Personel

Prof.Dr. SERAP ÖZEN
Prof.Dr.
Serap Özen
@ E-posta
serapozen@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1438

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü / Yönetim Ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü / Yönetim Ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Yüksek Lisans

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Doktora

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Yayin Bilgileri

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Özen Serap, Can Damla, 2018. İnsan Kaynakları Yöneticilerinin İşyerinde Toplumsal Cinsiyet Algıları. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi
2-) Özen Serap, Özbek Çağlar, 2017. Çalışma Yaşamında Yaşlılık: Yaşlı Çalışanlar ve İnsan Kaynakları Uygulamaları. Çalışma ve Toplum
3-) Kapar Recep, Özen Serap, 2011. Vatandaşlar Tarafından Belediye Zabıtasına Yöneltilen İşyeri Şiddeti. Çalışma ve Toplum
4-) Özen Serap, 2008. İŞYERİNDE PSİKOLOJİK ŞİDDET: HASTANE ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Çalışma ve Toplum
5-) Özen Serap, 2007. İşyerinde Psikolojik Şiddet ve Nedenleri. İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi
6-) Özen Serap, Uzun Turgay, 2005. İşyerinde Çalışanın Yaşadığı Çatışmanın Azaltılmasında Örgütün ve Ailenin Rolü: Polis Memurlarına Yönelik Bir Uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
7-) Özen Serap, 2003. Mesleki Sosyalleşmenin Çocuklar Üzerine Etkileri. İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi
8-) Özen Serap, 2003. Gelirler Politikasının Uygulanmasında Sosyal Tarafların Rolü. ”İş,Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi
9-) Özen Serap, 2002. İş-Aile Yaşamı Dengesi ve Dengeye Yönelik Yeni Bir Yaklaşım: Sınır Teorisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
10-) Özen Serap, 2001. 2000’li Yıllarda Mesleki Eğitim. İşGüç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi
11-) Özen Serap, 2001. İşin Değişen Anlamı ve Birey Yaşamında Önemi. işgüç endüstri ilişkileri ve insan kaynakları dergisi

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Özen Serap, Kapar Recep, 2011. VATANDAŞLAR TARAFINDAN POLIS MEMURLARINA YÖNELTILEN İŞYERI ŞIDDETI. insan hakları yıllığı

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Özen Serap, 2016. Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden İşyerinde Psikolojik Şiddet. Karatahta İş Yazıları Dergisi
2-) Özen Serap, 2015. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Mezunlarının İstihdam Süreçleri: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mezunları. karatahta İş Yazıları Dergisi
3-) Özen Serap, 2007. Çalışanın İş ve Aile Sorumluluklarının Dengelenmesinde Sendikalar. Sendikal Notlar
4-) Özen Serap, 2005. İş-Özel Yaşam Dengesi. HR Dergi İnsan Kaynakları ve Yönetim Dergisi

(A-9) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Özen Serap, 2007. İşyerinde Psikolojik Şiddet. TES-İŞ Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Özen Serap, Bulut Gamze, 2018. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimine Geçiş Sürecinde Değişen Motivasyon Uygulamaları: Büyük Ölçekli Şirket İncelemeleri. II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Can Damla, Özen Serap, 2019. Güvencesiz ve Esnek Çalışmanın Yeni Adı: Freelance Çalışma. 4. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ
2-) Özen Serap, 2018. Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Mobbing. 5. Asoscongres Uluslararası Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Kongresi
3-) Özen Serap, 2018. Workplace Vıolence In Publıc Servıces In Turkey. The 3rd International Conference on Economics, Business Management and Social Sciences (ICEBSS)
4-) Özen Serap, 2016. A Study on Workplace Violence against Health Workers in Turkey. IX. European Conference on Social and Behavioral Science,
5-) Özen Serap, Dedeoğlu Saniye, 2015. Mobbing in theHealth Sector in Turkey A Case Study on Mugla s Health Workers. VII. European Conference on Social and Behavioral Sciences
6-) Uzun Turgay, Özen Serap, Aydoğmuş Ömer, 2003. Tendencies of University Students About Democracy and Their Participation to University: Administration-A Field Research in Mugla University. International Conference on Innovation in Higher Education

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Özen Serap, 2009. Sağlık Ortamında Psikolojik Şiddet. Hekime Yönelik Şiddet Çalıştayı
2-) Özen Serap, 2003. 4857 Sayılı İş Kanunu ve Kadın İşgücü. İstihdam, Kadın İşgücü ve Yeni İş Kanunu Semineri
3-) Güler Burcu, Özen Serap, Pazarlıoğlu Vedat, 2001. Birey-İş Uyumu Açısından İş Doyumu ve Tükenmişlik Etkileşimi -Hemşireler ve Bayan Polisler Üzerinde Yapılan Karşılaştırmalı Bir Uygulama. 8. Ulusal Ergonomi Kongresi

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Oktik Nurgün, Özen Serap, Gökalp Yılmaz Fatma Gaye, Doğan Vuslat, Hasırcı Derya, 2010. Muğla’da Seçilmiş Belde ve Köylerde Kadın Girişimciliği Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma. Yayın Evi: Muğla Ünveristesi Basımevi Editör Adı: OKTİK NURGÜN,ÖZEN SERAP,GÖKALP YILMAZ FATMA GAYE,doğan vuslat,hasırcı derya

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Tekin Epik Meryem, Özen Serap, 2018. Kuşak Kavramına Disiplinler Arası Bakış - 2/Türkiye’de Sosyo-Demografik Özellikler Bakımından Çalışma Yaşamında Kuşaklar. Yayın Evi: NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ. Editör Adı: Özkoç, Hatice Hicret - Bayrakdaroğlu, Funda
2-) Özen Serap, 2018. Aileyi Anlamak, Disiplinlerarası Yaklaşım/İş ve Aile Yaşamı Etkileşimi. Yayın Evi: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. Editör Adı: Nurgün Oktik-Halime Ünal Reşitoğlu
3-) Özkoç Hatice Hicret, Özen Serap, 2017. ÇalışBabamÇalış/İşgücünde Babalar ve Babaların Zaman Kullanım Dağılımları: İstatistiklerle Türkiye Örneği. Yayın Evi: Nobel Yayınevi Editör Adı: Sürgevil Dalkılıç, Olca
4-) Özen Serap, 2005. Çalışma Yaşamında Dönüşümler/Değişim Sürecinde İşin Anlamı. Yayın Evi: Nobel Editör Adı: Aşkın Keser
5-) Özen Serap, 2004. Avrupa Birliğinin Sosyal Politika Gündemi. Yayın Evi: Seçkin yayınevi Editör Adı: Turgay Uzun Serap Özen
6-) Özen Serap, 2004. Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye Siyasal, Ekonomik ve Toplumsal Dönüşüm, Sorunlar ve Tartışmalar/Çalışma Yaşamında İşyeri Şiddeti Sorunu ve AB Ülkelerinde Durum. Yayın Evi: Seçkin Editör Adı: Turgay Uzun Serap Özen

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Özen Serap, 2019. Eşitlik Ayrımcılık/Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden İŞyerinde Psikolojik Şİddet. Yayın Evi: TAEM Yayın Editör Adı: Yaşar, Özge, Önsal, Naci
2-) Özen Serap, 2018. Çalışma Yaşamında Davranış Güncel Yaklaşımlar. Yayın Evi: Umuttepe Yayınları Editör Adı: Aşkın Keser, Gözde Yılmaz, Senay Yürür
3-) Özen Serap, 2000. Küreselleşmenin İnsani Yüzü/Günümüz Rekabet Koşulları Çerçevesinde Kadın ve Çocukların Korunması Hakkı. Yayın Evi: Alfa Editör Adı: Veysel Bozkurt

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Çalışma ve Toplum. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Journal of Economy Culture and Society. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Business and Economics Research Journal. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
4-) İŞ GÜÇ . 2018. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Çalışma ve Toplum. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Çalışma ve Toplum. 2017. Hakemlik Sayısı: 2
7-) Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
8-) Researcher: Social Sciences Studies. 2017. Hakemlik Sayısı: 1

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 2
2-) IV. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
3-) 4. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ. 2019. Hakemlik Sayısı: 3
4-) Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 2
5-) Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
6-) 3. Uluslararası Girişimcilik İstihdam ve Kariyer Kongresi Bildiri Kitabı. 2017. Hakemlik Sayısı: 4
7-) bilecik seyh edebali üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
8-) 17. İstatistik Sempozyumu Bildiriler Kitabı . 2008. Hakemlik Sayısı: 1

(D-13) Uluslararası projeler ile kamu veya özel teşekküllerce desteklenen ulusal projelerde hakemlik, izleyicilik ve panalistlik

1-) BİDEB. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
2-) BİDEB Proje Eğitimi. 2014. Hakemlik Sayısı: 1

(D-8) Alanında yurtdışında yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2004. Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye Siyasal, Ekonomik ve Toplumsal Dönüşüm.

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) İŞYERİNDE PSİKOLOJİK ŞİDDET: HASTANE ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Çalışma Yaşamında Yaşlılık: Yaşlı Çalışanlar ve İnsan Kaynakları Uygulamaları - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) İŞYERİNDE PSİKOLOJİK ŞİDDET: HASTANE ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) İşyerinde Psikolojik Şiddet ve Nedenleri - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
4-) İş-Aile Yaşamı Dengesi ve Dengeye Yönelik Yeni Bir Yaklaşım: Sınır Teorisi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 6
5-) İşyerinde Psikolojik Şiddet - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
6-) İşyerinde Psikolojik Şiddet ve Nedenleri - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
7-) İŞYERİNDE PSİKOLOJİK ŞİDDET: HASTANE ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
8-) İnsan Kaynakları Yöneticilerinin İşyerinde Toplumsal Cinsiyet Algıları - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
9-) Çalışma Yaşamında Yaşlılık: Yaşlı Çalışanlar ve İnsan Kaynakları Uygulamaları - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
10-) İşyerinde Psikolojik Şiddet ve Nedenleri - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
11-) İŞYERİNDE PSİKOLOJİK ŞİDDET: HASTANE ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 4
12-) İşin Değişen Anlamı ve Birey Yaşamında Önemi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
13-) Avrupa Birliğinin Sosyal Politika Gündemi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
14-) İş-Aile Yaşamı Dengesi ve Dengeye Yönelik Yeni Bir Yaklaşım: Sınır Teorisi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 6
15-) İşyerinde Çalışanın Yaşadığı Çatışmanın Azaltılmasında Örgütün ve Ailenin Rolü: Polis Memurlarına Yönelik Bir Uygulama - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
16-) İş-Aile Yaşamı Dengesi ve Dengeye Yönelik Yeni Bir Yaklaşım: Sınır Teorisi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 7
17-) İşin Değişen Anlamı ve Birey Yaşamında Önemi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
18-) İşyerinde Psikolojik Şiddet ve Nedenleri - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
19-) İŞYERİNDE PSİKOLOJİK ŞİDDET: HASTANE ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
20-) İşyerinde Psikolojik Şiddet ve Nedenleri - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
21-) İşyerinde Çalışanın Yaşadığı Çatışmanın Azaltılmasında Örgütün ve Ailenin Rolü: Polis Memurlarına Yönelik Bir Uygulama - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
22-) İş-Aile Yaşamı Dengesi ve Dengeye Yönelik Yeni Bir Yaklaşım: Sınır Teorisi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
23-) İşyerinde Çalışanın Yaşadığı Çatışmanın Azaltılmasında Örgütün ve Ailenin Rolü: Polis Memurlarına Yönelik Bir Uygulama - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
24-) İşyerinde Psikolojik Şiddet ve Nedenleri - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 3
25-) İŞYERİNDE PSİKOLOJİK ŞİDDET: HASTANE ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
26-) İşyerinde Çalışanın Yaşadığı Çatışmanın Azaltılmasında Örgütün ve Ailenin Rolü: Polis Memurlarına Yönelik Bir Uygulama - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2
27-) İşin Değişen Anlamı ve Birey Yaşamında Önemi - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
28-) İş-Aile Yaşamı Dengesi ve Dengeye Yönelik Yeni Bir Yaklaşım: Sınır Teorisi - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
29-) Mesleki Sosyalleşmenin Çocuklar Üzerine Etkileri - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
30-) İş-Aile Yaşamı Dengesi ve Dengeye Yönelik Yeni Bir Yaklaşım: Sınır Teorisi - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
31-) İşyerinde Psikolojik Şiddet ve Nedenleri - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
32-) İŞYERİNDE PSİKOLOJİK ŞİDDET: HASTANE ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
33-) İşyerinde Çalışanın Yaşadığı Çatışmanın Azaltılmasında Örgütün ve Ailenin Rolü: Polis Memurlarına Yönelik Bir Uygulama - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
34-) İş-Aile Yaşamı Dengesi ve Dengeye Yönelik Yeni Bir Yaklaşım: Sınır Teorisi - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 2
35-) İşin Değişen Anlamı ve Birey Yaşamında Önemi - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
36-) İŞYERİNDE PSİKOLOJİK ŞİDDET: HASTANE ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
37-) İşyerinde Psikolojik Şiddet ve Nedenleri - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
38-) İş-Aile Yaşamı Dengesi ve Dengeye Yönelik Yeni Bir Yaklaşım: Sınır Teorisi - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
39-) İş-Aile Yaşamı Dengesi ve Dengeye Yönelik Yeni Bir Yaklaşım: Sınır Teorisi - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1
40-) İşyerinde Psikolojik Şiddet ve Nedenleri - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 2
41-) İşyerinde Çalışanın Yaşadığı Çatışmanın Azaltılmasında Örgütün ve Ailenin Rolü: Polis Memurlarına Yönelik Bir Uygulama - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1
42-) İşyerinde Psikolojik Şiddet ve Nedenleri - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 2
43-) İşin Değişen Anlamı ve Birey Yaşamında Önemi - Atıf Yılı: 2006 Atıf Sayısı: 1
44-) İş-Aile Yaşamı Dengesi ve Dengeye Yönelik Yeni Bir Yaklaşım: Sınır Teorisi - Atıf Yılı: 2005 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) İŞYERİNDE PSİKOLOJİK ŞİDDET: HASTANE ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
2-) İŞYERİNDE PSİKOLOJİK ŞİDDET: HASTANE ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
3-) Çalışanın İş ve Aile Sorumluluklarının Dengelenmesinde Sendikalar - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı: 1
4-) Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye Siyasal, Ekonomik ve Toplumsal Dönüşüm, Sorunlar ve Tartışmalar/Çalışma Yaşamında İşyeri Şiddeti Sorunu ve AB Ülkelerinde Durum - Atıf Yılı: 2005 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) İŞYERİNDE PSİKOLOJİK ŞİDDET: HASTANE ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) İşyerinde Psikolojik Şiddet ve Nedenleri - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) İşyerinde Çalışanın Yaşadığı Çatışmanın Azaltılmasında Örgütün ve Ailenin Rolü: Polis Memurlarına Yönelik Bir Uygulama - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
4-) İş-Aile Yaşamı Dengesi ve Dengeye Yönelik Yeni Bir Yaklaşım: Sınır Teorisi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
5-) İŞYERİNDE PSİKOLOJİK ŞİDDET: HASTANE ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
6-) İŞYERİNDE PSİKOLOJİK ŞİDDET: HASTANE ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
7-) Çalışma Yaşamında Davranış Güncel Yaklaşımlar - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
8-) İş-Aile Yaşamı Dengesi ve Dengeye Yönelik Yeni Bir Yaklaşım: Sınır Teorisi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
9-) İşyerinde Çalışanın Yaşadığı Çatışmanın Azaltılmasında Örgütün ve Ailenin Rolü: Polis Memurlarına Yönelik Bir Uygulama - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
10-) İş-Aile Yaşamı Dengesi ve Dengeye Yönelik Yeni Bir Yaklaşım: Sınır Teorisi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
11-) İŞYERİNDE PSİKOLOJİK ŞİDDET: HASTANE ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
12-) İŞYERİNDE PSİKOLOJİK ŞİDDET: HASTANE ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 4
13-) İşin Değişen Anlamı ve Birey Yaşamında Önemi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 4
14-) İşyerinde Psikolojik Şiddet ve Nedenleri - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
15-) İŞYERİNDE PSİKOLOJİK ŞİDDET: HASTANE ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 3
16-) İşyerinde Çalışanın Yaşadığı Çatışmanın Azaltılmasında Örgütün ve Ailenin Rolü: Polis Memurlarına Yönelik Bir Uygulama - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
17-) İşyerinde Psikolojik Şiddet ve Nedenleri - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
18-) İşyerinde Psikolojik Şiddet ve Nedenleri - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
19-) İŞYERİNDE PSİKOLOJİK ŞİDDET: HASTANE ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) İş-Aile Yaşamı Dengesi ve Dengeye Yönelik Yeni Bir Yaklaşım: Sınır Teorisi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 4
2-) İşyerinde Çalışanın Yaşadığı Çatışmanın Azaltılmasında Örgütün ve Ailenin Rolü: Polis Memurlarına Yönelik Bir Uygulama - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) İŞYERİNDE PSİKOLOJİK ŞİDDET: HASTANE ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) İşyerinde Psikolojik Şiddet ve Nedenleri - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
5-) İŞYERİNDE PSİKOLOJİK ŞİDDET: HASTANE ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
6-) İş-Aile Yaşamı Dengesi ve Dengeye Yönelik Yeni Bir Yaklaşım: Sınır Teorisi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
7-) İşyerinde Psikolojik Şiddet ve Nedenleri - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
8-) İŞYERİNDE PSİKOLOJİK ŞİDDET: HASTANE ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
9-) İşyerinde Çalışanın Yaşadığı Çatışmanın Azaltılmasında Örgütün ve Ailenin Rolü: Polis Memurlarına Yönelik Bir Uygulama - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 3
10-) İş-Aile Yaşamı Dengesi ve Dengeye Yönelik Yeni Bir Yaklaşım: Sınır Teorisi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 3
11-) İş-Aile Yaşamı Dengesi ve Dengeye Yönelik Yeni Bir Yaklaşım: Sınır Teorisi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
12-) İşyerinde Çalışanın Yaşadığı Çatışmanın Azaltılmasında Örgütün ve Ailenin Rolü: Polis Memurlarına Yönelik Bir Uygulama - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
13-) İşyerinde Psikolojik Şiddet ve Nedenleri - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
14-) İŞYERİNDE PSİKOLOJİK ŞİDDET: HASTANE ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
15-) İŞYERİNDE PSİKOLOJİK ŞİDDET: HASTANE ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
16-) İŞYERİNDE PSİKOLOJİK ŞİDDET: HASTANE ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
17-) İŞYERİNDE PSİKOLOJİK ŞİDDET: HASTANE ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
18-) İşyerinde Psikolojik Şiddet ve Nedenleri - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
19-) İŞYERİNDE PSİKOLOJİK ŞİDDET: HASTANE ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1
20-) İşyerinde Çalışanın Yaşadığı Çatışmanın Azaltılmasında Örgütün ve Ailenin Rolü: Polis Memurlarına Yönelik Bir Uygulama - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 1
21-) İşin Değişen Anlamı ve Birey Yaşamında Önemi - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 2
22-) Mesleki Sosyalleşmenin Çocuklar Üzerine Etkileri - Atıf Yılı: 2006 Atıf Sayısı: 5
23-) Birey-İş Uyumu Açısından İş Doyumu ve Tükenmişlik Etkileşimi -Hemşireler ve Bayan Polisler Üzerinde Yapılan Karşılaştırmalı Bir Uygulama - Atıf Yılı: 2005 Atıf Sayısı: 5

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) 2000’li Yıllarda Mesleki Eğitim - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) İşin Değişen Anlamı ve Birey Yaşamında Önemi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) İşyerinde Çalışanın Yaşadığı Çatışmanın Azaltılmasında Örgütün ve Ailenin Rolü: Polis Memurlarına Yönelik Bir Uygulama - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) Çalışma Yaşamında Davranış Güncel Yaklaşımlar - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
5-) İş-Aile Yaşamı Dengesi ve Dengeye Yönelik Yeni Bir Yaklaşım: Sınır Teorisi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
6-) İşyerinde Psikolojik Şiddet ve Nedenleri - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
7-) İş-Aile Yaşamı Dengesi ve Dengeye Yönelik Yeni Bir Yaklaşım: Sınır Teorisi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
8-) İş-Aile Yaşamı Dengesi ve Dengeye Yönelik Yeni Bir Yaklaşım: Sınır Teorisi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
9-) İş-Aile Yaşamı Dengesi ve Dengeye Yönelik Yeni Bir Yaklaşım: Sınır Teorisi - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
10-) İşyerinde Psikolojik Şiddet ve Nedenleri - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
11-) İşyerinde Psikolojik Şiddet ve Nedenleri - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1
12-) 2000’li Yıllarda Mesleki Eğitim - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 1

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Çalışma Yaşamında Yaşlılık: Yaşlı Çalışanlar ve İnsan Kaynakları Uygulamaları - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) İş-Aile Yaşamı Dengesi ve Dengeye Yönelik Yeni Bir Yaklaşım: Sınır Teorisi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 5
3-) İşin Değişen Anlamı ve Birey Yaşamında Önemi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) İşyerinde Psikolojik Şiddet ve Nedenleri - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
5-) İşyerinde Psikolojik Şiddet ve Nedenleri - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
6-) İŞYERİNDE PSİKOLOJİK ŞİDDET: HASTANE ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
7-) Çalışma Yaşamında Davranış Güncel Yaklaşımlar - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
8-) İş-Aile Yaşamı Dengesi ve Dengeye Yönelik Yeni Bir Yaklaşım: Sınır Teorisi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
9-) İşyerinde Çalışanın Yaşadığı Çatışmanın Azaltılmasında Örgütün ve Ailenin Rolü: Polis Memurlarına Yönelik Bir Uygulama - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
10-) İş-Aile Yaşamı Dengesi ve Dengeye Yönelik Yeni Bir Yaklaşım: Sınır Teorisi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
11-) İş-Aile Yaşamı Dengesi ve Dengeye Yönelik Yeni Bir Yaklaşım: Sınır Teorisi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
12-) İş-Aile Yaşamı Dengesi ve Dengeye Yönelik Yeni Bir Yaklaşım: Sınır Teorisi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
13-) İşyerinde Psikolojik Şiddet ve Nedenleri - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
14-) İş-Aile Yaşamı Dengesi ve Dengeye Yönelik Yeni Bir Yaklaşım: Sınır Teorisi - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
15-) İşyerinde Psikolojik Şiddet ve Nedenleri - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
16-) İŞYERİNDE PSİKOLOJİK ŞİDDET: HASTANE ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
17-) İşyerinde Psikolojik Şiddet ve Nedenleri - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
18-) İşyerinde Psikolojik Şiddet ve Nedenleri - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı: 1

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Çocuk Bakımında Annelerin Duygusal emek Talepleri: Bir Alan Araştırması. Konu: Duygusal emek, çocuk bakımı. Gamze -Karaca. 2019
2-) Tez Adı: İşyerinde Denetimin İşçiler Üzerindeki Etkileri. Konu: Yönetim ve Çalışma PSikolojisi. Serhat-Esen. 2019
3-) Tez Adı: Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimine Geçiş Sürecinde Değişen Motivasyon Uygulamaları: Büyük Ölçekli Şirket İncelemeleri. Konu: İnsan kaynakları yönetimi, motivasyon uygulamaları. Gamze-Bulut. 2018
4-) Tez Adı: Çalışma Yaşamında Kuşaklar Ve İşe Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Konu: Çalışma Yaşamı, Kuşaklar, İşe Yönelik Tutumlar. Meryem -Tekin. 2015
5-) Tez Adı: Yetkinliğe Dayalı İşe Alım SÜreci ve Bir Alan Araştırması. Konu: İnsan Kaynakları Yöneitmi. Çağla-Yazal. 2014

(F-3) Lisansüstü/Tıpta Uzmanlık/ Sanatta Yeterlilik tez çalışmaları savunma sınavlarında jüri üyesi olarak görev almak

1-) Tez Adı: Enerji sektöründe çalışma bozucu davranışlarının tipolojisi: Kaynakları, çeşitleri ve önlenmesi. Konu: çalışma psikolojisi. nazan nur-tünay doğan. 2019
2-) Tez Adı: Bakıma muhtaç engellilere bakım veren kadınların yaşadıkları güçlükler: Muğla İli örneği. Konu: sosyal hizmetler. zeliha -balık. 2019
3-) Tez Adı: Yetkinliğe dayalı kariyer planlama süreci ve bir uygulama. Konu: İnsan Kaynakları. Özlem -Göktaş. 2018
4-) Tez Adı: İş stresiyle başa çıkmada yaratıcı drama yönteminin kullanılması. Konu: İnsan Kaynakları Yönetimi. Gaye -Göklü. 2017
5-) Tez Adı: İnsan kaynakları Yönetimi. Konu: İnsan kaynakları Yönetimi. çiğdem -demiroğlu. 2008
6-) Tez Adı: Çalışma yaşamında bireysel temel yetkinlikler ve kazanılmasında okul öncesi dönemde anne baba yetiştirmesinin önemi. Konu: çalışma yaşamı. meltem -arat. 2008
7-) Tez Adı: Türk kamu yönetiminin AB'ye uyumu ve mülki idare amirliği. Konu: Kamu yönetimi. Fuat-Gürel. 2006
8-) Tez Adı: Emekli bireylerde yaşam kalitesi. Konu: Çalışma Psikolojisi. Derya Şengül-Öner. 2005
9-) Tez Adı: Yerel yönetimlerde insan kaynakları yönetim. Konu: yerel yönetimler. aygül-arslan. 2005
10-) Tez Adı: Yerel yönetimlerin idari özerkliği ve idari vesayet. Konu: yerel yönetimler. mustafa-demirtaş. 2005

(G-2) Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: İş Sağlığı ve Güvenliği. Proje Türü: Diğer(Uluslararası). Occupational Health, Safety and Risk Grups in Hazelnut Production. 2017-2018

(G-3) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). Muğla Kadın Girişimciler Profili. 2010-2010
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: İşyeri Şİddeti. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Mesleki Sağlık ve Güvenlik Sorunu Olarak Kamu Hizmetlerinde Çalışanlara Yönelik İşyeri Şiddetinin Nedenleri ve Etkileri. 2008-2011

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Kadın İstihdamı. Proje Türü: Kalkınma Bakanlığı. Diyarbakır İlinde Kadının Ekonomiye Katılımının Analizi Projesi/ İşverenlerin Kadın İstihdamına İlişkin Tutumları. 2017-2017

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: İş-Aile Yaşamı Uyumuna Yönelik Sosyal Politikalar. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Türkiye'de İş ve Aile Yaşamı Uyumuna Yönelik Sosyal Politikalar: Sosyal Tarafların Uygulamaya İlişkin Sorunları ve Çözüm Önerileri. 2019--1

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. İŞKUR’xxa Bşavuran İşsizlerin Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi: Ankara-Muğla İlleri Örneği. 2019--1

(I-13) Bölüm başkan yardımcılığı ve anabilim dalı başkanlığı (her yıl için)

1-) anabilim dalı bşk. . . 2020
2-) İş ve sosyal güvenlik anabilim dal. bşk. . . 2020
3-) Yönetim ve Çalışma Psikoloji Anabilim Dalı Bşk.. . . 2019
4-) Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Bşk.. . . 2018
5-) Bölüm Bşk. Yrd.. . . 2004
6-) Bölüm Bşk. Yar. . . . 2003

(I-15) Rektörlük tarafından oluşturulan kurul ve komisyonlarda görev almak (her yıl için)

1-) Arabuluculuk Komisyonu. . . 2018
2-) Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği. . . 2005
3-) Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği . . . 2004
4-) Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği . . . 2003

(I-16) Yürütülen disiplin/ceza araştırma ve soruşturmalar

1-) disiplin soruşturması. . . 2018
2-) disiplin soruşturması. . . 2018
3-) disiplin soruşturması. . . 2015

(I-17) ÜAK ya da Atama ve Yükseltilme Jüri Üyelikleri

1-) Araştırma Görevlisi Atama Jüri Üyeliği. . . 2017
2-) yabancı dil jüri . . . 2016
3-) Yardımcı doçent ataması Bilim kurulu jürisi. . . 2016

(I-3) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak. uluslararası sportif organizasyonlarında yöneticilik, düzenleme kurulu üyeliği yapmak.

1-) III. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyeliği. Fethiye/Muğla. . 2017

(I-4) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak. Ulusal spor teşkilatları yönetim kurulu, genel kurul, teknik kurul, eğitim kurulu, hakem kurulu üyeliği yapmak.ulusal sportif organizasyonlarda yöneticilik, düzenleme kurulu üyeliği yapmak.

1-) IV. Sosyal Haklar Ulusal Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyeliği. Muğla. . 2012
2-) AB Üyelik Sürecinde Sendikalar Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyeliği. Muğla. . 2006
3-) Enformel İstihdam ve Önleme Stratejileri Paneli, Düzenleme Kurulu Üyeliği. Muğla. . 2005
4-) 8. Ulusal Ergonomi Kongresi Düzenleme Kurulu Üyeliği. İzmir. . 2001

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) 5. International Asoscongress Sympoosium/Moderator. . . 2018
2-) III. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi/Moderator. . . 2017
3-) IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences / Moderator. . . 2016

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) PsikoSosyal Riskler Kursu. . . 2017
2-) Dalaman Belediyesi Personeli/iletişim eğitimi. . . 2016
3-) Türkiye'de Kadın/İşyerinde Psikolojik Şiddetin Kadın Yüzü. Türkiye, Marmaris. . 2016
4-) Konferans/ Toplumsal Cinsiyet ve Psikolojik Şİdddet. Türkiye, Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi. . 2016
5-) Emekçi Kadın Akademisi Projesi/ Davetli Konuşmacı. . . 2015
6-) Kadına Şiddetin Dört Yönü/ Davetli konuşmacı. . . 2014
7-) Sosyal Güvenlik Denetmenliği ve Denetim/Moderator. . . 2014
8-) Marmaris Belediyesi Zabıta Personeli Eğitimi. . . 2014
9-) TÜBİTAK Bilim ve Teknoloji İnsan Kaynakları Stratejisi Birinci Çalıştayı. Kocaeli, Türkiye. . 2008
10-) Muğla PTT Başmüdürlüğü Eğitim Semineri. Türkiye, Muğla. . 2007

(I-9) Alanı ile ilgili kurum içi yada kurumdışı komisyon veya kurullarda görev yapmak (her yıl için )

1-) İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu görevlendirmesi. . . 2020

Verdiği Dersler

ÇEİ 5000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

ÇEİ 5513 2020-2021 Güz

Örgütsel Davranışta Yeni Boyutlar ve Gelişmeler

ÇEİ 5703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

ÇEİ 6701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

ÇEİ 6702 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

ÇEİ 6703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

ÇEİ 6706 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

ÇEİ 6800 2020-2021 Güz

Yeterlik Sınavına Hazırlık

ÇEİ 6902 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (2.TİK)

ÇEİ2003 2020-2021 Güz

Bireysel İş Hukuku

ÇEİ4003 2020-2021 Güz

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

ÇEİ 5090 2019-2020 Bahar

Seminer

ÇEİ 5520 2019-2020 Bahar

İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Gelişmeler

ÇEİ 5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

ÇEİ 6524 2019-2020 Bahar

İnsan Kaynakları Uygulamaları

ÇEİ 6701 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

ÇEİ 6706 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

ÇEİ 6902 2019-2020 Bahar

Tez Çalışması (2.TİK)

ÇEİ1004 2019-2020 Bahar

Sosyal Psikoloji

ÇEİ3508 2019-2020 Bahar

Yönetim Psikolojisi

İŞL4902 2019-2020 Bahar

Kariyer Yönetimi

ÇEİ 5513 2019-2020 Güz

Örgütsel Davranışta Yeni Boyutlar ve Gelişmeler

ÇEİ 6523 2019-2020 Güz

Çalışma Yaşamında İnsan ve Güncel Sorunlar

ÇEİ2003 2019-2020 Güz

Bireysel İş Hukuku

ÇEİ4003 2019-2020 Güz

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

ÇEİ4509 2019-2020 Güz

Çalışma Yaşamında İnsan İlişkileri

ÇEİ 5520 2018-2019 Bahar

İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Gelişmeler

ÇEİ1004 2018-2019 Bahar

Sosyal Psikoloji

ÇEİ3508 2018-2019 Bahar

Yönetim Psikolojisi

İŞL4902 2018-2019 Bahar

Kariyer Yönetimi

ÇEİ 5513 2018-2019 Güz

Örgütsel Davranışta Yeni Boyutlar ve Gelişmeler

ÇEİ 6523 2018-2019 Güz

Çalışma Yaşamında İnsan ve Güncel Sorunlar

ÇEİ 7505 2018-2019 Güz

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Uygulamaları

ÇEİ 7507 2018-2019 Güz

Davranış Bilimleri ve Örgütsel Davranış

ÇEİ2003 2018-2019 Güz

Bireysel İş Hukuku

ÇEİ4003 2018-2019 Güz

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

ÇEİ4509 2018-2019 Güz

Çalışma Yaşamında İnsan İlişkileri