Personel

Öğretim Görevlisi SERHAT EMRE AKHANLI
Öğretim Görevlisi
Serhat Emre Akhanlı
@ E-posta
serhatakhanli@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1592

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fen Fakültesi / İstatistik Bölümü / İstatistik Bilgi Sistemleri Abd

Kadro Birimi

Fen Fakültesi / İstatistik Bölümü / İstatistik Bilgi Sistemleri Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Karadeniz Teknik Universitesi Fen Fakultesi Istatistik ve Bilgisayar Bilimleri 27.06.2008

Yüksek Lisans

Rutgers University School of Art and Science Statistics 13.05.2012
Temple University FOX School of Business Statistics 29.08.2014

Doktora

University College London Mathematical & Physical Sciences Statistical Science 28.01.2019

Yayin Bilgileri

(A-4) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Kalaycıoğlu Oya, Akhanlı Serhat Emre, 2020. Sağlık araştırmalarında güç analizininönemi ve temel prensipleri: Tıbbi çalışmalarüzerinde uygulamalı örnekler. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Akhanlı Serhat Emre, Hennıg Chrıstıan, 2017. Some Issues in Distance Construction for Football Players Performance Data. Archives of Data Science, Series A

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Akhanlı Serhat Emre, Kalaycıoglu Oya, 2019. Examination of Aggregating Clustering Validation Indexes on the Football Players Performance Data Set. 11. INTERNATIONAL STATISTICS CONGRESS
2-) Akhanlı Serhat Emre, 2018. Calibration of internal clustering validation indexes for estimating the number of clusters. 11. International Statistics Days Conference
3-) Akhanlı Serhat Emre, Hennıg Chrıstıan, 2017. AGGREGATION OF CLUSTERING VALIDATION INDEXES. European Conference on Data Analysis
4-) Akhanlı Serhat Emre, Hennıg Chrıstıan, 2017. Distance construction of football player performance data. European Conference on Data Analysis
5-) Akhanlı Serhat Emre, 2017. Distance Design on Football Players Performance Data. XVIII. International Symposium onEconometrics Operations Research andStatistics
6-) Akhanlı Serhat Emre, Hennıg Chrıstıan, 2015. Distance analysis of football player performance. European Conference on Data Analysis

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Akhanlı Serhat Emre, 2015. Distance analysis of football player performance data. Research Students Conference
2-) Hennıg Chrıstıan, Akhanlı Serhat Emre, 2015. Football and the dark side of cluster analysis. Conference of the International Federation of Classification Societies
3-) Hennıg Chrıstıan, Akhanlı Serhat Emre, 2015. Football and the dark side of cluster analysis,. MATTER Conference: Multivariate Analysis Today

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Computational Statistics and Data Analysis. 2020. Hakemlik Sayısı: 1

(Ğ-1) Alanında uluslar arası bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . GfKl 2015 Best Paper Award. 2015

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) The 42nd Young Statistician Meeting . Ingiltere. . 2016

Verdiği Dersler

EEM 2010 2019-2020 Bahar

Probability

İST3508 2019-2020 Bahar

Kategorik Veri Analizi

İST4508 2019-2020 Bahar

Yapay Sinir Ağları