Personel

Araştırma Görevlisi ŞEYDA ERCAN YÜCEER
Araştırma Görevlisi
Şeyda Ercan Yüceer
@ E-posta
seydayuceer@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5118

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Sağlık Bilimleri Fakültesi / Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü / Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Abd / Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2016

Yüksek Lisans

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilimdalı 2020

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilimdalı Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Ercan Yüceer Şeyda, Keklicek Hilal, 2022. Online Fizyoterapi Danışmanlığı’nın Fizyoterapist ve Danışan Gözüyle Uygulanabilirliği. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
2-) Ercan Şeyda, Keklicek Hilal, 2020. Investigation of the Change in Physical Activity Levels of University Students Due to COVID-19 Pandemic. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Murat Gizem, Yüceer Şeyda, Karakaya Mehmet Gürhan, 2021. NÖROLOJİK HASTALIKLARIN FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONUNDA KULLANILAN YAPAY ZEKA TEMELLİ YAKLAŞIMLARIN İNCELENMESİ. II. Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi Kongresi
2-) Yüceer Şeyda, Murat Gizem, Karakaya Mehmet Gürhan, 2021. FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON UYGULAMALARINDA YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ: LİTERATÜR İNCELEMESİ. II. Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi Kongresi

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Yüceer Şeyda, Keklicek Hilal, 2021. Covid-19 pandemisi nedeniyle üniversite öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeylerindeki değişimin incelenmesi. 1. Ulusal Trakya Üniversitesi Fiziksel Aktivite E-Sempozyumu

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Karakaya Mehmet Gürhan, Ercan Yüceer Şeyda, 2022. TELEREHABİLİTASYON Fizyoterapi Uygulamaları/FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONDA TELEDEĞERLENDİRME. Yayın Evi: Hipokrat Yayıncılık Editör Adı: KÖSE Nezire, KESER İlke, KAYABINAR Erdi, TÜRKMEN Ceyhun
2-) Karakaya Mehmet Gürhan, Ercan Yüceer Şeyda, Murat Gizem, 2022. GERİATRİDE FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYONUN PRENSİPLERİ/Yaşlılarda Egzersiz Uygulamalarında Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar. Yayın Evi: Hipokrat Yayıncılık Editör Adı: Kırdı Nuray, Can Filiz, İlçin Nursen, Abit Kocaman Ayşe

(Ç-2) Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili vb.çevirileri

1-) Karakaya Mehmet Gürhan, Murat Gizem, Ercan Yüceer Şeyda, 2023. Uygulamalı PNF/Skapula ve Pelvis. Yayın Evi: Hipokrat Kitabevi Editör Adı: KAYA UTLU DEFNE
2-) Yüceer Şeyda, Keklicek Hilal, 2022. Pelvis ve Sacroiliac Eklemin Fonksiyonel Anatomisi/. Yayın Evi: İstanbul Tıp Kitabevi Editör Adı: Keklicek Hilal, Demirel Aynur
3-) Ercan Yüceer Şeyda, Keklicek Hilal, 2022. Pelvis Ve Sacroiliac Eklemin Fonksiyonel Anatomisi/Pelvisi Değerlendirilmesi. Yayın Evi: İstanbul Tıp Kitabevleri Editör Adı: KEKLİCEK Hilal, DEMİREL Aynur

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Diğer (Ulusal). 1. Ulusal Trakya Üniversitesi Fiziksel Aktivite Sempozyumu. 2020-2021
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Diğer (Ulusal). Nörolojik Rehabilitasyon Teorik ve Uygulamalı Ders İçeriğinin Teknoloji TemelliRehabilitasyon Yöntemleri ile Desteklenmesi. 2019-2021
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: BİLİMSEL/SANATSAL TOPLANTI DÜZENLEME DESTEĞİ. Proje Türü: Diğer (Ulusal). 1. ULUSLARARASI BALKAN PROTEZ ORTEZ SEMPOZYUMU. 2019-2020