Personel

Öğretim Görevlisi SİBEL ERDEM
Öğretim Görevlisi
Sibel Erdem
@ E-posta
sibelerdem@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 4998

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi / Beslenme Ve Diyetetik Bölümü / Diyetetik Abd

Kadro Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi / Beslenme Ve Diyetetik Bölümü / Diyetetik Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FEAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ

Yüksek Lisans

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ

Doktora

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Erdem Sibel, Gökmen Özel Hülya, Çınar Ziynet, Yılmaz Işıkhan Selen, 2017. Farklı Sosyoekonomik Düzeye Sahip Çocuklarda Ailenin Beslenme Tutum ve Davranışlarının Çocuğun Beslenme Durumuna Etkisi. Beslenme ve Diyet Dergisi / Journal of Nutriton and Dietetics

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Erdem Sibel, Yılmaz Işıkhan Selen, Gökmen Özel Hülya, 2017. DO ATTITUDES AND BEHAVIOURS OF THE PARENTS AFFECTION BODY MASS INDEX IN ELEMANTARY SCHOOL CHILDREN? . 39th ESPEN Congress

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Dilan Libanur, Erdem Sibel, 2022. BİREYLERİN PANDEMİ SÜRECİNDE DIŞARIDAN YEMEK YEME SIKLIĞININ SAPTANMASI. MSKÜ Ulusal Disiplinlerarası Öğrenci Kongresi

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Erdem Sibel, 2020. Sürdürülebilir Beslenmenin Çevre ile Etkileşimi. Yayın Evi: Türkiye Klinikleri Gıda Bilimleri Editör Adı: ERSAN KARABABA

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Erdem Sibel, Yavuz Cemil, 2020. Yaşlanmaya Sağlık Sosyolojisi Perspektifinden Multidisipliner Yaklaşımlar/Yaşlı Beslenmesi. Yayın Evi: Ekin Yayınevi Editör Adı: Deniz Say Şahin

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Erdem Sibel, Yavuz Cemil, 2020. Yaşlılık sosyolojisi/Yaşlı Dostu Kentler. Yayın Evi: Ekin yayınevi Editör Adı: Deniz SAY ŞAHİN

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Farklı Sosyoekonomik Düzeye Sahip Çocuklarda Ailenin Beslenme Tutum ve Davranışlarının Çocuğun Beslenme Durumuna Etkisi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 3
2-) Farklı Sosyoekonomik Düzeye Sahip Çocuklarda Ailenin Beslenme Tutum ve Davranışlarının Çocuğun Beslenme Durumuna Etkisi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2

(G-1) Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanmış proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Proje Koordinatörü. Konu: . Proje Türü: Avrupa Birliği. YAŞLI HAKLARI İÇİN ÇABA (YAŞAT) PROJESİ. 2019-2019

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Danışman. Konu: Ebeveyn iletişimi ve yaşadığı stresin çocuğun beslenme durumuna etkisini ölçmek, değerlendirmek amacıyla yapılmaktadır.. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Okul Öncesi Dönemde Ebeveyn Stresinin Çocuk Beslenmesi Üzerine Etkisi. 2022-2023
2-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Danışman. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. COVİD 19 PANDEMİ SÜRESİNCE GIDA SEKTÖRÜNDEKİ MOTO KURYE ÇALIŞANLARININ UYKU VE BESLENMESİNİN PERFORMANS VE KAZAYLA OLAN İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI . 2021--1

(G-4-Eski) TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Danışman. Konu: Çocukların oyuna olan ilgisi öğretim sürecini kolaylaştırmaktadır. Gelişimsel yönden uygun eğitim içerikleri kullanıldığı olan oyunlar, beden, zihin, sosyal ve duygusal gelişimin sağlanması açısından iyi bir moral motivasyon kaynağı olduğu için beslenme eğitimi verilirken oyun ve eğitimin iç içe olması öğretilebilirliği arttırmaktadır.. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. OYUN DESTEKLİ BESLENME EĞİTİMİNİN ÇOCUKLARIN BESİNSEÇİMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. 2022-2023

Verdiği Dersler

BDB1008 2022-2023 Bahar

Beslenme İlkeleri II

BDB1502 2022-2023 Bahar

Beslenme Antropolojisi

BDB2502 2022-2023 Bahar

Toplum ve Sağlık

BDB3016 2022-2023 Bahar

Çocuk Hastalıklarında Beslenme

BDB3018 2022-2023 Bahar

Toplumda Beslenme Sorunları ve Epidemiyolojisi

BDB3506 2022-2023 Bahar

Besin Hazırlama ve Pişirme Teknikleri

BDB4510 2022-2023 Bahar

Menü Planlama

HEM1006 2022-2023 Bahar

Beslenme İlkeleri

BDB1003 2022-2023 Güz

Beslenme İlkeleri - I

BDB2501 2022-2023 Güz

Beslenme ve Diyetetikte Etik

BDB3003 2022-2023 Güz

Beslenme Durumu Saptama Yöntemleri

BDB3009 2022-2023 Güz

Beslenme Ekolojisi

BDB3509 2022-2023 Güz

Beslenme Eğitimi

BDB4501 2022-2023 Güz

Sporcu Beslenmesi

BDB1002 2021-2022 Bahar

Beslenme İlkeleri II

BDB1502 2021-2022 Bahar

Beslenme Antropolojisi

BDB2502 2021-2022 Bahar

Toplum ve Sağlık

BDB3016 2021-2022 Bahar

Çocuk Hastalıklarında Beslenme

BDB3018 2021-2022 Bahar

Toplumda Beslenme Sorunları ve Epidemiyolojisi

BDB3506 2021-2022 Bahar

Besin Hazırlama ve Pişirme Teknikleri

BDB4008 2021-2022 Bahar

Dönem İçi Mesleki Uygulamaları II

BDB4510 2021-2022 Bahar

Menü Planlama

HEM1006 2021-2022 Bahar

Beslenme İlkeleri

BDB1001 2021-2022 Güz

Beslenme İlkeleri - I

BDB2501 2021-2022 Güz

Beslenme ve Diyetetikte Etik

BDB3001 2021-2022 Güz

Ana ve Çocuk Beslenmesi

BDB3003 2021-2022 Güz

Beslenme Durumu Saptama Yöntemleri

BDB3009 2021-2022 Güz

Beslenme Ekolojisi

BDB3509 2021-2022 Güz

Beslenme Eğitimi

BDB4007 2021-2022 Güz

Dönem İçi Mesleki Uygulamaları I