Personel

Doç.Dr. SEVGÜL DÖNMEZ
Doç.Dr.
Sevgül Dönmez
@ E-posta
sevguldonmez@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü / Doğum Ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Abd

Kadro Birimi

Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü / Doğum Ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

İnönü Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği

Doktora

Ege Üniversitesi Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Gümüşsoy Süreyya, Hortu İsmet, Dönmez Sevgül, Alp Dal Nursel, Ergenoğlu Ahmet Mete, 2021. Investigation of body image perception, self-esteem and self-confidence in female-to-male transsexuals before and after sex reassignment surgery. Perspectives in Psychiatric Care
2-) Gümüşsoy Süreyya, Hortu İsmet, Alp Dal Nursel, Dönmez Sevgül, Ergenoğlu Ahmet Mete, 2021. Quality of life and perceived social support before and after sex reassignment surgery. Clinical Nursing Research
3-) Gümüşsoy Süreyya, Dönmez Sevgül, Alp Dal Nursel, Ekşi Ali, 2021. Relationship of knowledge about and attitudes towards violence with recognition of violence against women among health staff in pre-hospital emergency medical services. International Emergency Nursing
4-) Gümüşsoy Süreyya, Dönmez Sevgül, Keskin Gülseren, 2021. Investigation of the Relationship Between Premenstrual Syndrome, and Childhood Trauma and Mental State in Adolescents with Premenstrual Syndrome. Journal of Pediatric Nursing-Nursing Care of Children & Families
5-) Tümer Adile, Dönmez Sevgül, Gümüşsoy Süreyya, Akdolun Balkaya Nevin, 2021. The relationship among aging in place, loneliness, and life satisfaction in the elderly in Turkey. Perspectives in Psychiatric Care
6-) Gümüşsoy Süreyya, Kavlak Oya, Dönmez Sevgül, 2019. Sexual function and Dyadic adjustmentin women with urinary incontinence. Pakistan Journal of Medical Sciences
7-) Gümüşsoy Süreyya, Kavlak Oya, Dönmez Sevgül, 2019. Investigation of body image, self-esteem, and quality of life in women with urinary incontinence. International Journal of Nursing Practice
8-) Dönmez Sevgül, Güngör Kıvanç, Göv Pınar, 2018. Knowledge, Attitude and Practice of Self-Medication with Antibiotics Among Nursing Students. International Journal of Pharmacology
9-) Dönmez Sevgül, Öztürk Ruşen, Sezer Kısa, Karaöz Banu, Zeyneloğlu Simge, 2018. Knowledge and perception of female nursing students about human papillomavirus (HPV), cervical cancer, and attitudes toward HPV vaccination. JOURNAL OF AMERICAN COLLEGE HEALTH
10-) Dönmez Sevgül, Kısa Sezer, 2017. What Do Married Couples Think About Induced Abortion?. Journal of Sex Marital Therapy
11-) Kısa Sezer, Savaş Eser, Zeyneloğlu Simge, Dönmez Sevgül, 2017. Opinions and Attitudes About Vasectomy of Married Couples Living in Turkey. American Journal of Mens Health
12-) Dönmez Sevgül, Kısa Sezer, Özberk Hülya, 2016. Investigation of Fear of Childbirth Attitude and State Anxietyamong Primigravid Women. Studies on Ethno-Medicine
13-) Ünsal Atan Şenay, Baysan Arabacı Leyla, İşler Dalgıç Ayşegül, Şirin Ahsen, Dönmez Sevgül, Unsal Guler Meral, Oflaz Utku, Yalçınkaya Ozdemir Gülsüm, Yazar Taşbaşı Ferda, 2013. Violence experienced by nurses at six university hospitals in Turkey. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing
14-) Ünsal Atan Şenay, Taşçı Duran Emel, Kavlak Oya, Dönmez Sevgül, Sevil Ümran, 2013. Spontaneous vaginal delivery or caesarean section What do Turkish women think. International Journal of Nursing Practice

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Gümüşsoy Süreyya, Dönmez Sevgül, Alp Dal Nursel, 2023. Investigation of the Level of Attachment of Fathers to the Fetus and Factors Affecting Such Attachment in the Prenatal Period. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi
2-) Çakır Özlem, Akdolun Balkaya Nevin, Dönmez Sevgül, 2022. Menopoz Döneminde Vazomotor Semptomlarda Fitoöstrojen Kullanımı. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi
3-) Tümer Adile, Güllü Fehime Nida, Durak Mürüvvet, Dönmez Sevgül, 2022. Evaluation of the Fear of Covid-19 and Hygiene Behaviors of Municipal Employees. Karaelmas Journal of Occupational Health and Safety
4-) Akdolun Balkaya Nevin, Bilge Çiğdem, Dönmez Sevgül, 2022. İşbirlikli Öğrenme ve İnteraktif Eğitim Yöntemlerinin Hemşirelik Öğrencilerinin Motivasyon ve Özgüvenlerine Etkisi. KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ
5-) Dönmez Sevgül, Akdolun Balkaya Nevin, 2021. Young nurses’ choice and perception of the image of the nursing profession. International Anatolia Academic Online Journal
6-) Gümüşsoy Süreyya, Dönmez Sevgül, Çeçe Özlem, 2020. Anxiety, Depression, Hopelessness and Perceived Social Support Levels of Women with and Without Threatened Miscarriage. Journal of Clinical Obstetrics Gynecology
7-) Dönmez Sevgül, Gümüşsoy Süreyya, Koçak Hatice Serap, 2020. Views of Turkish and Syrian Refugee Women Who are from Two Different Cultures on Tubal Ligation. Ankara Medical Journal
8-) Dönmez Sevgül, Gümüşsoy Süreyya, 2020. ADOLESCENTS’S KNOWLEDGE, ATTITUDE, BEHAVIOR AND BARRIERS REGARDING HUMAN PAPILLOMAVIRUS VACCINE AND CERVICAL CANCER. International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences
9-) Dönmez Sevgül, Gümüşsoy Süreyya, 2020. ADOLESCENTS’S KNOWLEDGE, ATTITUDE, BEHAVIOR AND BARRIERS REGARDING HUMAN PAPILLOMAVIRUS VACCINE AND CERVICAL CANCER. International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences
10-) Dönmez Sevgül, Gümüşsoy Süreyya, 2019. Premenstrual Syndrome in Nursing Students and The Affecting Factors. Kocaeli Medical Journal
11-) Dönmez Sevgül, Gümüşsoy Süreyya, 2019. Development of The Father's Attachment Scale in Intrauterine Period . Kocaeli Medical Journal
12-) Dönmez Sevgül, Karakuş Eylem, 2019. Yeni Mezun Olan Hemşirelerin Mesleğe Bağlılıklarının İncelenmesi. Kocaeli Medical Journal
13-) Dönmez Sevgül, Gümüşsoy Süreyya, 2019. The Status of Newly Graduated Nurses Being Subjected to Violence. International Medicine
14-) Dönmez Sevgül, Güngör Kıvanç, Göv Pınar, Katrancı Nilgün, 2018. Public Knowledge andAttitudes Regarding Self Medication with Antibiotic in Gaziantep, Turkey. Global Journal For Research Analysis
15-) Ünsal Atan Şenay, Kavlak Oya, Dönmez Sevgül, Öztürk Ruşen, Güleç Şatır Duygu, Banu Karaöz Weller, 2017. OPINIONS AND KNOWLEDGE OF HEALTHCARE PROFESSIONALS ON VAGINAL BIRTH AFTER CAESAREAN SECTION. INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OFGYNAECOLOGICAL DISEASES AND MATERNAL CHILD HEALTH
16-) Dönmez Sevgül, Güner Özlem, 2017. Relationship between Weight Pre-Pregnancy and Weight Gain during Pregnancy with Preterm Birth. Journal of Nutrition and Health Sciences
17-) Dönmez Sevgül, Kavlak Oya, 2015. Effects of Prenatal Perineal Massage and Kegel Exercises on the Integrity of Postnatal Perine. Health

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Bilge Çiğdem, Dönmez Sevgül, Olgaç Zeliha, Pirinççi Fatih, 2022. Gebelikte Doğum Korkusu ve Etkileyen Faktörler. Sağlık Bilimlerinde Değer
2-) Dönmez Sevgül, Karaöz Banu, 2019. Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Aldıkları Eğitime İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Acibadem Universitesi Saglik Bilimleri Dergisi
3-) Dağ Hande, Dönmez Sevgül, Sezer Hale, Şendağ Fatih, Sevil Ümran, Saruhan Aynur, 2015. İki farklı öğretim tekniğinin hemşirelik öğrencilerinin HPV ile ilgili bilgi düzeylerine etkisinin incelenmesi. Gaziantep Medical Journal
4-) Dönmez Sevgül, Dağ Hande, Kazandı Mert, 2014. Amniyosentez Öncesi Gebelerde Anksiyete ve Depresyon Risk Düzeylerinin Belirlenmesi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
5-) Dönmez Sevgül, Yeniel Ahmet Özgür, Kavlak Oya, 2014. Vajinal Doğum Ve Sezaryen Doğum Yapan Gebelerin Durumluk Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması. Gümüşhane Sağlık Bilimleri Dergisi
6-) Ünsal Atan Şenay, Dönmez Sevgül, Taşçı Duran Emel, 2013. Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerde Hasta Güvenliği Kültürünün İncelenmesi. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi
7-) Dağ Hande, Dönmez Sevgül, Gerçek Emine, Şirin Ahsen, 2013. Vajinal doğum yapan kadınların hastane taburculuğuna hazır oluşluk durumu. Gaziantep Tıp Dergisi
8-) Dağ Hande, Dönmez Sevgül, Kavlak Oya, 2012. Kadın Cinselliğinin Gizlenen Yönü: Vajinismus ve Hemşirenin Rolü. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi (STED)
9-) Dağ Hande, Dönmez Sevgül, Kavlak Oya, Şirin Ahsen, 2012. Akran Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Sağlık Konusundaki Bilgi Düzeylerine Etkisi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi
10-) Ünsal Atan Şenay, Dönmez Sevgül, 2011. Hemşirelere karşı işyeri şiddeti. Adli Tıp Dergisi
11-) Ünsal Atan Şenay, Dönmez Sevgül, 2009. Gestasyonel Diabetin Postpartum Yönetimi. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Dönmez Sevgül, Saruhan Aynur, 2018. Preterm Eylemde Rutin Yatak İstirahati Uygulamasının Gerekliliği. Maltepe Tıp Dergisi
2-) Dönmez Sevgül, Kavlak Oya, 2014. Gebelikte Pelvik Taban Kas Egzersizi. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi
3-) Dağ Hande, Dönmez Sevgül, Güleç Şatır Duygu, Öztürk Ruşen, Eminov Ayşe, Terek Mustafa Çoşan, 2014. Jinekolojik Operasyon Geçiren Kadınların Taburculuk Öncesi Öğrenim Gereksinimleri.. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi
4-) Dönmez Sevgül, Dağ Hande, Çelik Nigar, Yeniel Ahmet Özgür, Kavlak Oya, 2014. Doğum Tutum Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst
5-) Dönmez Sevgül, Sevil Ümran, 2011. Doğum Öncesi Perineal Masaj. Dirim Tıp Dergisi
6-) Dönmez Sevgül, Sevil Ümran, 2009. Rutin Epizyotomi Uygulanmasının Gerekliliği. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi
7-) Gerçek Emine, Dağ Hande, Dönmez Sevgül, Sevil Ümran, Şirin Ahsen, 2008. Gestasyonel Diabet ve Hemşirelik Bakım Yönetimi. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yavaş Fatmanur, Güneş Yılmaz, Dönmez Sevgül, 2023. Tele-hemşirelik: Uzaktan bakımın yeni boyutları.. 1. Uluslararası Hemşirelik Çalışmaları Kongresi,
2-) Lafçı Neslişah, Dönmez Sevgül, Akdolun Balkaya Nevin, Kipay Serap Selver, 2019. Kadına Yönelik Şiddette Medyanın Rolü. 4. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi.
3-) İnci Pelin, Dönmez Sevgül, Akdolun Balkaya Nevin, Kipay Serap Selver, 2019. Premenstrual Sendromda Akupresür Tedavisi. 4. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi.
4-) Ateş Fatma, Dönmez Sevgül, Akdolun Balkaya Nevin, Kipay Serap Selver, 2019. Kadınların Jinekolojik Muayeneye Yönelik Engelleri. 4. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi
5-) İnci Pelin, Lafçı Neslişah, Dönmez Sevgül, Akdolun Balkaya Nevin, 2019. Günlük Gazetelerde Şeker Yüklemesi Haberlerinin İncelenmesi. 4. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Dönmez Sevgül, 2019. Üniversitede OkuyanÖğrencilerin Human PapillomaVirus (Hpv) Aşısına İlişkin Bilgive Görüşlerinin İncelenmesi. 4th.International Health Science and Family Medicine Congress
2-) Dönmez Sevgül, 2018. Investigation of professional commitment of the newly graduated nurses. I. ULUSLARARASI ve II. ULUSAL KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ
3-) Güngör Kıvanç, Göv Pınar, Dönmez Sevgül, 2016. The Incidious Danger In Health: Antibiotic Resistance, Determining The Status of Nursing Students to Start Using Antibiotics By Their Own. 3rd World Conference on Health Sciences
4-) Yağcan Hande, Dönmez Sevgül, Kavlak Oya, 2016. The Opinions Related To Refugees Of Nursing Students Who Are Living in Hatay. International Conference on Gender and Migration
5-) Yağcan Hande, Çelik Nigar, Güner Özlem, Dönmez Sevgül, Kavlak Oya, 2016. The Refugees in Turkish Press. International Conference on Gender and Migration
6-) Dönmez Sevgül, Güner Özlem, 2016. Relationship Between Weight Pre Pregnancy And Weight Gain During Pregnancy With Preterm Birth. 3rd World Conference on Health Sciences

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Yağcan Hande, Dönmez Sevgül, Şirin Ahsen, Kavlak Oya, 2010. University Youth Reproductive and Sexual Health Awareness Peer Education. 14th International Nursing Research Conference ,Burgos ,Spain
2-) Ünsal Atan Şenay, Dönmez Sevgül, 2009. The Role of Nurses in Observing the Mothers Following Gestational Diabetes. 5th International Symposium on Diabetes and Pregnancy, İtaly
3-) Gerçek Emine, Dönmez Sevgül, Yağcan Hande, Şirin Ahsen, Sevil Ümran, 2009. Case Report Accordıng to Neuman Systems Model: Gestastıonal Dıabetes Mellıtus. 5th International Symposium on Diabetes and Pregnancy, İtaly
4-) Gerçek Emine, Dönmez Sevgül, Yağcan Hande, Şirin Ahsen, Sevil Ümran, 2009. Case Report Accordıng to Neuman Systems Model: Gestastıonal Dıabetes Mellıtus. 5th International Symposium on Diabetes and Pregnancy, İtaly
5-) Dönmez Sevgül, Gerçek Emine, Yağcan Hande, Sevil Ümran, Şirin Ahsen, 2009. Gestational Diabetes Perspective In Turkey And Nursing Care Management. 5th International Symposium on Diabetes and Pregnancy

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Dönmez Sevgül, Yeniel Ahmet Özgür, Kavlak Oya, 2013. Vajinal ve Sezaryen Doğum Yapacak Gebelerde Durumluk Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması. 11. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 5. Akdeniz Ülkeleri Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Kemer/ANTALYA
2-) Dönmez Sevgül, Kavlak Oya, 2013. Gebelikte Pelvik Taban Kas Egzersizi. 11. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 5. Akdeniz Ülkeleri Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Kemer/ANTALYA
3-) Ünsal Atan Şenay, Taşçı Duran Emel, Kavlak Oya, Dönmez Sevgül, Sevil Ümran, 2011. Normal Doğum mu? Sezaryen mi? Peki Kadınlar Ne Düşünüyor?. 10. Uludağ Obstetri ve Jinekoloji Kış Kongresi, Bursa

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Yağcan Hande, Dönmez Sevgül, 2016. İnternette Kurulan “Anne Sosyal Destek” Grubunun Postpartum Dönemde Anne ve Bebek Bakımına Etkisi. II. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, Lara, Antalya
2-) Karakuş Eylem, Güngör Çiğdem, Guzey Furkan, Sönmez Merve, Dönmez Sevgül, Banu Karaöz Weller, Kısa Sezer, Zeyneloğlu Simge, Öztürk Ruşen, 2015. Türkiye’xxnin Batı ve Doğu Bölgesinde Okuyan Üniversite Öğrencilerinin Servikal Kanser ve HPV’ye Yönelik Farkındalıklarının ve Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. 14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
3-) Dönmez Sevgül, Güner Özlem, Kavlak Oya, 2013. Acil Peripartum Histerektomi Olan Gebenin Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu.. I. Ulusal (Uluslar arası Katılımlı) Doğum Sonrası Bakım Kongresi, İzmir
4-) Güner Özlem, Dönmez Sevgül, Kavlak Oya, 2013. HPV Aşısı Hakkında Ne Düşünüyoruz?. 11. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 5. Akdeniz Ülkeleri Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Kemer/ANTALYA
5-) Dönmez Sevgül, Saruhan Aynur, 2013. Tarihi ve Antropolojik Yönleriyle İnfertilite. 4.Üreme Tıbbi Derneği Kongresi, Antalya
6-) Dönmez Sevgül, Kavlak Oya, 2013. Antenatal Kegel Egzersizinin Doğum Sonrası Perine Bütünlüğü Üzerine Etkisi: Olgu Sunumu.. 11. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 5. Akdeniz Ülkeleri Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Kemer/ANTALYA
7-) Avcı Aydın, Dönmez Sevgül, 2013. Doğum Sonrası Dönemde Baba. I. Ulusal (Uluslar arası Katılımlı) Doğum Sonrası Bakım Kongresi, İzmir
8-) Yağcan Hande, Dönmez Sevgül, Güleç Şatır Duygu, Öztürk Ruşen, Eminov Ayşe, Saruhan Aynur, Terek Çoşan, 2012. Jinekolojik Operasyon Geçiren Kadınların Taburculuk Öncesi Eğitim Gereksinimleri. 13. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Belek/Antalya
9-) Yağcan Hande, Dönmez Sevgül, Şirin Ahsen, Kavlak Oya, 2011. Vajinismus ve Kadın. 10. Uludağ Obstetri ve Jinekoloji Kış Kongresi, Bursa
10-) Dönmez Sevgül, Kısa Sezer, 2010. Evli Çiftler Küretaj Hakkında Ne Düşünüyor?. II. Ege Gebelik ve Doğum Kongresi, İzmir Türkiye
11-) Dönmez Sevgül, Dedecik Nurten, Sevil Ümran, 2009. İnfertil Çiftlerin Yaşadığı Sorunlar. 6. Ulusal Üreme ve Aile Planlaması Kongresi, Ankara
12-) Yağcan Hande, Albayrak B, Dönmez Sevgül, Şirin Ahsen, 2009. Histerektominin Cinsel Yaşam Üzerine Etkileri. 6. Ulusal Üreme ve Aile Planlaması Kongresi, Ankara
13-) Dönmez Sevgül, Yağcan Hande, Şirin Ahsen, Sevil Ümran, 2009. Pelvik Taban Kas Gücünün Değerlendirilmesi ve Postnatal Egzersizlerin Etkisi. IV. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, İstanbul
14-) Gerçek Emine, Dönmez Sevgül, Yağcan Hande, Şirin Ahsen, 2009. Polikistik Over Sendromu ve Yaşam Kalitesi. 9. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi

(C-1) Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Dönmez Sevgül, 2018. ACADEMIC RESEARCHES IN HEALTH SCIENCES/FERTILITY CONTROL: STERILIZATION. Yayın Evi: Gece Kitaplığı Editör Adı: Murat Kuş

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Dönmez Sevgül, 2016. Sosyal Ruhsal ve Medikal Yönleriyle Evde Bakım/Doğum Öncesi ve Sonrasi Evde Bakim. Yayın Evi: Kongre Kitabevi Editör Adı: Şevkinaz Konak

(Ç-1) Alanında kitap çevirisi

1-) Bülbül Tülay, Bayraktar Evrim, Dönmez Sevgül, 2016. Patofizyoloji Pratik Bir Yaklaşım/. Yayın Evi: Çukurova Nobel Tıp Kitapevleri Editör Adı: nimet ovayolu, özlem ovayolu

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) The Journal of Advanced Nursing (JAN) . 2022. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Clinical Nursing Research. 2022. Hakemlik Sayısı: 1
3-) International Journal of Women's Health. 2022. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Frontiers in Psychiatry. 2022. Hakemlik Sayısı: 1
5-) International Journal of Women's Health. 2022. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Journal of Clinical Medicine. 2022. Hakemlik Sayısı: 1
7-) Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology. 2021. Hakemlik Sayısı: 3
8-) Journal of Midwifery. 2021. Hakemlik Sayısı: 6
9-) Journal of Community Psychology. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
10-) Journal of Religion and Health. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
11-) Plos One. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
12-) Health. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
13-) Integrated Pharmacy Research and Practice. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
14-) Birth. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
15-) Journal of American College Health. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
16-) International Journal of Nursing Practice. 2019. Hakemlik Sayısı: 3

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Open Journal of Trauma. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
3-) International Anatolia Academic Online Journal. 2020. Hakemlik Sayısı: 9
4-) Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care. 2020. Hakemlik Sayısı: 2
5-) Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Journal of Basic and Clinical Health Sciences. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
7-) Izmir Democracy University Health Sciences Journal . 2019. Hakemlik Sayısı: 2
8-) Journal of Applied Life Sciences International. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
9-) British Journal of Medicine and Medical Research. 2016. Hakemlik Sayısı: 1

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2022. Hakemlik Sayısı: 2

(D-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. International Anatolia Academic Online Journal.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. British Journal of Medicine and Medical Research.

(D-9) Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2021. Kadın, Doğurganlık ve Fertilite Kontrolü.

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Quality of life and perceived social support before and after sex reassignment surgery - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
2-) Knowledge and perception of female nursing students about human papillomavirus (HPV), cervical cancer, and attitudes toward HPV vaccination - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 4
3-) Investigation of body image, self-esteem, and quality of life in women with urinary incontinence - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 3
4-) Investigation of the Relationship Between Premenstrual Syndrome, and Childhood Trauma and Mental State in Adolescents with Premenstrual Syndrome - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
5-) Relationship of knowledge about and attitudes towards violence with recognition of violence against women among health staff in pre-hospital emergency medical services - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
6-) Violence experienced by nurses at six university hospitals in Turkey - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 3
7-) Knowledge, Attitude and Practice of Self-Medication with Antibiotics Among Nursing Students - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
8-) Investigation of body image perception, self-esteem and self-confidence in female-to-male transsexuals before and after sex reassignment surgery - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
9-) The relationship among aging in place, loneliness, and life satisfaction in the elderly in Turkey - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
10-) Effects of Prenatal Perineal Massage and Kegel Exercises on the Integrity of Postnatal Perine - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
11-) Vajinal Doğum Ve Sezaryen Doğum Yapan Gebelerin Durumluk Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
12-) Sexual function and Dyadic adjustmentin women with urinary incontinence - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
13-) Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerde Hasta Güvenliği Kültürünün İncelenmesi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
14-) Effects of Prenatal Perineal Massage and Kegel Exercises on the Integrity of Postnatal Perine - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
15-) Knowledge and perception of female nursing students about human papillomavirus (HPV), cervical cancer, and attitudes toward HPV vaccination - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 3
16-) Quality of life and perceived social support before and after sex reassignment surgery - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
17-) The relationship among aging in place, loneliness, and life satisfaction in the elderly in Turkey - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
18-) Knowledge, Attitude and Practice of Self-Medication with Antibiotics Among Nursing Students - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 3
19-) Vajinal doğum yapan kadınların hastane taburculuğuna hazır oluşluk durumu - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
20-) Investigation of body image, self-esteem, and quality of life in women with urinary incontinence - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 3
21-) Investigation of body image perception, self-esteem and self-confidence in female-to-male transsexuals before and after sex reassignment surgery - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 3
22-) What Do Married Couples Think About Induced Abortion? - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
23-) Violence experienced by nurses at six university hospitals in Turkey - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 3
24-) Sexual function and Dyadic adjustmentin women with urinary incontinence - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 3
25-) Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Aldıkları Eğitime İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
26-) Development of The Father's Attachment Scale in Intrauterine Period - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
27-) Knowledge, Attitude and Practice of Self-Medication with Antibiotics Among Nursing Students - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
28-) Vajinal doğum yapan kadınların hastane taburculuğuna hazır oluşluk durumu - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
29-) Knowledge and perception of female nursing students about human papillomavirus (HPV), cervical cancer, and attitudes toward HPV vaccination - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
30-) Investigation of body image, self-esteem, and quality of life in women with urinary incontinence - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
31-) İki farklı öğretim tekniğinin hemşirelik öğrencilerinin HPV ile ilgili bilgi düzeylerine etkisinin incelenmesi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
32-) Doğum Tutum Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
33-) Violence experienced by nurses at six university hospitals in Turkey - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 8
34-) Vajinal Doğum Ve Sezaryen Doğum Yapan Gebelerin Durumluk Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 3
35-) Opinions and Attitudes About Vasectomy of Married Couples Living in Turkey - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
36-) Effects of Prenatal Perineal Massage and Kegel Exercises on the Integrity of Postnatal Perine - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
37-) Opinions and Attitudes About Vasectomy of Married Couples Living in Turkey - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 4
38-) Akran Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Sağlık Konusundaki Bilgi Düzeylerine Etkisi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
39-) Spontaneous vaginal delivery or caesarean section What do Turkish women think - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
40-) Violence experienced by nurses at six university hospitals in Turkey - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
41-) Sexual function and Dyadic adjustmentin women with urinary incontinence - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
42-) İki farklı öğretim tekniğinin hemşirelik öğrencilerinin HPV ile ilgili bilgi düzeylerine etkisinin incelenmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
43-) Public Knowledge andAttitudes Regarding Self Medication with Antibiotic in Gaziantep, Turkey - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
44-) Premenstrual Syndrome in Nursing Students and The Affecting Factors - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
45-) Hemşirelere karşı işyeri şiddeti - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
46-) Hemşirelere karşı işyeri şiddeti - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
47-) Rutin Epizyotomi Uygulanmasının Gerekliliği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
48-) Gebelikte Pelvik Taban Kas Egzersizi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
49-) Spontaneous vaginal delivery or caesarean section What do Turkish women think - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 6
50-) Sexual function and Dyadic adjustmentin women with urinary incontinence - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
51-) Knowledge, Attitude and Practice of Self-Medication with Antibiotics Among Nursing Students - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
52-) What Do Married Couples Think About Induced Abortion? - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
53-) Amniyosentez Öncesi Gebelerde Anksiyete ve Depresyon Risk Düzeylerinin Belirlenmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
54-) Vajinal Doğum Ve Sezaryen Doğum Yapan Gebelerin Durumluk Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
55-) Jinekolojik Operasyon Geçiren Kadınların Taburculuk Öncesi Öğrenim Gereksinimleri. - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
56-) Effects of Prenatal Perineal Massage and Kegel Exercises on the Integrity of Postnatal Perine - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
57-) Jinekolojik Operasyon Geçiren Kadınların Taburculuk Öncesi Öğrenim Gereksinimleri. - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
58-) Violence experienced by nurses at six university hospitals in Turkey - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 11
59-) Yeni Mezun Olan Hemşirelerin Mesleğe Bağlılıklarının İncelenmesi - Atıf Yılı: -1 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Investigation of body image, self-esteem, and quality of life in women with urinary incontinence - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
2-) Effects of Prenatal Perineal Massage and Kegel Exercises on the Integrity of Postnatal Perine - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
3-) Sexual function and Dyadic adjustmentin women with urinary incontinence - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
4-) The relationship among aging in place, loneliness, and life satisfaction in the elderly in Turkey - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
5-) Vajinal Doğum Ve Sezaryen Doğum Yapan Gebelerin Durumluk Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
6-) Effects of Prenatal Perineal Massage and Kegel Exercises on the Integrity of Postnatal Perine - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
7-) Violence experienced by nurses at six university hospitals in Turkey - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 3
8-) Sexual function and Dyadic adjustmentin women with urinary incontinence - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
9-) Relationship between Weight Pre-Pregnancy and Weight Gain during Pregnancy with Preterm Birth - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
10-) Spontaneous vaginal delivery or caesarean section What do Turkish women think - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
11-) Jinekolojik Operasyon Geçiren Kadınların Taburculuk Öncesi Öğrenim Gereksinimleri. - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
12-) Development of The Father's Attachment Scale in Intrauterine Period - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
13-) Effects of Prenatal Perineal Massage and Kegel Exercises on the Integrity of Postnatal Perine - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
14-) Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Aldıkları Eğitime İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 3
15-) Premenstrual Syndrome in Nursing Students and The Affecting Factors - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
16-) Kadın Cinselliğinin Gizlenen Yönü: Vajinismus ve Hemşirenin Rolü - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
17-) Investigation of body image, self-esteem, and quality of life in women with urinary incontinence - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
18-) Knowledge and perception of female nursing students about human papillomavirus (HPV), cervical cancer, and attitudes toward HPV vaccination - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
19-) Vajinal doğum yapan kadınların hastane taburculuğuna hazır oluşluk durumu - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
20-) Hemşirelere karşı işyeri şiddeti - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
21-) Knowledge, Attitude and Practice of Self-Medication with Antibiotics Among Nursing Students - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
22-) Akran Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Sağlık Konusundaki Bilgi Düzeylerine Etkisi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 4
23-) Opinions and Attitudes About Vasectomy of Married Couples Living in Turkey - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 3
24-) Vajinal Doğum Ve Sezaryen Doğum Yapan Gebelerin Durumluk Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 3
25-) Violence experienced by nurses at six university hospitals in Turkey - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
26-) Knowledge and perception of female nursing students about human papillomavirus (HPV), cervical cancer, and attitudes toward HPV vaccination - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
27-) Knowledge, Attitude and Practice of Self-Medication with Antibiotics Among Nursing Students - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
28-) Vajinal Doğum Ve Sezaryen Doğum Yapan Gebelerin Durumluk Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
29-) Amniyosentez Öncesi Gebelerde Anksiyete ve Depresyon Risk Düzeylerinin Belirlenmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
30-) Akran Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Sağlık Konusundaki Bilgi Düzeylerine Etkisi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
31-) Investigation of body image, self-esteem, and quality of life in women with urinary incontinence - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
32-) Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerde Hasta Güvenliği Kültürünün İncelenmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 5
33-) Rutin Epizyotomi Uygulanmasının Gerekliliği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
34-) Hemşirelere karşı işyeri şiddeti - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 7
35-) Amniyosentez Öncesi Gebelerde Anksiyete ve Depresyon Risk Düzeylerinin Belirlenmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
36-) Jinekolojik Operasyon Geçiren Kadınların Taburculuk Öncesi Öğrenim Gereksinimleri. - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 5
37-) Vajinal Doğum Ve Sezaryen Doğum Yapan Gebelerin Durumluk Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
38-) Opinions and Attitudes About Vasectomy of Married Couples Living in Turkey - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 6
39-) Investigation of Fear of Childbirth Attitude and State Anxietyamong Primigravid Women - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
40-) Sexual function and Dyadic adjustmentin women with urinary incontinence - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
41-) Investigation of body image, self-esteem, and quality of life in women with urinary incontinence - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
42-) Knowledge and perception of female nursing students about human papillomavirus (HPV), cervical cancer, and attitudes toward HPV vaccination - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
43-) Effects of Prenatal Perineal Massage and Kegel Exercises on the Integrity of Postnatal Perine - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 7
44-) Jinekolojik Operasyon Geçiren Kadınların Taburculuk Öncesi Öğrenim Gereksinimleri. - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
45-) Violence experienced by nurses at six university hospitals in Turkey - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 12
46-) Yeni Mezun Olan Hemşirelerin Mesleğe Bağlılıklarının İncelenmesi - Atıf Yılı: -1 Atıf Sayısı: 3
47-) Views of Turkish and Syrian Refugee Women Who are from Two Different Cultures on Tubal Ligation - Atıf Yılı: -1 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Hemşirelere karşı işyeri şiddeti - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
2-) Rutin Epizyotomi Uygulanmasının Gerekliliği - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Akran Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Sağlık Konusundaki Bilgi Düzeylerine Etkisi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
4-) Spontaneous vaginal delivery or caesarean section What do Turkish women think - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
5-) Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerde Hasta Güvenliği Kültürünün İncelenmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
6-) Gebelikte Pelvik Taban Kas Egzersizi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
7-) Violence experienced by nurses at six university hospitals in Turkey - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 4
8-) Spontaneous vaginal delivery or caesarean section What do Turkish women think - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Violence experienced by nurses at six university hospitals in Turkey - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
2-) Effects of Prenatal Perineal Massage and Kegel Exercises on the Integrity of Postnatal Perine - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
3-) Hemşirelere karşı işyeri şiddeti - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
4-) Knowledge and perception of female nursing students about human papillomavirus (HPV), cervical cancer, and attitudes toward HPV vaccination - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
5-) Investigation of body image, self-esteem, and quality of life in women with urinary incontinence - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
6-) Knowledge, Attitude and Practice of Self-Medication with Antibiotics Among Nursing Students - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
7-) Knowledge and perception of female nursing students about human papillomavirus (HPV), cervical cancer, and attitudes toward HPV vaccination - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
8-) What Do Married Couples Think About Induced Abortion? - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
9-) Effects of Prenatal Perineal Massage and Kegel Exercises on the Integrity of Postnatal Perine - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
10-) Vajinal Doğum Ve Sezaryen Doğum Yapan Gebelerin Durumluk Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 4
11-) Jinekolojik Operasyon Geçiren Kadınların Taburculuk Öncesi Öğrenim Gereksinimleri. - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
12-) Gebelikte Pelvik Taban Kas Egzersizi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
13-) Effects of Prenatal Perineal Massage and Kegel Exercises on the Integrity of Postnatal Perine - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Violence experienced by nurses at six university hospitals in Turkey - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
2-) Vajinal Doğum Ve Sezaryen Doğum Yapan Gebelerin Durumluk Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
3-) Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Aldıkları Eğitime İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
4-) Kadın Cinselliğinin Gizlenen Yönü: Vajinismus ve Hemşirenin Rolü - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
5-) Doğum Tutum Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
6-) Vajinal doğum yapan kadınların hastane taburculuğuna hazır oluşluk durumu - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
7-) Akran Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Sağlık Konusundaki Bilgi Düzeylerine Etkisi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
8-) Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerde Hasta Güvenliği Kültürünün İncelenmesi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
9-) Vajinal Doğum Ve Sezaryen Doğum Yapan Gebelerin Durumluk Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
10-) Opinions and Attitudes About Vasectomy of Married Couples Living in Turkey - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
11-) Knowledge, Attitude and Practice of Self-Medication with Antibiotics Among Nursing Students - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
12-) Jinekolojik Operasyon Geçiren Kadınların Taburculuk Öncesi Öğrenim Gereksinimleri. - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
13-) Vajinal Doğum Ve Sezaryen Doğum Yapan Gebelerin Durumluk Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
14-) Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerde Hasta Güvenliği Kültürünün İncelenmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Effects of Prenatal Perineal Massage and Kegel Exercises on the Integrity of Postnatal Perine - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
2-) The relationship among aging in place, loneliness, and life satisfaction in the elderly in Turkey - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
3-) Violence experienced by nurses at six university hospitals in Turkey - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
4-) Investigation of Fear of Childbirth Attitude and State Anxietyamong Primigravid Women - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
5-) Hemşirelere karşı işyeri şiddeti - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1

(F-1) Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: Üreme çağındaki kadınların servikal kanserin erken tanısına yönelik tutumları ve bilgi düzeyleri. Konu: Üreme çağındaki kadınların servikal kanserin erken tanısına yönelik tutumları ve bilgi düzeyleri. EMİNE-ASLAN. 2022

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Doğum Öncesi Perine Masajı ve Kegel Egzersizlerinin Doğum Sonrası Perine Bütünlüğüne Etkisi. Proje Türü: Kalkınma Bakanlığı. Doğum Öncesi Perine Masajı ve Kegel Egzersizlerinin Doğum Sonrası Perine Bütünlüğüne Etkisi. 2012-2014
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: Sağlığa zaralı alışkanlıklar, bulaşıcı hastalıklar ve korunma, çocuklarda büyüme ve gelişme, akraba evlilikleri, doğum, lohusa ve bebek bakımı, yaşlı bakımı, kadın sağlığı sorunları. Proje Türü: Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç). Aile Okulu Projesi. 2008-2009

(Ğ-2) Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . YAYIN TEŞVİK ÖDÜLÜ. 2020
2-) Kurum Adı: . YAYIN TEŞVİK ÖDÜLÜ. 2019
3-) Kurum Adı: . Poster Bildiri İkincilik Ödülü. 2015
4-) Kurum Adı: . Poster Bildiri İkincilik Ödülü. 2012
5-) Kurum Adı: . Sözel Bildiri Üçüncülük Ödülü. 2011

(I-10) Toplumsal Hizmet Etkinlikleri (bilimsel etkinlikler dışında topluma hizmet kapsamında yapılacak söyleşi, panel, konferans, seminer, eğitim, gezi vb. )

1-) Kendi kendine antibiyotik başlama, antibiyotik direnci projesi. . . 2016
2-) Ekmeği İsraf Etme Projesi. . . 2015

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) Kadına Yönelik Şiddete Karşı Hep Birlikte El Ele Paneli. . . 2016
2-) 1. Gaziantep Hemşirelik Öğrencileri Sempozyumu. . . 2016
3-) 1. Gaziantep Hemşirelik Öğrencileri Sempozyumu. . . 2016
4-) Minimal Invaziv Jinekoloji Toplantısı. . . 2016
5-) 2. Endoskopik Cerrahi ve Laparoskopi Hemşireleri Derneği Eğitim Günleri. . . 2015
6-) 2. Endoskopik Cerrahi ve Laparoskopi Hemşireleri Derneği Eğitim Günleri. . . 2015
7-) 1.Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi. . . 2014
8-) I. Ulusal (Uluslar arası Katılımlı) Doğum Sonrası Bakım Kongresi. . . 2013
9-) I. Ulusal (Uluslar arası Katılımlı) Doğum Sonrası Bakım Kongresi. . . 2013
10-) 1. Endoskopik Cerrahi ve Laparoskopi Hemşireleri Derneği Eğitim Günleri. . . 2013
11-) 1. Endoskopik Cerrahi ve Laparoskopi Hemşireleri Derneği Eğitim Günleri. . . 2013

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Doğuma Hazırlık Eğitici Eğitimi Kursu. . . 2015
2-) Doğuma Hazırlık Eğitici Eğitimi Kursu. . . 2015
3-) Doğuma Hazırlık Eğitici Eğitimi Kursu. . . 2015
4-) “Gençlik ve Şiddet Paneli. . . 2010

Verdiği Dersler

HEM3011 2024-2025 Güz

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

DKH5002 2023-2024 Bahar

Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği II

DKH5506 2023-2024 Bahar

Perinatoloji Hemşireliği

HEM3528 2023-2024 Bahar

Doğuma Hazırlık ve Ebeveyn Eğitimi

DKH5001 2023-2024 Güz

Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği I

DKH5515 2023-2024 Güz

Kadın Sağlığında Kanıta Dayalı Uygulamalar

DKH5002 2022-2023 Bahar

Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği II

DKH5506 2022-2023 Bahar

Perinatoloji Hemşireliği

HEM3528 2022-2023 Bahar

Doğuma Hazırlık ve Ebeveyn Eğitimi

DKH5001 2022-2023 Güz

Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği I

DKH5515 2022-2023 Güz

Kadın Sağlığında Kanıta Dayalı Uygulamalar