Personel

Doç.Dr. AHMET ŞADAN ÖKMEN
Doç.Dr.
Ahmet Şadan Ökmen
@ E-posta
sokmen@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1469

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Eğitim Fakültesi / Temel Eğitim Bölümü / Sınıf Eğitimi Abd

Kadro Birimi

Eğitim Fakültesi / Temel Eğitim Bölümü / Sınıf Eğitimi Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 28.06.1990

Yüksek Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 08.08.1994

Doktora

Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri-Eğitim Programları ve Öğretimi 03.06.2003

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Ökmen Ahmet Şadan, 2015. Antioxidant and antibacterial activities of different plants extracts against Staphylococcus aureus isolated from soccer player s shoes and knowledge and applications about foot hygiene of the soccer players. African Journal of Traditional Complementary and Alternative Medicines

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Ökmen Ahmet Şadan, 2017. Evaluation of the physical education and sports curriculum in Turkish schools. Educational Research and Reviews
2-) Erdemir İbrahim, Ökmen Ahmet Şadan, Ökmen Gülten, 2017. Antibacterial activities of different plant extracts against different Micrococcus species isolated from soccer shoes. Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Ökmen Ahmet Şadan, 2017. Antibacterial activities of Melissa officinalis L. extracts against various Micrococcus species isolated from football player’xxs shoes and its antioxidant activities. Pharmacophore
2-) Ökmen Ahmet Şadan, Ökmen Gülten, Arslan Ali, Vurkun Mustafa, 2017. Antibacterial activities of Mentha piperita L. extracts against bacteria isolated from soccer player’xxs shoes and its antioxidant activities. Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research
3-) Erdemir İbrahim, Ökmen Ahmet Şadan, Savucu Yüksel, 2013. Effects of 6 Months of Training Prior to a Major Competition on Hematological and Biochemical Parameters in Young Elite Judoka. Australian Journal of Basic and Applied Sciences
4-) Ökmen Ahmet Şadan, Erdemir İbrahim, 2011. Effects of isokinetic and isotonic training programmes on heart rate and blood pressure in high school students. Biomedical Human Kinetics

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Çağlayan Atakan, Karahan Mustafa, Erdem Kamil, Ökmen Ahmet Şadan, 2015. Ön Çapraz Bağ Yaralanmalarını Engelleyici Antrenmanların Bayan Futbolcularda Yaralanma Sıklığı ve Fiziksel Parametreler Üzerindeki Etkisi. Uluslararası Spor, Egzersiz ve Antrenman Bilimleri
2-) Can Süleyman, Durukan Erdil, Ökmen Ahmet Şadan, Dalaman Osman, Yorulmaz Alper, 2012. İlköğretim Bölümü Öğretmen Adaylarının Serbest Zaman Faaliyetlerine Katılım Biçimlerinin Belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi
3-) Can Süleyman, Ökmen Ahmet Şadan, Durukan Erdil, 2011. Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Beden Eğitimi Ve Oyun Öğretimi Dersine İlişkin Görüşlerin İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi
4-) Ökmen Ahmet Şadan, Erdemir İbrahim, Tekin Hasan Ali, 2009. Beden Eğitimi, Resim ve Müzik Seçmeli Dersi Alan Öğrencilerin Toplumsallaşma Düzeylerinin Karşılaştırılması. Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kabaran Hasret, Ökmen Ahmet Şadan, 2016. İlkokul hayat bilgisi dersi 2009 ve 2015 öğretim programlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
2-) Işık Orhan, Ökmen Ahmet Şadan, Sert Naim, 2004. Tactical Analysis of Greek National Team, UEFA 2004 Champion of Europe Football Championship. The 10th ICHPER-SD Europe Congress and The TSSA 8th International Sports Science Congress

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Ökmen Ahmet Şadan, 2019. EĞİTİM FAKÜLTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI İLE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİHE İLİŞKİN TUTUM NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI. MSKÜ II.UTEK 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi
2-) Ökmen Ahmet Şadan, 2019. TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE MATEMATİK DERSİ BAŞARISI VE MATEMATİK ÖĞRETİMİNDEKİ EN ÖNEMLİ SORUN, NEDEN VE ÇÖZÜM YOLLARINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. MSKÜ II.UTEK 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi
3-) Ökmen Ahmet Şadan, 2019. 444 KESİNTİLİ ZORUNLU EĞİTİMİN YAPILANMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİN İNCELENEREK DEĞERLENDİRİLMESİ. MSKÜ II.UTEK 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi
4-) Ökmen Ahmet Şadan, 2018. Lise Beden Eğitimi VeSpor Dersi (9, 10, 11 Ve 12. Sınıflar) 2013 Ve 2017 Yılı Öğretim ProgramlarınınKarşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. 4.th INTERNATıONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS
5-) Kandemir Esra, Ökmen Ahmet Şadan, Kuşak Enes, 2017. The comparative investigation of 2009 and 2015 elementary school turkish language arts programs. 2nd International Symposium on Philosophy, Education, Art and History of Science
6-) Ökmen Ahmet Şadan, 2017. Ortaokul Beden Eğitimi ve Spor Dersi (5,6,7 ve 8. sınıflar) 2013 ve 2017 programlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi. 5th International Conference on Curriculum and Instruction
7-) Ökmen Ahmet Şadan, 2017. İlkokul Matematik Dersi 2009 ve 2015 Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
8-) Ökmen Ahmet Şadan, Vurkun Mustafa, Ökmen Gülten, Arslan Ali, 2017. ANTIBACTERIAL ACTIVITIES OF MENTHA PIPERITA L. EXTRACTS AGAINST BACTERIA ISOLATED FROM SOCCER PLAYER’S SHOES AND ITS ANTIOXIDANT ACTIVITIES. The Third Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants
9-) Erdemir İbrahim, Ökmen Ahmet Şadan, Tekin Hasan Ali, 2005. The Compare of Blood Parameters Between Morning Exercise and Evening Exercise in Sedentaries. The 46th ICHPER-SD Annniversary World Congress Organizing Committee

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Erdemir İbrahim, Ökmen Ahmet Şadan, Sert Naim, 2006. The comparison of level of socialization among the students of school, physical education and sport, art and music department. IX.th International Sports Sciences Congress
2-) Ökmen, A.Ş., Tiryaki, R.G., Doğu, G., 2000. THE COMPARISON OF EFFECTS OF ISOKINETIC AND ISOTONIC TRAINING PROGRAMS ON CARDIORESPIRATORY SYSTEM . Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Spor Bilimleri Derneği, VI.th Sports Sciences Congress
3-) Ökmen, A.Ş., Erdemir, İ., Bilgin, M.A., 2000. THE EFFECTS OF ISOKINETIC AND ISOTONIC TRAINING PROGRAMS ON RESTING, EXERCISES AND RECOVERY HEART RATE. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Spor Bilimleri Derneği VIth. Sports Sciencess Congress Ankara, TURKEY.

(C-1) Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Ökmen Ahmet Şadan, 2017. Beden Eğitimi ve Sporda Toplumsallaşma/. Yayın Evi: Gece kitaplığı Editör Adı: ERDEMİR İBRAHİM

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Okul Dünyası, Editör: Mustafa Girgin, Vize Basın Yayın,Ankara,1.Baskı.2013. West Point Askeri Akademisi, s.88-89 - 2013
2-) Pedagojik Değerler, Editör; Mustafa Girgin, Vize Basın Yayın, Ankara,1. Baskı,2012. Güvenlik,s.90-92. - 2012

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) AFRICAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY RESEARCH - 2013
2-) BİBAD - 2013
3-) Asian Journal of Biological Sciences - 1996

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi(Türkiye Klinikleri Yayınevi) - 2009
2-) Tarih Okulu Dergisi (Journal of History School) - 2008

(D-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2014. International Journal of Sport, Exercise Training Sciences.

(F-1) Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: Farklı Branştaki Sporcuların Beslenme Alışkanlıkları ve Beslenme Bilgi Düzeylerinin Karşılaştırılması (Balıkesir İli Örneği). Konu: Farklı Branştaki Sporcuların Beslenme Alışkanlıkları ve Beslenme Bilgi Düzeylerinin Karşılaştırılması (Balıkesir İli Örneği). BURCU-KUŞOĞLULARI. 2019

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Futbol oyuncularının ayakkabılarından izole edilen Gram pozitif koklara karşı farklı bitki özütlerinin antioksidan ve antibakteriyal aktiviteleri ve futbol oyuncularının ayak hijyeni hakkında bilgi ve uygulamaları - 2014

(Ğ-2) Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . Antioxidant and antibacterial activities of different plants extracts aganist Staphylococcus aures isolated from soccer player’s shoes and knowledge and applications about foot hygiene of the soccer players. 2015

Verdiği Dersler

AKD1000 2020-2021 Güz

AKADEMİK DANIŞMANLIK

EBB4807 2020-2021 Güz

Öğretmenlik Uygulaması I

GKD00030 2020-2021 Güz

BESLENME VE SAĞLIK

GKD00470 2020-2021 Güz

İLK YARDIM

İSÖ2001 2020-2021 Güz

Beden Eğitimi ve Spor Kültürü

İSÖ4003 2020-2021 Güz

Etkili İletişim

İSÖ4901 2020-2021 Güz

ÇOCUK HAKLARI EĞİTİMİ

TSE 5700 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TSE 5700 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TSE 5000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

TSE 5099 2020-2021 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

TSE 5535 2020-2021 Güz

Öğrenme-Öğretim Kuram ve Yaklaşımları

TSE00050 2020-2021 Güz

İLKOKUL DERS KİTAPLARININ İNCELENMESİ

EBB00050 2019-2020 Bahar

EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

EBB3806 2019-2020 Bahar

Okul Deneyimi

EBB4816 2019-2020 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması II

EBB4902 2019-2020 Bahar

Serbest Zaman Faaliyetleri

EBB4904 2019-2020 Bahar

Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme

GKD00010 2019-2020 Bahar

TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

İSÖ2006 2019-2020 Bahar

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

İSÖ4504 2019-2020 Bahar

İnsan Anat.Fizyolojisi ve Sağlığı

İSÖ4506 2019-2020 Bahar

Çocuk Hakları Eğitimi

İSÖ4512 2019-2020 Bahar

Çocukta Hareket Gelişimi

TEB2012 2019-2020 Bahar

Etkili İletişim

TSE 5090 2019-2020 Bahar

Seminer

TSE 5700 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TSE 5504 2019-2020 Bahar

Eğitimde Yeni Yönelimler

TSE 5518 2019-2020 Bahar

İlkokulda Program Geliştirme Yaklaşımları

TSE00050 2019-2020 Bahar

İLKOKUL DERS KİTAPLARININ İNCELENMESİ

TSE20002 2019-2020 Bahar

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER ÖĞRETİMİ

EBB4807 2019-2020 Güz

Öğretmenlik Uygulaması I

GKD00030 2019-2020 Güz

BESLENME VE SAĞLIK

İSÖ2001 2019-2020 Güz

Beden Eğitimi ve Spor Kültürü

İSÖ2901 2019-2020 Güz

Serbest Zaman Faaliyetleri

İSÖ4003 2019-2020 Güz

Etkili İletişim

İSÖ4901 2019-2020 Güz

ÇOCUK HAKLARI EĞİTİMİ

PFD4004 2019-2020 Güz

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

TSE 5099 2019-2020 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

TSE 5535 2019-2020 Güz

Öğrenme-Öğretim Kuram ve Yaklaşımları

EBB3806 2018-2019 Bahar

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

EBB3806 2018-2019 Bahar

Okul Deneyimi

EBB4816 2018-2019 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması II

EBB4902 2018-2019 Bahar

Serbest Zaman Faaliyetleri

EBB4904 2018-2019 Bahar

Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme

İSÖ2006 2018-2019 Bahar

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

İSÖ4504 2018-2019 Bahar

İnsan Anat.Fizyolojisi ve Sağlığı

İSÖ4506 2018-2019 Bahar

Çocuk Hakları Eğitimi

İSÖ4512 2018-2019 Bahar

Çocukta Hareket Gelişimi

PFD4002 2018-2019 Bahar

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

SBÖ3804 2018-2019 Bahar

Topluma Hizmet Uygulamaları

TEB2012 2018-2019 Bahar

Etkili İletişim

TSE 5504 2018-2019 Bahar

Eğitimde Yeni Yönelimler

TSE 5518 2018-2019 Bahar

İlkokulda Program Geliştirme Yaklaşımları

EBB4807 2018-2019 Güz

Öğretmenlik Uygulaması I

İSÖ2001 2018-2019 Güz

Beden Eğitimi ve Spor Kültürü

İSÖ2901 2018-2019 Güz

Serbest Zaman Faaliyetleri

İSÖ3901 2018-2019 Güz

Çocuk Hakları ve Eğitimi

İSÖ3903 2018-2019 Güz

ÇOCUK HAKLARI VE EĞİTİMİ

İSÖ4003 2018-2019 Güz

Etkili İletişim

İSÖ4901 2018-2019 Güz

ÇOCUK HAKLARI EĞİTİMİ

TSE 5099 2018-2019 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

TSE 5535 2018-2019 Güz

Öğrenme-Öğretim Kuram ve Yaklaşımları