Personel

Öğr.Gör.Dr. (Uygulamalı Birim) ŞADAN ÖZDEN
Öğr.Gör.Dr. (Uygulamalı Birim)
Şadan Özden
@ E-posta
sozden@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1606

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fen Fakültesi / Fizik Bölümü / Yoğun Madde Fiziği Abd

Kadro Birimi

Fen Fakültesi / Fizik Bölümü / Yoğun Madde Fiziği Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Muğla Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Eylül 2001

Yüksek Lisans

Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Kasım 2005

Doktora

Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik 24.07.2015

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Özden Şadan, Güllü Ömer, Pakma Osman, 2018. Room Temperature I–V and C–V Characteristics of Au/mTPP/p-Si Organic MIS Devices. The European Physical Journal Applied Physics
2-) Kariper İshak Afşin, Özden Şadan, Meydaneri Tezel Fatma, 2018. Optical Properties of Selenium Sulfide Thin Film Produced Via Chemical Dropping Method. Optical and Quantum Electronics
3-) Pakma Osman, Özaydın Cihat, Özden Şadan, Kariper İshak Afşin, Güllü Ömer, 2017. Synthesis and Characterization of Vanadium Oxide Thin Films on Different Substrates. Journal of Materials Science: Materials in Electronics
4-) Bayhan, H., Özden, Ş., Major, J., Bayhan, M., Dağdeviren, E., Durose, K., 2016. A Comparison of the Effect of CdCl2 and MgCl2 Processing on the Transport Properties of n-CdS/p-CdTe Solar Cells and a Simple Approach to Determine Their Back Contact Barrier Height. Solar Energy
5-) Özden, Ş., Tozlu, C., Pakma, O., 2016. Temperature Dependent Electrical Transport in Al/Poly(4-vinyl phenol)/p-GaAs Metal-Oxide-Semiconductor by Sol-Gel Spin Coating Method. International Journal of Photoenergy
6-) Pakma, O., Tozlu, C., Kavasoğlu, N., Kavasoğlu, A.S., Özden, Ş., 2011. I–V–T Analysing An Inhomogeneous Au/Poly(4-Vinyl Phenol)/p-Si Structure With a Double Gaussian Distribution of Barrier Heights. Journal of Sol-Gel Science and Technology
7-) Kavasoğlu, N., Tozlu, C., Osman, P., Kavasoğlu, A.S., Özden, Ş., Metin, B., Birgi, Ö., Oktik, Ş., 2009. Room - Temperature Interface State Analysis of Au/Poly(4-Vinyl Phenol)/p-Si Structure. Synthetic Metals
8-) Kavasoğlu, A.S., Tozlu, C., Pakma, O., Kavasoğlu, N., Özden, Ş., Metin, B., Birgi, Ö., Oktik, Ş., 2009. Investigation of Temperature Dependent DC Current Transport Mechanism on Au/poly(4-Vinyl Phenol)/p-Si Device. Journal of Physics D Applied Physics
9-) Özden, Ş., Bayhan, H., Dönmez, A., Bayhan, M., 2008. Measurement and Comparison of Silicon p-i-n-Photodiodes With AC Impedance at Different Voltages. Semiconductors
10-) Bayhan, H., Özden, Ş., 2007. Frequency Dependence of Junction Capacitance of BPW34 and BPW41 p-i-n Photodiodes. Pramana - Journal of Physics
11-) Bayhan, H., Özden, Ş., 2007. Measurement and Comparison of Complex Impedance of Silicon p-i-n Photodiodes at Different Temperatures. Semiconductors
12-) Bayhan, H., Özden, Ş., 2006. Forward and Reverse Current–Voltage–Temperature Characteristics of a Typical BPW34 Photodiode. Solid State Electronics

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Özden Şadan, Pakma Osman, 2017. Interface Effects of Annealing Temperatures in Al/HfO2/p-Si (MIS) Structures. Gazi University Journal of Science
2-) Bayhan, H., Özden, Ş., 2005. Origins of Reverse Bias Currents in a Typical BPW34 Photodiode. Turkish Journal of Physics

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Özden Şadan, 2019. Schottky Diyot Tabanlı UV Detektörlerde Seri Direnç Etkileri. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Özden Şadan, 2018. Determination of Optical Properties of Thin Films by Swanepoel Method. Turkish Physical Soceity 34. International Physics Congress
2-) Özden Şadan, Bayhan Habibe, Bayhan Murat, Major Jonathan D, Durose Ken, 2017. Direct Level Capacitance Profiling (DLCP) Technique on Thin Film Solar Cells. Turkish Physical Soceity 33. International Physics Congress
3-) Altınay Yasemin, Bayhan Murat, Özden Şadan, Dönmez Adem, Bayhan Habibe, 2015. Characterisation of complex modulus by RC equivalent circuit modeling methodology. 9th International Physics Conference of The Balkan Physics Union – BPU9
4-) Dönmez Adem, Bayhan Habibe, Özden Şadan, Bayhan Murat, Zabierowski Pawel, Barreau Nicolas, 2015. A Study of the Kink and Cross-over Phenomena in Ultra-Thin Cu(In,Ga)Se2 Based Solar Cells. International Semiconductor Science and Technology Conference – ISSTC 2015
5-) Bayhan Murat, Kocakır Bülent, Bayhan Habibe, Karaman Emre, Dönmez Adem, Özden Şadan, 2014. Admittance Spectroscopic Estimation of the Interfacial Traps In Non-ideal Heterojunctions. SATF 2014 Science Applications of Thin Films Conference Exhibition
6-) Özden Şadan, Dönmez Adem, Koçak Çağdaş, Altınay Yasemin, Bayhan Habibe, Bayhan Murat, Major Jonthan D, Durose Ken, 2014. A detailed investigation of equivalent circuits for thin film CdTe/CdS solar cells by impedance spectroscopy. SATF 2014 Science Applications of Thin Films Conference Exhibition
7-) Özden Şadan, Dönmez Adem, Koçak Çağdaş, Altınay Yasemin, Bayhan Habibe, Bayhan Murat, Major Jonthan D, Durose Ken, 2014. Effect of annealing duration onto the dark current transport mechanism in CdTe/CdS solar cells. SATF 2014 Science Applications of Thin Films Conference Exhibition
8-) Özden Şadan, Dönmez Adem, Altınay Yasemin, Koçak Çağdaş, Bayhan Habibe, Bayhan Murat, Major Jonthan D, Durose Ken, 2014. Study of The Rollover and Crossover Phonemena in CdS/CdTe Solar Cells Under Different Colours of Illumination. Turkish Physical Society 31th International Physics Congress
9-) Dönmez Adem, Bayhan Habibe, Özden Şadan, Zabıerowskı Pawel, Barreau Nicolas, Altınay Yasemin, Koçak Çağdaş, 2014. Impact of The Replacing Buffer Layer in Standard CdS/CIGSe Based Solar Cells. Turkish Physical Society 31th International Physics Congress
10-) Altınay Yasemin, Özden Şadan, Major Jonthan D, Dönmez Adem, Koçak Çağdaş, Bayhan Murat, Bayhan Habibe, Durose Ken, 2014. Effect Of The Temperature On The Device Parameters of an N-CdS / P-CdTe Solar Cell. Turkish Physical Society 31th International Physics Congress
11-) Koçak Çağdaş, Özden Şadan, Major Jonthan D, Altınay Yasemin, Dönmez Adem, Turan Dağkaldıran Elif, Oylumluoğlu Görkem, Bayhan Habibe, Bayhan Murat, Durose Ken, 2014. Dark and Illuminated Capacitance Profiling of an Efficient CdTe Thin Film Solar Cell. Turkish Physical Society 31th International Physics Congress
12-) Dönmez Adem, Bayhan Habibe, Özden Şadan, Zabıerowskı Pawel, Barreau Nicolas, 2014. Capacitance Defect Spectroscopy in CIGSe Based Solar Cells. Turkish Physical Soceity 31. International Physics Congress
13-) Özden Şadan, Bayhan Habibe, Dönmez Adem, Bayhan Murat, Major Jonthan D, Durose Ken, 2014. CdS/CdTe Güneş Pillerinde Sıcaklık Bağımlı Kapasitans - Voltaj Değişimlerinin İncelenmesi. Turkish Physical Soceity 31. International Physics Congress
14-) Dönmez Adem, Bayhan Habibe, Zabıerowskı Pawel, Barreau Nicolas, Özden Şadan, Turan Dağkaldıran Elif, Bayhan Murat, 2013. Akım Gerilim Ölçümleri Yardımıyla Bakırın CIGSe tabanlı Aygıt Yapısının Devre Parametrelerine Olan Etkisinin İncelenmesi. Turkish Physical Society 30th International Physics Congress
15-) Dönmez Adem, Bayhan Habibe, Zabıerowskı Pawel, Barreau Nicolas, Özden Şadan, Turan Dağkaldıran Elif, Bayhan Murat, 2013. Bakırın CIGSe Tabanlı İnce Film Güneş Piline Olan Etkisinin Admittans Spektroskopisi Yardımıyla İncelenmesi. Turkish Physical Society 30th International Physics Congress
16-) Bayhan Habibe, Bayhan Murat, Dönmez Adem, Özden Şadan, Turan Dağkaldıran Elif, 2013. Effect of illumination onto the reverse biased electrical properties of a n-CdS/p-Cu(In,Ga)Se2 solar cells. Turkish Physical Society 30th International Physics Congress
17-) Özden Şadan, Turan Dağkaldıran Elif, Major Jonathon D, Dönmez Adem, Bayhan Habibe, Bayhan Murat, Durose Ken, 2013. Analysis of the effect of annealing duration to the defect spectrum of CdS/CdTe solar cells by admittance spectroscopy. Turkish Physical Society 30th International Physics Congress
18-) Turan Dağkaldıran Elif, Özden Şadan, Major Jonathan D, Dönmez Adem, Bayhan Habibe, Bayhan Murat, Durose Ken, 2013. Effect of CdS Layer Thicknes Tto the Electrical Properties of n-CdS/p-CdTe Solar Cells. Turkish Physical Society 30th International Physics Congress
19-) Bayhan Habibe, Bayhan Murat, Durose Ken, Özden Şadan, 2011. Impedance Spectroscopy of a n-CdS/p-Cu(In,Ga)Se2 Solar Cell Emphasizing Negative Capacitance Effect,. Turkish Physical Soceity 28. İnternational Physics Congress
20-) Eke Rüştü, Özden Şadan, Oktik Şener, 2010. Outdoor Performance Of Two PV Systems With Different Crystalline Silicon PV Modules After 5 Years Of Operation. 25th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition
21-) Eke Rüştü, Özden Şadan, Şentürk Ali, Oktik Şener, 2010. Performance Results Of The First BIPV System Of Turkey After 7 Years Of Operation. 25th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition
22-) Eke Rüştü, Özden Şadan, Şentürk Ali, Fleck Olaf, Oktik Şener, 2010. The Largest Double-Axis Sun Tracking PV Systems With Electronic Control and Photosensors in Turkey. 25th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition and 5th World Conference on Photovoltaic Energy Conversion
23-) Özden Şadan, Eke Rüştü, Oktik Şener, 2009. Small PV Applications at Muğla University. Small PV Applications Symposium
24-) Eke Rüştü, Özden Şadan, Oktik Şener, 2008. Gain In Photovoltaic Modules Using Mirrors. Turkish Physical Soceity 25. İnternational Physics Congress
25-) Özden Şadan, Bayhan Habibe, 2005. Si P- I-N Fotodiyotların Empedans Spektroskopisi. Turkish Physical Soceity 23. İnternational Physics Congress
26-) Özden, Ş., Bayhan, H., 2005. Current transport mechanisms in Si P-I-N photodiodes. Turkish Physical Soceity 23. İnternational Physics Congress

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Bayhan Habibe, Bayhan Murat, Özden Şadan, Major Jonthan D, Ken Durose, 2017. A Simple Approach to Determine Back Contact Barrier Height for CdTe Based Solar Cells. Turkish Physical Society 33. International Physics Congress
2-) Özden Şadan, Bayhan Habibe, Major Jonathan D, Bayhan Murat, Durose Ken, 2016. A Model for Temperature Dependence of Forward Bias Current Voltage J V Characteristics in CdTe CdS Solar. WITAM-2016 2nd International Congrees on the World of Technology and Advanced Materials
3-) Özden Şadan, Turan Dağkaldıran Elif, Öztürk Tolga, Bayhan Habibe, Major Jonathan D, Bayhan Murat, Durose Ken, 2016. Effects of the Au CdTe back contact on illuminated Current Voltage J V Characteristics ofAu CdTe CdS ZnO SnO2 F Glass Solar Cells. WITAM-2016 2nd International Congrees on the World of Technology and Advanced Materials
4-) Bayhan Murat, Kocakır Bülent, Karaman Emre, Bayhan Habibe, Özden Şadan, 2016. Probing CC Type Relaxation in Solid Electrolytes by Electrical Modulus Based Analysis. WITAM-2016 2nd International Congrees on the World of Technology and Advanced Materials
5-) Kocakır Bülent, Bayhan Murat, Dönmez Adem, Bayhan Habibe, Özden Şadan, Altınay Yasemin, Karaman Emre, 2015. Modelling of the Junction Interface by Impedance Spectroscopic Estimation. International Semiconductor Science and Technology Conference – ISSTC 2015

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Özden Şadan, 2017. Güneş Pili AC Eşdeğer Devre Modelinde Anomalilerin Empedans Analizi Yöntemiyle Belirlenmesi. ADIM Fizik Günleri VI
2-) Özden Şadan, Bayhan Habibe, Major Jonthan D, Dönmez Adem, Turan Dağkaldıran Elif, Altınay Yasemin, Bayhan Murat, Durose Ken, 2015. Effect of Annealing Duration onto The Defect Spectra of CdS/CdTe Solar Cells. 3rd Turkish Solar Electricity Conference and Exhibition - SolarTR-3
3-) Özden Şadan, Bayhan Habibe, Major Jonthan D, Bayhan Murat, Dönmez Adem, Pressman Annette, Altınay Yasemin, Ken Durose, 2015. Effect of Annealing Time onto Room Temperature Properties CdS/CdTe Solar Cells. 3rd Turkish Solar Electricity Conference and Exhibition - SolarTR-3
4-) Turan Dağkaldıran Elif, Bayhan Habibe, Özden Şadan, Major Jonthan D, Dönmez Adem, Altınay Yasemin, Öztürk Tolga, Karaman Emre, Bayhan Murat, Koçak Çağdaş, Durose Ken, 2014. Investigation of n-CdS/p-CdTe solar cells interface with impedance spectroscopy. Adım Fizik Günleri III
5-) Dönmez Adem, Bayhan Habibe, Zabıerowskı Pawel, Barreau Nicolas, Özden Şadan, Altınay Yasemin, Koçak Çağdaş, 2014. Investigation of CIGSe Based Solar Cell Interface with Different Buffer Layer Thicknesses by Defect Spectroscopy Methods. Adım Fizik Günleri III
6-) Altınay Yasemin, Özden Şadan, Major Jonthan D, Dönmez Adem, Koçak Çağdaş, Turan Dağkaldıran Elif, Öztürk Tolga, Bayhan Habibe, Bayhan Murat, Durose Ken, 2014. Study of n-CdS/p-CdTe solar cell interface under different wawelenghts of illumination using current – voltage measurements. Adım Fizik Günleri III
7-) Koçak Çağdaş, Özden Şadan, Major Jonthan D, Altınay Yasemin, Dönmez Adem, Turan Dağkaldıran Elif, Öztürk Tolga, Oylumluoğlu Görkem, Bayhan Habibe, Bayhan Murat, Durose Ken, 2014. Effect of white light illumination onto the device parameters of an n-CdS/p-CdTe solar cell. Adım Fizik Günleri III
8-) Koçak Çağdaş, Özden Şadan, Major Jonthan D, Altınay Yasemin, Dönmez Adem, Oylumluoğlu Görkem, Bayhan Habibe, Bayhan Murat, Durose Ken, 2014. Dalga Boyuna Bağlı Olarak n-CdS/p-CdTe Güneş Pili aygıt Parametrelerinin İncelenmesi. YMF 2014 Yoğun Madde Fiziğ İzmir Toplantısı
9-) Bayhan Murat, Kocakır Bülent, Bayhan Habibe, Karaman Emre, Dönmez Adem, Altınay Yasemin, Özden Şadan, 2014. Dispersion of Loss Angle in Nonideal Heterojunctions: Nyquist Bode Plots of Complex Capacitance,”, YMF 2014. YMF 2014 Yoğun Madde Fiziğ İzmir Toplantısı
10-) Altınay Yasemin, Özden Şadan, Major Jonthan D, Dönmez Adem, Bayhan Murat, Bayhan Habibe, Durose Ken, 2014. Dalga Boyuna Bağlı Olarak Cds/CdTe Güneş Pillerinin Voltaj Bağımlı Empedans Karakteristikleri. YMF 2014 Yoğun Madde Fiziğ İzmir Toplantısı
11-) Özden Şadan, Bayhan Habibe, Major Jonthan D, Dönmez Adem, Bayhan Murat, Altınay Yasemin, Durose Ken, 2014. CdCl2 Ortamında Isıl İşlem Süresinin CdS/CdTe İnce Film Güneş Pillerinde Voc ve Isc Parametrelerine Etkisi. YMF 2014 Yoğun Madde Fiziği İzmir Toplantısı
12-) Dönmez Adem, Bayhan Habibe, Zabıerowskı Pawel, Barreau Nicolas, Özden Şadan, Bayhan Murat, 2014. Cu(In,Ga)Se2 tabanlı güneş pillerinde n-tip tabaka kalınlığının inceltilmesinin tuzak karakteristiğine ve akım-iletimi mekanizmasına olan etkisi. YMF 2014 Yoğun Madde Fiziği İzmir Toplantısı
13-) Dönmez Adem, Bayhan Habibe, Özden Şadan, Zabıerowskı Pawel, Barreau Nıcolas, 2013. Farklı bakır oranlarına sahip CIGSe tabanlı heteroeklem güneş pilleri için CV profilleri ve Kimerling Model. YMF 2013 Yoğun Madde Fiziği İzmir Toplantısı
14-) Özden Şadan, Bayhan Habibe, Major Jonathan D, Bayhan Murat, Dönmez Adem, Durose Ken, 2013. CdTe/CdS Güneş Pillerinde CdCl2 İşleminin Karanlık Akım İletim Mekanizması Üzerine Olan Etkisi. YMF 2013 Yoğun Madde Fiziğ İzmir Toplantısı
15-) Özden Şadan, Bayhan Habibe, 2012. CdTe/CdS Güneş Pilleri. Adım Fizik Günleri 2012
16-) Özden Şadan, Eke Rüştü, Şentürk Ali, Şık Sadrettin, Oktik Şener, 2010. Bina Yüzeyine Entegre 40,3kWp Gücündeki Fotovoltaik Güç Sisteminin Bağlı Bulunduğu Bina Grubunun Elektrik Enerjisi Ve Güç İhtiyacına Katkısı. ADIM Fizik Günleri I
17-) Eke Rüştü, Özden Şadan, Şentürk Ali, Oktik Şener, 2010. Dış Ortam Fotovoltaik Modül Test Sistemi Ve Tek Kristal Silisyum Fotovoltaik Modülün Performans İncelemesi. ADIM Fizik Günleri I
18-) Eke Rüştü, Özden Şadan, Oktik Şener, 2010. Analyzing performances of 10.24kWp vertically oriented single junction a-Si BIPV systems. SolarTR-1 First Turkish Solar Energy Conference and Exhibition
19-) Eke Rüştü, Özden Şadan, Şentürk Ali, Oktik Şener, 2010. Photovoltaic Applications at Muğla University. First Turkish Solar Energy Conference and Exhibition, SOLAR TR-1
20-) Eke, R., Özden, Ş., Şentürk, A., Oktik, Ş., 2010. Photovoltaic Applications at Muğla University. First Turkish Solar Energy Conference and Exhibition, SOLAR TR-1

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Surface Review and Letters. 2019. Hakemlik Sayısı: 1

(D-10-Eski) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 2

(D-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Mugla Journal of Science Technology.

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Room - Temperature Interface State Analysis of Au/Poly(4-Vinyl Phenol)/p-Si Structure - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) I–V–T Analysing An Inhomogeneous Au/Poly(4-Vinyl Phenol)/p-Si Structure With a Double Gaussian Distribution of Barrier Heights - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) A Comparison of the Effect of CdCl2 and MgCl2 Processing on the Transport Properties of n-CdS/p-CdTe Solar Cells and a Simple Approach to Determine Their Back Contact Barrier Height - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
4-) Temperature Dependent Electrical Transport in Al/Poly(4-vinyl phenol)/p-GaAs Metal-Oxide-Semiconductor by Sol-Gel Spin Coating Method - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
5-) Synthesis and Characterization of Vanadium Oxide Thin Films on Different Substrates - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
6-) A Comparison of the Effect of CdCl2 and MgCl2 Processing on the Transport Properties of n-CdS/p-CdTe Solar Cells and a Simple Approach to Determine Their Back Contact Barrier Height - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 5
7-) Forward and Reverse Current–Voltage–Temperature Characteristics of a Typical BPW34 Photodiode - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
8-) Measurement and Comparison of Silicon p-i-n-Photodiodes With AC Impedance at Different Voltages - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
9-) Frequency Dependence of Junction Capacitance of BPW34 and BPW41 p-i-n Photodiodes - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
10-) Forward and Reverse Current–Voltage–Temperature Characteristics of a Typical BPW34 Photodiode - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
11-) Room - Temperature Interface State Analysis of Au/Poly(4-Vinyl Phenol)/p-Si Structure - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
12-) Investigation of Temperature Dependent DC Current Transport Mechanism on Au/poly(4-Vinyl Phenol)/p-Si Device - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
13-) Temperature Dependent Electrical Transport in Al/Poly(4-vinyl phenol)/p-GaAs Metal-Oxide-Semiconductor by Sol-Gel Spin Coating Method - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
14-) A Comparison of the Effect of CdCl2 and MgCl2 Processing on the Transport Properties of n-CdS/p-CdTe Solar Cells and a Simple Approach to Determine Their Back Contact Barrier Height - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
15-) Frequency Dependence of Junction Capacitance of BPW34 and BPW41 p-i-n Photodiodes - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
16-) Room - Temperature Interface State Analysis of Au/Poly(4-Vinyl Phenol)/p-Si Structure - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 4
17-) I–V–T Analysing An Inhomogeneous Au/Poly(4-Vinyl Phenol)/p-Si Structure With a Double Gaussian Distribution of Barrier Heights - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
18-) Origins of Reverse Bias Currents in a Typical BPW34 Photodiode - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
19-) Room - Temperature Interface State Analysis of Au/Poly(4-Vinyl Phenol)/p-Si Structure - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
20-) Forward and Reverse Current–Voltage–Temperature Characteristics of a Typical BPW34 Photodiode - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
21-) I–V–T Analysing An Inhomogeneous Au/Poly(4-Vinyl Phenol)/p-Si Structure With a Double Gaussian Distribution of Barrier Heights - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 3
22-) Room - Temperature Interface State Analysis of Au/Poly(4-Vinyl Phenol)/p-Si Structure - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2
23-) Investigation of Temperature Dependent DC Current Transport Mechanism on Au/poly(4-Vinyl Phenol)/p-Si Device - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
24-) Forward and Reverse Current–Voltage–Temperature Characteristics of a Typical BPW34 Photodiode - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
25-) Measurement and Comparison of Complex Impedance of Silicon p-i-n Photodiodes at Different Temperatures - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
26-) Room - Temperature Interface State Analysis of Au/Poly(4-Vinyl Phenol)/p-Si Structure - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 5
27-) I–V–T Analysing An Inhomogeneous Au/Poly(4-Vinyl Phenol)/p-Si Structure With a Double Gaussian Distribution of Barrier Heights - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 3
28-) Photovoltaic Applications at Muğla University - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
29-) I–V–T Analysing An Inhomogeneous Au/Poly(4-Vinyl Phenol)/p-Si Structure With a Double Gaussian Distribution of Barrier Heights - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 2
30-) Room - Temperature Interface State Analysis of Au/Poly(4-Vinyl Phenol)/p-Si Structure - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
31-) Measurement and Comparison of Complex Impedance of Silicon p-i-n Photodiodes at Different Temperatures - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
32-) Forward and Reverse Current–Voltage–Temperature Characteristics of a Typical BPW34 Photodiode - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
33-) The Largest Double-Axis Sun Tracking PV Systems With Electronic Control and Photosensors in Turkey - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
34-) Measurement and Comparison of Complex Impedance of Silicon p-i-n Photodiodes at Different Temperatures - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
35-) Measurement and Comparison of Silicon p-i-n-Photodiodes With AC Impedance at Different Voltages - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
36-) Room - Temperature Interface State Analysis of Au/Poly(4-Vinyl Phenol)/p-Si Structure - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 5
37-) Investigation of Temperature Dependent DC Current Transport Mechanism on Au/poly(4-Vinyl Phenol)/p-Si Device - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
38-) Investigation of Temperature Dependent DC Current Transport Mechanism on Au/poly(4-Vinyl Phenol)/p-Si Device - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 3
39-) Measurement and Comparison of Silicon p-i-n-Photodiodes With AC Impedance at Different Voltages - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
40-) Forward and Reverse Current–Voltage–Temperature Characteristics of a Typical BPW34 Photodiode - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 1
41-) Origins of Reverse Bias Currents in a Typical BPW34 Photodiode - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) A Comparison of the Effect of CdCl2 and MgCl2 Processing on the Transport Properties of n-CdS/p-CdTe Solar Cells and a Simple Approach to Determine Their Back Contact Barrier Height - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Room - Temperature Interface State Analysis of Au/Poly(4-Vinyl Phenol)/p-Si Structure - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
3-) The Largest Double-Axis Sun Tracking PV Systems With Electronic Control and Photosensors in Turkey - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
4-) I–V–T Analysing An Inhomogeneous Au/Poly(4-Vinyl Phenol)/p-Si Structure With a Double Gaussian Distribution of Barrier Heights - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
5-) Room - Temperature Interface State Analysis of Au/Poly(4-Vinyl Phenol)/p-Si Structure - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 3
6-) Frequency Dependence of Junction Capacitance of BPW34 and BPW41 p-i-n Photodiodes - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
7-) Room - Temperature Interface State Analysis of Au/Poly(4-Vinyl Phenol)/p-Si Structure - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
8-) Origins of Reverse Bias Currents in a Typical BPW34 Photodiode - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
9-) Origins of Reverse Bias Currents in a Typical BPW34 Photodiode - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Temperature Dependent Electrical Transport in Al/Poly(4-vinyl phenol)/p-GaAs Metal-Oxide-Semiconductor by Sol-Gel Spin Coating Method - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
2-) The Largest Double-Axis Sun Tracking PV Systems With Electronic Control and Photosensors in Turkey - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
3-) Photovoltaic Applications at Muğla University - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Ar-Ge Projesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Seçici geçirgenliğe sahip kolesterik sıvı kristallerin cam kaplaması olarak kullanılması ve Muğla ili için ısıl ve elektrik enerjisi tasarrufuna etkisinin incelenmesi. 2017--1
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Güneş enerjisi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. 40 kWp gücünde Fotovoltaik sistemin bina yüzey kaplamasında kullanılması ve performansının izlenmesi 7,8kWp gücünde iki eksenli güneş izleyici Fotovoltaik sistemin kurulması, 24 adet güneş kolektöründen elde edilecek ısının spor salonu ve yüzme havuzunun ısıtma sistemine eklenmesi ve kurulacak sistemlerin performanslarının izlenmesi. 2010-2012
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Güneş-elektrik dönüşümleri ve elektrikli araçlar. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Güneş Arabası Tasarımı ve İmalatı. 2008-2009

(I-2) Ulusal sanat ve tasarım yarışma jürilerinde görev almak

1-) TÜBİTAK Alternatif Enerjili Araç Yarışları. Türkiye. . 2011
2-) TÜBİTAK Alternatif Enerjili Araç Yarışları. Türkiye. . 2010
3-) TÜBİTAK Alternatif Enerjili Araç Yarışları. Türkiye. . 2009
4-) TÜBİTAK Alternatif Enerjili Araç Yarışları. Türkiye. . 2008

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) Condensed Matter Physics Conference of Balkan Countries. Türkiye. . 2008
2-) ILASS Europa 2007 21st Annual Conference on Liquid Atomization and Spray Systems. Türkiye. . 2007
3-) World Year of Physics 2005 Turkish Physical Society 23rd International Physics Congress. Türkiye. . 2005
4-) International Workshop on Physics Beyond the Standard Model. Türkiye. . 2005

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) Fen ve Fizik Eğitimi Çalıştayı. Türkiye. . 2009
2-) Yerli ve Yenilenebilir Enerjinin Muğla İçin Etkin Kullanımı Çalıştayı. Muğla Üniversitesi. . 2009