Personel

Doktor Öğretim Üyesi SERDAR YILMAZ
Doktor Öğretim Üyesi
Serdar Yılmaz
@ E-posta
serdaryilmaz@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5737

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü / Uluslararası İlişkiler Abd

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü / Uluslararası İlişkiler Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi 11.07.2006

Yüksek Lisans

Westminster University Uluslararası Sosyal ve Politik Çalışmalar Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Siyaseti 15.06.2010

Doktora

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler 25.01.2016

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Yılmaz Serdar, 2017. Turgut Özal’dan Abdullah Gül’e Nursultan Nazarbayev’in Değişen Türkiye Söylemi. TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Mevsimlik Dergi
2-) Yılmaz Serdar, 2017. Asya'da Bir Ekonomik Gelişim Modeli: Avrasya Ekonomik Birliği. Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi
3-) Yılmaz Serdar, 2017. Ahıska Türklerinin Vatana Dönüşleri Üzerine Bir Araştırma: Kazakistan Örneği. International Journal of Academic Value Studies (Javstudies JAVS)
4-) Yılmaz Serdar, 2017. Kazakistan-Türkiye Ekonomik ve Kültürel İlişkileri: Vaatler ve Gerçekler. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Yılmaz Serdar, Çay Doğan Can, 2018. CONTEMPORARY REFLECTIONS OF POLITICAL REALISM: THE CASE OF CRIMEA. INTERNATIONAL JOURNAL OF RUSSIAN STUDIES
2-) Yılmaz Serdar, 2017. The Role of The Leadership of Nursultan Nazarbayev in Kazakhstan’s Stability. International Journal of Liberal Arts and Social Science
3-) Yılmaz Serdar, 2017. Eurasian Economic Union: A Regional Economic Hegemony Initiative. Journal of Eastern European and Central Asian Research
4-) Yılmaz Serdar, Özgöker Celil Uğur, 2016. NATO and Russia’s Security Dilemma Within the European Union’s Far Neighbors. International Relations and Diplomacy
5-) Yılmaz Serdar, 2014. Economy Comes First Initiating Turkish Kazakh Relations Who Undertook the responsibility. International Journal Turkic Studies Review

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Yılmaz Serdar, 2020. Oyun Kuramı ve Kuşak ve Yol Girişimi Bağlamında Kazakistan-Çin İlişkileri. Turkish Studies - Social Sciences
2-) Yılmaz Serdar, 2016. Elçibey Döneminde Azerbaycan Türkiye ilişkileri Kaçan Fırsatlar ve Hayal Kırıklıkları. Yeni Türkiye

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Yılmaz Serdar, 2014. Ebülfez Elçibey ve Dönemin Azerbaycan Devleti. Leges Sosyal Bilimler Dergisi

(A-9) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Yılmaz Serdar, 2016. Orta Asya nın Göz Alıcı Şehri Astana. Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi
2-) Yılmaz Serdar, 2016. İçyapı Dinamikleri Bağlamında Kazakistan ın Türkiye Politikası. EkoAvrasya Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Dergisi
3-) Yılmaz Serdar, 2016. Büyük Sürgün Kafkasya Yeni Vatan Kazakistan. EkoAvrasya Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Dergisi
4-) Yılmaz Serdar, 2015. Kazakistan da Siyasal Denge Unsuru Olarak Nursultan Nazarbayev. EkoAvrasya Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yılmaz Serdar, 2019. Orta Asya Devletlerinin Büyük Entegrasyon İkilemi. VI. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
2-) Yılmaz Serdar, 2018. KİMLİK KAVRAMININ KAZAK DIŞ POLİTİKASINDAKİ ROLÜNÜN İNŞACI TEORİ İLE İNCELENMESİ. ULUSLARARASI ORTA ASYA SEMPOZYUMU
3-) Yılmaz Serdar, Özgöker Celil Uğur, 2014. Küreselleşme Karşıtları Küreselleşme Taraftarlarına Karşı Ortak Nokta Küreselleşmenin Alternatifsizliği. Quo Vadis Social Sciences: Artvin Coruh University, International Congress on Social Sciences
4-) Yılmaz Serdar, 2014. Nazarbayev as the Unifying Figure What Role Turkish Investors Played to Ensure the Development of Kazakh Turkish Relations. The V International Academic Conference for Young Scientists
5-) Yılmaz Serdar, 2014. The Role of Germany in European Union s Central Asia Cultural and Education Policy. International Scientific-Practical Conference
6-) Serdar Yılmaz, Uğur Özgöker, 2013. Does the Central Asia Really Matter for the TFP. Strategizing Turkey: The Davutoğlu Era in Turkish Foreign Policy
7-) Yılmaz Serdar, 2012. Avrupa Birliği'nin Balkan Politikası Var mı?. Uluslararası Balkan Sempozyumu

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Yılmaz Serdar, 2019. SOVYET SONRASI KAZAKİSTAN-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİN TEMEL DİNAMİKLERİ. SOVYET SONRASI TÜRK DÜNYASI JEOPOLİTİĞİ ULUSLARARASI ÇALIŞTAYI
2-) Yılmaz Serdar, 2016. Kazakhstan s Turkey Policy within the Domestic Structural Factors. The 3rd International Conference on Eurasian Politics & Society IEPAS2016, CESRAN
3-) Yılmaz Serdar, 2014. The role of Turkish Investors in the Turkish Kazakhstani Relations. European Society for Central Asian Studies (ESCAS), XIII Biennial Conference 2013

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Yılmaz Serdar, 2019. 1991-1997 Arası Kazakistan siyaseti: Asya’da yükseliş ve bilge liderliğe doğru. Türk Devletleri Birliğine Giden Yolda Bilge Lider Nursultan Nazarbayev
2-) Yılmaz Serdar, 2018. REREADING THE IMPACT OF EURASIAN ECONOMIC UNION FOR KAZAKHSTAN. 3RD INTERNATIONAL CONGRESS FOR ECONOMICS, FINANCE AND ENERGY
3-) Yılmaz Serdar, 2016. İç Yapı Dinamikleri Bağlamında Kazakistan ın Türkiye Politikası. TASAM, 5. Dünya Türk Forumu
4-) Yılmaz Serdar, 2015. Kazak Medyasında Türk Dünyası Algısı. VI. Uluslararası Türk Dünyası Sosyologlar Birliği Kongresi

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Yılmaz Serdar, 2013. Kazakistan ın Türkiye Dış Politikası. “Kazakistan Cumhuriyeti Dış Politikası ve Onun Kurucu Devlet Başkanı N. Nazarbayev”

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Yılmaz Serdar, 2019. Asya Bozkırlarında Yüksekten Uçan Kartal NAZARBAYEV’’İN KAZAKİSTANI/. Yayın Evi: Astana Yayınları Editör Adı: Serdar YILMAZ
2-) Yılmaz Serdar, 2016. Kazakistan ın Türkiye Politikası İç Yapı Söylem Dış Politika ve Lider Etkeni/. Yayın Evi: Nobel Yayıncılık Editör Adı: Serdar Yılmaz

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Yılmaz Serdar, 2020. The Changing Perspectives of Central Asia in the 21st Century/Fundamental Issues of Central Asian States Since Their Independence. Yayın Evi: Kriter Yayınevi Editör Adı: Yılmaz, Serdar Yorulmaz, Murat
2-) Yılmaz Serdar, 2017. Eurasian Politics and Society: Issues and Challenges/The Eurasian Economic Union and Turkey: New Aspirations in a Globalized World. Yayın Evi: Cambridge Scholar Publishing Editör Adı: Özgür Tüfekçi, Hüsrev Tabak, Erman Akıllı
3-) Yılmaz Serdar, 2017. Uluslararası İlişkilerde GÜVENLİK KURAMLARI ve Sorunlarına Temel Yaklaşımlar/Doğal Kaynak Milliyetçiliği Bağlamında Rusya-Avrupa Birliği İlişkilerinde Bir Dış Politika Aracı Olarak ENERJİ. Yayın Evi: Transnational Press London Editör Adı: TURAN Sibel, KÖROĞLU Özkural Nergiz
4-) Serdar Yılmaz, Nergiz Özkural, 2013. The Science and Education at the Beginning of the 21st Century in Turkey/. Yayın Evi: St. Kliment Ohridski University Press Editör Adı: Aleksandır Drujinin, Zdravka Kostova, Igor Sharuho, Emin Atasoy

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Yılmaz Serdar, Güzel Şule, Öksüz Fulya, 2019. Bir Kuşak Bir Yol Projesi: Kavramlar, Aktörler, Uygulamalar/Bir Kuşak Bir Yol Projesi ve Afrika. Yayın Evi: Astana Yayınları Editör Adı: Serdar YILMAZ
2-) Yılmaz Serdar, 2018. NURSULTAN NAZARBAYAV BÜYÜK BOZKIRIN MANEVİ DİRİLİŞİ/KAZAKİSTAN’IN SAVUNMA GÜCÜ VE KAZAKİSTAN-TÜRKİYE ASKERİ İLİŞKİLERİ. Yayın Evi: Olivin Ofset Editör Adı: Laura Bolatova
3-) Yılmaz Serdar, 2018. SOĞUK SAVAŞ SONRASI TÜRKİYE’NİN KAFKASYA VE ORTA ASYA SİYASETİ/KAZAKİSTAN-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ. Yayın Evi: DETAY YAYINCILIK Editör Adı: TÜYSÜZOĞLU GÖKTÜRK ÖZKAN ARDA
4-) Yılmaz Serdar, Özgöker Celil Uğur, 2016. Uluslararası Güvenlik/New Security Threads within the context of Globalization: Cybercrimes. Yayın Evi: Beta Editör Adı: Hasret Çomak, Caner Sancaktar, Sertif Demir
5-) Yılmaz Serdar, 2016. Uluslararası Politikada Suriye/Sykes-Pıcot Anlaşmasının 100. Yılında Bugünkü Suriye’yi Anlamak. Yayın Evi: Beta Editör Adı: Hasret Çomak, Caner Sancaktar, Zafer Yıldırım
6-) Yılmaz Serdar, Özgöker Celil Uğur, 2015. Enerji Diplomasisi/Eurasian Energy Security: A General Perspective. Yayın Evi: Beta Editör Adı: Hasret Çomak, Caner Sancaktar, Zafer Yıldırım

(D-8) Alanında yurtdışında yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2020. The Changing Perspectives of Central Asia in the 21st Century.

(D-9) Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2019. BİR KUŞAK BİR YOL PROJESİ: KAVRAMLAR, AKTÖRLER, UYGULAMALAR.

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Kazakistan-Türkiye Ekonomik ve Kültürel İlişkileri: Vaatler ve Gerçekler - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
2-) Eurasian Economic Union: A Regional Economic Hegemony Initiative - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Asya'da Bir Ekonomik Gelişim Modeli: Avrasya Ekonomik Birliği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) Eurasian Economic Union: A Regional Economic Hegemony Initiative - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Kazakistan-Türkiye Ekonomik ve Kültürel İlişkileri: Vaatler ve Gerçekler - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) NATO and Russia’s Security Dilemma Within the European Union’s Far Neighbors - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Ahıska Türklerinin Vatana Dönüşleri Üzerine Bir Araştırma: Kazakistan Örneği - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(G-1) Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanmış proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Proje Koordinatörü. Konu: Avrupa'nın 6 farklı ülkesinden gelen 50 gençlik çalışanına Kültürlerarası diyaloğun liderlik üzerindeki etkisini anlatmak ve bunu uygulamalı olarak göstermek.. Proje Türü: Avrupa Birliği. The Time is Now! Inter-Cultural Learning Dialogue as a tool for new leaders.. 2019-2019

(G-2) Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Uzman. Konu: Gençlik Projelerinin sürdürülebilirliğini sağlamak için hangi stratejilere, argümanlara ve kaynaklara ihtiyaç olduğunu ortaya koyan bie projedir.. Proje Türü: Avrupa Birliği. Drop Effect: Creating Sustainability in Youth Projects. 2019-2019

Verdiği Dersler

SİBUL 5000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

SİBUL 5099 2020-2021 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

SİBUL 5517 2020-2021 Güz

Uluslararası İlişkilerde Rusya-Kafkasya

SİBUL 5701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

SİBUL 5703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

SİBUL 5704 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

SİBUL2001 2020-2021 Güz

International Relations Theory

SİBUL3517 2020-2021 Güz

Politics in Caucasus

SİBUL4001 2020-2021 Güz

Current Issues in Turkish Politics

SİBUL 5090 2019-2020 Bahar

Seminer

SİBUL 5509 2019-2020 Bahar

Uluslararası Güvenlik Sorunları

SİBUL 5510 2019-2020 Bahar

Uluslararası İlişkilerde Asya-Pasifik

SİBUL 5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

SİBUL 5703 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

SİBUL 5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

SİBUL1004 2019-2020 Bahar

International Politics

SİBUL3518 2019-2020 Bahar

Central Asian Politics

SİBUL4516 2019-2020 Bahar

Asia-Pacific Studies

SİBUL 5099 2019-2020 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

SİBUL 5517 2019-2020 Güz

Uluslararası İlişkilerde Rusya-Kafkasya

SİBUL1004 2019-2020 Güz

International Politics

SİBUL2001 2019-2020 Güz

International Relations Theory

SİBUL2005 2019-2020 Güz

Dış Politika Analizleri

SİBUL3517 2019-2020 Güz

Politics in Caucasus

SİBUL4523 2019-2020 Güz

African Studies

SİBUL 5509 2018-2019 Bahar

Uluslararası Güvenlik Sorunları

SİBUL1004 2018-2019 Bahar

International Politics

SİBUL3004 2018-2019 Bahar

Diplomatic Correspondence II

SİBUL3006 2018-2019 Bahar

International Political Economy

SİBUL4516 2018-2019 Bahar

Asia-Pacific Studies

SİBUL 5099 2018-2019 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

SİBUL 5517 2018-2019 Güz

Uluslararası İlişkilerde Rusya-Kafkasya

SİBUL2001 2018-2019 Güz

International Relations Theory

SİBUL3005 2018-2019 Güz

Diplomatic Correspondence I

SİBUL3517 2018-2019 Güz

Politics in Caucasus

SİBUL4001 2018-2019 Güz

Current Issues in Turkish Politics

SİBUL4523 2018-2019 Güz

African Studies