Personel

Doç.Dr. SERKAN BALLI
Doç.Dr.
Serkan Ballı
@ E-posta
serkan@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 3106

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Teknoloji Fakültesi / Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü / Bilişim Sistemleri Abd

Kadro Birimi

Teknoloji Fakültesi / Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü / Bilişim Sistemleri Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri 2001

Yüksek Lisans

Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri 2005

Doktora

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 2010

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Ballı Serkan, 2021. Data analysis of Covid-19 pandemic and short-term cumulative case forecasting using machine learning time series methods. Chaos, Solitons & Fractals
2-) Özkan Ramazan, Şen Faruk, Ballı Serkan, 2020. Evaluation of wind loads and the potential of Turkey’s south west region by using log-normal and gamma distributions. Wind and Structures
3-) Sağbaş Ensar Arif, Korukoğlu Mustafa Serdar, Ballı Serkan, 2020. Stress Detection via Keyboard Typing Behaviors by Using Smartphone Sensors and Machine Learning Techniques. Journal of Medical Systems
4-) Ballı Serkan, Sağbaş Ensar Arif, Peker Musa, 2019. Human activity recognition from smart watch sensor data using a hybrid of principal component analysis and random forest algorithm. Measurement and Control
5-) Ballı Serkan, Karasoy Onur, 2019. Development of content based SMS classification application by using Word2Vec based feature extraction. IET Software
6-) Ballı Serkan, Tuker Mustafa, 2018. A Fuzzy Multi-Criteria Decision Analysis Approach for the Evaluation of the Network Service Providers in Turkey. Intelligent Automation & Soft Computing
7-) Ballı Serkan, Sağbaş Ensar Arif, 2018. Diagnosis of transportation modes on mobile phone using logistic regression classification. IET Software
8-) Ballı Serkan, 2017. A data mining approach to the diagnosis of failure modes for two serial fastened sandwich composite plates. Journal of Composite Materials
9-) Şen, F., Ballı, S., 2016. Application of a fuzzy expert system for failure load estimation of two serial pinned or bolted sandwich composite plates. Materials Testing
10-) Ballı, S., Şen, F., 2015. Failure Prediction of Cross-Ply Laminated Double-Serial Mechanically Fastened Composites using Fuzzy Expert System. Strojniški vestnik-Journal of Mechanical Engineering
11-) Ballı, S., Korukoğlu, S., 2014. Development of a fuzzy decision support framework for complex multi-attribute decision problems: A case study for the selection of skilful basketball players. Expert Systems
12-) Ballı Serkan, Tarımer İlhan, 2013. An Application of Artificial Neural Networks for Prediction and Comparison with Statistical Methods. ELEKTRONIKA IR ELEKTROTECHNIKA (Electronics and Electrical Engineering)
13-) Korukoğlu, S., Ballı, S., 2011. An Improved Vogel’s Approximation Method for the Transportation Problem. Mathematical and Computational Applications
14-) Ballı Serkan, Korukoğlu Mustafa Serdar, 2009. Operating System Selection Using Fuzzy AHP and TOPSIS Methods. Mathematical and Computational Applications

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Ballı Serkan, Yılmaz Menduh, 2020. Multi-criteria usability evaluation of symmetric data encryption algorithms in fuzzy environment. SN Applied Sciences
2-) Sağbaş, E.A., Ballı, S., 2016. Transportation mode detection by using smartphone sensors and machine learning. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences
3-) Tüker, M., Ballı, S., Pembeci, İ., 2013. Ant Colony Optimization In Multi-Agent Systems With NetLogo. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences
4-) Korukoğlu, S., Ballı, S., 2013. Parallel Computing in Fuzzy Decision Making Systems. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences
5-) Karasulu, B., Ballı, S., Korukoğlu, S., Uğur, A., 2008. A High Performance Optimization Technique For Pole Balancing Problem. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Karasulu Bahadır, Ballı Serkan, 2010. Image Segmentation Using Fuzzy Logic, Neural Networks and Genetic Algorithms: Survey and Trends. Machine GRAPHICS VISION
2-) Ağılönü, A., Ballı, S., 2009. Developing computer aided model for selecting players in badminton. International Journal of Human Sciences
3-) Ballı, S., Uğur, A., Korukoğlu, S., 2009. İnsan Kaynakları Yönetiminde Performans Değerlendirme İçin Bir Bulanık Uzman Sistem Gerçekleştirimi. Ege Akademik Bakış

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Özdemir Engin, Ballı Serkan, 2020. Türkiye Erkekler Basketbol Ligi Maç Sonuçlarının Makine Öğrenmesi Yöntemleri İle Tahmini. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi
2-) Ballı Serkan, Ecem Dikmen, 2020. Heterojen Ev Ağlarının Aralık Tip-2 Bulanık AHS ve TOPSIS Yöntemleri ile Değerlendirilmesi. Bilişim Teknolojileri Dergisi
3-) Ballı Serkan, Sağbaş Ensar Arif, 2017. Akıllı Saat Algılayıcıları ile İnsan Hareketlerinin Sınıflandırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
4-) Gürüler, H., Ballı, S., Yeniocak, M., Göktaş, O., 2015. Estimation The Properties of Partıcleboards On Composite Panels Using Artificial Neural Networks. Mugla Journal of Science and Technology
5-) Ballı, S., Karasulu, B., Uğur, A., Korukoğlu, S., 2009. Basketbolda Oyuncu Seçimi İçin Sinirsel Bulanık Karar Destek Sistemi. İTÜ Dergisi, Mühendislik Serisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Yılmaz Menduh, Ballı Serkan, 2016. Veri Şifreleme Algoritmalarının Kullanımı İçin Akıllı Bir Seçim Sistemi Geliştirilmesi. Uluslararası Bilgi Güvenliği Mühendisliği Dergisi
2-) Ballı, S., Şen, F., 2014. Tabakalı Kompozit Plaklarda Hasar Durumu Modellemesi. MakinaTek
3-) Korukoğlu, S., Ballı, S., Korukoğlu, A., 2008. Emeklilik Fonlarının Performans Değerlendirmesinde Bulanık Uzman Sistem Kullanımı. Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi
4-) Ballı, S., Karasulu, B., Korukoğlu, S., 2007. En Uygun Otomobil Seçimi Problemi İçin Bir Bulanık PROMETHEE Yöntemi Uygulaması. Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Uzun Birnur, Ballı Serkan, 2020. Performance Evaluation of Machine Learning Algorithms for Detecting Abnormal Data Traffic in Computer Networks. 2020 5th International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK)
2-) Ballı Serkan, Sağbaş Ensar Arif, Korukoğlu Mustafa Serdar, 2018. Design of Smartwatch-Assisted Fall Detection System via Smartphone. Signal Processing and Communications Applications Conference
3-) Şen Faruk, Özkan Ramazan, Ballı Serkan, Gökdemir Ayşegül, 2017. Assessment of Wind Characteristics Using Weibull Distribution in Muğla Sıtkı Koçman University Central Campus. International Conference on Advances and Innovations in Engineering (ICAIE)
4-) Karasoy Onur, Ballı Serkan, 2017. Derin Öğrenme Aracı Word2Vec ile Türkçe SMS Sınıflandırma. Uluslararası Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Konferansı (UBMK 2017)
5-) Sağbaş Ensar Arif, Peker Musa, Ballı Serkan, 2017. Ulaşım türü tespiti için yeni bir yaklaşım: t-SNE Manifold Öğrenme ve Destek Vektör Makinesi’nin Kombine Edilmesi... 2017 International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium (IDAP)
6-) Sağbaş Ensar Arif, Ballı Serkan, 2017. Hareket Sensörleri Üzerinden Oylama Yöntemi ile Aktivite Tespiti. Uluslararası Bilgi?sayar Bilimleri ve Mühendisliği ?Konferansı (UBMK 2017)
7-) Sağbaş, E.A., Ballı, S., Şen, F., 2016. Sosyal Medya ve Gençler Üzerindeki Etkileri. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi
8-) Yıldız, T., Sağbaş, E.A., Ballı, S., 2016. Veri Madenciliğinin İnşaat Sektörüne Uygulanması. 1st International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences
9-) Sağbaş, E.A., Ballı, S., 2016. Akıllı Telefon Sensör Verileri ile Eylem Tanımada Lojistik Regresyon ve kNN Yöntemlerinin Karşılaştırılması. 1st International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences
10-) Sağbaş, E.A., Ballı, S., 2016. İnsan Aktivitelerinin Bilek Hareketleri Kullanılarak Tahmin Edilmesi. 3. UluslararasıYönetim Bilişim Sistemleri Konferansı
11-) Şen, F., Özkan, R., Gökdemir, A., Ballı, S., 2016. A Statistical Analysis of Wind Characteristics Using Log normal and Gamma Distribution in Muğla Sıtkı Koçman University Central Campus. 8th International Ege Energy Syposium
12-) Karasoy, O., Ballı, S., 2016. İçerik Tabanlı İstenmeyen SMS Filtreleme için Mobil Uygulama Geliştirilmesi ve Sınıflandırma Algoritmalarının Karşılaştırılması. International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium
13-) Yılmaz, M., Ballı, S., 2016. Veri Şifreleme Algoritmalarının Bulanık AHS Yöntemine Göre Performans Değerlendirmesi. ULUSLARARASI BİLGİSAYAR BİLİMLERİ VE MÜHENDİSLİĞİ KONFERANSI
14-) Şen, F., Ballı, S., 2015. Seri Çift Pimli Sandviç Kompozit Plakalardaki Hasar Yükünün Yapay Zekâ Teknikleri Kullanarak Bulunması. ULUSLAR ARASI KATILIMLI III. EGE KOMPOZIT MALZEMELER SEMPOZYUMU
15-) Ballı, S., Şen, F., 2014. Tabakalı Kompozit Plaklardaki Hasarın Yapay Zeka Teknikleri Kullanılarak Analizi. 15th International Materials Symposium (IMSP’2014), Pamukkale University – Denizli
16-) Ballı, S., Güler, N., Yakar, E., 2006. A Prediction of Unemployment Rates By Using Artificial Neural Networks via People’s Educational Background. International Conference on Modelling and Simulation, AMSE-2006, Selçuk University, Konya, Turkey
17-) Ballı, S., 2006. Developing Computer Aided Model For Selecting Players in Basketball. The Ninth International Sports Sciences Congress, Mugla University, Mugla Turkey

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Dikmen Ecem, Ballı Serkan, 2018. Aralık Tip-2 Bulanık Kümeler ile Yazılım Yaşam Döngüsü Modellerinin Değerlendirilmesi. International Conference on Data Science and Applications (2018)
2-) Karadaş Süheyl, Özdemir Muhammet Şükrü, Ballı Serkan, Çetin Gürcan, Dikmen Ecem, 2018. Ağ Üzerinden Anlık Veri Aktarımı ile Raspberry Pi Tabanlı Bebek Odası Gözlem Cihazı Geliştirilmesi. 2018 International Conference on Data Science and Applications
3-) Ballı Serkan, Sağbaş Ensar Arif, Şen Faruk, 2017. Gençler Kodlama Eğitimine Nasıl Başlamalı?... II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi
4-) Ballı Serkan, Sağbaş Ensar Arif, Çoban Adil, Ilgaz Kaan Kerem, 2017. Twitter Duygu Analizi ile Gençlerin Takip Ettiği Popüler Hesapların İncelenmesi... II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Karasoy, O., Ballı, S., 2016. Google Maps ve Genetik Algoritmalarla GSP Çözümü İçin Öneri. XVIII. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI
2-) Konyalıoğulları, S., Ballı, S., 2016. SURF Yöntemi ile Yüz Tanıma. XVIII. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI
3-) Yıldız, T., Sağbaş, E.A., Ballı, S., 2016. Giyilebilir Akıllı Cihazlar: Dünü, Bugünü ve Geleceği. XVIII. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI
4-) Karasoy, O., Güvenç, E., Ballı, S., 2015. OpenPGP ile E-posta şifreleme: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Uygulaması. XVII. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI - AB 2015- Anadolu Üniversitesi, Eskişehir
5-) Sağbaş, E.A., Ballı, S., 2015. Akıllı Telefon Sensörlerinin Kullanımı ve Ham Sensör Verilerine Erişim. XVII. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI -- AB 2015- Anadolu Üniversitesi Eskişehir
6-) Özkan, R., Şen, F., Ballı, S., 2015. Datça’nın Rüzgar Enerjisi Potansiyelinin WAsP Yazılımı İle Analizi. 20. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK’15), Balıkesir Üniversitesi
7-) Mustafa, T., Ballı, S., 2014. Heterojen Bilgisayar Ağlarının Performanslarının Değerlendirilmesi için Parametre Elde Edilmesi. inet-tr’14 - XIX. Türkiye'de İnternet Konferansı - Yaşar Üniversitesi, İzmir
8-) Karasulu, B., Ballı, S., Korukoğlu, S., 2010. Bulut Hesaplama Teknolojisi: Mimarisi ve Uygulama Alanları. Akademik Bilişim’10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı - Muğla Üniversitesi
9-) Karasulu, B., Ballı, S., Korukoğlu, S., Uğur, A., 2007. Yapı ve Başarım Açısından Modern Sinirsel-Bulanık Sistemlerin Karşılaştırılması. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 27. Ulusal Kongresi, İzmir
10-) Ballı, S., Yakar, E., 2006. Analitik Hiyerarşi Süreci Kullanılarak İnsan Kaynaklarında Performans Değerlendirmesi İçin Bir Karar Destek Sistemi. Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği – XXVI. Ulusal Kongresi, Kocaeli
11-) Gavcar, E., Yıldız, A., Ballı, S., Uzun, E., 2006. Anket Çalışmalarında Yeni Bir Yaklaşım Web Tabanlı Anketler. XV. İstatistik Araştırma Sempozyumu, İAS’06, Ankara
12-) Eminov, M., Ballı, S., 2004. Karmaşık Problemler İçin Belirsizlik Altında Çok Kriterli Bulanık Karar Verme. Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği – XXIV. Ulusal Kongresi, Adana

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Ballı Serkan, Dikmen Ecem, Sağbaş Ensar Arif, 2018. Evaluation of Sustainable Transportation Systems by Fuzzy VIKOR Method. 1st International Conference on Intelligent Transportation Systems
2-) Ballı Serkan, Sağbaş Ensar Arif, Korukoğlu Mustafa Serdar, 2018. Real-Time Transportation Mode Detection with Smartphone Motion Sensors. 1st International Conference on Intelligent Transportation Systems

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Peker Musa, Ballı Serkan, Sağbaş Ensar Arif, 2020. Cognitive Analytics: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications/Predicting Human Actions Using a Hybrid of ReliefF Feature Selection and Kernel-Based Extreme Learning Machine. Yayın Evi: IGI Global Editör Adı: Mehdi Khosrow-Pour
2-) Ballı Serkan, Sağbaş Ensar Arif, Peker Musa, 2019. Mobile Solutions and Their Usefulness in Everyday Life/A Mobile Solution Based on Soft Computing for Fall Detection. Yayın Evi: Springer Editör Adı: Sara Paiva
3-) Ballı Serkan, Sağbaş Ensar Arif, 2017. Advances in Statistical Methodologies and Their Applications to Real Problems/The Usage of Statistical Learning Methods on Wearable Devices and A Case Study: Activity Recognition On Smartwatches. Yayın Evi: InTech Editör Adı: Tsukasa Hokimoto

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) IEEE Access. 2020. Hakemlik Sayısı: 2
2-) IET Intelligent Transport Systems. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Measurement and Control. 2020. Hakemlik Sayısı: 5
5-) Kybernetes. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
6-) IEEE Access. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
7-) Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
8-) IEEE Access. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
9-) Measurement and Control. 2018. Hakemlik Sayısı: 2
10-) Journal of Sport Sciences. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
11-) Journal of Mechanical Science and Technology. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
12-) Expert Systems. 2016. Hakemlik Sayısı: 1

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) International Journal of Applied Mathematics Electronics and Computers. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Bilişim Teknolojileri Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 3
5-) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yönetim Bilimleri Dergisi. 2016. Hakemlik Sayısı: 1

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) 26. IEEE SİNYAL İŞLEME veİLETİŞİM UYGULAMALARI KURULTAYI. 2018. Hakemlik Sayısı: 1

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Human activity recognition from smart watch sensor data using a hybrid of principal component analysis and random forest algorithm - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
2-) Human activity recognition from smart watch sensor data using a hybrid of principal component analysis and random forest algorithm - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 6
3-) Diagnosis of transportation modes on mobile phone using logistic regression classification - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
4-) Development of content based SMS classification application by using Word2Vec based feature extraction - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
5-) Operating System Selection Using Fuzzy AHP and TOPSIS Methods - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
6-) Image Segmentation Using Fuzzy Logic, Neural Networks and Genetic Algorithms: Survey and Trends - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
7-) Stress Detection via Keyboard Typing Behaviors by Using Smartphone Sensors and Machine Learning Techniques - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
8-) Cognitive Analytics: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications/Predicting Human Actions Using a Hybrid of ReliefF Feature Selection and Kernel-Based Extreme Learning Machine - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
9-) Development of a fuzzy decision support framework for complex multi-attribute decision problems: A case study for the selection of skilful basketball players - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
10-) An Improved Vogel’s Approximation Method for the Transportation Problem - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
11-) Application of a fuzzy expert system for failure load estimation of two serial pinned or bolted sandwich composite plates - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
12-) Transportation mode detection by using smartphone sensors and machine learning - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
13-) A data mining approach to the diagnosis of failure modes for two serial fastened sandwich composite plates - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
14-) A Fuzzy Multi-Criteria Decision Analysis Approach for the Evaluation of the Network Service Providers in Turkey - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 4
15-) Development of a fuzzy decision support framework for complex multi-attribute decision problems: A case study for the selection of skilful basketball players - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 6
16-) An Improved Vogel’s Approximation Method for the Transportation Problem - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
17-) Image Segmentation Using Fuzzy Logic, Neural Networks and Genetic Algorithms: Survey and Trends - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
18-) Operating System Selection Using Fuzzy AHP and TOPSIS Methods - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
19-) Diagnosis of transportation modes on mobile phone using logistic regression classification - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
20-) Development of content based SMS classification application by using Word2Vec based feature extraction - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
21-) Human activity recognition from smart watch sensor data using a hybrid of principal component analysis and random forest algorithm - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
22-) Operating System Selection Using Fuzzy AHP and TOPSIS Methods - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
23-) An Improved Vogel’s Approximation Method for the Transportation Problem - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
24-) Development of a fuzzy decision support framework for complex multi-attribute decision problems: A case study for the selection of skilful basketball players - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
25-) An Improved Vogel’s Approximation Method for the Transportation Problem - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
26-) Operating System Selection Using Fuzzy AHP and TOPSIS Methods - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 3
27-) An Application of Artificial Neural Networks for Prediction and Comparison with Statistical Methods - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
28-) An Application of Artificial Neural Networks for Prediction and Comparison with Statistical Methods - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
29-) Operating System Selection Using Fuzzy AHP and TOPSIS Methods - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 6
30-) Development of a fuzzy decision support framework for complex multi-attribute decision problems: A case study for the selection of skilful basketball players - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 6
31-) An Improved Vogel’s Approximation Method for the Transportation Problem - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
32-) Failure Prediction of Cross-Ply Laminated Double-Serial Mechanically Fastened Composites using Fuzzy Expert System - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
33-) İnsan Kaynakları Yönetiminde Performans Değerlendirme İçin Bir Bulanık Uzman Sistem Gerçekleştirimi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
34-) An Improved Vogel’s Approximation Method for the Transportation Problem - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
35-) Development of a fuzzy decision support framework for complex multi-attribute decision problems: A case study for the selection of skilful basketball players - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 5
36-) Operating System Selection Using Fuzzy AHP and TOPSIS Methods - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 3
37-) An Application of Artificial Neural Networks for Prediction and Comparison with Statistical Methods - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
38-) Operating System Selection Using Fuzzy AHP and TOPSIS Methods - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 5
39-) Development of a fuzzy decision support framework for complex multi-attribute decision problems: A case study for the selection of skilful basketball players - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 5
40-) En Uygun Otomobil Seçimi Problemi İçin Bir Bulanık PROMETHEE Yöntemi Uygulaması - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
41-) Operating System Selection Using Fuzzy AHP and TOPSIS Methods - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 4
42-) Image Segmentation Using Fuzzy Logic, Neural Networks and Genetic Algorithms: Survey and Trends - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
43-) Operating System Selection Using Fuzzy AHP and TOPSIS Methods - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 3
44-) En Uygun Otomobil Seçimi Problemi İçin Bir Bulanık PROMETHEE Yöntemi Uygulaması - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
45-) An Improved Vogel’s Approximation Method for the Transportation Problem - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
46-) Operating System Selection Using Fuzzy AHP and TOPSIS Methods - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 4
47-) Operating System Selection Using Fuzzy AHP and TOPSIS Methods - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
48-) En Uygun Otomobil Seçimi Problemi İçin Bir Bulanık PROMETHEE Yöntemi Uygulaması - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) En Uygun Otomobil Seçimi Problemi İçin Bir Bulanık PROMETHEE Yöntemi Uygulaması - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) A Fuzzy Multi-Criteria Decision Analysis Approach for the Evaluation of the Network Service Providers in Turkey - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Akıllı Saat Algılayıcıları ile İnsan Hareketlerinin Sınıflandırılması - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) Transportation mode detection by using smartphone sensors and machine learning - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
5-) Operating System Selection Using Fuzzy AHP and TOPSIS Methods - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
6-) Operating System Selection Using Fuzzy AHP and TOPSIS Methods - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
7-) Parallel Computing in Fuzzy Decision Making Systems - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
8-) Operating System Selection Using Fuzzy AHP and TOPSIS Methods - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
9-) Operating System Selection Using Fuzzy AHP and TOPSIS Methods - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 4
10-) En Uygun Otomobil Seçimi Problemi İçin Bir Bulanık PROMETHEE Yöntemi Uygulaması - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
11-) An Improved Vogel’s Approximation Method for the Transportation Problem - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
12-) Operating System Selection Using Fuzzy AHP and TOPSIS Methods - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
13-) An Improved Vogel’s Approximation Method for the Transportation Problem - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
14-) Operating System Selection Using Fuzzy AHP and TOPSIS Methods - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
15-) Operating System Selection Using Fuzzy AHP and TOPSIS Methods - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
16-) An Improved Vogel’s Approximation Method for the Transportation Problem - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
17-) Operating System Selection Using Fuzzy AHP and TOPSIS Methods - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
18-) Operating System Selection Using Fuzzy AHP and TOPSIS Methods - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) An Application of Artificial Neural Networks for Prediction and Comparison with Statistical Methods - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Failure Prediction of Cross-Ply Laminated Double-Serial Mechanically Fastened Composites using Fuzzy Expert System - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Estimation The Properties of Partıcleboards On Composite Panels Using Artificial Neural Networks - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
4-) Advances in Statistical Methodologies and Their Applications to Real Problems/The Usage of Statistical Learning Methods on Wearable Devices and A Case Study: Activity Recognition On Smartwatches - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
5-) Giyilebilir Akıllı Cihazlar: Dünü, Bugünü ve Geleceği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
6-) Advances in Statistical Methodologies and Their Applications to Real Problems/The Usage of Statistical Learning Methods on Wearable Devices and A Case Study: Activity Recognition On Smartwatches - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
7-) Estimation The Properties of Partıcleboards On Composite Panels Using Artificial Neural Networks - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
8-) Development of a fuzzy decision support framework for complex multi-attribute decision problems: A case study for the selection of skilful basketball players - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
9-) An Improved Vogel’s Approximation Method for the Transportation Problem - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 10
10-) Operating System Selection Using Fuzzy AHP and TOPSIS Methods - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 12
11-) Diagnosis of transportation modes on mobile phone using logistic regression classification - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
12-) Human activity recognition from smart watch sensor data using a hybrid of principal component analysis and random forest algorithm - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
13-) Operating System Selection Using Fuzzy AHP and TOPSIS Methods - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 10
14-) An Improved Vogel’s Approximation Method for the Transportation Problem - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 6
15-) Development of a fuzzy decision support framework for complex multi-attribute decision problems: A case study for the selection of skilful basketball players - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
16-) Transportation mode detection by using smartphone sensors and machine learning - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
17-) Development of a fuzzy decision support framework for complex multi-attribute decision problems: A case study for the selection of skilful basketball players - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
18-) An Improved Vogel’s Approximation Method for the Transportation Problem - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 7
19-) Operating System Selection Using Fuzzy AHP and TOPSIS Methods - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 15
20-) An Application of Artificial Neural Networks for Prediction and Comparison with Statistical Methods - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
21-) Operating System Selection Using Fuzzy AHP and TOPSIS Methods - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 14
22-) Development of a fuzzy decision support framework for complex multi-attribute decision problems: A case study for the selection of skilful basketball players - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
23-) An Improved Vogel’s Approximation Method for the Transportation Problem - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 3
24-) Estimation The Properties of Partıcleboards On Composite Panels Using Artificial Neural Networks - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
25-) Estimation The Properties of Partıcleboards On Composite Panels Using Artificial Neural Networks - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
26-) An Improved Vogel’s Approximation Method for the Transportation Problem - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
27-) Operating System Selection Using Fuzzy AHP and TOPSIS Methods - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 12
28-) Image Segmentation Using Fuzzy Logic, Neural Networks and Genetic Algorithms: Survey and Trends - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
29-) Operating System Selection Using Fuzzy AHP and TOPSIS Methods - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 13
30-) An Improved Vogel’s Approximation Method for the Transportation Problem - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 3
31-) İnsan Kaynakları Yönetiminde Performans Değerlendirme İçin Bir Bulanık Uzman Sistem Gerçekleştirimi - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
32-) En Uygun Otomobil Seçimi Problemi İçin Bir Bulanık PROMETHEE Yöntemi Uygulaması - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
33-) An Improved Vogel’s Approximation Method for the Transportation Problem - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
34-) Operating System Selection Using Fuzzy AHP and TOPSIS Methods - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 14
35-) Operating System Selection Using Fuzzy AHP and TOPSIS Methods - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 16
36-) An Improved Vogel’s Approximation Method for the Transportation Problem - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 3
37-) Operating System Selection Using Fuzzy AHP and TOPSIS Methods - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 8
38-) Operating System Selection Using Fuzzy AHP and TOPSIS Methods - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Veri Şifreleme Algoritmalarının Kullanımı İçin Akıllı Bir Seçim Sistemi Geliştirilmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 6
2-) En Uygun Otomobil Seçimi Problemi İçin Bir Bulanık PROMETHEE Yöntemi Uygulaması - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) İnsan Kaynakları Yönetiminde Performans Değerlendirme İçin Bir Bulanık Uzman Sistem Gerçekleştirimi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
4-) Akıllı Telefon Sensörlerinin Kullanımı ve Ham Sensör Verilerine Erişim - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
5-) Sosyal Medya ve Gençler Üzerindeki Etkileri - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
6-) İnsan Aktivitelerinin Bilek Hareketleri Kullanılarak Tahmin Edilmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
7-) İçerik Tabanlı İstenmeyen SMS Filtreleme için Mobil Uygulama Geliştirilmesi ve Sınıflandırma Algoritmalarının Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
8-) Giyilebilir Akıllı Cihazlar: Dünü, Bugünü ve Geleceği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
9-) Transportation mode detection by using smartphone sensors and machine learning - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
10-) Sosyal Medya ve Gençler Üzerindeki Etkileri - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
11-) Estimation The Properties of Partıcleboards On Composite Panels Using Artificial Neural Networks - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
12-) Akıllı Telefon Sensörlerinin Kullanımı ve Ham Sensör Verilerine Erişim - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
13-) İnsan Kaynakları Yönetiminde Performans Değerlendirme İçin Bir Bulanık Uzman Sistem Gerçekleştirimi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
14-) En Uygun Otomobil Seçimi Problemi İçin Bir Bulanık PROMETHEE Yöntemi Uygulaması - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 9
15-) Development of a fuzzy decision support framework for complex multi-attribute decision problems: A case study for the selection of skilful basketball players - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
16-) Veri Şifreleme Algoritmalarının Kullanımı İçin Akıllı Bir Seçim Sistemi Geliştirilmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
17-) Derin Öğrenme Aracı Word2Vec ile Türkçe SMS Sınıflandırma - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
18-) Giyilebilir Akıllı Cihazlar: Dünü, Bugünü ve Geleceği - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
19-) Veri Şifreleme Algoritmalarının Kullanımı İçin Akıllı Bir Seçim Sistemi Geliştirilmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
20-) İnsan Kaynakları Yönetiminde Performans Değerlendirme İçin Bir Bulanık Uzman Sistem Gerçekleştirimi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
21-) En Uygun Otomobil Seçimi Problemi İçin Bir Bulanık PROMETHEE Yöntemi Uygulaması - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 4
22-) Transportation mode detection by using smartphone sensors and machine learning - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
23-) Sosyal Medya ve Gençler Üzerindeki Etkileri - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
24-) Derin Öğrenme Aracı Word2Vec ile Türkçe SMS Sınıflandırma - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
25-) Akıllı Saat Algılayıcıları ile İnsan Hareketlerinin Sınıflandırılması - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
26-) Karmaşık Problemler İçin Belirsizlik Altında Çok Kriterli Bulanık Karar Verme - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
27-) Giyilebilir Akıllı Cihazlar: Dünü, Bugünü ve Geleceği - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
28-) İnsan Kaynakları Yönetiminde Performans Değerlendirme İçin Bir Bulanık Uzman Sistem Gerçekleştirimi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
29-) En Uygun Otomobil Seçimi Problemi İçin Bir Bulanık PROMETHEE Yöntemi Uygulaması - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 3
30-) Veri Şifreleme Algoritmalarının Kullanımı İçin Akıllı Bir Seçim Sistemi Geliştirilmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
31-) Operating System Selection Using Fuzzy AHP and TOPSIS Methods - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
32-) Development of a fuzzy decision support framework for complex multi-attribute decision problems: A case study for the selection of skilful basketball players - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
33-) Basketbolda Oyuncu Seçimi İçin Sinirsel Bulanık Karar Destek Sistemi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
34-) Emeklilik Fonlarının Performans Değerlendirmesinde Bulanık Uzman Sistem Kullanımı - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
35-) En Uygun Otomobil Seçimi Problemi İçin Bir Bulanık PROMETHEE Yöntemi Uygulaması - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
36-) En Uygun Otomobil Seçimi Problemi İçin Bir Bulanık PROMETHEE Yöntemi Uygulaması - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
37-) Basketbolda Oyuncu Seçimi İçin Sinirsel Bulanık Karar Destek Sistemi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
38-) En Uygun Otomobil Seçimi Problemi İçin Bir Bulanık PROMETHEE Yöntemi Uygulaması - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2
39-) En Uygun Otomobil Seçimi Problemi İçin Bir Bulanık PROMETHEE Yöntemi Uygulaması - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 3
40-) Karmaşık Problemler İçin Belirsizlik Altında Çok Kriterli Bulanık Karar Verme - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
41-) İnsan Kaynakları Yönetiminde Performans Değerlendirme İçin Bir Bulanık Uzman Sistem Gerçekleştirimi - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 4
42-) En Uygun Otomobil Seçimi Problemi İçin Bir Bulanık PROMETHEE Yöntemi Uygulaması - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 2
43-) İnsan Kaynakları Yönetiminde Performans Değerlendirme İçin Bir Bulanık Uzman Sistem Gerçekleştirimi - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 3
44-) En Uygun Otomobil Seçimi Problemi İçin Bir Bulanık PROMETHEE Yöntemi Uygulaması - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Image Segmentation Using Fuzzy Logic, Neural Networks and Genetic Algorithms: Survey and Trends - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
2-) Development of a fuzzy decision support framework for complex multi-attribute decision problems: A case study for the selection of skilful basketball players - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
3-) Karmaşık Problemler İçin Belirsizlik Altında Çok Kriterli Bulanık Karar Verme - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) En Uygun Otomobil Seçimi Problemi İçin Bir Bulanık PROMETHEE Yöntemi Uygulaması - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Transportation mode detection by using smartphone sensors and machine learning - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Basketbol maç sonuçlarının makine öğrenmesi yöntemleri ile tahmin edilmesi. Konu: makine öğrenmesi. ENGİN-ÖZDEMİR. 2020
2-) Tez Adı: Makine öğrenmesi yöntemleri ile içerik tabanlı sms filtreleme uygulaması geliştirilmesi. Konu: Makine öğrenmesi . ONUR-KARASOY. 2019
3-) Tez Adı: Simetrik Şifreleme Algoritmalarının Kullanımı İçin Akıllı Bir Seçim Sistemi Geliştirilmesi. Konu: Kriptoloji, ÇKKV. Menduh-Yılmaz. 2017
4-) Tez Adı: Akıllı Cihaz Algılayıcıları İle Aktivite Ve Ulaşım Türü Tespiti. Konu: Makine Öğrenmesi. Ensar Arif-Sağbaş. 2016
5-) Tez Adı: Heterojen Bilgisayar Ağları İçin Zeki Seçim Sistemleri Geliştirilmesi. Konu: Bilgisayar Ağları, Yapay Zeka. Mustafa-Tüker. 2013

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Akıllı Saat Teknolojisi ve Makine Öğrenmesi Algoritmaları ile Giyilebilir Cihazlar Üzerinden Eylem Tanıma Uygulaması Geliştirilmesi. 2016-2017

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Bina Montajlı Rüzgâr Ölçüm Sisteminden Elde Edilen Verilerin Analiz Edilmesi. 2015-2016
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Tabakalı Kompozit Plaklardaki Hasar Durumunun Yapay Zeka Teknikleri ile Analiz Edilmesi. 2013-2014
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Ulaştırma Problemleri için Geliştirilmiş Vogel Metodu. 2007-2009
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Karmaşık Problemler için Fuzzy Çok Kriterli Karar Verme Modeli ve Karar Destek Sisteminin Geliştirilmesi. 2007-2009
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Fuzzy Kümeleme Tabanlı Veri Keşfi Sisteminin Geliştirilmesi ve Muğla İlinin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Gruplarının ve Düzeylerinin Belirlenmesi. 2004-2006

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) 4th International Conference on Computer Science and Application Engineering (CSAE 2020). Sanya, China. . 2020

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) 3. Anadolu Enerji Sempozyumu - 1-3 Ekim 2015 - Muğla. Türkiye. . 2015

Verdiği Dersler

AKD1000 2020-2021 Bahar

Akademik Danışmanlık

BSM2022 2020-2021 Bahar

Veri Bilimine Giriş

BSM3010 2020-2021 Bahar

Bilimsel Proje Hazırlama

BSM3504 2020-2021 Bahar

Esnek Hesaplama

BSM4012 2020-2021 Bahar

İşyeri Eğitimi İzleme ve Raporlama (UE)

AKD1000 2020-2021 Güz

Akademik Danışmanlık

BSM2031 2020-2021 Güz

Veri Yapıları ve Algoritmalar

BSM4007 2020-2021 Güz

Mühendislik Projesi

BSM4533 2020-2021 Güz

Yapay Zekaya Giriş

BSM5505 2020-2021 Güz

Yapay Zekâ ve Yazılım Ajanları

BSM5701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

BSM5703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

BSM5704 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

BSM5801 2020-2021 Güz

Yüksek Lisans Tezi

BSM 4001 2019-2020 Bahar

Bitirme Çalışması I

BSM 4002 2019-2020 Bahar

Bitirme Çalışması II

BSM2000 2019-2020 Bahar

Zorunlu Meslek Stajı

BSM3000 2019-2020 Bahar

Zorunlu Meslek Stajı

BSM3002 2019-2020 Bahar

İşyeri Eğitimi

BSM4512 2019-2020 Bahar

Bulanık Sistemler ve Yapay Sinir Ağları

BSM5090 2019-2020 Bahar

Seminer

BSM5510 2019-2020 Bahar

Bulanık Mantık ve Mühendislik Uygulamaları

BSM5512 2019-2020 Bahar

Zeki Sistem Uygulamaları

BSM5701 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

BSM5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

BSM5703 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

BSM5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

BSM2017 2019-2020 Güz

Veri Yapıları ve Algoritmalar

BSM4001 2019-2020 Güz

Bitirme Çalışması I

BSM4002 2019-2020 Güz

Bitirme Çalışması II

BSM4523 2019-2020 Güz

Yapay Zekaya Giriş

BSM5505 2019-2020 Güz

Yapay Zekâ ve Yazılım Ajanları