Personel

Doktor Öğretim Üyesi HAYRİYE SERRA ALTINOLUK
Doktor Öğretim Üyesi
Hayriye Serra Altınoluk
@ E-posta
serraltinoluk@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5767

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Mühendislik Fakültesi / Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü / Elektronik Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Mühendislik Fakültesi / Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü / Elektronik Anabilim Dalı

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Altınoluk Hayriye Serra, Kumar Naveen, Çiftpınar Emine Hande, Demircioğlu Olgu, Turan Raşit, Vasileska Dragica, 2020. Angular Dependence of Solar Cell Parameters in C-Si Solar Cells Textured with Periodic Array of Microholes. Global Challenges
2-) Bayram Barış, Altınoluk Hayriye Serra, , 2011. Microfabrication of vacuum-sealed cavities with nanocrystalline and ultrananocrystalline diamond membranes and their characteristics. Diamond and related materials

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Serra H.altinoluk, Hande E.ciftpinar, Olgudemircioglu, Firates, Gulsenbaytemir, Orhanakar, Akinaydemir, Ademsarac, Tayfunakin, Rasitturan, 2016. Light Trapping by Micro and Nano-hole Texturing of Single-crystalline Silicon Solar Cells. Energy Procedia

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Altınoluk Hayriye Serra, Çiftpınar Emine Hande, Demircioğlu Olgu, Turan Raşit, 2017. Periodic micro hole texturing with metal assisted chemical etching for solar cell applications: dependence of etch rate on orientation. Journal of Materials Science and Nanotechnology

(A-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan kitap eleştirisi, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Altınoluk Hayriye Serra, Turan Raşit, 2018. Fabrication Techniques for Light Trapping and Capturing Textures in Crystalline Silicon Solar Cells. Teknik Bilimler Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Altınoluk Hayriye Serra, Turan Raşit, 2018. Fabrication Techniques for Light Trapping and Capturing Textures in Crystalline Silicon Solar Cells. International Symposium on Recent Advances in Vocational Sciences
2-) Altınoluk Hayriye Serra, Çiftpınar Emine Hande, Demircioğlu Olgu, Es Fırat, Baytemir Gülsen, Akar Orhan, Aydemir Akın, Saraç Adem, Akın Tayfun, Turan Raşit, 2016. Micro and nano-hole texturing single crystalline silicon wafer for solar cell applications: effects of hole diameter and distribution. Silicon PV
3-) Altınoluk Hayriye Serra, Çiftpınar Emine Hande, Demircioğlu Olgu, Es Fırat, Baytemir Gülsen, Akar Orhan, Aydemir Akın, Saraç Adem, Akın Tayfun, Turan Raşit, 2016. Light trapping by micro and nano-hole texturing of single-crystalline silicon solar cells. 6th International Conference on Silicon Photovoltaics, Silicon PV 2016

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Altınoluk Hayriye Serra, 2018. Dry and Wet Chemical Etching Techniques for Patterning Silicon Surfaces. International Symposium on Recent Advances in Vocational Sciences
2-) Altınoluk Hayriye Serra, Turan Raşit, 2017. Fabrication and Analysis of c-Si Solar Cells with Micro and Nano Holes Preapared by Reactive Ion Etching. Materials Research Society
3-) Altınoluk Hayriye Serra, Çiftpınar Emine Hande, Demircioğlu Olgu, Es Fırat, Baytemir Gülsen, Akar Orhan, Aydemir Akın, Saraç Adem, Akın Tayfun, Turan Raşit, 2016. Light trapping by micro and nano-holes for silicon solar cells. NanoTR12, 12th Nanoscience and Nanotechnology Conference
4-) Altınoluk Hayriye Serra, Turan Raşit, 2016. Fabrication and analysis of c-Si solar cells with micro and nano holes prepared by reactive ion etching. Materials Research Society

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Bayram Barış, Altınoluk Hayriye Serra, 2010. Sualtı uygulamalara yönelik özgün elmas membranlı kapasitif mikroüretilmiş ultrasonik çevirgeçler. 5. Savunma Teknolojileri Kongresi, SAVTEK

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Altınoluk Hayriye Serra, 2018. Gece Kitaplığı/Mikro Elektro Mekanik Sistemler. Yayın Evi: Gece Kitaplığı Yayınevi Editör Adı: Prof. Dr. Murat Hatipoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Kadir Gündoğan

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING & COMPUTER SCIENCES. 2018. Hakemlik Sayısı: 1

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Cogent Engineering. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Muğla Journal of Science and Technology. 2018. Hakemlik Sayısı: 3

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Journal of Energy Research and Reviews. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
2-) International Journal of Energy Applications and Technologies. 2018. Hakemlik Sayısı: 2
3-) Anka E. 2018. Hakemlik Sayısı: 1

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Light Trapping by Micro and Nano-hole Texturing of Single-crystalline Silicon Solar Cells - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Light Trapping by Micro and Nano-hole Texturing of Single-crystalline Silicon Solar Cells - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
3-) Light Trapping by Micro and Nano-hole Texturing of Single-crystalline Silicon Solar Cells - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
4-) Light Trapping by Micro and Nano-hole Texturing of Single-crystalline Silicon Solar Cells - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 3
5-) Microfabrication of vacuum-sealed cavities with nanocrystalline and ultrananocrystalline diamond membranes and their characteristics - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
6-) Microfabrication of vacuum-sealed cavities with nanocrystalline and ultrananocrystalline diamond membranes and their characteristics - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
7-) Microfabrication of vacuum-sealed cavities with nanocrystalline and ultrananocrystalline diamond membranes and their characteristics - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 2

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Light Trapping by Micro and Nano-hole Texturing of Single-crystalline Silicon Solar Cells - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 4

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Light Trapping by Micro and Nano-hole Texturing of Single-crystalline Silicon Solar Cells - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
2-) Microfabrication of vacuum-sealed cavities with nanocrystalline and ultrananocrystalline diamond membranes and their characteristics - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 2

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Light Trapping by Micro and Nano-hole Texturing of Single-crystalline Silicon Solar Cells - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
2-) Microfabrication of vacuum-sealed cavities with nanocrystalline and ultrananocrystalline diamond membranes and their characteristics - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 3

(G-2) Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Avrupa Birliği. Cheetah. 2014-2017
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: AB. Nanophotonics for ultra-thin crystalline silicon photovoltaics, PhotoNVoltaics. 2012-2016

(G-4-Eski) TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Tedavi edici amaçlara yönelik elmas membranlı ultrasonik çevirgeçlerin üretilmesi. Çeşitli simülasyonlarla tasarlanmış çevirgeçlerin, temiz alanda üretilmesi ve karakterize edilmesi.. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Therapeutic capacitive micromachined ultrasound transducers with diamond membranes. 2007-2010

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Güneş gözesi uygulamaları için ışık hapsedici mikro ve nanoyapıların metal yardımlı aşındırma yöntemiyle üretilmesi ve karakterizasyonu. 2017--1

(Ğ-1) Alanında uluslar arası bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . Best Paper Award. 2017

(Ğ-2) Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . Best Design Award. 2014

(I-1) Uluslar arası sanat ve tasarım yarışma jürilerinde görev almak

1-) Center for Solar Energy Research and Applications, Summer School. . . 2016

(I-13) Bölüm başkan yardımcılığı ve anabilim dalı başkanlığı (her yıl için)

1-) . . . 2019

(I-14) Azami ders saati dışında verilen dersler (her yarıyıl için ders başına) (toplamda yıllık 30 puanı geçemeyecek şekilde)

1-) . . . 2020
2-) . . . 2019
3-) . . . 2018

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) International Conference on Photovoltaic Science and Technologies. . . 2019
2-) International Conference on Photovoltaic Science and Technologies. . . 2018
3-) Third Turkish Solar Electricity Conference and Exhibition. . . 2015
4-) Second Turkish Solar Electricity Conference and Exhibition. . . 2012

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) 21. Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı. . . 2019

Verdiği Dersler

EEM 3504 2019-2020 Bahar

Introduction to Optics

EEM 4002 2019-2020 Bahar

Graduation Project

EEM 4506 2019-2020 Bahar

Optoelectronics

EEM5520 2019-2020 Bahar

Nanotechnology

EEM5704 2019-2020 Bahar

Specialization Field Course

EEM6528 2019-2020 Bahar

Photovoltaic Systems

ENR5701 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

FBE 5080 2019-2020 Bahar

Research Methods and Scientific Ethics

EEM 3511 2019-2020 Güz

Introduction to Micro and Nano Electro Mechanicals Systems

EEM 4003 2019-2020 Güz

Engineering Design

EEM 4513 2019-2020 Güz

Photovoltaic Energy Conversion

EEM5517 2019-2020 Güz

Semiconductor Device Physics

FBE 5080 2019-2020 Güz

Research Methods and Scientific Ethics

EEM 1004 2018-2019 Bahar

Computer Aided Technical Drawing

EEM 3504 2018-2019 Bahar

Introduction to Optics

EEM 4002 2018-2019 Bahar

Graduation Project

EEM5099 2018-2019 Bahar

Scientific Research Techniques and Publication Ethics

EEM5520 2018-2019 Bahar

Nanotechnology

EEM6099 2018-2019 Bahar

Scientific Research Techniques and Publication Ethics

EEM6522 2018-2019 Bahar

Microelectronic Devices and Circuits

EEM 3511 2018-2019 Güz

Introduction to Micro and Nano Electro Mechanicals Systems

EEM 4003 2018-2019 Güz

Engineering Design

EEM5099 2018-2019 Güz

Scientific Research Techniques and Publication Ethics

EEM5523 2018-2019 Güz

Advanced Topics in Micro and Nanotechnology

EEM6099 2018-2019 Güz

Scientific Research Techniques and Publication Ethics