Personel

Araş.Gör.Dr. SEDA KARAÇELİK
Araş.Gör.Dr.
Seda Karaçelik
@ E-posta
skaracelik@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Eğitim Fakültesi / Temel Eğitim Bölümü / Okul Öncesi Eğitimi Abd

Kadro Birimi

Eğitim Fakültesi / Temel Eğitim Bölümü / Okul Öncesi Eğitimi Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı 2005

Yüksek Lisans

Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2009

Doktora

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı 2016

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Ömeroğlu, E., Büyüköztürk, Ş., Çakan, M., Aydoğan, Y., Çakmak, E., Gültekin Akduman, G., Özyürek, A., Günindi, Y., Kutlu, Ö., Çoban, A., Yurt, Ö., Koğar, H., Karayol, S., 2015. Determination and Interpretation of the Norm Values of PreSchool Social Skills Rating Scale Teacher Form. Educational Sciences: Theory and Practice

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Karayol Seda, Temel Zeynep Fulya, 2018. Beş Yaş Çocuklarının Problem Çözme Becerilerinin Oyun Temelli Etkinliklerle Desteklenmesi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi
2-) Orçan Kaçan Maide, Karayol Seda, 2017. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN MATEMATİK EĞİTİMİ İÇİN AYIRDIKLARI SÜRE VE MATEMATİK EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ
3-) Ömeroğlu, E., Büyüköztürk, Ş., Çakan, M., Aydoğan, Y., Çakmak, E., Gültekin Akduman, G., Özyürek, A., Günindi, Y., Kutlu, Ö., Çoban, A., Yurt, Ö., Koğar, H., Karayol, S., 2015. Okul Öncesi Sosyal Beceri Eğitim Programı Pilot Çalışmasının Değerlendirilmesi. Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Orçan Kaçan Maide, Ata Seda, Kimzan İlayda, Karayol Seda, 2019. BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE ANNELERİN ÇOCUKLARININ ÖZ BAKIM BECERİLERİNİ DESTEKLEME UYGULAMALARI. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
2-) Ata Seda, Karayol Seda, 2019. Preschool Teacher Opinions on Undesirable Behaviors. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Ömeroğlu Esra, Büyüköztürk Şener, Çakan Mehtap, Aydoğan Yasemin, Kılıç Çakmak Ebru, Gültekin Akduman Gülümser, Özyürek Arzu, Günindi Yunus, Kutlu Ömer, Aysel Esen Çoban, Yurt Özlem, Koğar Hakan, Karayol Seda, 2014. Okul Öncesi Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği Anne Baba Formuna Ait Norm Değerlerinin Belirlenmesi ve Yorumlanması. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
2-) Ömeroğlu Esra, Büyüköztürk Şener, Aydoğan Yasemin, Çakan Mehtap, Kılıç Çakmak Ebru, Özyürek Arzu, Gültekin Akduman Gülümser, Günindi Yunus, Kutlu Ömer, Aysel Esen Çoban, Yurt Özlem, Koğar Hakan, Karayol Seda, 2014. Okul Öncesi Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği Öğretmen Formunun Geliştirilmesi Geçerlik ve Güvenirlik Analizleri. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Dergisi
3-) Ömeroğlu Esra, Büyüköztürk Şener, Aydoğan Yasemin, Çakan Mehtap, Kılıç Çakmak Ebru, Özyürek Arzu, Gültekin Akduman Gülümser, Günindi Yunus, Kutlu Ömer, Esen Çoban Aysel, Yurt Özlem, Koğar Hakan, Karayol Seda, 2014. Sosyal Beceri Eğitici Eğitim Programının Etkililiği. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
4-) Görgen, İ., Karaçelik, S., 2009. Okul Öncesi Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Yaratıcı Düşünme Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılmalı İncelenmesi.. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
5-) Görgen, İ., Karaçelik, S., Kapucu, N., Kaya, İ., 2008. Yeni İlköğretim 1-5 Programlarının Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi.. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Karayol Seda, Temel Zeynep Fulya, 2017. Yapılandırılmış ve Yapılandırılmamış Oyun Etkinliklerini İçeren Eğitim Programının 5 Yaş Grubu Çocukların İşbirliği Davranışlarına Etkisi. 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi
2-) Ata Seda, Karayol Seda, 2017. Okul Öncesi Öğretmenlerinin İstenmeyen Davranışlar Hakkındaki Görüşleri. 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi
3-) Karayol Seda, Temel Zeynep Fulya, 2016. Yapılandırılmış ve Yapılandırılmamış Oyun Etkinliklerinin 5 yaş grubu çocukların problem çözme becerilerine etkisi. 3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi
4-) Yurt Özlem, Karayol Seda, 2014. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Türkçe-Dil Etkinliklerine İlişkin Uygulamalarının İncelenmesi. 7. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Ömeroğlu Esra, Büyüköztürk Şener, Aydoğan Yasemin, Çakan Mehtap, Özyürek Arzu, Gültekin Akduman Gülümser, Günindi Yunus, Kutlu Ömer, Çoban Aysel, Ceylan Şehnaz, Özaydın Latife, Sert Nehir, Yurt Özlem, Koğar Hakan, Karayol Seda, Ceyhun Ayşe Tuba, Atabey Derya, Oğuz Tuğba, 2012. Okul öncesi sosyal beceri destek projesi eğitim kitapları/. Yayın Evi: Fikriala Görsel İletişim Hizmetleri Editör Adı: Esra Ömeroğlu

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Karaçelik Seda, Ata Seda, 2020. Türk Kültüründe Aile ve Çocuk/Kültüre Duyarlı Öğretmenlik ve Aile Danışmanlığı. Yayın Evi: Pegem Akademi Editör Adı: Ege Akgün
2-) Ata Seda, Karayol Seda, 2017. Kuramdan Uygulamaya Okul Öncesinde Fen Eğitimi/Okul Öncesi Dönem Fen Eğitiminde Ailenin ve Toplumun Rolü. Yayın Evi: Pegem Akademi Editör Adı: Hakan Şevki Ayvacı, Suat Ünal
3-) Yurt, Ö., Karayol, S., 2015. Türkçenin Eğitimi Öğretimine Yönelik Çalışmalar. Yayın Evi: Pegem Akademi Editör Adı: Mustafa Volkan Coşkun vd.
4-) Ömeroğlu, E., Büyüköztürk, Ş., Aydoğan, Y., Özyürek, A., Gültekin Akduman, G., Günindi, Y., Yurt, Ö., Karayol, S., 2014. Preschool Education in Turkey and in the World: A Theorical and Empirical Perspective. Yayın Evi: St. Kliment Ohridski University Press Editör Adı: Handan Asude Başal, Esra Ömeroğlu, Zdravka Kostova

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) anadolu üniversitesi eğitim bilimleri enstitüsü dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
3-) anadolu üniversitesi eğitim bilimleri enstitüsü dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Turkish Studies Educational Sciences. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Uluslararası Temel Eğitim Araştırmaları Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Okul Öncesi Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği Anne Baba Formuna Ait Norm Değerlerinin Belirlenmesi ve Yorumlanması - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
2-) Okul Öncesi Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Yaratıcı Düşünme Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılmalı İncelenmesi. - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Okul Öncesi Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği Anne Baba Formuna Ait Norm Değerlerinin Belirlenmesi ve Yorumlanması - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 4
2-) Okul Öncesi Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği Öğretmen Formunun Geliştirilmesi Geçerlik ve Güvenirlik Analizleri - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 3
3-) Sosyal Beceri Eğitici Eğitim Programının Etkililiği - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
4-) Yeni İlköğretim 1-5 Programlarının Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Okul Öncesi Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği Anne Baba Formuna Ait Norm Değerlerinin Belirlenmesi ve Yorumlanması - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2
2-) Okul Öncesi Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği Öğretmen Formunun Geliştirilmesi Geçerlik ve Güvenirlik Analizleri - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
3-) Okul Öncesi Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Yaratıcı Düşünme Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılmalı İncelenmesi. - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 3
4-) Yeni İlköğretim 1-5 Programlarının Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 3

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Sosyal Beceri Eğitici Eğitim Programının Etkililiği - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
2-) Okul Öncesi Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Yaratıcı Düşünme Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılmalı İncelenmesi. - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1

(G-4-Eski) TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Bursiyer. Konu: Okul öncesi eğitimde sosyal beceri eğitim programın geliştirilmesi ve uygulanması. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. 109G047 nolu “Okul Öncesi Sosyal Beceri Destek Projesi (OSBEP)”. 2010-2013

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) 3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi. Türkiye. . 2016

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Okul Öncesi Eğitimde Güncel Konular. Türkiye. . 2015
2-) MEB 520 nolu Sosyal Beceri Eğitimi Semineri. Türkiye. . 2012
3-) Okul Öncesi Sosyal Beceri Destek Projesi (OSBEP) Eğitimcilerin Eğitimi Semineri. Türkiye. . 2012

Verdiği Dersler

EBB3807 2020-2021 Güz

Okul Deneyimi

EBB4807 2020-2021 Güz

Öğretmenlik Uygulaması I

İOÖ4003 2020-2021 Güz

ARAŞTIRMA PROJESİ I

TOÖ00080 2020-2021 Güz

ERKEN ÇOCUKLUKTA DUYU EĞİTİMİ

EBB4816 2019-2020 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması II

İOÖ4004 2019-2020 Bahar

ARAŞTIRMA PROJESİ II

EBB3807 2019-2020 Güz

Okul Deneyimi

EBB4807 2019-2020 Güz

Öğretmenlik Uygulaması I

İOÖ4003 2019-2020 Güz

ARAŞTIRMA PROJESİ I

EBB4816 2018-2019 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması II

İOÖ4004 2018-2019 Bahar

ARAŞTIRMA PROJESİ II

EBB3807 2018-2019 Güz

Okul Deneyimi

EBB4807 2018-2019 Güz

Öğretmenlik Uygulaması I

İOÖ4003 2018-2019 Güz

ARAŞTIRMA PROJESİ I