Personel

Doktor Öğretim Üyesi SERAP SELVER KİPAY
Doktor Öğretim Üyesi
Serap Selver Kipay
@ E-posta
skipay@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 3231

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü / Doğum Ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Abd

Kadro Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü / Doğum Ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 06. 06. 1986

Yüksek Lisans

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı 1991

Doktora

Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı 1999

Yayin Bilgileri

(A-3-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Kipay Serap Selver, Baybek Hülya, Tabak Ruhi Selçuk, 2018. IMPACT OF AN INTERVENTIONAL TRAINING ON MENSTRUAL HYGIENE OF ADOLESCENT SCHOOLGIRLS. Journal of International Scientific Researches

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Kipay Serap Selver, Tabak Ruhi Selçuk, Dudaklı Hasan, 2018. Violence Exposures of Health Care Providers Working in Emergency Services. Adli Bilimler Dergisi
2-) Kipay Serap Selver, 2017. Aile İçi kadına Yönelik Şiddet. Adli Bilimler Dergisi
3-) Kipay Serap Selver, 2017. YAŞAMIN SONBAHARINDA SESSİZ ÇIĞLIK, YAŞLI İHMALİ VEİSTİSMARI. Adli Bilimler Dergisi
4-) Kipay Serap Selver, 2013. TREATMENT WITH MUSIC DURING THE OLD TURKISH PERIOD AND IN ANATOLIA. TÜRK BİLİM DERGİSİ
5-) Kipay Serap Selver, Şener Emine, 2013. BAKIMIN GÖRÜNMEZ ELİ: “DUYARLILIK”. Türk Bilim Dergisi
6-) Kipay Serap Selver, 2003. İnsan Seksüalitesinin Kültürel ve Psikososyal Yönleri. Kefdergi

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Binici Bahadır, Kipay Serap Selver, Hancı İ Hamit, 2019. Sağlık Kuruluşlarında Kadın Çalışanların Psikolojik Yıldırma (Mobbing) Davranışlarına Maruz Kalma Durumları (Fethiye Örneği). Adli Bilimler Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Kipay Serap Selver, Seki Züleyha, Tabak Ruhi Selçuk, 2013. Öğretmenlere Uygulanan Meme Kanserinde Farkındalık Eğitiminin Etkinliği. Sağlık ve Toplum Dergisi
2-) Şener Emine, Kipay Serap Selver, 2013. Hemşirelerde Duygusal İşçilik: Nitel Bir Araştırma. Türk Bilim Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Ateş Fatma, Dönmez Sevgül, Akdolun Balkaya Nevin, Kipay Serap Selver, 2019. Kadınların Jinekolojik Muayeneye Yönelik Engelleri. 4. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi
2-) İnci Pelin, Dönmez Sevgül, Akdolun Balkaya Nevin, Kipay Serap Selver, 2019. Premenstrual Sendromda Akupresür Tedavisi. 4. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi
3-) Kipay Serap Selver, Sarıoğlu İrem Ayşe, Akgün Ali, 2019. Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Türkiye’de Yapılan Çalışmaların İncelenmesi. 15. Uluslararası Anadolu Adli Bilimler Kongresi
4-) Kipay Ebru, Kipay Serap Selver, Hancı İ Hamit, 2017. POSTPARTUM DEPRESYONUN HALK ANLATILARINDAKİ ADI: ALKARISI İNANMALARI. Uluslararası 14. Anadolu Adli Bilimler Kongresi

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Lafcı Neslihan, Dönmez Sevgül, Akdolun Balkaya Nevin, Kipay Serap Selver, 2019. Kadına Yönelik Şiddette Medyanın Rolü. 4. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi
2-) Kipay Serap Selver, Aşçı Kader, Ertuğrul Emine, Seske Fadime, 2019. Turizm Öğrencilerinin AIDS Hakkında Bilgi Düzey ve Tutumlarının Belirlenmesi. 8. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi ve 3rd Rural Tourism and Development Congress
3-) Binici Bahadır, Kipay Serap Selver, Hancı İ Hamit, 2017. Sağlık Kuruluşlarında Kadın Çalışanların Psikolojik Yıldırma (Mobbing) Davranışlarına Maruz Kalma Durumları (Fethiye Örneği). Uluslararası 14. Anadolu Adli Bilimler Kongresi
4-) Kipay Serap Selver, 2017. Yaşamın Sonbaharında Sessiz Çığlık, Yaşlı İhmali ve İstismarı. ULUSLARARASI III. ADLİ HEMŞİRELİKII. ADLİ SOSYAL HİZMET I. ADLİ GERONTOLOJİ KONGRESİ

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Kipay Serap Selver, 2018. Mobbing Ortamında Çalışmanın Zorluğu. 5.Adli Psikoloji, 1.Adli Felsefe, 1.Adli Sosyoloji Kongresi
2-) Sarı Gonca, Kipay Serap Selver, 2008. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Alternatif/Tamamlayıcı Tedavi Yöntemlerini Kullanma Durumlarının Belirlenmesi. VI. Ulusal Hemşirelik EğitimiKongresi

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Kipay Serap Selver, 2014. Bakımın Planlanması hemşire ve Hemşire Öğrenciler İçin Rehber/Hemşirelik Modelleri ve Günlük Yaşam Aktiviteleri. Yayın Evi: Palme Editör Adı: Hülya Okumuş, Candan Öztürk, Keziban Yenal

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Kipay Serap Selver, 2014. Hastalıkta ve Sağlıkta Kadın Olmak/Kadına Yönelik Cinsel Şiddet. Yayın Evi: Ankara Nobel Tıp Kitapevleri Editör Adı: A. Keser, F. Yıldırım, M. Kaplan

Verdiği Dersler

DKH5090 2019-2020 Bahar

Seminer

DKH5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

HEM5090 2019-2020 Bahar

Seminer

HEM5551 2019-2020 Güz

Üreme Sağlığı I

HEM5555 2019-2020 Güz

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği I

ACY2506 2018-2019 Bahar

Meslek Etiği

HEM1506 2018-2019 Bahar

Tamamlayıcı Tedavi ve Bakım

HEM3522 2018-2019 Bahar

Üreme Sağlığı

HEM5551 2018-2019 Bahar

Üreme Sağlığı I

HEM5555 2018-2019 Bahar

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği I

HEM5701 2018-2019 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

HEM3011 2018-2019 Güz

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği