Personel

Doç.Dr. SERDAR DEMİR
Doç.Dr.
Serdar Demir
@ E-posta
serdardemir@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1370

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fen Fakültesi / İstatistik Bölümü / Yöneylem Araştırması Abd

Kadro Birimi

Fen Fakültesi / İstatistik Bölümü / Yöneylem Araştırması Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik 11.07.1996

Yüksek Lisans

Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Ens. İstatistik 31.08.1999

Doktora

Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Ens. İstatistik 12.07.2005

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Özdikmenli Demir, G., Demir, S., 2014. Testing the Psychometric Properties of the Scale of Ethnocultural Empathy in Turkey. Measurement and Evaluation in Counseling and Development
2-) Ceyhan Güvensen, N., Demir, S., Özdemir, G., 2012. Effects of magnesium and calcium cations on biofilm formation by Sphingomonas Paucimobilis from an industrial environment. Fresenius Environmental Bulletin
3-) Demir, S., Toktamış, Ö., 2010. On the Adaptive Nadaraya-Watson Kernel Regression Estimators. Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics
4-) Uzun, Ö., Demir, S., 2010. Kentsel katı atık üretiminin belirleyicileri. İktisat İşletme ve Finans

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Bal Çağatay, Demir Serdar, 2017. Forecasting TRY/USD Exchange Rate with Various Artificial Neural Network Models. Journal of Association for Information Communication Technologies, Education and Science
2-) Bal Çağatay, Demir Serdar, 2017. A Comparative Study of Artificial Neural Network Models forForecasting USD/EUR-GBP-JPY-NOK Exchange Rates. Journal of Emerging Issues in Economics, Finance and Banking
3-) Cula, S., Demir, S., Toktamış, Ö., 2016. The Finite Sample Performance of Modified Adaptive Kernel Estimators for Probability Density Function. Journal of Scientific Research & Reports
4-) Bal, Ç., Demir, S., Aladağ, H.Ç., 2016. A Comparison of Different Model Selection Criteria for Forecasting EURO/USD Exchange Rates by Feed Forward Neural Network. International Journal of Computing, Communication and Instrumentation Engineering
5-) Mert, M., Demir, S., 2013. Credibility Using Semiparametric Models with Adaptive Kernel. Gazi University Journal of Science
6-) Akkuş, Ö., Demir, S., Tatlıdil, H., 2012. On the efficiency of some semi- and nonparametric kernel estimators in the modelling of binary response data. Scientific Research and Essays
7-) Demir, S., Mert, M., 2012. The performance of adaptive kernel density estimator for actuarial loss distributions. JP Journal of Fundamental and Applied Statistics
8-) Uzun, Ö., Demir, S., 2010. Üniversite Öğrencilerinin Mobil Telefon Kullanımına İlişkin Bir Çalışma. e-Journal of New World Sciences Academy
9-) Demir, S., Çıngı, H., 2002. Çeşitli Örnekleme Yöntemlerinde Basit Doğrusal Regresyon Tahmin Edicileri. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
10-) Demir, S., Çıngı, H., 2000. An Application of The Regression Estimator in Ranked Set Sampling. Hacettepe Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Demir, S., Aydın, D., 2012. İlişkili Hatalara Sahip Modellerde Splayn ve Çekirdek Regresyon Kestiricilerinin Performansları. İstatistik Araştırma Dergisi
2-) Akkuş, Ö., Demir, S., Tatlıdil, H., 2009. Nadaraya-Watson Çekirdek Kestiricilerinin Yarı Parametrik Model Tahmindeki Performansı Üzerine Bir Benzetim Çalışması. İstatistikçiler Dergisi
3-) Akkuş, Ö., Demir, S., Karasoy, D., 2008. İki Düzeyli Bağımlı Değişken Modelinin Yarı Parametrik Tahmini. İstatistikçiler Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Bal Çağatay, Demir Serdar, 2018. Adaptive Weighted Performance Criterion for Artificial Neural Networks. 2018 International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP)
2-) Bal, Ç., Demir, S., Aladağ, H.Ç., 2015. Forecasting EURO/USD Exchange Rates with Different Model Selection Criteria. 4th International Conference on Pure and Applied Mathematics (ICPAM 2015)
3-) Aydın, D., Demir, S., 2011. A Comparative Study for The Nonparametric Hybrid Estimators of Models With Correlated Errors",2011, , Denizli.. 12th International Symposium on Econometrics, Statistics and Operations Research

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Bal Çağatay, Demir Serdar, 2019. Investigation of Criteria for The Best Architecture Selection of Artificial Neural Networks. 2nd International Conference on Data Science and Applications
2-) Bal Çağatay, Demir Serdar, 2017. On the Behaviour of Artificial Neural Networks Parameters. 1st International Web Conference on Forecasting
3-) Bal Çağatay, Demir Serdar, 2017. Using Artificial Neural Networks for Forecasting of MunicipalSolid Waste Per Capita. 1st International Web Conference on Forecasting
4-) Yalçın Muhammet Oğuzhan, Güler Dincer Nevin, Demir Serdar, 2017. Bulanık Panel Veri Analizi. 18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması, İstatistik Sempozyumu
5-) Bal Çağatay, Demir Serdar, 2017. A Study on Generalization of Extended Weighted Performance Criterion for Artificial Neural Networks. International Conference On Mathematics and Engineering
6-) Bal, Ç., Aladağ, H.Ç., Demir, S., 2016. Forecasting TRY/USD Exchange Rate with Different Artificial Neural Network Models. 2nd International Researchers-Statisticians and Young Statisticians Congress
7-) Bal, Ç., Demir, S., Aladağ, H.Ç., 2016. Earthquake Forecast Modeling Comparison with Artificial Neural Networks and Conventional Time Series Approaches In Case Of Mugla, Turkey. 2nd International Researchers-Statisticians and Young Statisticians Congress
8-) Bal, Ç., Demir, S., 2016. An Extended Weighted Information Criterion for Artificial Neural Networks. Xth International Statistics Days Conference (ISDC’2016)
9-) Ünal, H., Orçan, M., Sezer, S., Demir, S., 2015. LOCAL SOCIAL TIES AND PERCEIVED VICTIMIZATION RISK IN TWO CITIES OF TURKEY. 15th Annual Conference of the European Society of Criminology
10-) Demir, S., Aydın, D., 2011. Hatalı İlişkilere Sahip Modellerde Splayn ve Çekirdek Regresyon Kestiricilerinin Performansları. Uluslararası 7. İstatistik Kongresi

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Toktamış, Ö., Demir, S., Cula, S., 2005. The Estimation of The Hazard Function by The Adaptive Kernel Estimation Method. International Conference “Ordered Statistical Data: Approximations, Bounds and Characterizations

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Demir, S., Güloğlu, B., 2010. Doğrusal olmayan OKUN yasası ve modellenmesi: Türkiye Örneği. 11. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu
2-) Demir, S., Toktamış, Ö., 2005. Regresyon Fonksiyonunun Uyarlanabilir Bant Genişlikli Bir Çekirdek Kestirimi. 4.İstatistik Kongresi
3-) Toktamış, Ö., Demir, S., Cula, S., 2004. Olasılık Yoğunluk Fonksiyonunun Uyarlanabilir Çekirdek Kestirimi",2004, Bildiri Özetleri, Kuşadası.. 4. İstatistik Günleri Sempozyumu
4-) Demir, S., Çıngı, H., 1998. Sıralı Küme Örneklemesi. DİE'98 Araştırma Sempozyumu Bildirileri

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Ceyhan Güvensen, N., Keskin, D., Demir, S., 2015. Muğla Yöresinde Halk Tarafından Tüketilen Mercanköşk (Origanum majorana L.) Bitkisi Yapraklarının İzopropanolik Ekstraktının Antimikrobiyal Etkisinin Araştırılması. EKOLOJİ 2015 SEMPOZYUMU
2-) Keskin, D., Ceyhan Güvensen, N., Demir, S., 2015. Sığla ağacı (Liquidambar orientalis Mill. var. orientalis Mill.) yapraklarından elde edilen altı farklı ekstraktın antimikrobiyal aktivitesinin saptanması ve etanolik ekstraktın GC-MS analizi. EKOLOJİ 2015 SEMPOZYUMU

(Ç-1) Alanında kitap çevirisi

1-) Çağlar Atalay, Uzun Özcan, Demir Serdar, 2018. İşletme, İktisat, Yaşam Bilimleri ve Sosyal Bilimler için Matematiksel Analize Giriş/8, 9,14,15, 16, 17. Yayın Evi: Gazi Kitabevi Editör Adı: Demir Serdar, Acar Ummahan
2-) Uzun, Ö., Demir, S., Güneş, S., Sezgin, Ş., 2011. İktisat (Economics, Michael Parkin, 9th Edition, 2008, Pearson). Yayın Evi: Akademi Yayıncılık Editör Adı: -
3-) Demir, S., Uzun, Ö., Balce, A.O., Çağlar, A., 2010. İşletme, İktisat, Yaşam Bilimleri ve Sosyal Bilimler için Temel Matematiksel Analiz. Yayın Evi: Akademi Yayıncılık Editör Adı: -

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Social Indicators Research. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Social Indicators Research. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Mathematical Problems in Engineering. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Communications in Statistics - Simulation and Computation. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Advances in Mechanical Engineering. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
7-) Social Indicators Research. 2015. Hakemlik Sayısı: 1

(D-10-Eski) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Ege University Journal of Faculty of Science. 2013. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2008. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2008. Hakemlik Sayısı: 1
4-) 17. İSTATİSTİK ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU. 2008. Hakemlik Sayısı: 1
5-) 16. İSTATİSTİK ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU. 2007. Hakemlik Sayısı: 1

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Heliyon. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (YEAD). 2015. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Scientific Research and Essays. 2014. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi . 2008. Hakemlik Sayısı: 1

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Pakistan Journal of Statistics. 2019. Hakemlik Sayısı: 1

(D-9) Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap (Çeviri). 2018. İşletme, İktisat, Yaşam Bilimleri ve Sosyal Bilimler için Matematiksel Analize Giriş.

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) On the Adaptive Nadaraya-Watson Kernel Regression Estimators - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Effects of magnesium and calcium cations on biofilm formation by Sphingomonas Paucimobilis from an industrial environment - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
3-) Effects of magnesium and calcium cations on biofilm formation by Sphingomonas Paucimobilis from an industrial environment - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
4-) On the Adaptive Nadaraya-Watson Kernel Regression Estimators - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
5-) Effects of magnesium and calcium cations on biofilm formation by Sphingomonas Paucimobilis from an industrial environment - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
6-) On the Adaptive Nadaraya-Watson Kernel Regression Estimators - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
7-) On the Adaptive Nadaraya-Watson Kernel Regression Estimators - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
8-) Effects of magnesium and calcium cations on biofilm formation by Sphingomonas Paucimobilis from an industrial environment - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
9-) On the Adaptive Nadaraya-Watson Kernel Regression Estimators - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) On the Adaptive Nadaraya-Watson Kernel Regression Estimators - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
2-) A Comparison of Different Model Selection Criteria for Forecasting EURO/USD Exchange Rates by Feed Forward Neural Network - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) A Comparison of Different Model Selection Criteria for Forecasting EURO/USD Exchange Rates by Feed Forward Neural Network - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) A Comparison of Different Model Selection Criteria for Forecasting EURO/USD Exchange Rates by Feed Forward Neural Network - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Effects of magnesium and calcium cations on biofilm formation by Sphingomonas Paucimobilis from an industrial environment - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
3-) Testing the Psychometric Properties of the Scale of Ethnocultural Empathy in Turkey - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
4-) On the Adaptive Nadaraya-Watson Kernel Regression Estimators - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
5-) Effects of magnesium and calcium cations on biofilm formation by Sphingomonas Paucimobilis from an industrial environment - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
6-) On the Adaptive Nadaraya-Watson Kernel Regression Estimators - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 3

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) A Comparison of Different Model Selection Criteria for Forecasting EURO/USD Exchange Rates by Feed Forward Neural Network - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Forecasting TRY/USD Exchange Rate with Various Artificial Neural Network Models - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Forecasting TRY/USD Exchange Rate with Various Artificial Neural Network Models - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) A Comparison of Different Model Selection Criteria for Forecasting EURO/USD Exchange Rates by Feed Forward Neural Network - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
5-) On the Adaptive Nadaraya-Watson Kernel Regression Estimators - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
6-) An Application of The Regression Estimator in Ranked Set Sampling - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
7-) A Comparison of Different Model Selection Criteria for Forecasting EURO/USD Exchange Rates by Feed Forward Neural Network - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
8-) An Application of The Regression Estimator in Ranked Set Sampling - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
9-) İki Düzeyli Bağımlı Değişken Modelinin Yarı Parametrik Tahmini - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
10-) An Application of The Regression Estimator in Ranked Set Sampling - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
11-) Nadaraya-Watson Çekirdek Kestiricilerinin Yarı Parametrik Model Tahmindeki Performansı Üzerine Bir Benzetim Çalışması - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
12-) On the Adaptive Nadaraya-Watson Kernel Regression Estimators - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
13-) An Application of The Regression Estimator in Ranked Set Sampling - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
14-) Üniversite Öğrencilerinin Mobil Telefon Kullanımına İlişkin Bir Çalışma - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
15-) An Application of The Regression Estimator in Ranked Set Sampling - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
16-) Üniversite Öğrencilerinin Mobil Telefon Kullanımına İlişkin Bir Çalışma - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
17-) An Application of The Regression Estimator in Ranked Set Sampling - Atıf Yılı: 2005 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Testing the Psychometric Properties of the Scale of Ethnocultural Empathy in Turkey - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) An Application of The Regression Estimator in Ranked Set Sampling - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) On the Adaptive Nadaraya-Watson Kernel Regression Estimators - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
4-) A Comparison of Different Model Selection Criteria for Forecasting EURO/USD Exchange Rates by Feed Forward Neural Network - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
5-) Forecasting TRY/USD Exchange Rate with Various Artificial Neural Network Models - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
6-) On the Adaptive Nadaraya-Watson Kernel Regression Estimators - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
7-) On the Adaptive Nadaraya-Watson Kernel Regression Estimators - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
8-) On the Adaptive Nadaraya-Watson Kernel Regression Estimators - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
9-) On the Adaptive Nadaraya-Watson Kernel Regression Estimators - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
10-) An Application of The Regression Estimator in Ranked Set Sampling - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
11-) Üniversite Öğrencilerinin Mobil Telefon Kullanımına İlişkin Bir Çalışma - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1

(F-1) Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: SIRALI KÜME ÖRNEKLEMESİ YÖNTEMLERİ AÇISINDAN KİTLE DEĞİŞİM KATSAYISININ GÜVEN ARALIĞI TAHMİN EDİCİLERİNİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. Konu: SIRALI KÜME ÖRNEKLEMESİ. SÜMEYRA-GÖKÇEN. 2019

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Yapay sinir ağlarında en iyi mimari seçimi için kullanılan kriterlerin incelenmesi. Konu: İstatistik. Çağatay-Bal. 2018

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Suç Korkusuyla İlişkili Faktörlerin Farkli Düzlemlerde İncelenmesi. 2013-2015
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Denizli İli Suç Haritası ve Suç Analiz Modeli. 2006-2008

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Yapay Sinir Ağlarında En İyi Mimari Seçimi için Kullanılan Kriterlerinin İncelenmesi. 2016-2018
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Regresyon Fonksiyonları için Çekirdek-Tipi Kestirimler. 2005-2005

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Üniversite Ögrencilerinin Etnokültürel Empati Düzeylerinin Sahip Oldukları Degerleri ve Ayrımcı Tutumları ile Olan İlişkisi. 2011-2015

(Ğ-2) Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . UBYT. 2019
2-) Kurum Adı: . Sıtkı Koçman Araştırma Ödülü. 2014
3-) Kurum Adı: . UBYT. 2014
4-) Kurum Adı: . UBYT. 2011
5-) Kurum Adı: . UBYT. 2010

Verdiği Dersler

İST 6703 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İST 6800 2019-2020 Bahar

Yeterlilik Sınavına Hazırlık

İST3008 2019-2020 Bahar

Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler

İST4002 2019-2020 Bahar

Olasılıksal Süreçler

İST 6535 2019-2020 Güz

İleri Kuramsal İstatistik

İST3005 2019-2020 Güz

Hipotez Testleri

İST3505 2019-2020 Güz

Optimizasyon

İST5523 2019-2020 Güz

İstatistiksel Dağılışlar Teorisi

İST 6538 2018-2019 Bahar

Derin Öğrenme

İST3510 2018-2019 Bahar

Sayısal Çözümleme

İST4002 2018-2019 Bahar

Olasılıksal Süreçler

İST4509 2018-2019 Bahar

Özel Çalışma 1

İST4512 2018-2019 Bahar

Özel Çalışma II

İST3005 2018-2019 Güz

Hipotez Testleri

İST3505 2018-2019 Güz

Optimizasyon

İST4512 2018-2019 Güz

Özel Çalışma II

İST5533 2018-2019 Güz

Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler