Personel

Prof.Dr. RECEP ŞENER
Prof.Dr.
Recep Şener
@ E-posta
srecep@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1367

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / Muhasebe Ve Finansman Abd

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / Muhasebe Ve Finansman Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Muğla İşletmecilik Yüksek Okulu İşletme 1978

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme/Muhasebe-Finansman 1984

Doktora

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme/Muhasebe-Finansman 1984

Yayin Bilgileri

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Şener Recep, Kayıhan Burak, 2020. Kıdem Tazminatının Muhasebeleştirilmesi Sorunu ve Kıdem Tazminat Fonu Çerçevesinde Bir Öneri. İzmir YMMO Dergisi

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Şener, R., 2009. Üretim İşletmelerinde Maliyet Hesaplama Yöntemleri, Marmaris Genç İş Adamları Derneği Dergisi, 2009. Marmaris Genç İş Adamları Derneği

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Finansal Raporlarda Eğilim ve Etkileşimler Tebliğ Yorumu XXIV. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu - 2014

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) İşletmelerin Doğal Çevreye Yönelik Faaliyetlerinin Raporlanması Tebliğ Yorumu XXII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu - 2014
2-) Entelektüel Sermayenin Raporlanması Tebliğ Yorumu XXII. Türkiye Muhasebe Egitimi Sempozyumu - 2014

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Tekdüzen Muhasebe Sistemine Göre Maliyet Muhasebesi Uygulamaları, Gazi Üniversitesi, Gazi Yayınevi,(Baskı Asaması), sh 350 - 2014
2-) Maliyet Muhasebesi Uygulamlarıın Dış Denetimi, Gazi Kitabevi, (Yazım Aşamasında) - 2014
3-) Maliyet Yöntemleri Muhasebesi ve Tek Düzen Muhasebe Sistemi Uygulamaları; Gazi Kitapevi, 2008, (sh 350 - 2008
4-) Şener, R., 2004. Maliyet Unsurları Muhasebesi ve Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması, Gazi Yayınları, 2004, (330 sh.) . Yayın Evi: GAZİ KİTAPEVİ Editör Adı: RECEP ŞENER

(D-10-Eski) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi - 2014
2-) Muhasebe ve Finansman Dergisi - 2014

(F-1) Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: STRATEJİK YÖNETİM MUHASEBESİ TEKNİKLERİNDEN ZAMAN ESASLI FAALİYET TABANLI MALİYET YÖNTEMİNİN BİR TEKSTİL İŞLETMESİNDE UYGULANMASI. Konu: Stratejik Maliyet Ve Yönetim Muhasebesi, Stratejik Yönetim Muhasebesi Tekniklerinden Zaman Esaslı Faaliyet Tabanlı Maliyet Sistemi, Zaman Esaslı Faaliyet Tabanlı Maliyet Sisteminin Bir Tekstil İşletmesinde Uygulanması. MEHMET ALİ-EKİNCİ. 2020
2-) Tez Adı: Maliyet yönetiminde kaizen maliyetleme yaklaşımı ve örnek bir uygulama. Konu: Muhasebe. MELİH-GÖKÇAY. 2019
3-) Tez Adı: Zamana Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yöntemi ve Bir Otel İşletmesinde Uygulama Örneği. Konu: Muhasebe. EMRAH-KORKMAZ. 2019
4-) Tez Adı: BİRDEN FAZLA MAMUL ÜRETİLMESİ DURUMUNDA MALİYET-HACİM-KÂR ANALİZLERİ: BİR ÜRETİM İŞLETMESİNDE UYGULAMA ÖRNEĞİ. Konu: Muhasebe. ZUHAL-BULUT. 2019
5-) Yönetim Muhasebesi Ve Örgüt Kültürü Etkileşimi: Türkiye Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma - 2012

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Entellektüel Sermaye ve Otel İşletmelerinde Uygulaması - 2012
2-) Kalite Maliyetleri, Muhasebeleştirilmesi, Analizi ve Bir Örnek Uygulama - 2012
3-) Muhasebe Meslek Mensubu Olmak İsteyenlerin Muhasebede Etik Anlayışlarının Belirlenmesi ve Muğla Üniversitesi Uygulaması - 2007
4-) Çevre Muhasebesi ve Mermer Üretim İşletmeleri Örnek Uygulaması - 2006

Verdiği Dersler

İŞL3005 2020-2021 Güz

Maliyet Muhasebesi I

İŞL4003 2020-2021 Güz

Yönetim Muhasebesi

MUF 5701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

MUF 5703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

MUF 6507 2020-2021 Güz

İleri Maliyet Muhasebesi

MUF 6704 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

MUF 6705 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

MUF 6707 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

MUF 6800 2020-2021 Güz

Yeterlik Sınavına Hazırlık

MUF 6901 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (1.TİK)

MUF 6902 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (2.TİK)

MUF5000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

MUF5090 2020-2021 Güz

Seminer

MUF5505 2020-2021 Güz

Maliyet Muhasebesinde Seçilmiş Konular

İŞL 6708 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL3006 2019-2020 Bahar

Maliyet Muhasebesi II

İŞL4506 2019-2020 Bahar

Stratejik Maliyet Yönetimi

MUF 5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

MUF 6703 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

MUF 6705 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

MUF 6706 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

MUF 6800 2019-2020 Bahar

Yeterlik Sınavına Hazırlık

MUF 6901 2019-2020 Bahar

Tez Çalışması (1.TİK)

MUF5090 2019-2020 Bahar

Seminer

MUF5502 2019-2020 Bahar

Yönetim Muhasebesinde Seçilmiş Konular

İŞL3005 2019-2020 Güz

Maliyet Muhasebesi I

İŞL4003 2019-2020 Güz

Yönetim Muhasebesi

MUF5505 2019-2020 Güz

Maliyet Muhasebesinde Seçilmiş Konular

İŞL 7510 2018-2019 Bahar

Yönetim Muhasebesi

İŞL3006 2018-2019 Bahar

Maliyet Muhasebesi II

İŞL4506 2018-2019 Bahar

Stratejik Maliyet Yönetimi

MUF 6512 2018-2019 Bahar

İLERİ YÖNETİM MUHASEBESİ

MUF 6514 2018-2019 Bahar

İleri Stratejik Maliyet Yönetimi

İŞL3005 2018-2019 Güz

Maliyet Muhasebesi I

İŞL4003 2018-2019 Güz

Yönetim Muhasebesi

MUF 6507 2018-2019 Güz

İleri Maliyet Muhasebesi

MUF5505 2018-2019 Güz

Maliyet Muhasebesinde Seçilmiş Konular