Personel

Prof.Dr. SERKAN ÇİÇEK
Prof.Dr.
Serkan Çiçek
@ E-posta
serkancicek@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5416

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye İşletme Fakültesi / Ekonomi Ve Finans Bölümü / Ekonomi Ve Finans Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Fethiye İşletme Fakültesi / Ekonomi Ve Finans Bölümü / Ekonomi Ve Finans Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Balıkesir Üniversitesi Bandırma İİBF İktisat 07.07.2003

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat 29.08.2005

Doktora

Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat 29.09.2009

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Gayaker Savaş, Ağaslan Erkan, Alkan Buket, Çiçek Serkan, 2021. The deterioration in credibility, destabilization of exchange rate and the rise in exchange rate pass-through in Turkey. International Review of Economics & Finance
2-) Akar, C., Çiçek, S., 2016. ‘‘New’’ monetary policy instruments and exchange rate volatility. Empirica
3-) Çiçek, S., Akar, C., 2013. The Asymmetry of Inflation Adjustment in Turkey. Economic Modelling
4-) Çiçek, S., Boz, Ç., 2013. A New Test of Exchange Rate Pass-through in a Small Open Economy: Evidence from Asymmetric ARDL Bounds Approach. İktisat, İşletme ve Finans
5-) Çiçek, S., 2012. Globalization and Flattening of Phillips Curve in Turkey Between 1987 and 2007. Economic Modelling
6-) Çiçek, S., Akar, C., Yücel, E., 2011. Türkiye’de Enflasyon Beklentilerinin Çapalanması ve Güvenilirlik. İktisat, İşletme ve Finans

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Alkan Buket, Çiçek Serkan, 2020. Spillover effect in financial markets in Turkey. Central Bank Review
2-) Şahin Serçin, Çiçek Serkan, 2018. Interest rate pass-through in Turkey during the period of unconventional interest rate corridor. Quantitative Finance and Economics
3-) Çiçek, S., Akar, C., 2014. Do Inflation Expectations Converge Toward Inflation Target or Actual Inflation? Evidence from Expectation Gap Persistence. Central Bank Review

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Çiçek Serkan, Alkan Buket, 2023. The Impact of Exchange Rate Shocks on Inflation Expectations in Türkiye. Ekonomik Yaklaşım
2-) Çiçek Serkan, Alkan Buket, 2019. Enflasyon ve Beklenen Enflasyon Belirsizlikleri Üzerinden Türkiye’de Para Politikasının Değerlendirmesi. Bankacılar Dergisi
3-) Çiçek, S., 2013. Enflasyon Hedeflemesi Döneminde Küresel Talep ve Yurtiçi Enflasyon. METU Studies
4-) Çiçek, S., 2013. Asymmetry and Nonlinearity in Monetary Policy: Evidence From Taylor Rule. International Research Journal of Finance and Economics
5-) Akar, C., Çiçek, S., 2009. Estimating the Volatility of Deposit Banks’ Credit Stock with a SWARCH Model. Journal of Marmara University
6-) Akar, C., Çiçek, S., 2007. Türkiye’de Bankacılık Sektörünün Merkezileşmesi. Journal of Marmara University FEAS

(A-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan kitap eleştirisi, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Çiçek, S., 2016. Strong domestic demand offsets external sector weakness. wiiw Forecast Report
2-) Çiçek, S., 2016. Consumption-based growth. wiiw Monthly Report
3-) Adarov, A., Astrov, V., Çiçek, S., 2015. Energy prices, inflation and growth in the CESEE countries. wiiw Forecast Report
4-) Çiçek, S., 2015. Balance-of-payments constrained growth. wiiw Monthly Report
5-) Çiçek, S., 2015. Shifting from external to internal demand. wiiw Forecast Report
6-) Çiçek, S., 2015. On a government-supported steady-state growth path. wiiw Forecast Report
7-) Çiçek, S., 2014. In the shade of the government’s growth targets. wiiw Forecast Report
8-) Çiçek, S., 2014. Turkey and the EU. wiiw Monthly Report
9-) Çiçek, S., 2014. The Turkish economic conundrum. wiiw Monthly Report

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Çiçek, S., Boz, Ç., 2012. A New Test of Exchange Rate Pass-through in a Small -Open Economy: Evidence from Asymmetric ARDL Bounds Approach. Current Account Imbalances / Bogazici University, Center for Economics and Econometrics
2-) Çiçek, S., Alçın, S., 2010. Kriz Sonrası Para Politikasına Yeni Yaklaşım Önerisi: Esnek Enflasyon Hedeflemesi. Symposium of Restructuring the Economy after the Global Financial Crisis / Balıkesir University - Bandırma EASF - International Symposium V
3-) Çiçek, S., Donduran, M., Eren, E., 2010. Beklentiler ve Makro Ekonomi Politika Yönetimi: Oyun Teorik Bir İnceleme. Global Economy After the Crisis: Challenges and Opportunities / Turkish Economy Association - International Economy Conference
4-) Eren, E., Çiçek, S., 2009. Küreselleşme ve Enflasyon: Küresel Çıktı Açığı Hipotezi – Türkiye Örneği. EconAnadolu 2009 / Anadolu International Economics Congress

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Alkan Buket, Çiçek Serkan, 2021. Türkiye’de İstihdam Şoklarının Asimetrik Etkilerinin Düzeltmesi. ICE-TEA 2021 the Seventh International Conference on Economics April 9-11, 2021 - Unpacking the Economic Impacts of COVID-19

(C-1) Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Çiçek Serkan, 2017. Mikro İktisat. Yayın Evi: Efil Yayınevi Editör Adı: Serkan Çiçek

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Çiçek Serkan, Deniz Karakoyun Hülya, 2022. İktisat Politikası/Sanayi Politikası. Yayın Evi: Nobel Yayınevi Editör Adı: Buket Alkan; Serkan Çiçek; Mustafa Eray Yücel
2-) Çiçek Serkan, 2022. İktisat Politikası/İktisat Politikasına Giriş. Yayın Evi: Nobel Yayınevi Editör Adı: Buket Alkan; Serkan Çiçek; Mustafa Eray Yücel
3-) Çiçek Serkan, 2018. Uluslararası İşletmecilik: Kuram ve Uygulama / Döviz Kuru ve Döviz Piyasası. Yayın Evi: Seçkin Yayıncılık Editör Adı: Faruk Şahin - Ali Ender Altunoğlu - Serkan Çiçek

(Ç-1) Alanında kitap çevirisi

1-) Çiçek Serkan, Boz Çiğdem, Şahin Serçin, 2011. Para Bankacılık ve Finansal Piyasalar İktisadı/Finansal Yapının İktisadi Analizi. Yayın Evi: Akademi Yayınevi Editör Adı: Nazım Engin

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Financial Innovation. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Structural Change and Economic Dynamics. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Telematics and Informatics. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Applied Economics. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Economic Modelling. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Applied Economics. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
7-) Empirica. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
8-) Global Economy Journal. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
9-) Economic Modelling. 2018. Hakemlik Sayısı: 3
10-) Economic Modelling. 2017. Hakemlik Sayısı: 2
11-) Applied Economics. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
12-) Empirica. 2017. Hakemlik Sayısı: 3
13-) Empirical Economics. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
14-) Empirica. 2016. Hakemlik Sayısı: 5
15-) Economic Modelling. 2016. Hakemlik Sayısı: 2
16-) Empirica. 2015. Hakemlik Sayısı: 3

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İİBF Dergisi. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Public Sector Economics. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Public Sector Economics. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Sosyoekonomi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1

(D-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2021. Journal of Economics and Political Economy.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2021. Journal of Economics and Political Economy.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2021. Turkish Economic Review.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2021. Turkish Economic Review.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2021. Journal of Economics Library.
6-) Editörlük Türü: Dergi. 2021. Journal of Economics Library.
7-) Editörlük Türü: Dergi. 2021. Journal of Economics Bibliography.
8-) Editörlük Türü: Dergi. 2021. Journal of Economics Bibliography.
9-) Editörlük Türü: Dergi. 2021. Journal of Social and Administrative Sciences.
10-) Editörlük Türü: Dergi. 2021. Journal of Social and Administrative Sciences.
11-) Editörlük Türü: Dergi. 2020. Journal of Economics Bibliography.
12-) Editörlük Türü: Dergi. 2020. Journal of Economics Bibliography.
13-) Editörlük Türü: Dergi. 2020. Journal of Economics Bibliography.
14-) Editörlük Türü: Dergi. 2020. Journal of Economics Bibliography.
15-) Editörlük Türü: Dergi. 2020. Journal of Economics and Political Economy.
16-) Editörlük Türü: Dergi. 2020. Journal of Economics and Political Economy.
17-) Editörlük Türü: Dergi. 2020. Journal of Economics and Political Economy.
18-) Editörlük Türü: Dergi. 2020. Journal of Social and Administrative Sciences.
19-) Editörlük Türü: Dergi. 2020. Journal of Social and Administrative Sciences.
20-) Editörlük Türü: Dergi. 2020. Journal of Social and Administrative Sciences.
21-) Editörlük Türü: Dergi. 2020. Journal of Economics Library.
22-) Editörlük Türü: Dergi. 2020. Journal of Economics Library.
23-) Editörlük Türü: Dergi. 2020. Journal of Economics Library.
24-) Editörlük Türü: Dergi. 2020. Journal of Economics Library.
25-) Editörlük Türü: Dergi. 2020. Turkish Economic Review.
26-) Editörlük Türü: Dergi. 2020. Turkish Economic Review.
27-) Editörlük Türü: Dergi. 2020. Turkish Economic Review.
28-) Editörlük Türü: Dergi. 2020. Turkish Economic Review.
29-) Editörlük Türü: Dergi. 2020. Journal of Economics and Political Economy.
30-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Turkish Economic Review.
31-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Turkish Economic Review.
32-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Turkish Economic Review.
33-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Journal of Economics and Political Economy.
34-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Journal of Economics and Political Economy.
35-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Journal of Economics and Political Economy.
36-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Turkish Economic Review.
37-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Journal of Economics and Political Economy.
38-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Journal of Economics Library.
39-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Journal of Economics Library.
40-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Journal of Economics Library.
41-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Journal of Economics Library.
42-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Journal of Economics Bibliography.
43-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Journal of Economics Bibliography.
44-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Journal of Economics Bibliography.
45-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Journal of Economics Bibliography.
46-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Journal of Social and Administrative Sciences.
47-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Journal of Social and Administrative Sciences.
48-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Journal of Social and Administrative Sciences.
49-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Journal of Social and Administrative Sciences.

(D-9) Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2022. İktisat Politikası.
2-) Editörlük Türü: Kitap. 2018. Uluslararası İşletmecilik: Kuram ve Uygulama.

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) The deterioration in credibility, destabilization of exchange rate and the rise in exchange rate pass-through in Turkey - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
2-) Spillover effect in financial markets in Turkey - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
3-) Globalization and Flattening of Phillips Curve in Turkey Between 1987 and 2007 - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 4
4-) The Asymmetry of Inflation Adjustment in Turkey - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
5-) Globalization and Flattening of Phillips Curve in Turkey Between 1987 and 2007 - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
6-) Spillover effect in financial markets in Turkey - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
7-) Do Inflation Expectations Converge Toward Inflation Target or Actual Inflation? Evidence from Expectation Gap Persistence - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
8-) ‘‘New’’ monetary policy instruments and exchange rate volatility - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
9-) Türkiye’de Enflasyon Beklentilerinin Çapalanması ve Güvenilirlik - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
10-) Interest rate pass-through in Turkey during the period of unconventional interest rate corridor - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
11-) Do Inflation Expectations Converge Toward Inflation Target or Actual Inflation? Evidence from Expectation Gap Persistence - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
12-) Globalization and Flattening of Phillips Curve in Turkey Between 1987 and 2007 - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
13-) Enflasyon Hedeflemesi Döneminde Küresel Talep ve Yurtiçi Enflasyon - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
14-) ‘‘New’’ monetary policy instruments and exchange rate volatility - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
15-) The Asymmetry of Inflation Adjustment in Turkey - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
16-) ‘‘New’’ monetary policy instruments and exchange rate volatility - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
17-) The Asymmetry of Inflation Adjustment in Turkey - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
18-) Globalization and Flattening of Phillips Curve in Turkey Between 1987 and 2007 - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
19-) Asymmetry and Nonlinearity in Monetary Policy: Evidence From Taylor Rule - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
20-) The Asymmetry of Inflation Adjustment in Turkey - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 5
21-) Do Inflation Expectations Converge Toward Inflation Target or Actual Inflation? Evidence from Expectation Gap Persistence - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
22-) A New Test of Exchange Rate Pass-through in a Small Open Economy: Evidence from Asymmetric ARDL Bounds Approach - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
23-) ‘‘New’’ monetary policy instruments and exchange rate volatility - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
24-) Globalization and Flattening of Phillips Curve in Turkey Between 1987 and 2007 - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
25-) The Asymmetry of Inflation Adjustment in Turkey - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
26-) Do Inflation Expectations Converge Toward Inflation Target or Actual Inflation? Evidence from Expectation Gap Persistence - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
27-) The Asymmetry of Inflation Adjustment in Turkey - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
28-) Globalization and Flattening of Phillips Curve in Turkey Between 1987 and 2007 - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
29-) The Asymmetry of Inflation Adjustment in Turkey - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) The deterioration in credibility, destabilization of exchange rate and the rise in exchange rate pass-through in Turkey - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 4
2-) Globalization and Flattening of Phillips Curve in Turkey Between 1987 and 2007 - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
3-) Spillover effect in financial markets in Turkey - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
4-) Spillover effect in financial markets in Turkey - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 3
5-) The deterioration in credibility, destabilization of exchange rate and the rise in exchange rate pass-through in Turkey - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
6-) Spillover effect in financial markets in Turkey - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
7-) Globalization and Flattening of Phillips Curve in Turkey Between 1987 and 2007 - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
8-) Globalization and Flattening of Phillips Curve in Turkey Between 1987 and 2007 - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
9-) The Asymmetry of Inflation Adjustment in Turkey - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
10-) The Asymmetry of Inflation Adjustment in Turkey - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
11-) Do Inflation Expectations Converge Toward Inflation Target or Actual Inflation? Evidence from Expectation Gap Persistence - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Enflasyon ve Beklenen Enflasyon Belirsizlikleri Üzerinden Türkiye’de Para Politikasının Değerlendirmesi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
2-) Türkiye’de Enflasyon Beklentilerinin Çapalanması ve Güvenilirlik - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
3-) Do Inflation Expectations Converge Toward Inflation Target or Actual Inflation? Evidence from Expectation Gap Persistence - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
4-) Interest rate pass-through in Turkey during the period of unconventional interest rate corridor - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
5-) A New Test of Exchange Rate Pass-through in a Small Open Economy: Evidence from Asymmetric ARDL Bounds Approach - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
6-) Spillover effect in financial markets in Turkey - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
7-) The Asymmetry of Inflation Adjustment in Turkey - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
8-) The Asymmetry of Inflation Adjustment in Turkey - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) A New Test of Exchange Rate Pass-through in a Small Open Economy: Evidence from Asymmetric ARDL Bounds Approach - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
2-) The deterioration in credibility, destabilization of exchange rate and the rise in exchange rate pass-through in Turkey - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
3-) Interest rate pass-through in Turkey during the period of unconventional interest rate corridor - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
4-) Spillover effect in financial markets in Turkey - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 3
5-) Türkiye’de Enflasyon Beklentilerinin Çapalanması ve Güvenilirlik - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
6-) Enflasyon ve Beklenen Enflasyon Belirsizlikleri Üzerinden Türkiye’de Para Politikasının Değerlendirmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) The deterioration in credibility, destabilization of exchange rate and the rise in exchange rate pass-through in Turkey - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
2-) The Asymmetry of Inflation Adjustment in Turkey - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
3-) Globalization and Flattening of Phillips Curve in Turkey Between 1987 and 2007 - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
4-) ‘‘New’’ monetary policy instruments and exchange rate volatility - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
5-) Türkiye’de Enflasyon Beklentilerinin Çapalanması ve Güvenilirlik - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
6-) The Asymmetry of Inflation Adjustment in Turkey - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
7-) Asymmetry and Nonlinearity in Monetary Policy: Evidence From Taylor Rule - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
8-) Interest rate pass-through in Turkey during the period of unconventional interest rate corridor - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
9-) Enflasyon ve Beklenen Enflasyon Belirsizlikleri Üzerinden Türkiye’de Para Politikasının Değerlendirmesi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
10-) The deterioration in credibility, destabilization of exchange rate and the rise in exchange rate pass-through in Turkey - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
11-) Spillover effect in financial markets in Turkey - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
12-) The deterioration in credibility, destabilization of exchange rate and the rise in exchange rate pass-through in Turkey - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
13-) Türkiye’de Enflasyon Beklentilerinin Çapalanması ve Güvenilirlik - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
14-) A New Test of Exchange Rate Pass-through in a Small Open Economy: Evidence from Asymmetric ARDL Bounds Approach - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) The deterioration in credibility, destabilization of exchange rate and the rise in exchange rate pass-through in Turkey - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
2-) Uluslararası İşletmecilik: Kuram ve Uygulama / Döviz Kuru ve Döviz Piyasası - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
3-) ‘‘New’’ monetary policy instruments and exchange rate volatility - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
4-) Para Bankacılık ve Finansal Piyasalar İktisadı/Finansal Yapının İktisadi Analizi - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
5-) İktisat Politikası - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
6-) Mikro İktisat - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
7-) The deterioration in credibility, destabilization of exchange rate and the rise in exchange rate pass-through in Turkey - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 3
8-) Interest rate pass-through in Turkey during the period of unconventional interest rate corridor - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
9-) Uluslararası İşletmecilik: Kuram ve Uygulama / Döviz Kuru ve Döviz Piyasası - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
10-) Enflasyon ve Beklenen Enflasyon Belirsizlikleri Üzerinden Türkiye’de Para Politikasının Değerlendirmesi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
11-) Do Inflation Expectations Converge Toward Inflation Target or Actual Inflation? Evidence from Expectation Gap Persistence - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
12-) Türkiye’de Enflasyon Beklentilerinin Çapalanması ve Güvenilirlik - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
13-) Para Bankacılık ve Finansal Piyasalar İktisadı/Finansal Yapının İktisadi Analizi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1

(F-1) Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: Küçük ölçekli firma kararları üzerinde girişimci sosyal sermayesinin etkisi. Konu: Girişimcilerin sosyal sermayesinin küçük ölçekli firma kararşarı üzerinde nasıl etkili olduğunu belirlemek. Aslı-Öztopçu. 2016
2-) Tez Adı: Türkiye'de Asimetrik Faiz Koridoru Uygulamasının Hisse Senedi Piyasasındaki Alternatif Serilerin Getirileri Üzerindeki Etkileri. Konu: Türkiye'de Asimetrik Faiz Koridoru Uygulamasının Hisse Senedi Piyasasındaki Alternatif Serilerin Getirileri Üzerindeki Etkileri. Bekir Tamer-Gökalp. 2015

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Fethiye'de Faaliyet Gösteren Konaklama İşletmelerinin Dolaylı İstihdama Katkısının Değer Zinciri Analizi İle İncelenmesi. Konu: Turizm sektörü emek-yoğun bir üretim tekniğine dayalı olduğu için diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de gerek doğrudan gerekse dolaylı istihdama katkı sağlama açısından hizmet sektörleri içerisinde önemli bir paya sahiptir. Bu sektör, Türkiye gibi genç işsizliğin yüksek ve yaygın olduğu ekonomilerde işsizlik oranının düşürülmesi ve döviz geliri elde edilmesi açısından da kritik bir öneme sahiptir. Bu sebeple bu çalışmada turizm sektörünün dolaylı istihdama olası katkısı, Fethiye özelinde incelenmeye çalışılmıştır. Değer zinciri analizi ile gerçekleştirilen çalışmada Fethiye ilçesinde faaliyet gösteren konaklama işletmelerinin bölgenin üretimine ve dolaylı istihdamına katkısı incelenmiştir. Anket yöntemi ile konaklama işletmeleri üzerinden gerçekleştirilen çalışmada üç yıldızlı otel işletmelerinin yerel ölçekte dolaylı istihdama daha fazla katkı sağlama potansiyeline sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgu, üç yıldızlı otel işletmelerinin kurulmasına yönelik belirlenecek teşviklerin, bölgenin üretim ve dolaylı istihdamına önemli derecede katkı sağlayabileceği sonucuna ulaşılmasını sağlamıştır.. Tuna-Köse. 2017
2-) Tez Adı: Türkiye'de Reel Döviz Kurunun Uzun Dönem Denge Değeri. Konu: Türkiye'de Reel Döviz Kurunun Uzun Dönem Denge Değeri. Sema-Aşık. 2015
3-) Tez Adı: Bireylerin Sosyo-Ekonomik Yapı ve Eğitim Düzeylerine Göre Spor Merkezlerinden Yararlanma Nedenleri ve Sınıflandırılması. Konu: Bireylerin Sosyo-Ekonomik Yapı ve Eğitim Düzeylerine Göre Spor Merkezlerinden Yararlanma Nedenleri ve Sınıflandırılması. Dilek-Deget. 2013
4-) Tez Adı: Enflasyon Hedeflemesi Stratejisinde Döviz Kuru Geçişkenliği: Türkiye Örneği. Konu: Enflasyon Hedeflemesi Stratejisinde Döviz Kuru Geçişkenliği: Türkiye Örneği. Şükran-Ataç. 2011

(G-3) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: R Programlama Dili İle Zaman Serisine Yönelik Ekonometrik Analiz. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Ekonometrik Analiz: RStudio ile Ekonometrik Analiz Eğitimi. 2021-2021
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Doktora Sonrası Araştırma Projesi - Merkez bankaları tarafından izlenen para politikasının asimetrik bir karakteristiğe sahip olup olmadığının incelenmesi, sanayileşmiş ülkeler ile sanayileşmekte olan ülkelerin karşılaştırılması ve Türkiye özelindeki durumun incelenmesi. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Para Politikasında Asimetri ve Non-lineerlik: Türkiye Deneyiminin Karşılaştırmalı Analizi. 2011-2012

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Projede Fethiye ilçesinde faaliyet gösteren konaklama işletmelerinin tüketim yaptıkları ürünlerden hareketle değer zinciri yöntemi ile dolaylı istihdama katkıları analiz edilmiştir. . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Fethiye'de Faaliyet Gösteren Konaklama İşletmelerinin Dolaylı İstihdama Katkısının Değer Zinciri Analizi İle İncelenmesi . 2017-2018

(G-9) Yürütücü olarak TÜBİTAK’a müracaat edilen projelerin C puanı ile reddedilmesi

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Olası istihdam kaybını gerçekçi varsayımlar ve alternatif senaryolar dahilinde tahmin etmek, istihdam kaybının önlenmesi için ortaya konan tedbirlerin etkinliğini ölçmek, istihdamın korunması için alınması gereken ilave optimal mikro ve makro tedbirleri sektörel bazda ortaya koymak.. Proje Türü: -Tübitak 1001. Covid-19 Salgınının Türkiye'deki Doğrudan ve Dolaylı İstihdama Etkisi ve İlave Politika Önerileri. 2020-2021

(Ğ-1) Alanında uluslar arası bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Akademik Teşvik Ödülü. 2014
2-) Kurum Adı: . Türkiye Bilimler Akademisi Kitap Çeviri Ödülü. 2013
3-) Kurum Adı: . Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Akademik Teşvik Ödülü. 2010
4-) Kurum Adı: . Türkiye Ekonomi Kurumu Doktora Tezi Teşvik Ödülü. 2009

(I-15) Rektörlük tarafından oluşturulan kurul ve komisyonlarda görev almak (her yıl için)

1-) Etik Kurul Üyeliği. Türkiye. . 2022

(I-18) Ulusal Hakemsiz Makaleler

1-) İktisadi Krizden İktisadın Krizine. Türkiye. . 2010

(I-3) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak. uluslararası sportif organizasyonlarında yöneticilik, düzenleme kurulu üyeliği yapmak.

1-) Student Congress of International Young Entrepreneurs. Nisan. Türkiye. 2013

Verdiği Dersler

CRP3006 2023-2024 Bahar

URBAN ECONOMICS

EKF 5502 2023-2024 Bahar

İleri Makro Ekonomi

EKF2004 2023-2024 Bahar

Makro Ekonomi II

EKF3002 2023-2024 Bahar

Para Politikası

UTL2006 2023-2024 Bahar

Makro Ekonomi

EKF 5503 2023-2024 Güz

Finansal İktisat

EKF2003 2023-2024 Güz

Makro Ekonomi I

EKF3001 2023-2024 Güz

Para Teorisi

EKF4003 2023-2024 Güz

Ekonomi Politikası

EKF 5502 2022-2023 Bahar

İleri Makro Ekonomi

EKF2004 2022-2023 Bahar

Makro Ekonomi II

EKF3002 2022-2023 Bahar

Para Politikası

İŞL2820 2022-2023 Bahar

İşletme İstatistiği II

EKF 5503 2022-2023 Güz

Finansal İktisat

EKF2003 2022-2023 Güz

Makro Ekonomi I

EKF3001 2022-2023 Güz

Para Teorisi

EKF4003 2022-2023 Güz

Ekonomi Politikası