim fakültelerinde uzaktan eğitim: Deneyimler ve öneriler. Konu: COVID-19 salgını döneminde eğitim fakültelerinde uzaktan eğitim: Deneyimler ve öneriler. HATİCE HANIM-EROL. 2023
5-) Tez Adı: Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programına bağlılıklarının incelenmesi. Konu: öğretim programına bağlılık. DUYGU-ÖZER. 2023

(F-3) Lisansüstü/Tıpta Uzmanlık/ Sanatta Yeterlilik tez çalışmaları savunma sınavlarında jüri üyesi olarak görev almak

1-) Tez Adı: Sınıf Öğretmenlerinin “Covid-19’’ Salgını Sürecinde Uzaktan İlk Okuma-Yazma Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Konu: Sınıf Öğretmenlerinin “Covid-19’’ Salgını Sürecinde Uzaktan İlk Okuma-Yazma Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Bilal -TEMUR. 2023
2-) Tez Adı: İngilizce öğretmenlerinin mesleki yeterlik, öz-yeterlik ve iş motivasyonu düzeyleri ve aralarındaki ilişki. Konu: İngilizce öğretmenlerinin mesleki yeterlik, öz-yeterlik ve iş motivasyonu düzeyleri ve aralarındaki ilişki. Ruskat Merve -HASÇELİK. 2022
3-) Tez Adı: Sekizinci sınıf öğrencilerinin matematiğe ilişkin tutum ve motivasyon düzeyleri ve LGS başarı puanları arasındaki ilişkisi. Konu: Sekizinci sınıf öğrencilerinin matematiğe ilişkin tutum ve motivasyon düzeyleri ve LGS başarı puanları arasındaki ilişkisi. Funda -KILIÇ. 2022
4-) Tez Adı: Yabancı Dil Ağırlıklı Beşinci Sınıf İngilizce Öğretim Programı’na İlişkin Öğretmen Görüşleri”. Konu: Yabancı Dil Ağırlıklı Beşinci Sınıf İngilizce Öğretim Programı’na İlişkin Öğretmen Görüşleri”. Habibe-BAL. 2022
5-) Tez Adı: Öz düzenleyici öğrenmeyi teşvik etme ile yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerinin gelişimine katkı arasındaki ilişki. Konu: Öz düzenleyici öğrenmeyi teşvik etme ile yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerinin gelişimine katkı arasındaki ilişki. Soner -Arpat. 2020

(G-3) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: “Öğretmen adaylarını eğitirsen geleceğin öğretmenlerini, onlar da geleceğin toplumunu eğitir” düşüncesiyle önerilen bu projede birincil olarak Biyoetik Eğitimi (BEE) ile öğretmen adaylarının biyoetik konularla ilgili bilgi, beceri ve tutumlarının geliştirilmesi ve biyoetik konuların öğretimine yönelik gerekli pedagojik yeterliklerin kazandırılması, ikincil olarak ise öğretmen adaylarına verilecek olan biyoetik eğitimini sistematik hale getirecek bir Biyoetik Eğitimi Programı’nın (BEEP’in) geliştirilmesi amaçlanmaktadır. . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Öğretmen Adaylarına BiyoetikEğitimi: Disiplinlerarası Bir Biyoetik Eğitimi Programı (Beep) Geliştirme Odaklı Eylem Araştırması (TÜBİTAK 3005: Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri). 2022-2024
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: MSKÜ Gündüz Bakım Evi Veli ve Personelinin Okul Aile İşbirliğinin Teknoloji Temelli Yaklaşım ile Desteklenmesi (16/161). Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. MSKÜ Gündüz Bakım Evi Veli ve Personelinin Okul Aile İşbirliğinin Teknoloji Temelli Yaklaşım ile Desteklenmesi (16/161). 2016-2018
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: MSKÜ akademik personeline Avrupa Birliği Projesi Hazırlama Kapasitesinin Güçlendirilmesi amacıyla eğitim verilmesi. Proje Türü: Kalkınma Bakanlığı. MSKÜ nün Avrupa Birliği Projesi Hazırlama Kapasitesinin Güçlendirilmesi (TR32/16/TD/0007). 2016-2016
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Eğitim İstatistiği. Proje Türü: Kalkınma Bakanlığı. Eğitim Araştırmalarında İstatistik Uygulamaları AMOS İle İleri Yapısal Eşitlik Modellemeleri (TR32/15/TD3/0038). 2015-2015
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Bilimsel Çalışmalarda Meta Analiz ve Endnote Kullanımı Eğitimi. Proje Türü: Kalkınma Bakanlığı. Bilimsel Çalışmalarda Meta Analiz ve Endnote Kullanımı (TR32/14/TD6/0075). 2015-2015
6-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: MEB Ar-Ge Dairesinde çalışan araştırma personelinin bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri ile ilgili bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla eğitim etkinlikleri yapılmıştır.. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. TÜBİTAK-MEB, Eğitimde Araştırma Yöntem ve Teknikleri Kursu (TÜBİTAK 2217: Lisansüstü Yaz Okulu ve Benzeri Diğer Etkinlikleri Destekleme Programı) . 2008-2008
7-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Bu araştırma, Türkiye’de iç göç yoluyla nüfus bileşimi değişmekte olan yerleşim birimlerinde eğitim sorunlarını tespit etmeyi, incelemeyi ve bu sorunlara karşı politika önerileri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın temelini Türkiye’de en çok göç alan 17 kent ile en çok göç veren 7 kentteki okullarda görev yapan ilköğretim müfettişleri, okul yöneticileri, öğretmenler ile bu okullara devam eden öğrenciler ve bu öğrencilerin velilerinin görüşlerinin anketler kullanarak toplanması ve elde edilen bulguların irdelenmesi oluşturmaktadır. Birbirine benzeşen müfettiş, okul yöneticisi, öğretmen, öğrenci ve veli anketleri ile araştırma için gerekli bulgular toplanmıştır. Elde edilen nicel ve nitel veriler değerlendirilmiş ve sonuçlar yine nicel ve nitel olarak rapor edilmiştir. Elde edilen sonuçların yorumları literatürdeki ilgili araştırma sonuçları dikkate alınarak yapılmış ve bu çerçevede gerek eğitim politikalarının uygulanması, gerekse daha sonra yapılabilecek ilgili araştırmalar için öneriler geliştirilmiştir. Bu araştırmanın sonucunda göç alan ve göç veren illerde benzer eğitim sorunları olduğu ortaya çıkmıştır. Bu okullarda okul olanaklarının kısıtlı olduğu anlaşılmaktadır. Göç veren okullarda öğretmen eksikliği, okul donanımlarının eksikliği gibi sorunlar öne çıkarken, göç alan okullarda, sınıfların kalabalıklığı ve kaynakların eksikliği öne çıkmaktadır. Bunların yanı sıra her iki durumdaki okullarda ekonomik sorunlar ve temizlik sorunu gibi durumlar saptanmıştır.. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Internal Migration and Educational Issues: Policymaking (BAP Proje No: 2005-05-02-03). 2005-2006

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: Öğretmen adaylarının finansal okuryazarlık durumları ve finansal okuryazarlık eğitim ihtiyaçları. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Öğretmen adaylarının finansal okuryazarlık durumları ve finansal okuryazarlık eğitim ihtiyaçları (2209-A). 2022-2024
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Uzman. Konu: Okul Öncesi Öğretmenlerine STEM A uygulamalı eğitimi. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Alanında Uzmanlar İle Okul Öncesi Öğretmenleri STEM A Uygulamalı Eğitimini Tecrübe Ediyor. 2019-2020
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: MEB Eğitim Uzmanı Yardımcısı kadrolarındaki personelin eğitimi ve uzmanlık tezine hazırlıkları ile ilgili bir dizi eğitim paketlerini kapsayan bir proje.. Proje Türü: Diğer (Ulusal). Egitim Portalı Arge Projesi . 2015-2016

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Kongre düzenleme. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi. 2017-2017

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Türkiye’de farklı kurumlar tarafından yapılan ancak farklı erişim düzeylerinde (kimi zaman hiç ulaşılamayan) ve farklı yollarla kullanıcı hizmetine sunulan eğitimle ilgili bilimsel araştırmaları (tezler, makaleler, kitaplar...) derleyerek bir veri tabanı oluşturmak ve bu veri tabanını internette web sitesi olarak politika oluşturuculardan velilere kadar eğitim ile ilgili tüm çevrelerin hizmetine sunmak üzere TÜrkiye Eğitim Araştırmaları Veri Tabanı (TEAV) adında bir veri tabanının oluşturulması hedeflenmiştir.. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Türkiye Eğitim Araştırmaları Veri Tabanı. 2010-2010

(I-10) Toplumsal Hizmet Etkinlikleri (bilimsel etkinlikler dışında topluma hizmet kapsamında yapılacak söyleşi, panel, konferans, seminer, eğitim, gezi vb. )

1-) Proje deneyimi paylaşımı: TÜBİTAK 3005 örneği. Türkiye. . 2023
2-) Esnaf ve Sanatkarlar Etik ilkeleri (Düzenleme Kurulu Üyesi). Türkiye. . 2020
3-) Öğretmenlik Meslek Etiği. Türkiye, Muğla (Yenice İlkokulu). . 2018
4-) Öğretmenlik Meslek Etiği. Türkiye, Muğla (Teknoloji ve Kültür Koleji). . 2015
5-) Öğretmenlik Meslek Etiği. Türkiye, Muğla (MSKÜ, Gündüz Bakımevi). . 2015
6-) Zirvedekilerle Buluşma Eğitim Programı (Okul yöneticilerine yönelik Yenilikçi Düşünme Becerileri eğitimi, Muğla). Türkiye, Muğla. . 2013

(I-13) Bölüm başkan yardımcılığı ve anabilim dalı başkanlığı (her yıl için)

1-) MSKÜ Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcılığı. Muğla. . 2023
2-) Eğitim Bilimleri Bölümü Başkan Yardımcılığı. Türkiye, Muğla, (MSKÜ, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü). . 2022
3-) Eğitim Bilimleri Bölümü Başkan Yardımcılığı. Türkiye, Muğla (MSKÜ, Eğitim Fakültesi). . 2021
4-) ABD Başkanlığı. Türkiye, Muğla, (MSKÜ, Eğitim Fakültesi). . 2016
5-) ABD Başkanlığı. Türkiye, Muğla (MSKÜ, Eğitim Fakültesi). . 2015

(I-15) Rektörlük tarafından oluşturulan kurul ve komisyonlarda görev almak (her yıl için)

1-) MSKÜ Biyoetik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılığı. Türkiye. . 2023
2-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Tesisler Yönetim Kurulu Üyeliği. Tükiye, Muğla (MSKÜ). . 2013
3-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Tesisler Yönetim Kurulu Üyeliği. Türkiye, Muğla (MSKÜ). . 2012

(I-16) Yürütülen disiplin/ceza araştırma ve soruşturmalar

1-) Disiplin soruşturması. Türkiye, Muğla (MSKÜ). . 2016

(I-3) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak. uluslararası sportif organizasyonlarında yöneticilik, düzenleme kurulu üyeliği yapmak.

1-) 2. Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi (Düzenleme Kurulu Başkanı). Türkiye, Muğla . . 2017

(I-4) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak. Ulusal spor teşkilatları yönetim kurulu, genel kurul, teknik kurul, eğitim kurulu, hakem kurulu üyeliği yapmak.ulusal sportif organizasyonlarda yöneticilik, düzenleme kurulu üyeliği yapmak.

1-) Eğitim Araştırmaları Paylaşım Günleri Çalıştayı. Türkiye, Ankara (MEB; EARGED). . 2011

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) 7th international contemporary educational research congress / 7. uluslararası eğitim araştırmaları kongresi (Düzenleme Kurulu Üyesi). Muğla/Turkiye. . 2023

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) Kamu etiği ve etik davranış ilkeleri. Türkiye/Muğla. . 2023
2-) Eğitimde Ufuk Turu Çalıştayı (Moderatör/Kolaylaştırıcı). Türkiye, Muğla (Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü). . 2020
3-) Herkes İçin Eğitim” Bağlamında Öncelikli Gruplar ve Bu Grupların Öncelikleri. Türkiye, Antalya. . 2008

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Okul öncesi eğitimde güncel konular. Türkiye, Muğla (MSKÜ, Eğitim Fakültesi). . 2015
2-) Öğretmen Yetiştirme Paneli/Öğretmenlik Meslek Etiği 24 Kasım 2014/Muğla. Kasım. Türkiye. 2014
3-) Uluslararası Kuruluşların Eğitim Alanında Yürüttükleri Çalışmalar. Türkiye, Mersin (UNESCO Türkiye Milli Komitesi Adına seminer vermek üzere). . 2010
4-) Öğretmen okullarının kuruluşunun 157. yıl dönümü etkinlikleri . Türkiye, Ankara. . 2005
5-) Öğretmen Yetiştirme Sisteminde Gelişmeler-Sorunlar ve Çözüm Önerileri Paneli/Öğretmen Yetiştirmede Anadolu Öğretmen Liselerinin Yeri/ 17 Mart 2005/Ankara. Mart. Türkiye/Ankara. 2005

(I-9) Alanı ile ilgili kurum içi yada kurumdışı komisyon veya kurullarda görev yapmak (her yıl için )

1-) Eğitim Fakültesi Maddi Hata Komisyonu üyeliği. . . 2023
2-) Eğitim Fakültesi Maddi Hata Komisyonu Üyeliği. -. . 2023
3-) Eğitim Fakültesi Maddi Hata Komisyonu Üyeliği. -. . 2022

Verdiği Dersler

EBE 5500 2023-2024 Bahar Öğrenim Öncesi Tanınan Dersler

Proje Geliştirme ve Yönetimi

EBB00040 2023-2024 Bahar

EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK

EBE 5500 2023-2024 Bahar

Proje Geliştirme ve Yönetimi

ORD0160 2023-2024 Bahar

BİYOETİK

EBB00040 2023-2024 Güz

EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK

EBE 6500 2023-2024 Güz

Proje Geliştirme ve Yönetimi

ORD0160 2023-2024 Güz

BİYOETİK

EBB00040 2022-2023 Bahar

EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK

EBE 5500 2022-2023 Bahar

Proje Geliştirme ve Yönetimi

EBE 6500 2022-2023 Bahar

Proje Geliştirme ve Yönetimi

EBB00040 2022-2023 Güz

EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK

EBE 5500 2022-2023 Güz

Proje Geliştirme ve Yönetimi

EBE 6500 2022-2023 Güz

Proje Geliştirme ve Yönetimi

EPÖ 5090 2022-2023 Güz

SEMİNER

EPÖ 6531 2022-2023 Güz

EĞİTİM PROJELERİ İNCELEME VE GELİŞTİRME