Personel

Araştırma Görevlisi SONER UYSAL
Araştırma Görevlisi
Soner Uysal
@ E-posta
soneruysal@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1376

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / İktisat Teorisi Abd

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / İktisat Teorisi Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2012
Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü 2013

Yüksek Lisans

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilimdalı (2013 - 2014)
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilimdalı (2015 - 2016)

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilimdalı Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

(A-3-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Subaşat Turan, Uysal Soner, 2018. Ülkelerin Ekonomik Gelişmişlik Düzeyi Karşılaştırmalarında Yeni Bir Ölçüt: Düzeltilmiş Gayri Safi Milli Hasıla. Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi
2-) Uysal Soner, 2017. Türkiye Ekonomisinin Neo – Liberal Dönem Öncesindeki ve Sonrasındaki Sektörel Bağlantı Yapısının Girdi – Çıktı Yöntemiyle Analizi (1973 – 2012). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
3-) Uysal, S., Deviren, N.V., 2016. Küreselleşmenin Gelir Eşitsizliğine Olan Etkisinin Analizinde Yeni Bir Yöntem: Küresel Gelir Dağılımı Endeksi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
4-) Uysal, S., 2016. Neo-liberal ve Heterodos Politikalar Kapsamında Arjantin Ekonomisi. The Journal of Academic Social Science
5-) Uysal, S., 2016. Türkiye'ye Yönelik Doğrudan Yabancı Yatırım Akımları Gerçekten Yararlı Mı?. The Journal Of Academic Social Science Studies

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Avcı, M., Uysal, S., Taşcı, R., 2016. Türk İmalat Sanayinin Teknolojik Yapısı Üzerine Bir Değerlendirme. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi
2-) Uysal, S., Subaşat, T., 2016. Cari Açıkların Sürdürülebilirliği. İktisat ve Toplum Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Duran Tarık, Uysal Soner, 2018. Türkiye’de TRC 1 Bölgesinde (Gaziantep, Adıyaman ve Kilis) Yapılan Kamu Yatırımlarının Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi (VZA) Yöntemiyle Ölçülmesi. III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi
2-) Uysal Soner, Duran Tarık, 2018. Türkiye Varlık Fonunun Denetim Sürecinin Ulusal Varlık Fonlarının Genel Denetim Yapısına Olan Uyumu. III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi
3-) Avcı Mehmet, Uysal Soner, 2017. Türk İmalat Sanayinin Teknolojik Yenilik Yapısının AR-GE ve Patent Verileri Yardımıyla Analizi. Innovation and Global Issues In Social Sciences
4-) Cengiz Sibel, Uysal Soner, 2017. Rant ve Rant Kollama: Muğla İli Ortaca İlçesi Gökbel Köyü 2B Tarım Arazileri Üzerine Bir Değerlendirme. Econ Anadolu 2017
5-) Avcı, M., Uysal, S., 2016. Muğla'da Faaliyet Gösteren Mermer İşletmelerinin Yenilik Stratejilerinin Analizi, 3. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi . 3. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Daşkıran Filiz, Uysal Soner, 2017. Y Kuşağındaki Üniversite Öğrencilerinin Gelir-Talep Esnekliğinin Ölçülmesi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği. III. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi
2-) Uysal Soner, Daşkıran Filiz, 2017. Türk İmalat Sanayindeki İstihdamın Ve Girişimcilik Faaliyetlerinin Teknolojik Yapısının Analizi (2003 – 2015). III. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi
3-) Taşçıoğlu Mertcan, Uysal Soner, 2017. Ekolojik İktisat Çerçevesinde Sürdürülebilir Girişimcilik Uygulamalarının Tüketici Algıları Üzerine Etkisi. III. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Uysal Soner, 2018. ULUSAL VARLIK FONLARI VE TÜRKİYE VARLIK FONU. Yayın Evi: NOBEL BİLİMSEL ESERLER Editör Adı: Soner UYSAL

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Türk İmalat Sanayinin Teknolojik Yapısı Üzerine Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Türk İmalat Sanayinin Teknolojik Yapısı Üzerine Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Türk İmalat Sanayinin Teknolojik Yapısı Üzerine Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 3

(Ğ-1) Alanında uluslar arası bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . Bilim Teşvik Ödülü. 2016

(Ğ-2) Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . 12. Ünal Aysal Tez Ödüllendirmesi. 2017

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) 4. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi, Yürütme Kurulu Üyeliği. Türkiye/ Bodrum. . 2019
2-) III. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi, Yürütme Kurulu Üyeliği. Türkiye/Fethiye. . 2017