Personel

Öğr.Gör.Dr. (Uygulamalı Birim) SİNEM KAYA
Öğr.Gör.Dr. (Uygulamalı Birim)
Sinem Kaya
@ E-posta
sinemkaya@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı

Kadro Birimi

Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü / Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 2009

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 2014

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 24.05.2019

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Kaya, S., Avcı, R., 2016. Effects of Cognitive-Behavioral-Theory-Based Skill-Training on University Students’ Future Anxiety and Trait Anxiety. Eurasian Journal of Educational Research

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Tekin Ersan, D., Ata, S., Kaya, S., 2017. Examining the Psychometric Properties of Acceptance Scale for Kindergarten-Revised (ASK-R) in Turkish. . Journal of Education and Training Studies
2-) Doğan, U., Kaya, S., Eren, D., 2016. Lise Öğrencilerinin Risk Alma Davranışlarının Yaşam Doyumu ve Psikolojik İyi Oluş Değişkenleri ile İlişkisi . Turkish Studies
3-) Çelikkaleli, Ö., Kaya, S., 2016. University Students’ Interpersonal Cognitive Distortions, Psychological Resilience, and Emotional Self-Efficacy According to Sex and Gender Roles. Pegem Eğitim ve Öğretim
4-) Doğan, U., Kaya, S., 2016. Mediation Effects of Internet Addiction on Shame and Social Networking. Universal Journal of Educational Research
5-) Kaya, Ç., Kaya, S., 2015. Relationship between prospective teachers’ dysfunctional attitudes and their attitudes towards the teaching profession. Journal of Educational Sciences Research

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kaya, S., Avcı, R., 2016. Bilişsel- Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Olarak Geliştirilen Gelecek Kaygısıyla Baş Etme Psiko-Eğitim Grup Yaşantısının Üniversite Öğrencilerinin Gelecek Kaygısı Üzerindeki Etkisi. III rd International Eurasian Educational Research Congress
2-) Kaya, S., 2015. Üniversite Psikolojik Danışma Merkezine Başvuran Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Başvuru Nedenleri. VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
3-) Kaya, Ç., Kaya, S., 2015. The Relationship between Prospective Teachers’ Educational Beliefs and their Views about Critical Pedagogy. New Issues on Teacher Education
4-) Kaya, Ç., Kaya, S., 2014. The Analysis of the Relationship Among the Pre-service Teachers’ Academic Procrastination, Academic Motivation and Coping Strategies. International Symposium: New Issues in Teacher Education (ISNITE II)
5-) Çeçen Eroğul, A.R., Kaya, S., 2013. The Factors Affecting Subjective Well- Being: Childhood Trauma Experiences, Negative Automatic Thoughts and Perceived Social Support. IAC World Conference
6-) Kaya, Ç., Kaya, S., 2013. Öğretmen Adaylarının Fonksiyonel Olmayan Tutumları ile Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Öğretmen Eğitiminde Yeni Eğilimler Uluslararası Sempozyumu

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kaya, S., Çelikkaleli, Ö., 2015. Baş Etme Yetkinliği Ölçeği Kısa formu'nun Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. 13. Ulusal PDR Kongresi
2-) Acar (kaya), S., Çağatayalp, G., 2008. Psikolojik Danışmada Metafor Kullanımı. Ulusal Öğrenci Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Araştırmacı Üniversite “Öğrencilerinde Çocukluk Örselenme Yaşantıları, Otomatik Düşünceler, Sosyal Destek, Depresyon ve Yaşam doyumu Arasındaki İlişkiler “ 1244 BAP Projesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla. - 2011
2-) Araştırmacı Çocukluk Dönemi Örselenme Yaşantıları Ölçeği Kısa Formu’nun Türkçe’ye Uyarlanması, 98/2012 BAP Projesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla. - 2011

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Sınav Kaygısı ile Başa Çıkma (Muğla Güzel Sanatlar Lisesi). Aralık. Türkiye-Muğla. 2014
2-) Üniversite Öğrencileri ve Kaygı ile Başa Çıkma . . Türkiye-Muğla. 2013

Verdiği Dersler

PFD4006 2019-2020 Güz

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

PFD4509 2018-2019 Bahar

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ