Personel

Doç.Dr. SEMRA BAŞARAN
Doç.Dr.
Semra Başaran
@ E-posta
semrabasaran@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5021

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü / Eğitim Programları Ve Öğretim Abd

Kadro Birimi

Eğitim Fakültesi / Temel Eğitim Bölümü / Okul Öncesi Eğitimi Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Eğitimi/ Biyoloji Eğitimi 1992

Yüksek Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Eğitimi Biyoloji Bölümü 1996

Doktora

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Bölümü 2004

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Tican Başaran Semra, Sidekli Sabri, 2022. The literacy preparation in Turkish preschool education. The European Educational Researcher
2-) Tican Başaran Semra, Aslan Altan Bilge, Gündoğdu Kerim, 2022. Reformative shift on initial teacher education in Turkey: From authority to autonomy. International Journal of Progressive Education
3-) Tican Başaran Semra, Dinçman Başak, 2022. Professional development of Turkish preschool teachers during summer holidays. International Online Journal of Education and Teaching (IOJET)
4-) Tican Başaran Semra, Gürdal Gözde, Altıntaş Sedat, 2021. Financial literacy in Turkish preschool education. Psycho-Educational Research Review
5-) Tican Başaran Semra, Aykaç Necdet, 2020. Evaluation of 2018 Turkish early childhood teacher education curriculum/Türkiye 2018 okul öncesi öğretmeni yetiştirme programının değerlendirilmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
6-) Ulubey Özgür, Tican Başaran Semra, 2019. 2018 öğretmen yetiştirme lisans programlarının değerlendirilmesi/Evaluation of 2018 initial teacher training programs. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Tican Başaran Semra, Gündoğdu Mehmet, 2022. Öğretmen adayı öğrencilerin artık yıla kalma nedenleri ve çözüm önerileri. International Primary Education Research Journal
2-) Başaran Semra, Gökmen Büşra, Akdağ Burçak, 2014. Okul Öncesi Eğitimde Okula Uyum Sürecinde Öğretmenlerin Karşılaştığı Sorunlar Ve Çözüm Önerileri. UluslararasıTürk Eğitim Bilimleri Dergisi,
3-) Tican Başaran, S., Aksu, M., 2005. Temel Amaçlarına Hizmet Etme Bakımından Anadolu Öğretmen Liselerinin Etkililiği. Eurasian Journal of Educational Research

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Tican Başaran Semra, Ulubey Özgür, 2018. 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi
2-) Tican Başaran Semra, Ekinci Necla, Arıkan Serkan, 2017. Öğretim Elemanlarının Etik İlkelere Uygun Davranma Düzeyi Üzerine Bir Araştırma. Yükseköğretim Dergisi
3-) Tican Başaran Semra, Yıldırım Kasım, 2017. Anne ve Babaların Okul Anılarının Çocuklarının Okula Karşı Tutum ve Akademik Başarılarına Etkisi. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)
4-) Tican Başaran, S., Aksu, M., 2007. Anatolian Teacher High Schools: Advantages, Limitations and Suggestions for Improvement. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Gürkan Burcu, Tican Başaran Semra, Büyüköztürk Şener, 2018. Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi. Eğitime Bakış Dergisi
2-) Ekinci Necla, Tican Başaran Semra, 2015. Okul Deneyimi Dersinin Öğrencilerin Öğretmenlik Algılarına Etkisi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
3-) Tican Başaran, S., Aksu, M., 2005. Anadolu Öğretmen Liselerinin Öğrenci Profili. Eğitim ve Bilim

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Tican Başaran Semra, Yaşar Mehmet, 2021. Ortaöğretime geçiş sisteminin öğrencilerin görüşlerine göre değerlendirilmesi. 4. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu/4 th International Symposium on Philosophy, Education, Arts and History of Science
2-) Tican Başaran Semra, Bahadır Bozyer, 2019. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mesleki Adanmışlıkları. 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi
3-) Yıldırım, A., Demir, E., Büyüköztürk, Ş., Tican Başaran, S., 2011. Transition from Elementary to Secondary Education in Turkey: Impact of High-Stakes Testing on Students’ Social, Psychological and Academic Development . European Conference on Educational Research (ECER) - 2011

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Tican Başaran Semra, Dinçman Başak, 2021. Summer holidays of pre-school teachers in terms of professional development: Obstacles and recommendations. 8th International Congress on Curriculum and Instruction
2-) Tican Başaran Semra, Gündoğdu Kerim, Aslan Altan Bilge, 2021. Another New Term in Initial Teacher Training: Views and Suggestions of Curriculum and Instruction Specialists. 8th International Congress on Curriculum and Instruction
3-) Tican Başaran Semra, Gürdal Gözde, 2019. Okul Öncesi Eğitimde Finansal Okuryazarlık: Mevcut Durum Analizi. 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi
4-) Tican Başaran Semra, 2019. Problems of contracted pre-school teachers and their recommendations. 7th International Congress on Curriculum and Instruction
5-) Tican Başaran Semra, Ekinci Necla, 2018. Ortaöğretim Programlarında 21. Yüzyıl Öğrenme ve Yenilikçilik Becerileri/21St Century Learning And Innovation Skills In Secondary School Curriculums. 6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
6-) Tican Başaran Semra, Aykaç Necdet, 2018. 2018 Okul Öncesi Öğretmeni Yetiştirme Programının Değerlendirilmesi/Evaluation of the 2018 Pre-School Teacher Training Program. 6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
7-) Tican Başaran Semra, Ulubey Özgür, 2018. Evaluation of the professional works of preschool teachers. 6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
8-) Ulubey Özgür, Tican Başaran Semra, 2018. Evaluation of the teacher training programs revised in 2018. 6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
9-) Tican Başaran Semra, 2017. Türkiye’de Öğretmen İstihdamında Yeni Bir Olgu: Sözlü Sınav. 5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
10-) Tican Başaran Semra, Ulubey Özgür, 2017. Okul Öncesi Eğitim Programının Değerlendirilmesi. Uluslararası Eğitim programları ve Öğretim Kongresi
11-) Tican Başaran Semra, Yıldırım Kasım, 2017. Öğretim Elemanlarının Akademik Teşvik Ödeneği ile İlgili Görüş ve Önerileri. 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
12-) Tican Başaran Semra, 2017. Okul Öncesi Öğretmenliği Programına Devam Eden Lisans Öğrencilerinin Artık Yıla Kalma Nedenleri. 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
13-) Tican Başaran Semra, Aktaş İlknur, Atik Evsun, 2016. Problems encountered related to vertical transfer system in preschool teacher education and recommendations regarding solutions for these problems/Okul öncesi eğitimi öğretmeni yetiştirme sürecinde dikey geçiş uygulamasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. 4th International Conference on Curriculum and Instruction: Curriculum Studies in Teacher Education
14-) Tican Başaran Semra, Aslan Büşra, 2016. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Öncesi Öğretmenliği Hakkındaki Görüşleri. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
15-) Tican Başaran Semra, Deveci Gökmen Gurur, 2016. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Yapılan Beslenme Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
16-) Tican Başaran Semra, 2016. Okul Öncesi Eğitimde Yapılan Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarının Değerlendirilmesi. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
17-) Tican Başaran Semra, Tarım Şeyda Deniz, 2016. Preschool Education Novice Teachers First Year Successes and Challenges. IX European Conference on Social and Behavioral Sciences
18-) Tican Başaran Semra, Yıldırım Kasım, 2016. Anne ve Babaların Okul Anılarının Çocuklarının Okula Karşı Tutum ve Akademik Başarılarına Etkisi. 3rd International Eurasian Educational Research Congress
19-) Tican Başaran Semra, Ekinci Necla, 2015. The extent to which academic staffs comply with ethical principles related to their academic responsibilities. 3. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi: Yüksek Eğitimde Program Çalışmaları (ICCI-2015)
20-) Tican Başaran Semra, Aksu Aysel, Çimen Burcu, 2015. Okul Öncesi Eğitimde Görev Yapan Ücretli Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar ve Bu Sorunların Çözümü için Öneriler. VII. Eğitim Araştırmaları Kogresi (EAB 2015)
21-) Tican Başaran Semra, İlayda Özdemir, Reşat Toprak, 2015. Erkek Okul Öncesi Öğretmenlerinin Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri. VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB 2015)
22-) Ekinci, N., Tican Başaran, S., 2014. Okul Deneyimi Dersinin Öğrencilerin Öğretmenlik Algılarına Etkileri. Öğretmen Yetiştirme Politika ve Sorunları Uluslararası Sempozyumu IV-ISPITE 2014
23-) Akar, H., İnce, M.L., İçbay, M.A., Mısırlı, A., Tican Başaran, S., 2006. Internal migration issues: Parents' perceptions of educational needs. . ECER Conference, Geneva

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Ekinci Necla, Tican Başaran Semra, 2015. Öğretim Elemanlarının Eğitim ve Öğretim ile İlgili Etik İlkelere Uyma Düzeyi. Felsefe Eğitim ve Bilim Tarihi Sempozyumu

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Tican-Başaran, S. (2013). Darüşşafaka Eğitim Kurumları. Mustafa Girgin (Ed.), Okul Dünyası içinde (s. 126-129). Ankara: Vize Yayıncılık. - 2013
2-) Başaran Semra, 2005. Diğer ülkelerde lise bitirme sınavları ve Türk eğitim sistemi için lise bitirme sınavı modeli önerisi. Yayın Evi: MEB, EARGED Editör Adı: -
3-) Başaran Semra, Koç Filiz, 2001. Ailenin çocuğun okuldaki eğitimine katılım sorunları ve katılımın sağlanması için alternatif bir model. Yayın Evi: Milli Eğitim Basımevi Editör Adı: İnayet Pehlivan
4-) Çiçek Fatma Filiz, Tican Başaran Semra, Demirbaş Atilla, Maden Cemalettin, 2001. 21. Yüzyıla Girerken Türk Eğitim Sisteminin İhtiyaç Duyduğu Çağdaş Öğretmen Profili. Yayın Evi: Milli Eğitim Basımevi Editör Adı: -
5-) Başaran Semra, Çiçek Fatma Filiz, Çiftçi Gül, Maden Cemalettin, Tansü Yunus Emre, Yıldırım M Yusuf, 1997. Milli Eğitim Bakanlığında Program Çalışmaları. Yayın Evi: MEB, EARGED Editör Adı: -
6-) Tansü Yunus Emre, Çiçek Fatma Filiz, Çiftçi Gül, Başaran Semra, Yılmaz Gürkan Atınç, Pala Güzel Şebnem, Günay Aktaş Semra, Kurtoğlu Fatma Süreyya, Yılmaz Aslıhan, 1995. Ders geçme ve kredi sistemi. Yayın Evi: MEB, EARGED Editör Adı: -

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Demirer İbrahim, Öz Gülçin, Başaran Semra, Durmaz Yılmaz Alev, Akkuş Durak Aylin, Bal Hatice, Demir Ergül, Kılıç Coşkun, Durudoğan Ercan, 2008. TIMSS 2007 Encyclopedia A Guide to Mathematics and Science Education Around the World./Turkey. Yayın Evi: IEA TIMSS&PIRLS International Study Center, Lynch School of Education, Boston College Editör Adı: Ina V.S. Mullis, Michael O. Martin, John F. Olson, Debra R. Berger, Dana Milne, Gabrielle M. Stanca

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Marangoz Mehmet, Akçetin Eyüp, Başaran Semra, T., 2022. Teoriden uygulamaya girişimcilik eğitimi. Yayın Evi: Pegem Akademi Editör Adı: Yaman Süleyman, Çelik Harun
2-) Başaran Semra Tican, 2016. 2016 Eğitim Değerlendirme Raporu/Öğretmen Eğitimi ve Mesleki Süreç. Yayın Evi: TED Editör Adı: -

(Ç-2) Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili vb.çevirileri

1-) Tican Başaran, Semra, 2018. Program Geliştirme/Veriye Dayalı Karar Verme. Yayın Evi: Pegem Akademi Editör Adı: Kerim Gündoğdu
2-) Başaran Semra Tican, 2015. Karma Yöntem Araştırmalarının Temelleri. Yayın Evi: Anı Yayıncılık Editör Adı: Yüksel Dede, Selçuk Beşir Demir

(D-10-Eski) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015. Hakemlik Sayısı: 1

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Psycho-Educational Research Reviews (PERR). 2022. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Psycho-Educational Research Reviews. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
3-) The International Journal of Progressive Education (IJPE). 2021. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 2
5-) Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
6-) European Journal of Educational Research. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
7-) Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
8-) e-International Journal of Educational Research. 2017. Hakemlik Sayısı: 1

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2022. Hakemlik Sayısı: 1
2-) 9th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI-EPOK 2021) . 2021. Hakemlik Sayısı: 3
3-) International Congress on Curriculum and Instruction. 2021. Hakemlik Sayısı: 3
4-) MSKÜ Eğitim Fakültesi Dergisi. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
7-) 7th International Congress on Curriculum and Instruction. 2019. Hakemlik Sayısı: 2
8-) Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
9-) Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
10-) Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
11-) Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
12-) 3. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu . 2018. Hakemlik Sayısı: 1
13-) 6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi. 2018. Hakemlik Sayısı: 14
14-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Journal of Education). 2017. Hakemlik Sayısı: 1
15-) Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı:

(D-9) Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2017. 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı.
2-) Editörlük Türü: Kitap. 2017. 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Tam Metin Bildiri Kitabı.

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Okul Öncesi Eğitimde Okula Uyum Sürecinde Öğretmenlerin Karşılaştığı Sorunlar Ve Çözüm Önerileri - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
2-) Evaluation of 2018 Turkish early childhood teacher education curriculum/Türkiye 2018 okul öncesi öğretmeni yetiştirme programının değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
3-) Diğer ülkelerde lise bitirme sınavları ve Türk eğitim sistemi için lise bitirme sınavı modeli önerisi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
4-) 2018 öğretmen yetiştirme lisans programlarının değerlendirilmesi/Evaluation of 2018 initial teacher training programs - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
5-) Ailenin çocuğun okuldaki eğitimine katılım sorunları ve katılımın sağlanması için alternatif bir model - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
6-) 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
7-) Anne ve Babaların Okul Anılarının Çocuklarının Okula Karşı Tutum ve Akademik Başarılarına Etkisi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
8-) Evaluation of 2018 Turkish early childhood teacher education curriculum/Türkiye 2018 okul öncesi öğretmeni yetiştirme programının değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
9-) 2018 öğretmen yetiştirme lisans programlarının değerlendirilmesi/Evaluation of 2018 initial teacher training programs - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
10-) Ailenin çocuğun okuldaki eğitimine katılım sorunları ve katılımın sağlanması için alternatif bir model - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
11-) Okul Deneyimi Dersinin Öğrencilerin Öğretmenlik Algılarına Etkisi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
12-) Ailenin çocuğun okuldaki eğitimine katılım sorunları ve katılımın sağlanması için alternatif bir model - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
13-) Temel Amaçlarına Hizmet Etme Bakımından Anadolu Öğretmen Liselerinin Etkililiği - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Ailenin çocuğun okuldaki eğitimine katılım sorunları ve katılımın sağlanması için alternatif bir model - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
2-) Professional development of Turkish preschool teachers during summer holidays - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 3
3-) 2018 öğretmen yetiştirme lisans programlarının değerlendirilmesi/Evaluation of 2018 initial teacher training programs - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
4-) 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 4
5-) 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
6-) Ailenin çocuğun okuldaki eğitimine katılım sorunları ve katılımın sağlanması için alternatif bir model - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 4
7-) Öğretim Elemanlarının Etik İlkelere Uygun Davranma Düzeyi Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
8-) 2018 öğretmen yetiştirme lisans programlarının değerlendirilmesi/Evaluation of 2018 initial teacher training programs - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
9-) Evaluation of 2018 Turkish early childhood teacher education curriculum/Türkiye 2018 okul öncesi öğretmeni yetiştirme programının değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
10-) 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
11-) Öğretim Elemanlarının Etik İlkelere Uygun Davranma Düzeyi Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
12-) Program Geliştirme/Veriye Dayalı Karar Verme - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
13-) Anne ve Babaların Okul Anılarının Çocuklarının Okula Karşı Tutum ve Akademik Başarılarına Etkisi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
14-) Okul Deneyimi Dersinin Öğrencilerin Öğretmenlik Algılarına Etkisi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
15-) Ailenin çocuğun okuldaki eğitimine katılım sorunları ve katılımın sağlanması için alternatif bir model - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
16-) 21. Yüzyıla Girerken Türk Eğitim Sisteminin İhtiyaç Duyduğu Çağdaş Öğretmen Profili - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) 2018 öğretmen yetiştirme lisans programlarının değerlendirilmesi/Evaluation of 2018 initial teacher training programs - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
2-) Ailenin çocuğun okuldaki eğitimine katılım sorunları ve katılımın sağlanması için alternatif bir model - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 3
3-) 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 3
4-) Financial literacy in Turkish preschool education - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
5-) Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mesleki Adanmışlıkları - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
6-) Öğretim Elemanlarının Etik İlkelere Uygun Davranma Düzeyi Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
7-) Diğer ülkelerde lise bitirme sınavları ve Türk eğitim sistemi için lise bitirme sınavı modeli önerisi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
8-) Okul Öncesi Eğitimde Okula Uyum Sürecinde Öğretmenlerin Karşılaştığı Sorunlar Ve Çözüm Önerileri - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
9-) 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 3
10-) 2018 öğretmen yetiştirme lisans programlarının değerlendirilmesi/Evaluation of 2018 initial teacher training programs - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
11-) Anne ve Babaların Okul Anılarının Çocuklarının Okula Karşı Tutum ve Akademik Başarılarına Etkisi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
12-) Öğretim Elemanlarının Etik İlkelere Uygun Davranma Düzeyi Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
13-) 2018 öğretmen yetiştirme lisans programlarının değerlendirilmesi/Evaluation of 2018 initial teacher training programs - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
14-) Evaluation of 2018 Turkish early childhood teacher education curriculum/Türkiye 2018 okul öncesi öğretmeni yetiştirme programının değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
15-) 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
16-) 21. Yüzyıla Girerken Türk Eğitim Sisteminin İhtiyaç Duyduğu Çağdaş Öğretmen Profili - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
17-) Anne ve Babaların Okul Anılarının Çocuklarının Okula Karşı Tutum ve Akademik Başarılarına Etkisi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
18-) Okul Deneyimi Dersinin Öğrencilerin Öğretmenlik Algılarına Etkisi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
19-) Ailenin çocuğun okuldaki eğitimine katılım sorunları ve katılımın sağlanması için alternatif bir model - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
20-) 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
21-) Ailenin çocuğun okuldaki eğitimine katılım sorunları ve katılımın sağlanması için alternatif bir model - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
22-) Ailenin çocuğun okuldaki eğitimine katılım sorunları ve katılımın sağlanması için alternatif bir model - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
23-) Ailenin çocuğun okuldaki eğitimine katılım sorunları ve katılımın sağlanması için alternatif bir model - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
24-) Ailenin çocuğun okuldaki eğitimine katılım sorunları ve katılımın sağlanması için alternatif bir model - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
25-) Anadolu Öğretmen Liselerinin Öğrenci Profili - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1
26-) 21. Yüzyıla Girerken Türk Eğitim Sisteminin İhtiyaç Duyduğu Çağdaş Öğretmen Profili - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Diğer ülkelerde lise bitirme sınavları ve Türk eğitim sistemi için lise bitirme sınavı modeli önerisi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
2-) Okul Öncesi Eğitimde Okula Uyum Sürecinde Öğretmenlerin Karşılaştığı Sorunlar Ve Çözüm Önerileri - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
3-) Evaluation of 2018 Turkish early childhood teacher education curriculum/Türkiye 2018 okul öncesi öğretmeni yetiştirme programının değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
4-) 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
5-) 2018 öğretmen yetiştirme lisans programlarının değerlendirilmesi/Evaluation of 2018 initial teacher training programs - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
6-) Ailenin çocuğun okuldaki eğitimine katılım sorunları ve katılımın sağlanması için alternatif bir model - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
7-) 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
8-) 2018 öğretmen yetiştirme lisans programlarının değerlendirilmesi/Evaluation of 2018 initial teacher training programs - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
9-) Evaluation of 2018 Turkish early childhood teacher education curriculum/Türkiye 2018 okul öncesi öğretmeni yetiştirme programının değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Evaluation of 2018 Turkish early childhood teacher education curriculum/Türkiye 2018 okul öncesi öğretmeni yetiştirme programının değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) 2018 öğretmen yetiştirme lisans programlarının değerlendirilmesi/Evaluation of 2018 initial teacher training programs - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
4-) Ailenin çocuğun okuldaki eğitimine katılım sorunları ve katılımın sağlanması için alternatif bir model - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
5-) Ailenin çocuğun okuldaki eğitimine katılım sorunları ve katılımın sağlanması için alternatif bir model - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
6-) 2016 Eğitim Değerlendirme Raporu/Öğretmen Eğitimi ve Mesleki Süreç - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(G-3) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: “Öğretmen adaylarını eğitirsen geleceğin öğretmenlerini, onlar da geleceğin toplumunu eğitir” düşüncesiyle önerilen bu projede birincil olarak Biyoetik Eğitimi (BEE) ile öğretmen adaylarının biyoetik konularla ilgili bilgi, beceri ve tutumlarının geliştirilmesi ve biyoetik konuların öğretimine yönelik gerekli pedagojik yeterliklerin kazandırılması, ikincil olarak ise öğretmen adaylarına verilecek olan biyoetik eğitimini sistematik hale getirecek bir Biyoetik Eğitimi Programı’nın (BEEP’in) geliştirilmesi amaçlanmaktadır. . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Öğretmen Adaylarına BiyoetikEğitimi: Disiplinlerarası Bir Biyoetik Eğitimi Programı (Beep) Geliştirme Odaklı Eylem Araştırması (TÜBİTAK 3005: Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri). 2022-2024
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Proje Hazırlama. Proje Türü: Diğer (Ulusal). MSKÜ'nün Avrupa Birligi Projesi Hazırlama Kapasitesinin Güçlendirilmesi (TR32/16/TD/0007). 2016-2016
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Diğer (Ulusal). Eğitim Araştırmalarında İstatistik Uygulamaları: AMOS ile İleri Yapısal Eşitlik Modellemeleri (Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından desteklenen TR32-15-TD02-38-29 nolu Proje, 24-28 Ağustos 2015 Muğla. . 2015-2015
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Diğer (Ulusal). Bilimsel Çalışmalarda Meta-Analiz ve EndNote Kullanımı . 2015-2015

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Uzman. Konu: Okul Öncesi Öğretmenlerine STEM A uygulamalı eğitimi. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Alanında Uzmanlar İle Okul Öncesi Öğretmenleri STEM A Uygulamalı Eğitimini Tecrübe Ediyor. 2019-2019
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: MEB Eğitim Uzmanı Yardımcısı kadrolarındaki personelin eğitimi ve uzmanlık tezine hazırlıkları ile ilgili bir dizi eğitim paketlerini kapsayan bir proje.. Proje Türü: Diğer (Ulusal). Egitim Portalı Arge Projesi . 2015-2016
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yönetici. Konu: MEB Ar-Ge Dairesinde çalışan araştırma personelinin bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri ile ilgili bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla eğitim etkinlikleri yapılmıştır.. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Eğitimde Araştırma Yöntem ve Teknikleri Eğitimi . 2008-2008

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Kongre düzenleme. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi. 2017-2017

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: MSKÜ Gündüz Bakım Evi Veli ve Personelinin Okul Aile İşbirliğinin Teknoloji Temelli Yaklaşım ile Desteklenmesi . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. MSKÜ Gündüz Bakım Evi Veli ve Personelinin Okul Aile İşbirliğinin Teknoloji Temelli Yaklaşım ile Desteklenmesi (16/161). 2016-2018
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Türkiye Eğitim Araştırmaları Veri Tabanı Projesi. 2010-2011

(I-10) Toplumsal Hizmet Etkinlikleri (bilimsel etkinlikler dışında topluma hizmet kapsamında yapılacak söyleşi, panel, konferans, seminer, eğitim, gezi vb. )

1-) Öğretmenlik Meslek Etiği. Türkiye, Muğla (Yenice İlkokulu). . 2018
2-) Öğretmenlik Meslek Etiği. Türkiye, Muğla (Teknoloji ve Kültür Koleji). . 2015
3-) Öğretmenlik Meslek Etiği. Türkiye, Muğla (MSKÜ, Gündüz Bakımevi). . 2015
4-) Zirvedekilerle Buluşma Eğitim Programı (Okul yöneticilerine yönelik Yenilikçi Düşünme Becerileri eğitimi, Muğla). Türkiye, Muğla. . 2013

(I-13) Bölüm başkan yardımcılığı ve anabilim dalı başkanlığı (her yıl için)

1-) Eğitim Bilimleri Bölümü Başkan Yardımcılığı. Türkiye, Muğla, (MSKÜ, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü). . 2022
2-) Eğitim Bilimleri Bölümü Başkan Yardımcılığı. Türkiye, Muğla (MSKÜ, Eğitim Fakültesi). . 2021
3-) ABD Başkanlığı. Türkiye, Muğla, (MSKÜ, Eğitim Fakültesi). . 2016
4-) ABD Başkanlığı. Türkiye, Muğla (MSKÜ, Eğitim Fakültesi). . 2015

(I-15) Rektörlük tarafından oluşturulan kurul ve komisyonlarda görev almak (her yıl için)

1-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Tesisler Yönetim Kurulu Üyeliği. Tükiye, Muğla (MSKÜ). . 2013
2-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Tesisler Yönetim Kurulu Üyeliği. Türkiye, Muğla (MSKÜ). . 2012

(I-16) Yürütülen disiplin/ceza araştırma ve soruşturmalar

1-) Disiplin soruşturması. Türkiye, Muğla (MSKÜ). . 2016

(I-18) Ulusal Hakemsiz Makaleler

1-) Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi. Türkiye. . 2018

(I-3) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak. uluslararası sportif organizasyonlarında yöneticilik, düzenleme kurulu üyeliği yapmak.

1-) 2. Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi (Düzenleme Kurulu Başkanı). Türkiye, Muğla . . 2017

(I-4) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak. Ulusal spor teşkilatları yönetim kurulu, genel kurul, teknik kurul, eğitim kurulu, hakem kurulu üyeliği yapmak.ulusal sportif organizasyonlarda yöneticilik, düzenleme kurulu üyeliği yapmak.

1-) Eğitim Araştırmaları Paylaşım Günleri Çalıştayı. Türkiye, Ankara (MEB; EARGED). . 2011

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) Herkes İçin Eğitim” Bağlamında Öncelikli Gruplar ve Bu Grupların Öncelikleri. Türkiye, Antalya. . 2008

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Eğitimde Ufuk Turu Çalıştayı (Moderatör/Kolaylaştırıcı). Türkiye, Muğla (Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü). . 2020
2-) Okul öncesi eğitimde güncel konular. Türkiye, Muğla (MSKÜ, Eğitim Fakültesi). . 2015
3-) Öğretmen Yetiştirme Paneli/Öğretmenlik Meslek Etiği 24 Kasım 2014/Muğla. Kasım. Türkiye. 2014
4-) Uluslararası Kuruluşların Eğitim Alanında Yürüttükleri Çalışmalar. Türkiye, Mersin (UNESCO Türkiye Milli Komitesi Adına seminer vermek üzere). . 2010
5-) Öğretmen okullarının kuruluşunun 157. yıl dönümü etkinlikleri . Türkiye, Ankara. . 2005
6-) Öğretmen Yetiştirme Sisteminde Gelişmeler-Sorunlar ve Çözüm Önerileri Paneli/Öğretmen Yetiştirmede Anadolu Öğretmen Liselerinin Yeri/ 17 Mart 2005/Ankara. Mart. Türkiye/Ankara. 2005

Verdiği Dersler

EBB00040 2022-2023 Bahar

EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK

EBB00040 2022-2023 Güz

EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK

EBE 5500 2022-2023 Güz

Proje Geliştirme ve Yönetimi

EBE 6500 2022-2023 Güz

Proje Geliştirme ve Yönetimi

EPÖ 5090 2022-2023 Güz

SEMİNER

EPÖ 6531 2022-2023 Güz

EĞİTİM PROJELERİ İNCELEME VE GELİŞTİRME

EBB00040 2021-2022 Bahar

EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK

EBE 5500 2021-2022 Bahar

Proje Geliştirme ve Yönetimi

EBE 6500 2021-2022 Bahar

Proje Geliştirme ve Yönetimi

EPÖ 5522 2021-2022 Bahar

NİTEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

EBB00040 2021-2022 Güz

EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK

EBE 5500 2021-2022 Güz

Proje Geliştirme ve Yönetimi

EBE 6500 2021-2022 Güz

Proje Geliştirme ve Yönetimi

EPÖ 5700 2021-2022 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

EPÖ 5000 2021-2022 Güz

TEZ ÇALIŞMASI

EPÖ 5700 2021-2022 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

PFD 4021 2021-2022 Güz

Eğitime Giriş

TEB 5099 2021-2022 Güz

BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ