Personel

Araştırma Görevlisi SERHAT TÜRKEN
Araştırma Görevlisi
Serhat Türken
@ E-posta
serhatturken@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1407

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / İşletme Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Anadolu Üniversitesi; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; İngilizce İşletme Bölümü; 2012
University of South-Eastern Norway; School of Business; Department of Business, Marketing and Law; (Ortak Lisans Programı) 2012

Yüksek Lisans

Uludağ Üniversitesi; Sosyal Bilimler Enstitüsü; İşletme Anabilim Dalı; 2014
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi; Sosyal Bilimler Enstitüsü; İşletme Anabilim Dalı, Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı 2016

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 2017- Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Türken Serhat, Dirlik Serkan, Avcı Umut, 2017. Tarihsel Süreçte İşletme ve Yönetim Bilgisinin Kapsamı Ne Ölçüde Değişti : Ansiklopediler Üzerinden Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme - To What Extent Has the Scope of Business and Management Knowledge Changed Over Time A Comparative Examination on Encyclopedias. Journal of Business Research - Turk

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Türken Serhat, 2018. Gelişmekte Olan Piyasalarda Çeşitlendirme Ve Uluslararasılaşma Stratejilerinin İşletme Grubu Düzeyinde İncelenmesi: Doğuş Grubu Örneği / Investigation Of Diversification And Internationalization Strategies On Business Group Level in Emerging Markets: The Case Of Dogus Group. Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi / Journal of Strategic Management Research

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Türken Serhat, Dirlik Serkan, Şehitoğlu Yasin, 2017. Scientization and Context in Academic Management Literature in Turkey: A Research Note for the 2000s. 7th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Dirlik Serkan, Türken Serhat, 2018. The Chapters of the History of Management Thought in Turkish Management Textbooks: Transfer or Editing?. IV. International Symposium on Multidisciplinary Studies
2-) Türken Serhat, Dirlik Serkan, 2017. Internationalization as a Way of Diversification Strategy of Dogus Holding: D.ream Case. XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Dirlik Serkan, Avcı Umut, Türken Serhat, 2017. Tarihsel Süreçte İşletme ve Yönetim Bilgisinin Kapsamı Ne Ölçüde Değişti?: Ansiklopediler Üzerinden Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Dirlik Serkan, Türken Serhat, 2020. Türkiye İşletmecilik Tarihinde Levantenler. III. İşletme Tarihi Konferansı
2-) Türken Serhat, 2017. İşletme Grupları Düzeyinde Stratejik Analiz: Doğuş Grubu Örneği. 16. Ulusal İşletmecilik Kongresi

(D-9) Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2015. 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı.

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Doğuş Grubu'nun kurumsal stratejileri kapsamında endüstriyel çeşitlendirme ve uluslararasılaşma stratejilerinin analizi.. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. İşletme Grupları Düzeyinde Stratejik Analiz: Doğuş Grubu Örneği. 2015-2017

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) 28. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Çalıştayı. Türkiye. . 2020
2-) Yönetim ve Organizasyon Yaz Seminerleri - 2018 YOYSEM / Katılımcı. Akdeniz Üniversitesi. . 2018
3-) 3. Kariyer Günleri / Düzenleme Komitesi Üyesi. Muğla. . 2016
4-) VI. Örgüt Kuramı Çalıştayı / Düzenleme Kurulu Üyesi. Bodrum. Türkiye. 2015
5-) 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi-Bodrum / Düzenleme Kurulu Üyesi. Türkiye. Türkiye. 2015
6-) Yönetim ve Organizasyon Yaz Seminerleri - 2015 YOYSEM / Katılımcı. Akdeniz Üniversitesi. Türkiye. 2015
7-) 3. İşletmecilik Tarihi Çalıştayı / Katılımcı. İstanbul. Türkiye. 2015
8-) 22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi / Katılımcı. Konya. Türkiye. 2014
9-) Nitel Araştırma Yöntemleri Çalıştayı / Katılımcı. Antalya. Türkiye. 2014

(I-7) Alanı ile ilgili olarak; uluslararası panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) University of Iceland, Erasmus+ Staff Training Mobility. İzlanda. . 2018
2-) University College of Southeast Norway, Erasmus+ Staff Training Mobility. Norveç. . 2017
3-) Case Study Workshop - Orta Doğu Teknik Üniversitesi- Ankara. Türkiye. . 2016

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Temel Anketörlük Eğitimi - TÜİK ve İŞKUR Mesleki Yeterlik Kursları / Eğitmen. Muğla. Türkiye. 2015
2-) İşletmecilik Tarihi Paneli / Panelist. İstanbul. . 2015