Personel

Bilgisayar İşletmeni SEVAL TELLİ
Bilgisayar İşletmeni
Seval Telli
@ E-posta
sevaltelli@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5623

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Su Ürünleri Fakültesi

Kadro Birimi

Su Ürünleri Fakültesi