Personel

Doktor Öğretim Üyesi SERHAT SEZGİN
Doktor Öğretim Üyesi
Serhat Sezgin
@ E-posta
serhatsezgin@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5870

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Diş Hekimliği Fakültesi / Klinik Bilimler Bölümü / Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Diş Hekimliği Fakültesi / Klinik Bilimler Bölümü / Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği 23.08.2003

Doktora

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Gülhane Askeri Tıp Akademisi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Diş Hekimliği/ Ağız Diş ve Çene Cerrahisi 30.08.2012

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Genç Deniz, Bulut Osman, Günaydın Burcu, Göksu Mizgin, Düzgün Mert, Dere Yelda, Sezgin Serhat, Aladağ Akın, Bülbül Aziz, 2022. Dental follicle mesenchymal stem cells ameliorated glandular dysfunction in Sjögren\u2019s syndrome murine model. PLOS ONE
2-) Genç Deniz, Günaydın Burcu, Sezgin Serhat, Aladağ Akın, Tarhan Emine Figen, 2022. Immunoregulatory effects of dental mesenchymal stem cells on T and B lymphocyte responses in primary Sjögren's syndrome. Immunotherapy
3-) Erdemci Fevzi, Günaydın Yılmaz, Şençimen Metin, Bassorgun İbrahim Cumhur, Özler Mehmet, Öter Şükrü, Gülses Aydın, Günal Armağan, Sezgin Serhat, Bayar Gürkan Raşit, Doğan Necdet, Gider İsmail Korhan, 2014. Histomorphometric evaluation of the effect of systemic and topical ozone on alveolar bone healing following tooth extraction in rats. International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Sezgin Serhat, Şençimen Metin, Gülses Aydın, Erdemci Fevzi, Ayna Mustafa, Gider İsmail Korhan, Öngörü Önder, Çaycı Tuncer, 2016. An experimental study on the comparison of the effects of triester glycerol oxide on wound repair. Oral and Maxillofacial Surgery

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Genç Deniz, Sezer Kürkçü Merve, Sezgin Serhat, 2021. Apoptotic and Antiproliferative Effect of Gingiva Mesenchymal Stem Cells on Acute Leukemia T Cells. Cyprus Journal of Medical Sciences

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Genç Deniz, Bulut Osman, Günaydın Burcu, Göksu Mizgin, Düzgün Mert, Dere Yelda, Sezgin Serhat, Aladağ Akın, Bülbül Aziz, 2021. DENTAL FOLİKÜL MEZENKİMAL KÖK HÜCRELERİN SJÖGREN SENDROM MODELİ OLUŞTURULMUŞ FARELERDE İMMÜNOMODULATUAR VE EKZOKRİN BEZ REJENERASYONU ÜZERİNE ETKİSİ. 3. Uluslararası Tıp Bilimleri ve Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi
2-) Genç Deniz, Sezgin Serhat, 2021. COMPARISON OF THE IMMUNOLOGIC PROPERTIES OF GINGIVA MESENCHYMAL STEM CELLS ISOLATED FROM RATS AND HUMAN. 1. INTERNATIONAL ISPEC CONFERENCE ON MEDICAL & HEALTH SCIENCES
3-) Genç Deniz, Sezgin Serhat, 2021. Dental Folikül, Dental Pulpa ve Gingiva Mezenkimal Kök Hücrelerden İzole Edilen Eksozomların Meme Kanseri Hücre Hattında Apoptotik Yolaklar Üzerindeki Etkisinin Karşılaştırılması. Akdeniz 4. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi
4-) Cartı Dörterler Özgül, Yılmaz Fatma, Sezgin Serhat, 2021. İMMATUR PERİAPİKAL LEZYONLU DİŞTE MULTİDİSİPLİNER TEDAVİ YAKLAŞIMI: 1 YILLIK TAKİP. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 1.Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi
5-) Genç Deniz, Sezgin Serhat, Tarhan Emine Figen, 2021. Gingiva Mezenkimal Kök Hücrelerin Primer Sjögren Sendromunda B Lenfosit Fenotipi Üzerindeki Modulatuar Etkisi. Uluslararası Sağlık Araştırmaları Kongresi

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Genç Deniz, Tarhan Emine Figen, Sezgin Serhat, 2021. GİNGİVA MEZENKİMAL KÖK HÜCRELERİN BEHÇET HASTALARININ CD4+T LENFOSİT FENOTİPİ ÜZERİNDEKİ İMMUNOMODULATUAR ETKİSİ. 3. ULUSAL BAŞKENT DİSİPLİNLER ARASI BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ

Verdiği Dersler

DENT3004 2023-2024 Güz

AĞIZ-DİŞ-ÇENE HASTALIKLARI CERRAHİSİ I

DENT4006 2023-2024 Güz

AĞIZ-DİŞ-ÇENE HAS.CERRAHİSİ II

DENT4010 2023-2024 Güz

AĞIZ DİŞ ÇENE HASTALIKLARI

DENT5015 2023-2024 Güz

AĞIZ DİŞ ÇENE HASTALIKLARI CERRAHİSİ III

DENT3004 2022-2023 Güz

AĞIZ-DİŞ-ÇENE HASTALIKLARI CERRAHİSİ I

DENT4006 2022-2023 Güz

AĞIZ-DİŞ-ÇENE HAS.CERRAHİSİ II

DENT4010 2022-2023 Güz

AĞIZ DİŞ ÇENE HASTALIKLARI

DENT4013 2022-2023 Güz

KLİNİK ENFEKSİYON KONTROLÜ