Personel

Doktor Öğretim Üyesi SENEM YAZICI YILMAZ
Doktor Öğretim Üyesi
Senem Yazıcı Yılmaz
@ E-posta
senemyazici@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5682

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Turizm Fakültesi / Turizm İşletmeciliği Bölümü / Turizm İşletmeciliği Abd

Kadro Birimi

Turizm Fakültesi / Turizm İşletmeciliği Bölümü / Turizm İşletmeciliği Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Eastern Mediterranean University School of Tourism and Hospitality Management Tourism and Hospitality Management 01/02/1998

Yüksek Lisans

University of Surrey School of Hospitality and Tourism Management Tourism Management 20/10/1999

Doktora

University of Surrey School of Hospitality and Tourism Management Tourism Management 15/10/2010

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Köseoğlu Mehmet Ali, Yazıcı Senem, Okumuş Fevzi, 2018. Barriers to the implementation of strategic decisions: evidence from hotels in a developing country. Journal of Hospitality Marketing Management
2-) Yazıcı Senem, Koseoglu Mehmet Ali, Okumus Fevzi, 2016. Identification of growth factors for small firms evidence from hotel companies on an island. Journal of Organizational Change Management

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Öngider Mert Umur, Yazıcı Yılmaz Senem, 2020. 360° Sanal Gerçeklik Videolarının Turistlerin Seyahat Motivasyonuna Etkisi Üzerine Deneysel Bir Araştırma. Turk Turizm Arastirmalari Dergisi
2-) Yazıcı Senem, 2016. Akademik ve İdari Personelin İç Girişimcilik Algılarının Ölçülmesi Üzerine Bir Araştırma. Yuksekogretim Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yazıcı Yılmaz Senem, Utar Gamze, 2019. Turizmde İnsan Kaynaklarında Yeni Nesil Uygulama: Oyunlaştırma. 4. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi
2-) Mehmet Ali, K., Senem, Y., Fevzi, O., 2016. Identification of barriers to implement strategic decisions: Evidence from hotels in an emerging country. 2nd Global Tourism & Hospitality Conference
3-) Yazıcı, S., Bahar, O., 2016. Baka Kalkınma Ajansı Destek Projesi Örneği: Atso - Antalya Sürdürülebilir Kırsal Turizm Potansiyeli Araştırmasının Değerlendirmesi. 3rd International Congress of Tourism & Management Researches
4-) Bahar Ozan, Yazıcı Senem, 2015. İç Girişimcilik Kavramının Turizm Sektöründe Rekabet Açısından İncelenmesi. II.International Symposium on Entrepreneurship and Career
5-) Yazıcı, S., 2015. Are University Employees Ready to be an “Intrapreneur”? A New Perspective of Strategic Human Resources for Universities. ITHMC International Tourism and Hospitality Management Conference
6-) Yazıcı, S., 2015. Vakıf Üniversitesinde “İç Girişimcik” ekosisteminin oluşması ve hazır olma düzeyi üstüne yapılmış ampirik araştırma. II. Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu
7-) Yazıcı, S., 2015. Factors influencing the success of hotel entrepreneurs and firm growth. The 59th Annual International Council for Small Business World Conference
8-) Yazıcı, S., 2011. The growth myth in the hotel industry: the case of North Cyprus hotels. 2nd International Conference on Small Business and Entrepreneurship, Organised

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Yazıcı Yılmaz Senem, Utar Gamze, 2019. Exploring Gamifıcation Examples in Tourism. 5. Uluslararası Turizm ve Konaklama Yönetimi Konferansı’na (5th International Tourism and Hospitality Management Conference -ITHMC 2019-)
2-) Yazıcı Yılmaz Senem, 2019. The Future Of Tourism: Blockchain Technology, Cryptocurrency and Crypto-Tourism. 5. Uluslararası Turizm ve Konaklama Yönetimi Konferansı’na (5th International Tourism and Hospitality Management Conference -ITHMC 2019-)
3-) Yazıcı Senem, Gülmez Serkan, Ayazlar Gökhan, 2018. Kırsal alanda faaliyet gösteren Ekoturizm Otellerinin işgören bulma, seçme ve yerleştirme sürecindeki uygulamaları: Muğla Örneği. 2nd INTERNATIONAL RURAL TOURISM ANDDEVELOPMENT CONGRESS
4-) Yazıcı Senem, 2017. Turizm Sektöründe İstihdamı Artırmada Kültürel Zekânın Rolü. 3. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ
5-) Yazıcı Senem, 2017. Yaratıcı Problem Çözme Teorisini (TRIZ) Sosyal Bilimler Perspektifinden İnceleme. 3. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ
6-) Gülmez Serkan, Yazıcı Senem, 2017. Sürdürülebilir Turizm Planlamasında Kültürel Mirasın Yeri: Letoon Antik Kenti Çevresinde Yaşayan Halkın Turizm Algılarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. ULUSLARARASI TURİZM VE KÜLTÜREL MİRAS KONGRESİ

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yazıcı Senem, Şimşek Seda, 2016. TÜRSAB BODRUM ÜYESİ SEYAHAT ACENTALARININ SORUNLARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA. 17 Ulusal turizm Kongresi
2-) Yazıcı, S., 2002. Turizm Eğitiminin Bilinci ve Uygulama Dersi: Staj. Turizm Eğitimi Konferans- Workshop, Turizm Bakanlığı Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Yazici Senem, Buhalis Dimitrious, 2008. ETourism Case Studies/Lastminute.com: from reservation system to lifestyle portal. Yayın Evi: Elsevier Editör Adı: R. Egger and D. Buhalis

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Yazıcı Yılmaz Senem, Ayazlar Gökhan, 2019. Turizm Ansiklopedisi-Türkiye: Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları/Açık Bilgi. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Prof. Dr. Orhan İçöz ve Prof. Dr. Muzaffer Uysal
2-) Yazıcı Yılmaz Senem, 2019. Turizm Ansiklopedisi-Türkiye: Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları/İş Gücü Devir Hızı. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Prof. Dr. Orhan İçöz ve Prof. Dr. Muzaffer Uysal
3-) Yazıcı Yılmaz Senem, 2019. Turizm Ansiklopedisi-Türkiye: Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları/Kültürel Zekâ. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Prof. Dr. Orhan İçöz ve Prof. Dr. Muzaffer Uysal
4-) Yazıcı Yılmaz Senem, Ayazlar Gökhan, 2019. Turizm Ansiklopedisi-Türkiye: Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları/Örtük Bilgi. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Prof. Dr. Orhan İçöz ve Prof. Dr. Muzaffer Uysal
5-) Yazıcı Yılmaz Senem, 2019. Turizm Ansiklopedisi-Türkiye: Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları/Kruvaziyer Gemi. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Prof Dr. Orhan İçöz ve Prof. Dr. Muzaffer Uysal
6-) Yazıcı Yılmaz Senem, 2019. Turizm Ansiklopedisi-Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları/Kırsal Girişimcilik. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Prof. Dr. Orhan İçöz ve Prof. Dr. Muzaffer Uysal
7-) Yazıcı Yılmaz Senem, Ayazlar Gökhan, 2019. Dijital Turizm Sektörün Yeni Geleceği/Bulut Bilişim ve Turizm 4.0. Yayın Evi: Eğitim Yayınevi Editör Adı: Abdullah Karaman, Kürşad Sayın
8-) Yazıcı, S. , 2016. Avrupa Birliği ve Turizm/Avrupa Birliği'nde " Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler KOBİ” ve Turizm Politikalarının Gelişim Süreci. Yayın Evi: SÜRE YAYINEVİ Editör Adı: Bahar, O. ve Avcı, M.

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Journal of organisational Change Management. 2019. Hakemlik Sayısı: 2
2-) Journal of organisational Change Management. 2018. Hakemlik Sayısı: 1

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Journal of Tourism Analysis: Revista de Análisis Turístico . 2019. Hakemlik Sayısı: 1

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Türk Turizm Araştırmaları . 2019. Hakemlik Sayısı: 1

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Identification of growth factors for small firms evidence from hotel companies on an island - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
2-) Barriers to the implementation of strategic decisions: evidence from hotels in a developing country - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
3-) Identification of growth factors for small firms evidence from hotel companies on an island - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Barriers to the implementation of strategic decisions: evidence from hotels in a developing country - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Turizm Eğitiminin Bilinci ve Uygulama Dersi: Staj - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
2-) Turizm Eğitiminin Bilinci ve Uygulama Dersi: Staj - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
3-) Turizm Eğitiminin Bilinci ve Uygulama Dersi: Staj - Atıf Yılı: 2006 Atıf Sayısı: 1

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: ÇOK KÜLTÜRLÜ KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN İŞ PERFORMANSI ANAHTARI: KÜLTÜREL ZEKÂ. Konu: Konaklama İşletmeleri ve Kültürel Zeka . Serkan -Gülmez. 2019
2-) Tez Adı: STRATEJİK YÖNETİM KAPSAMINDA HELÂL TURİZM OTELLERİNİN VİZYON ve MİSYON BİLDİRGELERİNİN ANALİZİ. Konu: Stratejik Yönetim ve Helal Turizm Otelleri. Muharrem-Akçura. 2019
3-) Tez Adı: Sanal Gerçeklik Gözlüğü Deneyiminin Seyahat Motivasyonuna ve Satın Alma Davranışına Etkisi. Konu: Sanal Gerçeklik ve Turizm. Mert Umur-Öngider. 2019

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Çok Kültürlü Konaklama İşletmelerinin İş Performansı Anahtarı: Kültürel Zeka. 2017-2019

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) 17. Ulusal Turizm Kongresi . Türkiye Bodrum. . 2016

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Ulusal Turizm Sektöründe Çalışan Sağlığı Sempozyumu. Marmaris. . 2017
2-) Turizmin Dünü, Bugünü, Yarını: Sektörel Bakış. Ortaca/Muğla. . 2016
3-) 2016 Yılında Türk Turizmi. Didim. . 2016
4-) Turizmde İnovasyon Paneli. Türkiye. . 2015
5-) Turizmde İnovasyon ve Nörobilimsel Çözümler Konferansı. Türkiye. . 2015

Verdiği Dersler

ECON 1852 2019-2020 Bahar

ECONOMICS

ECO4502 2019-2020 Bahar

Tourism Economics

KON3004 2019-2020 Bahar

Turizmde Araştırma Yöntemleri

KON3804 2019-2020 Bahar

Turizmde Araştırma Yöntemleri

TRM1502 2019-2020 Bahar

Front Office Management and Automation

TRM1504 2019-2020 Bahar

Cultural Heritage Management

TUİ 5701 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TUİ 5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TUİ 5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TUİ 6702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

BUS1801 2019-2020 Güz

General Business

BUS1803 2019-2020 Güz

Introduction to Business

KON4001 2019-2020 Güz

Turizm İşl. Stratejik Yönetim

KON4001 2019-2020 Güz

Turizm İşletmelerinde Stratejik Yönetim

KON4801 2019-2020 Güz

Turizm İşletmelerinde Stratejik Yönetim

SYH2007 2019-2020 Güz

Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü

TUİ 5536 2019-2020 Güz

Otel Girişimciliği ve Küçük Otel İşletmeciliği

ECO4502 2018-2019 Bahar

Tourism Economics

KON3004 2018-2019 Bahar

Turizmde Araştırma Yöntemleri

KON3804 2018-2019 Bahar

Turizmde Araştırma Yöntemleri

SYH 4919 2018-2019 Bahar

QUALITY MANAGEMENT IN TOURISM ENTERPRISES

TUİ 5538 2018-2019 Bahar

Turizm Girişimciliğinde Inovasyon ve Yaratıcılık

TUİ 7529 2018-2019 Bahar

Turizmde Girişimcilik ve Kobiler

AKD 1000 2018-2019 Güz

Akademik Danışmanlık

KON4001 2018-2019 Güz

Turizm İşl. Stratejik Yönetim

KON4801 2018-2019 Güz

Turizm İşletmelerinde Stratejik Yönetim

SYH2007 2018-2019 Güz

Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü

SYH4919 2018-2019 Güz

Quality Management in Tourism Enterprieses

TUİ 5536 2018-2019 Güz

Otel Girişimciliği ve Küçük Otel İşletmeciliği

TUİ 7536 2018-2019 Güz

Turizm İşletmeciliği