Personel

Araş.Gör.Dr. ŞÜKRÜ SERTER ÇATAV
Araş.Gör.Dr.
Şükrü Serter Çatav
@ E-posta
sertercatav@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1531

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fen Fakültesi / Biyoloji Bölümü / Botanik Abd

Kadro Birimi

Fen Fakültesi / Biyoloji Bölümü / Botanik Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 07.06.2010

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı 30.01.2013

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı 04.10.2018

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Çatav Şükrü Serter, Genç Tuncer Okan, Kesik Oktay Müjgan, Küçükakyüz Köksal, 2020. Cadmium Toxicity in Wheat: Impacts on Element Contents, Antioxidant Enzyme Activities, Oxidative Stress, and Genotoxicity. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology
2-) Çatav Şükrü Serter, Genç Tuncer Okan, Kesik Oktay Müjgan, Küçükakyüz Köksal, 2018. Effect of Boron Toxicity on Oxidative Stress and Genotoxicity in Wheat (Triticum aestivum L.). Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology
3-) Çatav Şükrü Serter, Küçükakyüz Köksal, Tavşanoğlu Çağatay, Pausas Juli G, 2018. Effect of fire-derived chemicals on germination and seedling growth in Mediterranean plant species. Basic and Applied Ecology
4-) Çatav Şükrü Serter, Elgin Emine Sonay, Dağ Çağdaş, Stark Jaime L, Küçükakyüz Köksal, 2018. NMR-based metabolomics reveals that plant-derived smoke stimulates root growth via affecting carbohydrate and energy metabolism in maize. Metabolomics
5-) Tavşanoğlu Çağatay, Ergan Gökhan, Çatav Şükrü Serter, Zare Golshan, Küçükakyüz Köksal, Özüdoğru Barış, 2017. Multiple fire-related cues stimulate germination in Chaenorhinum rubrifolium (Plantaginaceae), a rare annual in the Mediterranean Basin. Seed Science Research
6-) Çatav Şükrü Serter, Küçükakyüz Köksal, Tavşanoğlu Çağatay, Akbaş Kenan, 2015. Effects of aqueous smoke and nitrate treatments on the germination of 12 eastern Mediterranean Basin plants. Annales Botanici Fennici
7-) Tavşanoğlu Çağatay, Çatav Şükrü Serter, Özüdoğru Barış, 2015. Fire-related germination and early seedling growth in 21 herbaceous species in Central Anatolian steppe. Journal of Arid Environments
8-) Çatav Şükrü Serter, Küçükakyüz Köksal, Akbaş Kenan, Tavşanoğlu Çağatay, 2014. Smoke enhanced seed germination in Mediterranean Lamiaceae. Seed Science Research
9-) Tavşanoğlu Çağatay, Çatav Şükrü Serter, 2012. Seed size explains within population variability in post fire germination of Cistus salviifolius. Annales Botanici Fennici
10-) Çatav Şükrü Serter, Bekar İsmail, Ateş Büşra Seda, Ergan Gökhan, Oymak Funda, Ülker Elif Deniz, Tavşanoğlu Çağatay, 2012. Germination response of five eastern Mediterranean woody species to smoke solutions derived from various plants. Turkish Journal of Botany

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Surgun Acar Yonca, Zemheri Navruz Fahriye, Çatav Şükrü Serter, İşkil Rabia, 2019. Evaluation of Genotoxic Effects of Commonly Used Fertilizers in Allium cepa Root Cells by Comet Assay. 3th International Congress on Plant Science and Technology
2-) Küçükakyüz Köksal, Çatav Şükrü Serter, Kenan Ensarioğlu, 2016. Effects Of Biochar Application to Soils on Seedling Growth of Wheat. Agriculture & Food (4. International Conference)

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Bekar İsmail, Ülgen Cansu, Güneş Eftalya, Çatav Şükrü Serter, Ergan Gökhan, Özüdoğru Barış, Tavşanoğlu Çağatay, 2017. Cold-related germination in plants of Central Anatolian steppes: the role of biogeographical origin. 4th Ecology and Evolutionary Biology Symposium
2-) Çatav Şükrü Serter, Tavşanoğlu Çağatay, Küçükakyüz Köksal, 2017. The Promotive Effect of Fire Derived Chemicals on Seed Germination and Seedling Growth of Mediterranean Basin Plants. XIII. Congress of Ecology and Environment With International Participation
3-) Kesik Oktay Müjgan, Çatav Şükrü Serter, Genç Tuncer Okan, Küçükakyüz Köksal, 2017. Effect of Boron Toxicity on Oxidative Stress and Genotoxicity in Wheat (Triticum aestivum L.). XIII. Congress of Ecology and Environment With International Participation
4-) Küçükakyüz Köksal, Çatav Şükrü Serter, Arslan Kutbettin, 2017. Antioxidant Response of Wheat (Triticum Aestivum L.) to Aluminium Toxicity. 5th International Conference on Agriculture and Food
5-) Tavşanoğlu Çağatay, Ergan Gökhan, Çatav Şükrü Serter, Küçükakyüz Köksal, Zare Golshan, Özüdoğru Barış, 2015. Fire dependent seed germination in rare annual Chaenorhinum rubrifolium Scrophulariaceae. II. Ecology and Evolutionary Biology Symposium
6-) Tavşanoğlu Çağatay, Duygu Deniz Kazancı, Çatav Şükrü Serter, 2014. Comparing patterns of post fire germination in Central Anatolian Steppe and Mediterranean plants Implications for pyrogeography. Ecology and Evolutionary Biology Symposium

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Kesik Oktay Müjgan, Çatav Şükrü Serter, Genç Tuncer Okan, Küçükakyüz Köksal, 2018. Ameliorative Effect of Karrikinolide (KAR1) Against Boron-Induced Oxidative Stress and Genotoxicity in Wheat (Triticum aestivum L.). International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences
2-) Çatav Şükrü Serter, Küçükakyüz Köksal, Tavşanoğlu Çağatay, 2016. Seed Germination Responses of Eastern Mediterranean Species to Smoke water Karrikinolideand Mandelonitrile. 2nd International Congress on Applied Biological Sciences
3-) Çatav Şükrü Serter, Akbaş Kenan, Küçükakyüz Köksal, Tavşanoğlu Çağatay, 2014. Effects of smoke solutions and nitrates on seed germination in species from the eastern Mediterranean Basin. Ecology and Evolutionary Biology Symposium
4-) Çatav Şükrü Serter, Tavşanoğlu Çağatay, Küçükakyüz Köksal, Akbaş Kenan, 2014. Allelopathic effect of aqueous extracts of Pinus brutia needles on the germination and seedling growth of 25 Mediterranean plants. 5th International Conference on Mediterranean Pines
5-) Çatav Şükrü Serter, Küçükakyüz Köksal, Akbaş Kenan, Tavşanoğlu Çağatay, 2013. The Promotive Effect of Plant derived Smoke Extracts on Seed Germination of Mediterranean Lamiaceae Species. The 3nd International Geography Symposium
6-) Baş Sermenli Hayrünisa, Çatav Şükrü Serter, Şen Burak, Özbay Selen, 2013. Effect of Plant derived Smoke on Mycelial Growth of Six Macrofungi. Third International Congress on Fungal Conservation

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Tavşanoğlu Çağatay, Ergan Gökhan, Çatav Şükrü Serter, Küçükakyüz Köksal, Zare Golshan, Özüdoğru Barış, 2015. Yangınla İlişkili Sinyallerin Tek Yıllık Nadir Bitki Türü Chaenorhinum rubrifolium un Scrophularıaceae Çimlenmesi Üzerine Etkisi. 12. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi
2-) Tavşanoğlu Çağatay, Kazancı Duygu Deniz, Çatav Şükrü Serter, 2013. Bitkilerde Yangın Sonrası Çimlenme Davranışının Şekillenmesinde Yangın Rejimlerinin Rolü. XI. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi
3-) Çatav Şükrü Serter, Tavşanoğlu Çağatay, 2011. Farklı bitkilerden üretilmiş duman çözeltilerinin dört Akdeniz bitkisinin çimlenmesi üzerine etkisi. X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Kırkışla Merve, Çatav Şükrü Serter, Güngör Halil, Küçükakyüz Köksal, 2015. Morchella elata Fr dan Elde Edilen Özütlerin Tohum Çimlenmesi ve Fide Gelişimi Üzerine Etkisi. 12. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi
2-) Çatav Şükrü Serter, Küçükakyüz Köksal, Tavşanoğlu Çağatay, 2015. Cistus salviifolius L un Cistaceae Yangın Sonrası Çimlenme Özelliklerinin Belirlenmesi. 12. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi
3-) Çatav Şükrü Serter, Akbaş Kenan, Küçükakyüz Köksal, Tavşanoğlu Çağatay, 2014. Kızılçam Pinus brutia İbrelerinden Elde Edilen Özütlerin 17 Akdeniz Bitkisinin Çimlenmeleri Üzerine Etkisi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi
4-) Küçükakyüz Köksal, Çatav Şükrü Serter, Dağ Çağdaş, Elgin Emine Sonay, 2014. Mısır Köklerinde Duman Uygulamalarına Bağlı Metabolit Değişimlerinin Nükleer Rezonans Spektroskopisi NMR İle Belirlenmesi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Journal of Plant Ecology. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Seed Science Research. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Journal of Plant Ecology. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Anthropocene. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Journal of Agricultural Science and Technology. 2015. Hakemlik Sayısı: 1

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) European Journal of Biology. 2019. Hakemlik Sayısı: 1

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi . 2017. Hakemlik Sayısı: 1

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Effect of fire-derived chemicals on germination and seedling growth in Mediterranean plant species - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Effect of Boron Toxicity on Oxidative Stress and Genotoxicity in Wheat (Triticum aestivum L.) - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Multiple fire-related cues stimulate germination in Chaenorhinum rubrifolium (Plantaginaceae), a rare annual in the Mediterranean Basin - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
4-) Effect of Boron Toxicity on Oxidative Stress and Genotoxicity in Wheat (Triticum aestivum L.) - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
5-) Multiple fire-related cues stimulate germination in Chaenorhinum rubrifolium (Plantaginaceae), a rare annual in the Mediterranean Basin - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
6-) Effects of aqueous smoke and nitrate treatments on the germination of 12 eastern Mediterranean Basin plants - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
7-) Fire-related germination and early seedling growth in 21 herbaceous species in Central Anatolian steppe - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
8-) Effect of fire-derived chemicals on germination and seedling growth in Mediterranean plant species - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
9-) NMR-based metabolomics reveals that plant-derived smoke stimulates root growth via affecting carbohydrate and energy metabolism in maize - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
10-) Smoke enhanced seed germination in Mediterranean Lamiaceae - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
11-) Seed size explains within population variability in post fire germination of Cistus salviifolius - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
12-) Germination response of five eastern Mediterranean woody species to smoke solutions derived from various plants - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 5
13-) Germination response of five eastern Mediterranean woody species to smoke solutions derived from various plants - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
14-) Smoke enhanced seed germination in Mediterranean Lamiaceae - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
15-) Seed size explains within population variability in post fire germination of Cistus salviifolius - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
16-) Effect of Boron Toxicity on Oxidative Stress and Genotoxicity in Wheat (Triticum aestivum L.) - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
17-) Effects of aqueous smoke and nitrate treatments on the germination of 12 eastern Mediterranean Basin plants - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
18-) Multiple fire-related cues stimulate germination in Chaenorhinum rubrifolium (Plantaginaceae), a rare annual in the Mediterranean Basin - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
19-) Smoke enhanced seed germination in Mediterranean Lamiaceae - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
20-) Seed size explains within population variability in post fire germination of Cistus salviifolius - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 5
21-) Germination response of five eastern Mediterranean woody species to smoke solutions derived from various plants - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
22-) Seed size explains within population variability in post fire germination of Cistus salviifolius - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 3
23-) Germination response of five eastern Mediterranean woody species to smoke solutions derived from various plants - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
24-) Fire-related germination and early seedling growth in 21 herbaceous species in Central Anatolian steppe - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
25-) Smoke enhanced seed germination in Mediterranean Lamiaceae - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
26-) Seed size explains within population variability in post fire germination of Cistus salviifolius - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
27-) Germination response of five eastern Mediterranean woody species to smoke solutions derived from various plants - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
28-) Germination response of five eastern Mediterranean woody species to smoke solutions derived from various plants - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Effect of fire-derived chemicals on germination and seedling growth in Mediterranean plant species - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Smoke enhanced seed germination in Mediterranean Lamiaceae - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Germination response of five eastern Mediterranean woody species to smoke solutions derived from various plants - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
4-) Effect of Boron Toxicity on Oxidative Stress and Genotoxicity in Wheat (Triticum aestivum L.) - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
5-) Smoke enhanced seed germination in Mediterranean Lamiaceae - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
6-) Multiple fire-related cues stimulate germination in Chaenorhinum rubrifolium (Plantaginaceae), a rare annual in the Mediterranean Basin - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
7-) Fire-related germination and early seedling growth in 21 herbaceous species in Central Anatolian steppe - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
8-) Smoke enhanced seed germination in Mediterranean Lamiaceae - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
9-) Germination response of five eastern Mediterranean woody species to smoke solutions derived from various plants - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
10-) Germination response of five eastern Mediterranean woody species to smoke solutions derived from various plants - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Germination response of five eastern Mediterranean woody species to smoke solutions derived from various plants - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Diğer (Ulusal). Biochar Duman Çözeltisi ve Karrikinolid Uygulamalarının Toprak Verimliliği ve Fide Gelişimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. 2016-2017
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Duman Çözeltisi Karrikinolid ve Siyanohidrinin Tohum Çimlenmesi ve Fide Gelişimi Üzerine Fizyolojik ve Biyokimyasal Etkilerinin Araştırılması. 2015-2017
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Cistus salviifolius L.’un (Cistaceae) Yangın Sonrası Çimlenme Özelliklerinin Belirlenmesi. 2012-2013

Verdiği Dersler

BİY3502 2019-2020 Bahar

Ekofizyoloji

BİY4525 2019-2020 Güz

Bitki ve Stres

BİY3502 2018-2019 Bahar

Ekofizyoloji