Personel

Doktor Öğretim Üyesi SEYFİ KILIÇ
Doktor Öğretim Üyesi
Seyfi Kılıç
@ E-posta
seyfikilic@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1408

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü / Uluslararası Hukuk Abd

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü / Uluslararası Hukuk Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Gazi Üniverstesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası ilişkiler 16.07.1999

Yüksek Lisans

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hidropolitik anabilim dalı 21.07.2003

Doktora

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim dalı 29.05.2010
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim dalı 29.05.2010

Yayin Bilgileri

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Kılıç Seyfi, 2015. Sınıraşan Akiferler Hukuku Taslağı ve Diğer Sözleşmelerle İlişkisi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
2-) Kılıç Seyfi, 2014. Water Security Concept and Its Perception in the Egypt. International Journal of Arts and Commerce
3-) Kılıç Seyfi, Güler Aydın Derya, 2014. İktisadi ve Toplumsal Dönüşüm ve Yenilikçi Girişimci. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

(F-1) Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: Su güvenliği kavramının ve su güvenliği indekslerinin bir değerlendirmesi. Konu: Su Güvenliği. DUYGU-DOĞU KIRKICI. 2019