Personel

Öğr.Gör.Dr. SİBEL ERDEM
Öğr.Gör.Dr.
Sibel Erdem
@ E-posta
sibelerdem@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 4998

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi / Beslenme Ve Diyetetik Bölümü / Diyetetik Abd

Kadro Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi / Beslenme Ve Diyetetik Bölümü / Diyetetik Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FEAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ

Yüksek Lisans

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ

Doktora

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Murat Hakan, Erdem Sibel, 2023. In Turkey, the Cooperative and Producer Unions in Livestock Industry; The Place, Importance, Problems and Solution Proposals of Breeders Associations of Cattles. Cumhuriyet University

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Erdem Sibel, Gökmen Özel Hülya, Çınar Ziynet, Yılmaz Işıkhan Selen, 2017. Farklı Sosyoekonomik Düzeye Sahip Çocuklarda Ailenin Beslenme Tutum ve Davranışlarının Çocuğun Beslenme Durumuna Etkisi. Beslenme ve Diyet Dergisi / Journal of Nutriton and Dietetics

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Canpolat Elif Buse, Erdem Sibel, 2023. YETİŞKİNLERDE GÖRÜLEN UYKUSUZLUK ŞİDDETİNİN VE BENLİK SAYGISININ HEDONİK AÇLIK ÜZERİNE ETKİLERİ. 7. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Kayacık Belkız, Erdem Sibel, 2024. OYUN DESTEKLİ BESLENME EĞİTİMİNİN ÇOCUKLARIN BESİN SEÇİMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. 7th INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS (IHSLC 2024)

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Erdem Sibel, Yılmaz Işıkhan Selen, Gökmen Özel Hülya, 2017. DO ATTITUDES AND BEHAVIOURS OF THE PARENTS AFFECTION BODY MASS INDEX IN ELEMANTARY SCHOOL CHILDREN? . 39th ESPEN Congress
2-) Erdem Sibel, Aksoydan Emine, Muluk Fatma Zehra, , 2010. SINAVLARA HAZIRLANAN ÖĞENCİLERİN VİTAMİN-MİNERAL DESTEKLERİ KULLANIM SIKLIĞI. VII. ULUSLARARASI BESLENME VE DİYETETİK KONGRESİ

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Dilan Libanur, Erdem Sibel, 2022. BİREYLERİN PANDEMİ SÜRECİNDE DIŞARIDAN YEMEK YEME SIKLIĞININ SAPTANMASI. MSKÜ Ulusal Disiplinlerarası Öğrenci Kongresi

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Erdem Sibel, Yavuz Cemil, 2020. Yaşlanmaya Sağlık Sosyolojisi Perspektifinden Multidisipliner Yaklaşımlar/Yaşlı Beslenmesi. Yayın Evi: Ekin Yayınevi Editör Adı: Deniz Say Şahin
2-) Erdem Sibel, Yavuz Cemil, 2020. Yaşlılık sosyolojisi/Yaşlı Dostu Kentler. Yayın Evi: Ekin yayınevi Editör Adı: Deniz SAY ŞAHİN
3-) Erdem Sibel, 2020. Sürdürülebilir Beslenmenin Çevre ile Etkileşimi. Yayın Evi: Türkiye Klinikleri Gıda Bilimleri Editör Adı: ERSAN KARABABA

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Farklı Sosyoekonomik Düzeye Sahip Çocuklarda Ailenin Beslenme Tutum ve Davranışlarının Çocuğun Beslenme Durumuna Etkisi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Farklı Sosyoekonomik Düzeye Sahip Çocuklarda Ailenin Beslenme Tutum ve Davranışlarının Çocuğun Beslenme Durumuna Etkisi - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
2-) Farklı Sosyoekonomik Düzeye Sahip Çocuklarda Ailenin Beslenme Tutum ve Davranışlarının Çocuğun Beslenme Durumuna Etkisi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
3-) Farklı Sosyoekonomik Düzeye Sahip Çocuklarda Ailenin Beslenme Tutum ve Davranışlarının Çocuğun Beslenme Durumuna Etkisi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
4-) Farklı Sosyoekonomik Düzeye Sahip Çocuklarda Ailenin Beslenme Tutum ve Davranışlarının Çocuğun Beslenme Durumuna Etkisi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
5-) Farklı Sosyoekonomik Düzeye Sahip Çocuklarda Ailenin Beslenme Tutum ve Davranışlarının Çocuğun Beslenme Durumuna Etkisi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Farklı Sosyoekonomik Düzeye Sahip Çocuklarda Ailenin Beslenme Tutum ve Davranışlarının Çocuğun Beslenme Durumuna Etkisi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
2-) Farklı Sosyoekonomik Düzeye Sahip Çocuklarda Ailenin Beslenme Tutum ve Davranışlarının Çocuğun Beslenme Durumuna Etkisi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
3-) Farklı Sosyoekonomik Düzeye Sahip Çocuklarda Ailenin Beslenme Tutum ve Davranışlarının Çocuğun Beslenme Durumuna Etkisi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Farklı Sosyoekonomik Düzeye Sahip Çocuklarda Ailenin Beslenme Tutum ve Davranışlarının Çocuğun Beslenme Durumuna Etkisi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1

(G-1) Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanmış proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Proje Koordinatörü. Konu: . Proje Türü: Avrupa Birliği. YAŞLI HAKLARI İÇİN ÇABA (YAŞAT) PROJESİ. 2019-2019

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Danışman. Konu: Ebeveyn iletişimi ve yaşadığı stresin çocuğun beslenme durumuna etkisini ölçmek, değerlendirmek amacıyla yapılmaktadır.. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Okul Öncesi Dönemde Ebeveyn Stresinin Çocuk Beslenmesi Üzerine Etkisi. 2022-2023
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: Çocukların oyuna olan ilgisi öğretim sürecini kolaylaştırmaktadır. Gelişimsel yönden uygun eğitim içerikleri kullanıldığı olan oyunlar, beden, zihin, sosyal ve duygusal gelişimin sağlanması açısından iyi bir moral motivasyon kaynağı olduğu için beslenme eğitimi verilirken oyun ve eğitimin iç içe olması öğretilebilirliği arttırmaktadır.. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. OYUN DESTEKLİ BESLENME EĞİTİMİNİN ÇOCUKLARIN BESİNSEÇİMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. 2022-2023
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. COVİD 19 PANDEMİ SÜRESİNCE GIDA SEKTÖRÜNDEKİ MOTO KURYE ÇALIŞANLARININ UYKU VE BESLENMESİNİN PERFORMANS VE KAZAYLA OLAN İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI . 2021-2022

Verdiği Dersler

BDB1008 2023-2024 Bahar

Beslenme İlkeleri II

BDB1502 2023-2024 Bahar

Beslenme Antropolojisi

BDB3018 2023-2024 Bahar

Toplumda Beslenme Sorunları ve Epidemiyolojisi

BDB3506 2023-2024 Bahar

Besin Hazırlama ve Pişirme Teknikleri

BDB4010 2023-2024 Bahar

Dönem İçi Mesleki Uygulamaları II

BDB4510 2023-2024 Bahar

Menü Planlama

BDB4514 2023-2024 Bahar

Proje ve Seminer II

HEM1006 2023-2024 Bahar

Beslenme İlkeleri

BDB1003 2023-2024 Güz

Beslenme İlkeleri - I

BDB2501 2023-2024 Güz

Beslenme ve Diyetetikte Etik

BDB3003 2023-2024 Güz

Beslenme Durumu Saptama Yöntemleri

BDB3009 2023-2024 Güz

Beslenme Ekolojisi

BDB3509 2023-2024 Güz

Beslenme Eğitimi

BDB4009 2023-2024 Güz

Dönem İçi Mesleki Uygulamaları I

BDB4501 2023-2024 Güz

Sporcu Beslenmesi

BDB4513 2023-2024 Güz

Proje ve Seminer I

BDB1008 2022-2023 Bahar

Beslenme İlkeleri II

BDB1502 2022-2023 Bahar

Beslenme Antropolojisi

BDB2502 2022-2023 Bahar

Toplum ve Sağlık

BDB3018 2022-2023 Bahar

Toplumda Beslenme Sorunları ve Epidemiyolojisi

BDB3506 2022-2023 Bahar

Besin Hazırlama ve Pişirme Teknikleri

BDB4510 2022-2023 Bahar

Menü Planlama

BDB4514 2022-2023 Bahar

Proje ve Seminer II

HEM1006 2022-2023 Bahar

Beslenme İlkeleri

BDB1003 2022-2023 Güz

Beslenme İlkeleri - I

BDB2501 2022-2023 Güz

Beslenme ve Diyetetikte Etik

BDB3003 2022-2023 Güz

Beslenme Durumu Saptama Yöntemleri

BDB3009 2022-2023 Güz

Beslenme Ekolojisi

BDB3509 2022-2023 Güz

Beslenme Eğitimi

BDB4501 2022-2023 Güz

Sporcu Beslenmesi