Personel

Doktor Öğretim Üyesi SİBEL TİRYAKİ
Doktor Öğretim Üyesi
Sibel Tiryaki
@ E-posta
sibelbozabali@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5187

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Yüksek Lisans

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) 30.06.2000

Doktora

Ege üniversitesi , İzmir Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı 14.04.2014
Dr. Behçet Uz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 30.07.2008

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Özdemir K, Yilmaz E, Dincel N, Bozabali S, Apaydın S, Gun ZH, Sozeri B, Mir S. The association of clearance of middle and large molecular weight substance with arterial stiffness and left ventricular mass in children receiving renal replacement therapy. Minerva Pediatr. 2015 Apr 30. [Epub ahead of print].PMID:25926158 - 2015
2-) Conkar, S., Yılmaz, E., Hacıkara, Ş., Bozabali, S., Mir, S., 2015. Is Daytime Systolic Load an Important Risk Factor for Target Organ Damage in Pediatric Hypertension? . The Journal of Clinical Hypertension
3-) Özdemir, K., Mir, S., Dinçel, N., Bozabalı, S., Bulut, İ., Yılmaz, E., Bozabali, S., 2015. Bioimpedance For Assessing Volume Status In Children With Nephrotic Syndrome. . Turk J Med Sci.
4-) Durmaz, A., Ozkinay, F., Onay, H., Tombuloglu, M., Atay, A., Gursel, O., Peker, E., Atmaca, M., Genel, F., Bozabali, S., Akin, H., Özkinay, C., 2012. Molecular Analysis And Clinical Findings Of Griscelli Syndrome Patients. . Journal of pediatric hematology oncology

(A-2) SCI veya SCI-Expanded , SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) BozabalI S, Kocabas CN.Children Like Chocolates; Does Chocolates Like Children? Indian J Pediatr. DOI 10.1007/s12098-015-1864-6 - 2015

(A-3-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Bozabalı, S., Ülger, Z., Levent, E., Özyürek, A.R., 2016. Evaluation of Epidemiological and Clinical Properties of Kawasaki Disease: A Single Center Experience. Cyprus Journal of Medical SCİENCES
2-) Örensoy, A., Bozabalı, S., Hızlısoy, S., Uzay Çetinkaya, P., Kocabas, C.N., 2016. Preclinical Medical Education in Turkey through the Students’ Perspective and Knowledge of Research Activities . Cyprus Journal of Medical SCİENCES

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Bozabalı, S., Olukman, Ö., Cangar, Ş., 2016. Çocukluk Çağı Tüberkülozlu Olguların Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi Evaluation of the Clinical Properties of Childhood Tuberculosis Cases. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi (Turkish Journal of Pediatric Disease)
2-) Seçil Conkar, Sevgi Mir, Betül Sözeri, Ümmügülsüm Yıldız, İpek Kaplan Bulut, Sibel Bozovalı, Ebru Yılmaz. Masked hypertension in children and its relationship with target organ damage. Journal of Clinical and Experimental Investigations. 2015; 6 (2): 102-109 - 2015
3-) Bozabalı, S., Mammadova, A., Turan, C., Özdemir Şahan, Y., Levent, E., Özyürek, R., Ülger, Z., 2015. Akut Romatizmal Ateşe Bağlı Kardit Gelişen Hastalarda Penisilin Profilaksisinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi (Turkish Journal of Pediatric Disease)

(A-9) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Özdemir Şahan, Y., Bozabalı, S., Levent, R.E., Özyürek, A.R., 2016. Rezidu Aortopulmoner Pencerenin Transkateter Teknikle Kapatılması. Pediatric Heart Journal
2-) Bozabalı S, Olukman Ö, Cangar Ş. Karaciğer Kalsifikasyonu Nedeniyle Sunulan Üç Çocuk Olgu. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi DOI: 10.12956/tjpd.2015.159 - 2015
3-) Sibel Bozabalı, Ertürk Levent, A. Ruhi Özyürek. Occlusion Of A Very Rare Veno-Venous Fistula Between Hemiazygos Vein And Right Superior Pulmonary Vein With Amplatzer Vascular Plug II. Pediatr Heart J 2014;1(3):319-322. - 2014

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Ulger Z, Engin C, Bozabalı S., Ozyurek A.R., Ozbaran B., Levent E., Ozbaran M. Outpatient Clinical Follow Up Of Children With Implantable Continuous Flow Ventricular Assist Devices: The Preliminary Experience From Ege University Hospital. 47th Annual Meeting of the Association for European Pediatric and Congenital Cardiology, AEPC. Cardiology in the Young 2013 May;23(1):47,48 - 2013

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) W190-The Assessment Of The Tendency Of Chıldren Wıth Kawazakı Dısease For Atherosclerosıs. S Bozabali, ED Sezer, B Sozeri, O Bulut, IRO Onmus, AR Ozyurek , L Erturk . 21st European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine( 21-25 June 2015, Paris, France) Clin Chem Lab Med 2015; 53, Special Suppl, pp S1215 - 2015
2-) P692-Evaluation of Respiratory and Cardiovascular Complications of Hematopoietic Stem Cell Transplantation In Children. S. Onen, E. Demir, S. Bozobali, Z.Onder Sivis, S. Aksoylar, N. Çetingul, S. Kansoy. 41st EBMT Annual Meeting (22nd-25th March, İstanbul, Turkey. Bone Marrow Transplantation , volume 50 (supp 1),March 2015pp:S464 - 2015
3-) Levent E, Avcu G.A., Ozyurek R, Bozobalı S, Sahan Y.O. Determining The Factors Affecting The Knowledge Levels Of ECG Interpretation Of The Pediatric Residents And Interns (Last Year Medical Students) In ECG Learning Program. 48th Annual Meeting of the Association for European Pediatric and Congenital Cardiology, AEPC. Cardiology in the Young May 2014 24 (1):98 - 2014
4-) F.Genel, F.Atlıhan, S.Tiryaki Bozabalı, M.Büyükinin, F.Özkınay. Griscelli Syndrome With A Mutation In The Rab 27 A Gene And Renal Tubular Resistance To Aldosterone. 26th Annual Meeting Of The European Society For Pediatric İnfectious Diseases- Espid Graz Austria (13-17 May 2008), Book of Abstract:403 - 2008

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Bozabalı, S., Özyürek, R., 2016. S-65. KAWASAKİ HASTALIĞINDA VASKÜLER ETKİLENİMİ GÖSTERMEDE BİYOKİMYASAL MARKERLAR. 15. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongrasi
2-) SB10- S. Bozabalı, Ö.Olukman,Ş.Cangar Tüberkülozlu Hastalarımızın Klinik Ve Tanısal Özellikleri Ve Tüberkülozla Mücadeledeki Yerimiz. 6. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Ankara, 20-22 Mayıs 2009 Çocuk Enfeksiyon Dergisi 2009; 3(özel sayı 1):124 - 2009

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Bozabalı, S., Levent, E., Özyürek, R., 2016. P-043. EPİLEPSİ TANISIYLA İZLENEN HASTALARDA PACEMAKER GEREKTİREN KARDİYAK PATOLOJİLER. 15. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongrasi
2-) Bozabalı, S., Şahan, Y., Ülger, Z., Levent, E., Özyürek, R., 2016. P-087. KAWASAKİ TANILI HASTALARIMIZIN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. 15. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongrasi
3-) Bozabalı, S., Bayraktar, E., Kocabaş, C.N., 2016. P-188. NADİR BİR BİRLİKTELİK : AKUT ROMATİZMAL ATEŞ VE AKUT POSTSTREPTOKOKSİK GLOMERULONEFRİT. 15. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongrasi
4-) P342-Kawasaki Hastalığı Geçirmiş Çocukların Ateroskleroza Yatkınlıklarının Değerlendirilmesi. Sibel Bozabalı, Ebru Sezer,Betül Sözeri, Orhan Bulut, Isabel Raika Durusoy Onmuş, Ruhi Özyürek, Ertürk Levent, Zülal Ülger, Yasemin Şahan. 14. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Cerrahisi Kongresi (15-18 Nisan 2015, Denizli) Pediatr Heart J 2015;2(Suppl)p:23 - 2015
5-) P-362-Akut Romatizmal Ateşe Bağlı Kardit Gelişen Hastalarda Penisilin Profilaksisinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi. Sibel Bozabalı, Aynur Mammadova, Caner Turan, Yasemin Şahan, Ertürk Levent, Zülal Ülger, Ruhi Özyürek. 14. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Cerrahisi Kongresi (15-18 Nisan 2015, Denizli). Pediatr Heart J 2015;2(Suppl)p:32 - 2015
6-) P-203- Sistemik Venöz Dönüş Anomalisinin Vasküler Plug Iı Kullanılarak Tedavi Edilmesi. Sibel Bozabalı, Ertürk Levent, Yasemin Şahan, Ruhi Özyürek. 14. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Cerrahisi Kongresi (15-18 Nisan 2015, Denizli). Pediatr Heart J 2015;2(Suppl)P:61 - 2015
7-) P-243- Fontan Operasyonu Planlanan Bir Olguda Pulmoner Banding Bölgesinin Transkateter Yöntemle Kapatılması. Yasemin Özdemir Şahan, Reşit Ertürk Levent, Arif Ruhi Özyürek, Zülal Ülger,Sibel Bozabalı. 14. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Cerrahisi Kongresi (15-18 Nisan 2015, Denizli). Pediatr Heart J 2015;2(Suppl)p:77 - 2015
8-) P-249- Rezidü Aortopulmoner Pencerenin Transkateter Teknikle Kapatılması; Olgu Sunumu. Yasemin Özdemir Şahan, Reşit Ertürk Levent, Arif Ruhi Özyürek, Zülal Ülger,Sibel Bozabalı. 14. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Cerrahisi Kongresi (15-18 Nisan 2015, Denizli). Pediatr Heart J 2015;2(Suppl)P:79 - 2015
9-) P 002- Antenatal Hidrops Fetalis İle Presente Olan İdiyopatik İnfantil Arteriyel Kalsifikasyon Tanılı Bir Olgu Sunumu. . Yasemin Özdemir Şahan, Reşit Ertürk Levent, Arif Ruhi Özyürek, Zülal Ülger,Sibel Bozabalı. 14. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Cerrahisi Kongresi (15-18 Nisan 2015, Denizli). Pediatr Heart J 2015;2(Suppl)P:93 - 2015
10-) P-182- Beslenmenin Kardiyak Etkileri; Çikolata Ve Çocuk Kalbi. Sibel Bozabalı, Alper Orhon, Volkan Bozkurt. 14. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Cerrahisi Kongresi (15-18 Nisan 2015, Denizli). Pediatr Heart J 2015;2(Suppl)P:182 - 2015
11-) P-430- Süpüratif Lenfadenit Kliniği İle Başvuran Dirençli Kawasaki Hastalığı. Sibel Bozabalı, Petek Çetinkaya, Ece Bayraktar. 14. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Cerrahisi Kongresi (15-18 Nisan 2015, Denizli). Pediatr Heart J 2015;2(Suppl)P:219 - 2015
12-) P167- Ertürk Levent, Sibel Bozobalı, Yasemin Özdemir Şahan, Zülal Ülger, Fatih Ayık, Yüksel Atay, Arif Ruhi Özyürek. Kontrollü Salınımlı Koil’lerle Embolizasyon Yapılan 176 PDA Tanılı Olgunun Değerlendirilmesi: 10 Yıllık Deneyim. 13. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, Nisan 2014, Diyarbakır. Pediatr Heart J 2014;1(1):102 - 2014
13-) P193- Ertürk Levent, Sibel Bozobalı, Yasemin Özdemir Şahan, Fatih Ayık, Zülal Ülger, Yüksel Atay, Arif Ruhi Özyürek Anjiografik Yöntemlerle Atrial Septal Defekt (ASD) Kapatma İşlemi Uygulanan Hastaların Değerlendirilmesi:7 Yıllık Deneyim. 13. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, Nisan 2014, Diyarbakır. Pediatr Heart J 2014;1(1):113 - 2014
14-) P259- Zülal Ülger, Mehtap Kağnıcı, Ebru Canda, Sema Kalkan Uçar, Yasemin Özdemir, Sibel Bozabalı, Ertürk Levent, Arif Ruhi Özyürek, Ferda Özkınay, Mahmut Çoker. Pompe Hastalarında Kardiyak Tutulum. 13. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, Nisan 2014, Diyarbakır. Pediatr Heart J 2014;1(1):35 - 2014
15-) P268- Zülal Ülger, Çağatay Engin, Tahir Yağdı, Serkan Ertugay, Yasemin Özdemir, Sibel Bozabalı, Arif Ruhi Özyürek, Ertürk Levent, Mustafa Özbaran. Terminal Dönem Kalp Yetmezliği Olan Çocuk Hastalarda, Üçüncü Nesil Implante Edilen Sürekli Akım Ventrikül Destek Cihazı Uygulaması. 13. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, Nisan 2014, Diyarbakır. Pediatr Heart J 2014;1(1):41 - 2014
16-) P274- Zülal Ülger, Sema Kalkan Uçar, Yasemin Özdemir, Sibel Bozabalı, Ertürk Levent, Arif Ruhi Özyürek, Mahmut Çoker. Dilate Kardiyomyopati Ile Primer Kalp Tutulumu Olan Glikojen Depo Tip 4 Tanılı Bir Olgu. 13. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, Nisan 2014, Diyarbakır. Pediatr Heart J 2014;1(1):43 - 2014
17-) P189-Atopik astım mı? Vasküler ring mi? Her ikisi? Nurşen Ciğerci Günaydın, Esen Demir, Figen Gülen, Remziye Tanaç, Mahir Tanrıverdi, Sibel Bozabalı, Zülal Ülger, Hüdaver Alper. Türk Toraks Derneği 15. Yıllık Kongresi, Nisan 2013, Antalya - 2013
18-) P35- Kawasaki Hastalarımızın Klinik Değerlendirilmesi. Sibel Bozabalı, Aynur Mammadova, Ertürk Levent, Ruhi Özyürek, Zülal Ülger. 7. Ege Pediatri ve 3. Pediatri Hemşireliği Günleri. Mayıs 2013, Izmir - 2013
19-) P60- Epilepsi Tanisiyla İzlenen, Pacemaker İmplante Edilen Hasta Sinüs Sendromlu Ve Sinüs Arrestli İki Olgu. Sibel Bozabalı, Ertürk Levent, Ruhi Özyürek, Zülal Ülger. 7. Ege Pediatri ve 3. Pediatri Hemşireliği Günleri. Mayıs 2013, Izmir - 2013
20-) P67- Akut Romatizmal Ateşli Olgularımız. Sibel Bozabalı, Aynur Mammadova, Caner Turan, Ertürk Levent, Zülal Ülger, Ruhi Özyürek. 7. Ege Pediatri ve 3. Pediatri Hemşireliği Günleri. Mayıs 2013, Izmir - 2013
21-) P005-Malign Interarteriyel Seyirli Sağ Koroner Arter. Sibel Bozabalı, Murat Deveci, Reşit Ertürk Levent, Zülal Ülger, Yüksel Atay, Arif Ruhi Özyürek, Fatih Ayık. 12.Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, Mayıs 2013, Muğla, Bildiri Özetleri sf 41. - 2013
22-) P077-Yenidoğan Döneminde Uzun QT Sendromu: Polimorfik Ventriküler Taşikardi Ve 2:1 AV Blok. Murat Deveci, Defne Engür, Sibel Bozabalı, Mehmet Yalaz, Fatih Ayık, Yüksel Atay, Münevver Kaynak Türkmen, Arif Ruhi Özyürek. 12.Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, Mayıs 2013, Muğla, Bildiri Özetleri sf 73. - 2013
23-) P093-Epilepsi Tanısıyla Izlenen Pacemaker Implante Edilen Hasta Sinüs Sendromlu Ve Sinüs Arrestli Iki Olgu. Sibel Bozabalı, Reşit Ertürk Levent, Zülal Ülger, Arif Ruhi Özyürek. 12.Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, Mayıs 2013, Muğla, Bildiri Özetleri sf 79. - 2013
24-) P119-Hemiazigos Ven Ve Sağ Superior Pulmoner Ven Arasında Çok Nadir Görülen Veno-Venöz Fistülün Amplatzer Vaskuler Plug 2 Kullanılarak Perkütan Kapatılması. Sibel Bozabalı, Zülal Ülger, Reşit Ertürk Levent, Arif Ruhi Özyürek. 12.Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, Mayıs 2013, Muğla, Bildiri Özetleri sf 90. - 2013
25-) P133- Sağ Koroner Arter Yokluğu- Sol Koroner Arterden Sağ Ventriküle Açılan Ve Perkütan Kapatılamayan Fistül. Sibel Bozabalı, Reşit Ertürk Levent, Fatih Ayık, Yüksel Atay, Arif Ruhi Özyürek. 12.Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, Mayıs 2013, Muğla, Bildiri Özetleri sf 95. - 2013
26-) P152- Kontrollü Salınımlı Coil (Cook) Ile Embolizasyon Yapılan 143 PDA Tanılı Olgunun Değerlendirilmesi. Ertürk Levent, Sibel Bozabalı, Murat Deveci, Zülal Ülger, Fatih Ayık, Yüksel Atay, Arif Ruhi Özyürek. 12.Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, Mayıs 2013, Muğla, Bildiri Özetleri sf 102. - 2013
27-) P157- Kateterizasyon Ile Atriyal Septal Defekt (ASD) Kapatma Işlemi Uygulanan Hastaların Değerlendirilmesi. Ertürk Levent, Sibel Bozabalı, Murat Deveci, Zülal Ülger, Fatih Ayık, Yüksel Atay, Arif Ruhi Özyürek. 12.Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, Mayıs 2013, Muğla, Bildiri Özetleri sf 104. - 2013
28-) P168- Terminal Dönem Kalp Yetmezliği Olan Çocuk Hastalarda, Üçüncü Nesil Implante Edilen Sürekli Akım Ventrikül Destek Cihazı Uygulaması. Zülal Ülger, Sibel Bozabalı, Arif Ruhi Özyürek, Ertürk Levent, Çağatay Engin, Mustafa Özbaran. 12.Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, Mayıs 2013, Muğla, Bildiri Özetleri sf 109. - 2013
29-) P188- Pediatrik Secundum ASD’li Olgularda Cerrahi Tedavi Ve Transkateter Tedavinin Erken Dönem Sonuçları Ve Komplikasyonlar Açısından Karşılaştırılması. Ahmet Dolapoğlu, Özlem Balcıoğlu, M.Fatih Ayık, Sibel Bozabalı, Zülal Ülger, Ertürk Levent, Ruhi Özyürek, Yüksel Atay. 12.Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, Mayıs 2013, Muğla, Bildiri Özetleri sf 117,118. - 2013
30-) P245- Myoplasma Pnömonia Enfeksiyonuna Bağlı Gelişen Perikardit Ve Kardiyak Tamponad Tablosu. Zülal Ülger, Sibel Bozabalı, Müşerref Kasap, Zuhal Ümit, Ertürk Levent, Ruhi Özyürek. 12.Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, Mayıs 2013, Muğla, Bildiri Özetleri sf 140. - 2013
31-) TPB13- Ventrikül Destek Cihazının Kalp Nakline Köprüleme Tedavisi Olarak Kullanıldığı Çocuk Hastaların Değerlendirilmesi Zülal Ülger, Mustafa Özbaran, Tahir Yağdı, Cağatay Engin, Fatih Ayık, Ertürk Levent, Murat Deveci, Sibel Bozabalı, Ruhi Özyürek 11. Ulusal Pediatric Kardiyoloji Ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi Nisan 2012, İzmir. Bildiri Özetleri Kitabı, sf:43 - 2012
32-) PB38- Parsiyel Sol Pulmoner Venöz Dönüş Anomalili Olguda Cerrahi Düzeltme Ahmet Dolapoğlu, M. Fatih Ayık, Emrah Oğuz, Kemal Cümşüdov, Sibel Bozabalı, Ertürk Levent 11. Ulusal Pediatric Kardiyoloji Ve Kalp Dammar Cerrahi Kongresi, Nisan 2012, İzmir. Bildiri Özetleri Kitabı, sf:55 - 2012
33-) PB114- Konjenital Kalp Hastalıklarının Cerrahi Tedavisinde Peroperatif Transözefageal Ekokardiyografinin Rolü Özlam Balcıoğlu, M. Fatih Ayık, Emrah Oğuz, Zehra Kurşunlu, Sibel Bozabalı, Sibel Reyhanoğlu, Zülal Ülger, Ertürk Levent, Yüksel Atay. 11. Ulusal Pediatric Kardiyoloji Ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, Nisan 2012, İzmir. Bildiri Özetleri Kitabı, sf:78 - 2012
34-) PB198-Kalp Nakli Yapılan Hastanın İzleminde Gelişen İntrakraniyal Kitle Zülal Ülger, Nazan Çetingül, Murat Deveci, Sibel Bozabalı, Ertürk Levent, Ruhi Özyürek 11. Ulusal Pediatric Kardiyoloji Ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, Nisan 2012, İzmir. Bildiri Özetleri Kitabı, sf:104 - 2012
35-) PB252- Kateterizasyon İle Atrial Septal Defekt (ASD) Kapatma İşlemi Uygulanan Hastaların Değerlendirilmesi Ertürk Levent, Murat Deveci, Sibel Bozobalı, Zülal Ülger, Orhan Bulut, Fatih Ayık, Yüksel Atay, Arif Ruhi Özyürek 11. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, Nisan 2012, İzmir. Bildiri Özetleri Kitabı, sf:119 - 2012
36-) PB253- Kontrollü Salınımlı Coil (Cook) İle Embolizasyon Yapılan PDA Tanılı 129 Olgunun Değerlendirilmesi Ertürk Levent, Sibel Bozobalı, Murat Deveci, Zülal Ülger, Orhan Bulut, Arif Ruhi Özyürek.11. Ulusal Pediatric Kardiyoloji Ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, Nisan 2012, İzmir. Bildiri Özetleri Kitabı, sf:120 - 2012
37-) P022- Geç Saptanan Alcapa Tanılı İki Olgu. Murat Deveci, Sibel Bozabalı, Ertürk Levent, Zülal Ülger, Arif Ruhi Özyürek, Naim Ceylan, Fatih Ayık,Yüksel Atay 10. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Mayıs 2011, Gaziantep. Bildiri Kitabi, sf: 162 - 2011
38-) P028- Dirençli Aritmiyle Seyreden İnteratriyal Septal Rabdomiyom. Murat Deveci, Fatih Ayık, Sibel Bozobalı, Ertürk Levent, Zülal Ülger, Arif Ruhi Özyürek, Yüksel Atay, Alp Alayunt 10. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Mayıs 2011, Gaziantep. Bildiri Kitabi, sf: 177 - 2011
39-) P032- Kontrollü Salınımlı Coil (Cook) İle Embolizasyon Yapılan 113 PDA Tanılı Olgunun Değerlendirilmesi Ertürk Levent, Murat Deveci, Sibel Bozobalı, Zülal Ülger, Arif Ruhi Özyürek. 10. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Mayıs 2011, Gaziantep. Bildiri Kitabi, sf: 184 - 2011
40-) P033- Kardiyak Kist Hidatikli Bir Olgu Sunumu. Sibel Bozabalı, Murat Deveci, Ertürk Levent, Zülal Ülger, Fatih Ayık, Yüksel Atay, Naim Ceylan, Arif Ruhi Özyürek. 10. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Mayıs 2011, Gaziantep. Bildiri Kitabi, sf: 185 - 2011
41-) P035- İnhalan Bağımlılığının Kardiyak Etkilerinin Tespit Edildiği Bir Olgu. Sibel Bozabalı, Murat Deveci, Zülal Ülger, Ertürk Levent, Arif Ruhi Özyürek, Selen Bayraktaroğlu . 10. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Mayıs 2011, Gaziantep. Bildiri Kitabi, sf: 190 - 2011
42-) P052- Geç Tanı Almış Nörolojik Sekelli Aort Koarktasyonu Olgusu. Sibel Bozabalı, Murat Deveci, Ertürk Levent, Zülal Ülger, Arif Ruhi Özyürek, Fatih Ayık, Yuksel Atay. 10. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Mayıs 2011, Gaziantep. Bildiri Kitabi, sf: 221 - 2011
43-) P060- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Kardiyak Transplantasyon Olan Çocukların Değerlendirilmesi Zülal Ülger, A.ruhi Özyürek, Ertürk Levent, Murat Deveci, Sibel Bozabalı, Fatih Ayık, Cağatay Engin, Tahir Yağdı, Mustafa Özbaran. 10. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Mayıs 2011, Gaziantep. Bildiri Kitabi, sf: 237 - 2011
44-) P114- Kateterizasyon İle Atrial Septal Defekt (Asd) Kapatma İşlemi Uygulanan Hastaların Değerlendirilmesi Ertürk Levent, Murat Deveci, Sibel Bozobalı, Fatih Ayık, Zülal Ülger, Yüksel Atay, Arif Ruhi Özyürek. 10. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Mayıs 2011, Gaziantep. Bildiri Kitabi, sf: 341 - 2011
45-) P115- Pace-Maker Takılan Kardiyo-İnhibitor Tip Senkoplu Bir Olgu Sunumu Sibel Bozabalı, Murat Deveci, Ertürk Levent, Zülal Ülger, Arif Ruhi Özyürek. 10. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Mayıs 2011, Gaziantep. Bildiri Kitabi, sf: 342 - 2011
46-) P135- Arteriyal Switch Operasyonu Uzun Dönem Sonuçlarımız Yüksel Atay, Mehmet Fatih Ayık, Bora Baysal, Emrah Oğuz, Yaprak Engin, Ertürk Levent, Murat Deveci, Sibel Bozobalı, Zülal Ülger, Ruhi Özyürek, Emin Alp Alayunt. 10. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Mayıs 2011, Gaziantep. Bildiri Kitabi, sf: 388 - 2011
47-) PS32- F.Genel, F.Atlıhan, S.Tiryaki Bozabalı, M.Büyükinin, F.Özkınay Rab 27 A Mutasyonu Ve Aldosterona Tubuler Yanıtsızlık Gösteren Griscelli Sendromu Olgusu. 16. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 9-12 Nisan 2008, Antalya. Bildiri Kitabı, sf: 98 - 2008
48-) PP248- Ö. Olukman, S.Bozabalı, G.Yendur , Ş.Cangar , C.Dizdarer Çocukluk Çağında Karaciğer Kalsifikasyonları: Üç Olgu Sunumu. 52.Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 12-16 Kasım 2008, Antalya - 2008
49-) PS68- Ö. Olukman, S. Tiryaki Bozabalı, G. Yendur, Ş. Cangar Temaslı, Latent Ve Aktif Tüberküloz Tanılı Hastalarımızın İzlemi. 5. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 5-7 Haziran 2007, İstanbul. Çocuk Enfeksiyon Dergisi (Cilt:1 Özel Sayı: 1 Haziran 2007; 122) - 2007

(D-10-Eski) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi - 2015
2-) Ege Tıp Dergisi - 2015

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Toxicology International - 2015

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Molecular Analysis And Clinical Findings Of Griscelli Syndrome Patients. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
2-) Is Daytime Systolic Load an Important Risk Factor for Target Organ Damage in Pediatric Hypertension? - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 3
3-) Is Daytime Systolic Load an Important Risk Factor for Target Organ Damage in Pediatric Hypertension? - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
4-) Molecular Analysis And Clinical Findings Of Griscelli Syndrome Patients. - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
5-) Molecular Analysis And Clinical Findings Of Griscelli Syndrome Patients. - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Is Daytime Systolic Load an Important Risk Factor for Target Organ Damage in Pediatric Hypertension? - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
2-) Molecular Analysis And Clinical Findings Of Griscelli Syndrome Patients. - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
3-) Molecular Analysis And Clinical Findings Of Griscelli Syndrome Patients. - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Molecular Analysis And Clinical Findings Of Griscelli Syndrome Patients. - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Kawasaki hastalığı geçirmiş çocukların genetik yatkınlıklarının değerlendirilmesi (BAP-Araştırmacı, Kabul no:2015-TIP-045, Devam ediyor) - 2015
2-) Fallot tetralojisi olan hastalarda genetik varyasyon klinik sonuçları nasıl etkiliyor ? (BAP-Araştırmacı, Kabul no:2014-TIP-041-Devam ediyor ). - 2014
3-) Kawasaki hastalığı geçirmiş çocukların ateroskleroza yatkınlıklarının değerlendirilmesi (BAP-Yan dal tezi-Araştırmacı, Kabul no:2013-TIP-111- yayın aşamasında). - 2013