Personel

Prof.Dr. SABRİ SİDEKLİ
Prof.Dr.
Sabri Sidekli
@ E-posta
ssidekli@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 3189

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Eğitim Fakültesi / Temel Eğitim Bölümü / Sınıf Eğitimi Abd

Kadro Birimi

Eğitim Fakültesi / Temel Eğitim Bölümü / Sınıf Eğitimi Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı 20.06.2001

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bilim Dalı 15.09.2005

Doktora

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bilim Dalı 30.09.2010

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Uysal Hümeyra, Sidekli Sabri, 2020. Developing Story Writing Skills with Fourth Grade Students’ Mind Mapping Method. TED EĞİTİM VE BİLİM
2-) Yıldırım Bekir, Sidekli Sabri, 2018. Stem Applications in Mathematics Education: The Effect Of Stem Applications On Different Dependent Variables. Journal of Baltic Science Education
3-) Yangın Selami, Sidekli Sabri, Gökbulut Yasin, 2014. Prospective Teachers Misconceptions About Classification Of Plants And Changes in Their Misconceptions During Pre Service Education. Journal of Baltic Science Education
4-) Sidekli Sabri, 2012. Peer reading Improving reading and reading comprehension skills. Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Sidekli Sabri, Altıntaş Sedat, Göçen Kabaran Güler, 2022. The Examination of Teachers' Digital Burnout Level. International Technology and Education Journal
2-) Başaran Semra, Sidekli Sabri, 2022. The literacy preparation in Turkish preschool education. The European Educational Researcher
3-) Yorulmaz Alper, Uysal Hümeyra, Sidekli Sabri, 2021. The Use of Mind Maps Related to the Four Operations in Primary School Fourth-Grade Students as an Evaluation Tool. Journal of Education and Learning
4-) Karalar Halit, Sidekli Sabri, Yıldırım Bekir, 2021. STEM in Transition from Primary School to Middle School: Primary School Students' Attitudes. International Electronic Journal of Elementary Education
5-) Karalar Halit, Sidekli Sabri, 2021. Examining Primary School Teachers’ Attitudes Towards Distance Education in the COVID-19 Period. European Journal of Educational Sciences
6-) Sidekli Sabri, Gökdemir Abdullah, Ayılmazdır Hülya, 2020. Pre-Service Teachers’ Attitudes Towards Gender Roles. International Journal of Eurasian Education and Culture
7-) Sidekli Sabri, Özşavlı Mehmet, 2019. The Improvement of Elementary School Students’ Correct Use of Punctuation Marks: Poetry Method. International Online Journal of Educational Sciences
8-) Sidekli Sabri, Cura Zeliha, Yorulmaz Alper, 2018. Elementary School Third Grade Students' Expectations of Their Teachers in the Course of Language Education. International Journal of Evaluation and Research in Education
9-) Doğan Uğur, Uysal Hümeyra, Sidekli Sabri, 2018. Why Does The Use of Social Network Site (SNS) Make Happy? :A Qualitative Analysis. International Journal of Educational Methodology
10-) Çetin Esra, Sidekli Sabri, 2018. The Examination of the 4th Graders’ Reading Comprehension Skills in Terms of the Sentiments Given in Reading Texts. International Journal of Evaluation and Research in Education
11-) Sidekli Sabri, Akdoğdu Eda, 2018. Öğrenme Stillerinin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademik Başarılarını Yordama Gücü. Hacettepe University Journal of Education
12-) Sidekli Sabri, Aktay Sayım, 2017. The awareness of pre-service teachers in primary school education department on environmental problems. International Electronic Journal of Environmental Education
13-) Yorulmaz Alper, Altıntaş Sedat, Sidekli Sabri, 2017. Investigation of the Effects of Mathematical Thinking States of Form Teachers on Their Mathematics Teaching Anxieties. European Journal of Educational Research
14-) Karalar Halit, Sidekli Sabri, 2017. How Do Second Grade Students in Primary Schools Use and Perceive Tablets?. Universal Journal of Educational Research
15-) Yangın Selami, Sidekli Sabri, 2016. Self Efficacy for Science Teaching Scale Development Construct Validation with Elementary School Teachers. Journal of Education and Training Studies
16-) Yangın Selami, Sidekli Sabri, 2013. A scale of perceptions towards traditional and contemporary science teaching methods constructing with teacher candidate students. International Journal of Academic Research
17-) Sidekli Sabri, 2013. Story Map How to improve writing skills. Education Research and Reviews
18-) Sidekli Sabri, 2013. Media literacy experiences of 6th 7th and 8th graders. International Journal of Academic Research
19-) Sidekli Sabri, 2013. Media literacy perspectives from elementary school children s views. International Journal of Academic Research

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Uysal Hümeyra, Sidekli Sabri, 2022. Öğrencilerin Ön Yazma Aşamasında Kullanılabilecekleri Bir Araç: Hikâye Ağacı. International Primary Education Research Journal
2-) Sidekli Sabri, Altıntaş Sedat, Çetin Altıntaş Esra, 2021. The Future of Distance Education in Primary Schools During COVID-19 Pandemic. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi
3-) Sidekli Sabri, Çetin Esra, 2018. Okuduğunu Anlama Stratejilerinin Okuduğunu Anlamaya Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
4-) Duran Ceren, Sidekli Sabri, Yorulmaz Alper, 2018. İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Matematik Etkinliklerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. International Primary Education Research Journal
5-) Sidekli Sabri, Uysal Hümeyra, 2017. Yazma Eğitimine Yönelik Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi: Bir Meta Analiz. Journal of Turkish Studies
6-) Altıntaş Sedat, Sidekli Sabri, 2017. Çarpma işlemi öğretiminde napier çubukları kullanımı: Birleştirilmiş sınıflar. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi
7-) Sidekli Sabri, Aydın Yıldıray, 2016. İlkokul Eğitiminde Etik İklim: Olumlu/Olumsuz Örnekler. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi
8-) Göçen Kabaran Güler, Altıntaş Sedat, Kabaran Hasret, Sidekli Sabri, 2016. Analitik ve Holistik Düşünen Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kullandıkları Okuduğunu Anlama Stratejileri. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
9-) Sidekli Sabri, Coşkun İbrahim, Yıldıray Aydın, 2015. Köyde Öğretmen Olmak Birleştirilmiş Sınıf. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
10-) Yangın Selami, Sidekli Sabri, 2014. Öğrencilerin Fen Ve Teknoloji Dersine Karşı Tutumlarındaki Değişim 1 Yıllık Takip. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
11-) Sidekli Sabri, Coşkun İbrahim, 2014. Türkü Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Bir Yaklaşım. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
12-) Sidekli Sabri, Hafize Doğramacı, Yangın Selami, Daşdemir İskender, 2013. İlköğretim sosyal bilgiler öğretiminde belgesel kullanımının öğrencilerin ders başarısına etkisi. The Journal of Academic Social Science Studies
13-) Sidekli Sabri, Tangülü Zafer, Yangın Selami, Daşdemir İskender, 2013. Teaching social studies teacher i am on facebook. Journal of Education and Sociology
14-) Sidekli Sabri, Avaroğulları Muhammet, 2013. Facebook Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Bir Yöntem. Cumhuriyet International Journal of Education
15-) Sidekli Sabri, Karaca Levent, 2013. Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yerel Kültürel Miras Öğelerinin Kullanımına İlişkin Öğretmen Adayı Görüşleri. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi
16-) Sidekli Sabri, 2012. Yazma Becerisini Geliştirmek İçin Hikaye Piramidi. Akademik Bakış: Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi
17-) Sidekli Sabri, 2010. Eylem Araştırması İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Okuma Ve Anlama Güçlüklerinin Giderilmesi. Türklük Bilimleri Araştırması Dergisi
18-) Gökbulut Yasin, Sidekli Sabri, Yangın Selami, 2010. Sınıf öğretmeni adaylarının Van Hiele geometrik düşünce düzeylerinin bazı değişkenlere (Lise Türü, Lise Alanı, Lise Ortalaması, ÖSS Puanları, Lisans Ortalamaları ve Cinsiyet) göre incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Sidekli Sabri, Pekdemir Esadiye, Yorulmaz Alper, 2021. Metaphors of Fourth Grade Primary School Students Regarding the Concepts of ”Triangle, Square and Rectangle”. Anadolu Journal Of Educational Sciences International
2-) Uysal Hümeyra, Sidekli Sabri, Tolun Kevser, 2021. İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Yazma Eğilimlerinin İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
3-) Sidekli Sabri, Tangülü Zafer, Yangın Selami, 2013. Sosyal bilgiler öğretimi öğretmenim bana hikaye anlatır mısın. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
4-) Gökbulut Yasin, Yangın Selami, Sidekli Sabri, 2008. 2004 ilköğretim matematik öğretim programı doğrultusunda ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin öğretmenlerinden matematik dersi için beklentileri. Milli Eğitim Dergisi
5-) Sidekli Sabri, Yangın Selami, 2005. Okuma güçlüğü olan öğrencilerin okuma becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir uygulama. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Sidekli Sabri, Er Harun, Yavaşer Refika, Aydın Erhan, 2014. Sosyal bilgiler öğretiminde alternatif bir yöntem Karikatür. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
2-) Sidekli Sabri, Gökbulut Yasin, Nail Sayar, 2013. Dört İşlem Becerisi Nasıl Geliştirilir. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
3-) Sidekli Sabri, 2010. İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin 2004 Programı Doğrultusunda Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumları. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
4-) Sidekli Sabri, 2010. ilköğretim Dördüncü ve Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersi için Öğretmenlerinden Beklentileri. Milli Eğitim Dergisi
5-) Yangın Selami, Sidekli Sabri, 2006. Okuma güçlüğü yaşayan öğrencilerin kelime tanıma becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir uygulama. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Hamarat Elif, Sidekli Sabri, 2022. İlkokul İkinci Sınıf Öğrencilerinin Yazma Durumlarının Belirlenmesi. 6 th International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2022)
2-) Sidekli Sabri, Cengiz Hüseyin, 2022. 4. Sınıf Öğrencilerinin Yazma Motivasyonlarının Belirlenmesi. 6 th International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2022)
3-) Sidekli Sabri, Yorulmaz Alper, 2022. Sınıf öğretmeni adaylarının kişilerarası öz yeterlikleri ile iletişim becerilerinin incelenmesi. ANADOLU 11 th International Conference on Social Science
4-) Sidekli Sabri, Çokçalışkan Hale, Yorulmaz Alper, 2022. Sınıf öğretmeni adaylarının hayat bilgisi öğretimine yönelik öz yeterlilik algılarının incelenmesi. ANADOLU 11 th International Conference on Social Science
5-) Sidekli Sabri, Altıntaş Sedat, 2022. Kök değerlere yönelik sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi. 3. International Dicle Scientific Research And Innovation Congress
6-) Altıntaş Sedat, Sidekli Sabri, 2022. Kamu personeli seçme sınavına yönelik öğretmen adaylarının motivasyon durumlarının incelenmesi. 3. International Dicle Scientific Research And Innovation Congress
7-) Koşum Ayşe Nur, Sidekli Sabri, Yorulmaz Alper, 2022. Sınıf öğretmeni adaylarının ilk okuma ve yazma öğretimine yönelik öz yeterlik algıları. 6th International Education And Innovative Sciences Congress
8-) Alkar Nesrullah, Sidekli Sabri, Yorulmaz Alper, 2022. Araştırma sorgulamaya dayalı öğretime yönelik öz yeterlik: sınıf öğretmeni adayları. 6th International Education And Innovative Sciences Congress
9-) Sidekli Sabri, Altıntaş Sedat, Aslan Çelik Meral, 2022. Uzaktan eğitim sürecinde birinci sınıf velisi olmak. 3. International Marmara Scientific Research And Innovation Congress
10-) Altıntaş Sedat, Sidekli Sabri, 2022. Adaptations of primary school teachers ın ınstruction during pandemic. 3. International Marmara Scientific Research And Innovation Congress
11-) Altıntaş Sedat, Sidekli Sabri, 2021. Investigation Of Parents' Views On Distance Education During The Pandemic Period. AHI EVRAN International Conference on Scientific Research
12-) Sidekli Sabri, Taç İmra, 2019. İlkokul 3.Sınıf Öğrencilerinin Yaratıcı ve Akıcı Hikâye Yazma Becerilerinin İncelenmesi. 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi
13-) Sidekli Sabri, Ünlü Canan, 2019. İlkokul Öğrencilerinin Türkçe Dersine Yönelik Metaforik Algıları. 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi
14-) Sidekli Sabri, Ünlü Canan, 2019. İlkokul 2.Sınıf Öğrencilerinin Yaratıcı Yazma Becerilerinin İncelenmesi. 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi
15-) Ataş Yağmur, Sidekli Sabri, Yorulmaz Alper, 2018. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematiksel Problem Çözmeİnanışlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu
16-) Sidekli Sabri, Taç İmra, 2018. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okumaya Yönelik Tutumları İle OkumaSürecindeki Bilişsel Farkındalıkları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2018)
17-) Yorulmaz Alper, Sidekli Sabri, Mermi Ferah, 2018. Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının pozitif öğretmen algılarının incelenmesi. 2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi
18-) Yorulmaz Alper, Sidekli Sabri, Burçin Karaçay, 2018. İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin Türkçe dersinde öğretmenlerinden beklentileri ile etkinliklere karşı tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. 2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi
19-) Sidekli Sabri, Yorulmaz Alper, Dora Elvan, 2018. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal bilgiler ve sosyal bilimler kavramlarına ilişkin oluşturdukları metaforların incelenmesi. 2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi
20-) Sidekli Sabri, Akgün Hayal, Yorulmaz Alper, 2018. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının politika bilimine yönelik görüşleri. 2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi
21-) Sidekli Sabri, Aykırı Kudret, Kemiksiz Ömer, Yıldıray Aydın, 2015. Etkinliklerin öğrencilerin vefa değerine ilişkin farkındalıklarına etkisi. Eğitimde Gelecek Arayışları Dünden Bugüne Türkiye'de Beceri, Ahlak ve Değer Eğitimi Uluslararası Sempozyumu
22-) Sidekli Sabri, Çelik Özkan, Yıldıray Aydın, 2014. Yaşam İçinde Hoşgörü. 1. Uluslararası Mevlevilik ve Şahidi Sempozyumu
23-) Sidekli, S., Çelik, Ö., ve Aydın, Y., "Yaşam İçinde Hoşgörü", I. Uluslararası Mevlevilik ve Şahidi Sempozyumu, 17 Aralık 2014, Muğla. - 2014
24-) Sidekli, S., Aydın, Y., Çakır, S., 2014. Vefa Değeri: Öğrenciler Ne Söyledi?. 9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi
25-) Aydın, Y. ve Sidekli, S. "Proje, Performans ve Araştırma Ödevlerinde Etik: Öğrenciler Ne Söyledi?", 2014, 9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, 16-18 Ekim 2014 Trakya Üniversitesi, Edirne. - 2014
26-) Sidekli, S., " Eşli Okuma Yönteminin Bilgilendirici Metinlerde Sesli Okuma ve Okuduğunu Anlama Becerisine Etkisi", , 4. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Mayıs, 2012. - 2012
27-) Sidekli Sabri, 2012. Eşli okuma yönteminin bilgilendirici metinlerde sesli okuma veokuduğunu anlama becerisine etkisi. 4. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
28-) Sidekli, S., Eşli Okuma Yöntemi ile Öğrencilerin Okuma ve Okuduğunu Anlama Becerilerinin Geliştirilmesi, 5. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, Temmuz, 2012. - 2012
29-) Coşkun İbrahim, Sidekli Sabri, 2009. İlköğretim 3, 5 ve 8. sınıf öğrencilerde görülenyazma hataları. Uluslararası 5. BalkanEğitim ve Bilim Kongresi
30-) Sidekli Sabri, Coşkun İbrahim, 2009. İlköğretim üçüncü, beşinci ve sekizinci sınıföğrencilerinin özetleme becerileri. Uluslararası 5. BalkanEğitim ve Bilim Kongresi
31-) Sidekli Sabri, Coşkun İbrahim, 2009. İlköğretim üçüncü, beşinci ve sekizinci sınıf öğrencilerinin özetleme becerileri. Uluslararası 5. BalkanEğitim ve Bilim Kongresi
32-) Coşkun, İ. Sidekli, S., " İlköğretim 3, 5 ve 8. Sınıf Öğrencilerde Görülen Yazma Hataları " 2009, Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Edirne, 1-3 Ekim. - 2009
33-) Sidekli S., Coşkun, İ., " İlköğretim Üçüncü, Beşinci ve Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Özetleme Becerileri", 2009, Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Edirne, 1-3 Ekim. - 2009
34-) Sidekli S., Coşkun, İ., " İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Sesli Okuma Hataları ile Konuşma Hataları Arasındaki Benzerlikler ve Anlamaya Etkisi ", 2008, Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, 14-15-16 Mayıs. - 2008
35-) Coşkun, İ. Sidekli, S., Yapalak, S.(2008) The Opinions of The Fifth Grade Students About The Effects of Using Educational Materials on Permanence of Learning, Contemporary Intentions in Education, IV International Scientific Conference, Republic of Macedania University. - 2008
36-) Yapalak, S., Coşkun, İ., Sidekli, S. (2008) The Problems That The Teacher Candidates Run Into In Teaching Application Their Suggestions of Solutions, Contemporary İntentions in Education IV İnternational Scientific Conference, Repunlic of Macedonia University. - 2008
37-) Sidekli, S., Coşkun, İ., Yapalak, S.(2008) The Effects of Environmental Writings on Primary School Third Grade Students’ Reading Understanding, Contemporary Intentions in Education, IV International Scientific Conference, Republic of Macedonia University. - 2008
38-) Yapalak, S., Coşkun, İ., Sidekli, S. (2008), Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının Ölçme ve Değerlendirme Bilgilerinin Sınanması, İnternational Conference on Educational Sciences(ICES 08), Eastern Mediterrean University - 2008
39-) Yapalak Suat, Coşkun İbrahim, Sidekli Sabri, 2008. Fen bilgisi öğretmeni adaylarının ölçme ve değerlendirme bilgilerinin sınanması. İnternational Conference on Educational Sciences(ICES 08)
40-) Sidekli Sabri, Coşkun İbrahim, 2008. İlköğretim dördüncü sınıf öğrencilerinin sesli okuma hataları ile konuşma hataları arasındaki benzerlikler ve anlamaya etkisi. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu
41-) Yapalak Suat, Coşkun İbrahim, Sidekli Sabri, 2008. The problems that the teacher candidates run into in teaching application their suggestions of solutions. IV InternationalScientific Conference
42-) Sidekli Sabri, Coşkun İbrahim, Yapalak Suat, 2008. The effects of environmental writings on primary school third grade students’ reading understanding. IV InternationalScientific Conference

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Karalar Halit, Sidekli Sabri, 2021. Investigation Of The Primary Schools Teachers' Attitudes Towards Distance Education During The Pandemic Period. International Symposium on Global Pandemics and Multidisciplinary Covid-19 Studies
2-) Hamarat Elif, Sidekli Sabri, 2021. İlkokul 3. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Erdemler Temasında Yer Alan Metinlerin Değer Yaklaşımları Açısından İncelenmesi / Review of the Texts in the Contact of Virtues in Primary School 3rd-Grade Turkish Course Books in Terms of Value Approaches. 19. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
3-) Sidekli Sabri, 2021. İlk Okuma Yazma Öğrenmeden Önce Ne Yapmalıyım? Çevrim İçi ya da Çevrim Dışı . 19. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
4-) Karasu Yaren Filiz, Sidekli Sabri, 2021. İlköğretim 2. Sınıf Öğrencinin Akıcı Okuma ve Anlama Düzeyinin Geliştirilmesi Üzerine Eylem Araştırması / Action Research on the Development of Fluent Reading and Comprehension Level of Primary School 2nd Grade Student. 19. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
5-) Sidekli Sabri, 2020. Uzaktan Eğitimle İlkokuma Yazma Öğretimi. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırmalar Sempozyumu
6-) Sidekli Sabri, Yavuz Elif, 2019. İlkokulda Öğrenim Gören Üstün Yetenekli ÖğrencilerinÜstbilişsel Yazma Becerilerinin Değerlendirilmesi. 3. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2019)
7-) Sidekli Sabri, Ünlü Canan, 2019. Sınıf Öğretmenlerinin E-kitap Okumaya Yönelik TutumDüzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. 3. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2019)
8-) Sidekli Sabri, Pekdemir Esadiye, 2019. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilgi ve İletişim Teknolojileri(BİT) Yeterlik Algıları ile Merak Düzeyleri Arasındakiİlişkinin İncelenmesi. 3. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2019)
9-) Sidekli Sabri, Akça Berna, Can Süleyman, 2019. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Medya OkuryazarlıkDüzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. 3. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2019)
10-) Sidekli Sabri, Karakuş Fadime, Sarıoğlu Şengül, Kibar Seniha, 2019. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Okur-yazarlığı Düzeyleri. 3. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2019)
11-) Aktay Sayım, Sidekli Sabri, 2018. Öğretmen Adayı Günlükleri: Öğretmen Olmak. 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
12-) Yorulmaz Alper, Altıntaş Sedat, Sidekli Sabri, 2018. Öğretmen Adaylarının Matematiğin Doğası Hakkında İnançları ile Matematik Okuryazarlığı Öz-yeterlik Algılarının İncelenmesi. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi
13-) Ataş Umut Can, Sidekli Sabri, Yorulmaz Alper, 2018. Okuluma Ne Kadar Yabancıyım?. 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
14-) Duran Ceren, Sidekli Sabri, Yorulmaz Alper, 2018. İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Matematik Etkinliklerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu
15-) Sidekli Sabri, Gökbulut Yasin, Gölçüklüoğlu Müge, 2018. TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNİ ALAN ÖĞRETMEN ADAYLARINDA BİREYSEL VE SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Uluslararası Eğitim ve Bilim Kongresi
16-) Sidekli Sabri, Gökdemir Abdullah, Kırbağ Onur, 2018. SOSYAL BİLGİLER VE SINIF EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi
17-) Sidekli Sabri, Gökdemir Abdullah, Ertoğrul Derya, 2018. KPSS Kaygısının Son Sınıf Eğitim Fakültesi Öğretmen Adayları Üzerindeki Etkisi. Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi
18-) Sidekli Sabri, Haskırış Elif, Çokçalışkan Halil, 2018. Sınıf Öğretmenlerinin İlk Okuma Yazma Öğretimine Yönelik Özyeterlik İnancını Belirlenmesi. 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
19-) Sidekli Sabri, 2017. Yazma Eğitimi ve Okuduğunu Anlama Üzerine Yapılmış Tezlerin İncelenmesi. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu
20-) Sidekli Sabri, Çelik Özkan, Uysal Hümeyra, 2017. Okuduğunu Anlama: Metnim Hangi Kültürden?. 16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
21-) Yorulmaz Alper, Altıntaş Sedat, Sidekli Sabri, 2017. Holistik Ve Analitik Düşünen Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematiksel Muhakeme Becerileri. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi
22-) Yorulmaz Alper, Çokçalışkan Halil, Sidekli Sabri, 2017. Sınıf öğretmeni adaylarının matematikte kanıt yapmaya yönelik görüşlerinin incelenmesi. IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
23-) Sidekli Sabri, Şibir Elif Sena, Can Süleyman, 2017. Öğrencilerin Hayat Bilgisi Dersinde Yapılan E-Twinning Projesine Yönelik Bakış Açılarının İncelenmesi. 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
24-) Sidekli Sabri, Çelik Özkan, Uysal Hümeyra, 2017. Öğretmenim Mektubum Var!. 16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
25-) Uysal Hümeyra, Sidekli Sabri, 2017. Hikaye Yazma Becerisi: Ben Ne Yazdım?. 16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
26-) Aktay Sayım, Sidekli Sabri, 2017. Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Çalıştaylarının İncelenmesi. 16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
27-) Sidekli Sabri, Keskin Tuba, Karadağ Orçin, 2017. An Investigation Of Primary 3rd And 4th Graders’ Metacognitive Levels. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu VI
28-) Sidekli Sabri, Tolun Kevser, Uysal Hümeyra, 2017. İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Yazma Eğitimlerinin İncelenmesi. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu
29-) Sidekli Sabri, Uysal Hümeyra, 2017. Zihin Haritasını Kullanarak Hikaye Yazma. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu
30-) Sidekli Sabri, Şibir Elif Sena, 2017. İlkokul Öğrencilerinin Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyonları ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişkiler. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu
31-) Sidekli Sabri, Azgın Ali Oktay, 2017. Ailecek Okuyoruz Okumamızı Geliştiriyoruz: Okuyucular Tiyatrosu. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu
32-) Sidekli Sabri, Cura Zeliha, Yorulmaz Alper, 2017. İlkokul Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersi İçin Öğretmenlerinden Beklentileri. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu
33-) Sidekli Sabri, Çetin Esra, 2016. Metinlerin İçerdiği Duyguların İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlamaya Etkisi. I. International Academic Research Congress
34-) Sidekli Sabri, Uysal Hümeyra, 2016. 4. sınıf sosyal bilgiler kitaplarında bulunan metinlerin değer öğretimi açısından incelenmesi. VIII. International Congress of Educational Research
35-) Uysal Hümeyra, Sidekli Sabri, 2016. Yazma Eğitimine Yönelik Yapılan Lisansüstü Tezlerde Neler Olmuş. I. International Academic Research Congress
36-) Sidekli Sabri, Çetin Esra, 2016. Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Öğretimin Akademik Başariya Etkisi Bir Meta Analiz Çalışması. 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
37-) Altıntaş Sedat, Sidekli Sabri, 2016. Çarpma İşlemi Öğretiminde Napier Çubukları Kullanımının Birleştirilmiş Sınıflarda Öğrenim Gören Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi. 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
38-) Karalar Halit, Sidekli Sabri, 2016. İLKOKUL İKİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAKIŞ AÇISIYLA TABLET BİLGİSAYARLAR. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
39-) Aydın Yıldıray, Sidekli Sabri, 2016. İLKOKUL EĞİTİMİNDE ETİK İKLİM OLUMLU OLUMSUZ ÖRNEKLER. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
40-) Sidekli Sabri, Aktay Sayım, 2016. SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK FARKINDALIKLARI. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
41-) Sidekli Sabri, Aydın Yıldıray, Kemiksiz Ömer, 2016. Ortaöğretim Proje Performans ve Araştırma Ödevlerinde Etik. VIII. International Congress of Educational Research
42-) Çelik Özkan, Sidekli Sabri, 2016. SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDEN BEKLENTİLERİ VE BUBEKLENTİLERİN KARŞILANMA DÜZEYİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
43-) Sidekli Sabri, Çetin Esra, Uysal Hümeyra, 2016. SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM SÜRECİNDE HANGİ YÖNTEMLERİN ETKİLİ OLDUĞUNUBELİRLEMEYE YÖNELİK BİR META ANALİZ ÇALIŞMASI. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
44-) Sidekli Sabri, Çetin Esra, 2016. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ ALANINDA OKUDUĞUNU ANLAMAYA YÖNELİK LİSANSÜSTÜTEZLERİNDE NELER OLMUŞ. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
45-) Sidekli Sabri, Uysal Hümeyra, Çava Gözde, 2016. Sınıf Öğretmenliği Adayları Eyvah Disleksimi. VIII. International Congress of Educational Research
46-) Sidekli Sabri, Yıldıray Aydın, Sargın Mustafa, 2015. Konuşma Becerisi Nasıl Geliştirilir Panel. VII. Ululararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
47-) Sidekli Sabri, Çelik Özkan, Yıldıray Aydın, Sevgi Çakır, 2015. Eğitimde Bir Değer Sevgi. VII. Ululararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
48-) Aykırı Kudret, Sidekli Sabri, Tangülü Zafer, Yıldıray Aydın, 2015. Yaratıcı drama facebook ve karikatürün birlikte kullanılması ile yapılan çevre eğitimine ilişkin ortaokul öğrencilerinin görüşleri. VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
49-) Aykırı Kudret, Sidekli Sabri, Tangülü Zafer, Yıldıray Aydın, 2015. Çevre egitiminde yaratıcı drama facebook ve karikatür kullanımına iliskin etkisi kanıtlanmıs etkinlik örnekleri. VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
50-) Sidekli Sabri, 2012. Eşli Okuma Yöntemi ile Öğrencilerin Okuma ve OkuduğunuAnlama Becerilerinin Geliştirilmesi. 5. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı
51-) Sidekli Sabri, Yavuz İlknur, 2012. Şiirle Sosyal Bilgiler Öğretimi. 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
52-) Coşkun İbrahim, Sidekli Sabri, Yapalak Suat, 2008. The opinions of the fifth grade students about the effects of using educational materials on permanence of learning. IV InternationalScientific Conference

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Göçen, G., Altıntaş, S., Kabaran, H., Sidekli, S., 2015. Analitik ve Holistik Düşünen Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kullandıkları Okuduğunu Anlama Stratejileri. 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
2-) Sidekli, S. ve Aydın, Y., "İlkokul Hayat Bilgisi Derslerinde Etik Davranış Kazandırmaya Yönelik Yapılan Etkinlikler Üzerine Bir Değerlendirme", 2014, 13. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu 29-31 Mayıs 2014, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya - 2014
3-) Sidekli, S. ve Aydın, Y., "İlkokul Hayat Bilgisi Derslerinde Etik Davranış Kazandırmaya Yönelik Yapılan Etkinlikler Üzerine Bir Değerlendirme", 2014, 13. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu 29-31 Mayıs 2014, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya - 2014
4-) Yavuz, İ. & Sidekli, S. (2012). Şiirle Sosyal Bilgiler Öğretimi, 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Rize Recep Tayip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi, (22-26 Mayıs). Rize. (Sözlü Bildiri). - 2012
5-) Coşkun, İ. & Sidekli, S. (2012). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yazılarının Metinsellik Ölçütleri Açısından İncelenmesi: Durum Çalışması, 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Rize Recep Tayip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi, (22-26 Mayıs). Rize. (Sözlü Bildiri). - 2012
6-) Sidekli, S., Kemiksiz, Ö. (2009). İlköğretim 5. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Dinlediğini Anlama Becerilerinin Karşılaştırılması (Comparison of The Elementary 5th and 8th Grade Students’ Listening Comprehension Skills), VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir(Bildiri), 21-23 Mayıs. - 2009
7-) Sidekli, S., Güneş, F., Kemiksiz, Ö. (2009) İlköğretim 3. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Anlama Becerilerinin İncelenmesi (Examination of Reading and Listening Comprehension Skills of 3th and 5th Grade Students), VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir(Bildiri), 21-23 Mayıs. - 2009
8-) Sidekli Sabri, Kemiksiz Ömer, 2009. İlköğretim 5. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Dinlediğini Anlama Becerilerinin Karşılaştırılması. VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği EğitimiSempozyumu
9-) Sidekli Sabri, Güneş Firdevs, Kemiksiz Ömer, 2009. İlköğretim 3. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Anlama Becerilerinin İncelenmesi. VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği EğitimiSempozyumu
10-) Sidekli Sabri, Coşkun İbrahim, Gökbulut Yasin, 2008. İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Sesli Okuma Hatalarının Nedenleri ve Anlamaya Etkisi. VII. UlusalSınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
11-) Sidekli S., Coşkun İ., Gökbulut Y. (2008). İlköğretim Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Yazma Becerileri (Primary School Third Grade Students’ Writing Skill), VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale(Bildiri), 2-4 Mayıs. - 2008
12-) Sidekli S., Coşkun İ., Gökbulut Y. (2008). İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Sesli Okuma Hatalarının Nedenleri ve Anlamaya Etkisi (Causes of Oral Reading Error and Its’ Effects on Reading Comprehension at Fourth Grade Level), VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale(Bildiri), 2-3-4 Mayıs. - 2008
13-) Sidekli S., Güneş F.,Yangın S., Gökbulut Y. (2007). İlköğretim İkinci Sınıf Öğrencilerinin Sesli Okuma Hatalarının Belirlenmesi, (Determination of Primary Second Grade Students’ Oral Reading Errors), VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir(Bildiri), 27-28-29 Nisan. - 2007
14-) Sidekli S., Yangın S., Gökbulut Y. (2007). 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Şiirle Öğretim Yöntemine Bir Örnek Uygulama (A Sample Application of Poetry Teaching Methods inThe Elementary 5th Grade Social Studies), VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir(Bildiri), 27-28-29 Nisan. - 2007
15-) Sidekli Sabri, Güneş Firdevs, Yangın Selami, Gökbulut Yasin, 2007. İlköğretim İkinci Sınıf Öğrencilerinin Sesli Okuma Hatalarının Belirlenmesi. VI. Ulusal Sınıf ÖğretmenliğiEğitimi Sempozyumu
16-) Sidekli Sabri, Yangın Selami, Gökbulut Yasin, 2007. 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Şiirle Öğretim Yöntemine Bir Örnek Uygulama. VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği EğitimiSempozyumu
17-) Sidekli, S. Buluç B. (2006). İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlamalarının Karşılaştırılması (Comparison of The Elementary Fifth Grade Students’ Reading Comprehension), Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, Ankara - 2006
18-) Sidekli Sabri, Buluç Bekir, 2006. İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlamalarının Karşılaştırılması. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Sidekli Sabri, 2022. Dilim neredesin?. Türkiye'de ve Dünyada Türkçenin Öğretimi Çalıştayı
2-) Sidekli Sabri, 2020. Öğretmenler Günü. Keyifli Okul Atölyem Projesi
3-) Sidekli Sabri, 2020. Uzaktan Eğitim Sürecinde İlkokuma Yazma Öğretimi. Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Uzaktan Eğitim Seminerleri
4-) Sidekli Sabri, 2020. Uzaktan Eğitim Sürecinde İlkokuma Yazma Öğretimi. Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Uzaktan Eğitim Seminerleri
5-) Sidekli Sabri, 2020. İlkokullarda Dil Becerileri Neden? Nasıl?. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Uzaktan Çevrimiçi Eğitimler
6-) Sidekli Sabri, 2020. İlkokulda Dil Becerisi: Neden? Nasıl?. Milli Eğitim Bakanlığı e-Twinning Mesleki Gelişim Webinarları
7-) Sidekli Sabri, 2020. Uzaktan Eğitim Sürecinde İlkokuma Yazma Öğretimi. Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Uzaktan Eğitim Seminerleri
8-) Sidekli Sabri, 2020. Uzaktan Eğitim Sürecinde İlkokuma Yazma Öğretimi. Didim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Uzaktan Eğitim Seminerleri
9-) Sidekli Sabri, 2020. Uzaktan Eğitim Sürecinde İlkokuma Yazma Öğretimi. Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Akademisi
10-) Sidekli Sabri, 2020. Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Uzaktan Çevrimiçi Eğitimler
11-) Sidekli Sabri, 2020. Ölçme Değerlendirme. Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü Uzaktan Eğitim Seminerleri
12-) Sidekli Sabri, 2020. İlkokulda Dil Becerileri. Yalvaç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Uzaktan Eğitim Seminerleri
13-) Sidekli Sabri, 2020. İlkokulda Dl Becerileri Neden? Nasıl?. Didim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Uzaktan Eğitim Seminerleri
14-) Sidekli Sabri, 2020. "Temel Dil Becerileri" Neden? Nasıl?. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Akademisi
15-) Sidekli Sabri, 2020. Temel Dil Becerileri Neden? Nasıl?. Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Akademisi e-Konferansları
16-) Sidekli, S., Akdoğdu, E., Doğan, U., 2015. Sınıf Öğretmeni Adayları: Öğrenme Stilim Akademik Başarımı Yordar mı?. 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
17-) Sidekli, S., Aydın, Y., Coşkun, İ., 2015. Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim: İyi Örnekler. 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
18-) Coşkun İbrahim, Sidekli Sabri, 2012. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yazılarının Metinsellik Ölçütleri Açısından İncelenmesi: Durum Çalışması. 11. Ulusal SınıfÖğretmenliği Sempozyumu
19-) Sidekli Sabri, Coşkun İbrahim, Gökbulut Yasin, 2008. İlköğretim Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Yazma Becerileri. VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
20-) Yangın Selami, Sidekli Sabri, Gökbulut Yasin, 2007. Sınıf Öğretmeni ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Dersine Yönelik Tutumları ve Öğrenme Stilleri Arasındakiİlişki. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Sidekli Sabri, 2019. TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ. Yayın Evi: MEB Editör Adı: Karadağ Özay, Baş Bayram, Demir Beşir Selçuk
2-) Sidekli Sabri, Balcı Emine, 2016. 1 Sınıf İlkokul Ders Kitabı Okuma Yazma Öğreniyorum 1 Kitap/. Yayın Evi: MEB Devlet Kitapları Editör Adı: Karadağ Özay, Sidekli Sabri
3-) Sidekli Sabri, Balcı Emine, 2016. 1 Sınıf İlkokul Ders Kitabı Okuma Yazma Öğreniyorum 2 Kitap/. Yayın Evi: MEB Devlet Kitapları Editör Adı: Karadağ Özay, Sidekli Sabri
4-) Sidekli Sabri, Balcı Emine, 2016. 1 Sınıf İlkokul Ders Kitabı Okuma Yazma Öğreniyorum 3 Kitap/. Yayın Evi: MEB Devlet Kitapları Editör Adı: Karadağ Özay, Sidekli Sabri
5-) Sidekli Sabri, Balcı Emine, 2016. İlkokul Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1 Sınıf Türkçe 1 Kitap/. Yayın Evi: MEB Devlet Kitapları Editör Adı: Karadağ Özay, Sidekli Sabri
6-) Sidekli Sabri, Balcı Emine, 2016. İlkokul Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1 Sınıf Türkçe 2 Kitap/. Yayın Evi: MEB Devlet Kitapları Editör Adı: Karadağ Özay, Sidekli Sabri
7-) Sidekli Sabri, Balcı Emine, 2016. İlkokul Öğretmen Kılavuz Kitabı Türkçe 1 Sınıf/. Yayın Evi: MEB Devlet Kitabları Editör Adı: Karadağ Özay, Sidekli Sabri

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Sidekli Sabri, 2022. Türk Kültüründe Çocuk ve Eğitim/Türk kültüründe Çocuk Folkloru. Yayın Evi: Eğiten Kitap Editör Adı: Bay Yalçın, Bay Neslihan Döndü
2-) Sidekli Sabri, 2022. Hayat Bilgisi Öğretiminde Alternatif Eğitim Uygulamaları/Hayat Bilgisi Öğretim Programı. Yayın Evi: Eğiten Kitap Editör Adı: Özdemir Caner, Namdar Oğuz Ayşegül
3-) Sidekli Sabri, Uysal Hümeyra, 2021. ÖZEL EĞİTİMDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Özel Eğitim ve Kaynaştırma/Bütünleştirme Sınıfları İçin/Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme. Yayın Evi: Eğiten Kitap Editör Adı: MELEKOĞLU Macid Ayhan, Anılan Hüseyin
4-) Sidekli Sabri, Aydın Yıldıray, 2021. İlkokulda Alternatif Eğitim Uygulamaları/Birleştirilmiş Sınıflarda Eğitim. Yayın Evi: Eğiten Kitap Editör Adı: Şahin Ayfer
5-) Sidekli Sabri, Çetin Altıntaş Esra, 2021. Dijital Dönüşümde Türkçe Öğretimi/Dijital Ortamda Zihinsel Sözlüğün Geliştirilmesi. Yayın Evi: Anı Yayıncılık Editör Adı: Kırmızı Susar, Fatma
6-) Sidekli Sabri / Kaymak Burcu, 2020. Sosyal Bilgiler Öğretiminde Alternatif Konular/Sosyal Bilgilerin Fen Bilgisi ile Arasındaki Sır: Bilim. Yayın Evi: Nobel Editör Adı: Akhan Emel Nadire, Demirezen Serpil
7-) Sidekli Sabri, Çetin Altıntaş Esra, 2020. ilk ve Ortaokullarda Türkçe Öğretimi/Dil Bilgisi Öğretimi. Yayın Evi: Anı Yayıncılık Editör Adı: Susar Kırmızı Fatma
8-) Sidekli Sabri, Çetin Esra, 2019. Etkinliklerle Türkçe Öğretimi/Akıcı Okuma ve Teknikleri. Yayın Evi: Nobel Akademik Yayıncılık Editör Adı: Kolaç Emine, Dal Sibel
9-) Sidekli Sabri, Uysal Hümeyra, 2019. İlk Okuma Yazma Öğretimi/Yazma Öğretimi. Yayın Evi: Nobel Akademik Yayıncılık Editör Adı: Kolaç Emine, Dal Sibel
10-) Sidekli Sabri, Altıntaş Sedat, 2018. Özel Öğretim Yöntemleri/Ölçme ve Değerlendirme. Yayın Evi: Pegem Akademi Editör Adı: Uzunöz Abdulkadir, Aktepe Vedat
11-) Sidekli Sabri, 2018. Yeni Gelişmeler Işığında Türkçe Öğretimi/Metin Öğretimi. Yayın Evi: Pegem Akademi Editör Adı: Yılmaz Muamber
12-) Sidekli Sabri, 2018. The Skill Approach in Education: From Theory to Practice/Comprehension Skills. Yayın Evi: Cambridge Scholars Publishing Editör Adı: Firdevs Güneş, Yusuf Söylemez
13-) Aktay Sayım, Sidekli Sabri, 2017. İlkokuma Yazma Öğretimi/İlkokuma Yazma Öğretiminde Teknoloji Kullanımı (Yenilenmiş 2. Baskı). Yayın Evi: Anı Yayıncılık Editör Adı: Kırmızı Susar Fatma, Ünal Emre
14-) Sidekli Sabri, Gökdemir Abdullah, 2016. Hayat Bilgisi Öğretimi/Hayat Bilgisi Öğretiminde Tarih ve Çocuk. Yayın Evi: Pegem Akademi Editör Adı: Güven Semra, Kaymakcı Selahattin
15-) Aktay Sayım, Sidekli Sabri, 2016. İlk Okuma Yazma Öğretimi/İlk Okuma Yazma Öğretiminde Teknoloji Kullanımı. Yayın Evi: Anı Yayıncılık Editör Adı: Kırmızı Susar Fatma, Ünal Emre
16-) Sidekli Sabri, 2015. İlkokuma ve Yazma Öğretimi/Birleştirilmiş Sınıflarda İlkokuma Yazma Öğretimi. Yayın Evi: Pegem Akademi Editör Adı: Ömer Yılar
17-) Sidekli Sabri, 2014. Yeni Gelişmeler Işığında Türkçe Öğretimi/Metin Öğretimi. Yayın Evi: Pegem Akademi Editör Adı: Muamber Yılmaz
18-) Sidekli, S., Çelik, Ö., 2014. Yaparak Yaşayarak, Öğretim İlke ve Yöntemleri. Yayın Evi: Pegem Akademi Editör Adı: Güneş, F.

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Sidekli Sabri, Çetin Altıntaş Esra, 2021. ÖZEL EĞİTİMDE İLK OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ/SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ (Ses Esaslı İlk Okuma Yazma Öğretimi). Yayın Evi: Vize Akademik Editör Adı: Melekoğlu, Ayhan Macid ve Anılan, Hüseyin
2-) Sidekli Sabri, 2020. Kapsayıcı Dil Öğretimi/Okuma Eğitim. Yayın Evi: Vize Yayıncılık Editör Adı: Ünal, Emre
3-) Sidekli Sabri, 2014. Türkçe İlkokuma ve Yazma Öğretimi/Okuma ve Öğretimi. Yayın Evi: Maya Akademi Editör Adı: Metin Elkatmış
4-) Sidekli, S., Coşkun, İ., 2014. Yapılandırmacılık ve Okuma Yazma, Türkçe İlkokuma ve Yazma Öğretimi. Yayın Evi: Maya Akademi Editör Adı: Elkatmış, M.
5-) Sidekli, S., Daşdemir, İ., 2014. Öğretme ve Öğrenme Stratejileri, Öğretim İlke ve Yöntemleri", 2014, Paradigma Akademi Yayınları. Yayın Evi: Paradigma Akademi Yayınları Editör Adı: Şahin, Ç. ve Genç, S.Z.
6-) Sidekli, S., 2012. Okuryazarlık, Pedagojik Değerler. Yayın Evi: Vize Yayıncılık Editör Adı: Girgin, M.

(Ç-2) Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili vb.çevirileri

1-) Sidekli Sabri, 2017. Eğitimde Araştırma Yöntemleri/Eğitim Araştırmalarına Giriş. Yayın Evi: Eğitim Yayınevi Editör Adı: KÖKSAL, Onur
2-) Sidekli Sabri, 2016. Kaynaştırma Sınıfı Etkili Farklılaştırılmış Öğretim İçin Stratejiler/Sınıf Akranlarıyla Kaynaştırmayı Destekleme. Yayın Evi: Nobel Editör Adı: Mustafa Şahin, Taner Altun

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Eğitim ve Bilim. 2019. Hakemlik Sayısı: 2
2-) Eğitim ve Bilim Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 2
3-) The Anthropologist. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
4-) The Anthropologist. 2014. Hakemlik Sayısı: 1

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) International Electronic Journal of Elementary Education. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Ana Dili Eğitimi Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
3-) International Electronic Journal of Elementary Education. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Bartın Eğitim Fakültesi Dergisi. 2014. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2014. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Turkish Studies. 2014. Hakemlik Sayısı: 1
7-) Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2014. Hakemlik Sayısı: 1
8-) Sidekli, S., Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2013. Hakemlik Sayısı: 1
9-) Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi . 2013. Hakemlik Sayısı: 1
10-) Cumhuriyet International Journal of Education. 2013. Hakemlik Sayısı: 1
11-) Education Research and Review. 2013. Hakemlik Sayısı: 1
12-) Turkish Journal of Education . 2013. Hakemlik Sayısı: 1
13-) Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi . 2012. Hakemlik Sayısı: 1
14-) Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012. Hakemlik Sayısı: 1
15-) Akademik Bakış: Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi. 2012. Hakemlik Sayısı: 1
16-) 21.Yüzyılda Eğitim ve Toplum (Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi) . 2012. Hakemlik Sayısı: 1

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü . 2012. Hakemlik Sayısı: 1

(D-2) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde baş editörlük

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2022. Uluslararası Temel Eğitim Araştırmaları Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2021. Uluslararası Temel Eğitim Araştırmaları Dergisi.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. The Journal of Academic Social Science Studies.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. The Journal Of Academic Social Science Studies.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Journal of Education and Sociology.
6-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. JOURNAL OF EDUCATION AND SOCIOLOGY.
7-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. The Journal Of Academic Social Science Studies.

(D-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2021. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2020. Eğitim Kuram ve Uygulama Aaraştırmaları Dergisi.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2020. Eğitim Kuram ve Uygulama Aaraştırmaları Dergisi.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2020. Eğitim Kuram ve Uygulama Aaraştırmaları Dergisi.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. The Journal of Academic Social Science Studies.
6-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. JOURNAL OF EDUCATION AND SOCIOLOGY.
7-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Journal of Education and Sociology.
8-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Bartın Eğitim Fakültesi Dergisi.
9-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. JASSS.

(D-8) Alanında yurtdışında yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2018. İlkokulda Türkçe Öğretimi.
2-) Editörlük Türü: Kitap. 2018. Hayat Bilgisi Öğretimi.
3-) Editörlük Türü: Kitap. 2018. İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ.
4-) Editörlük Türü: Kitap. 2018. Skill Education: From knowledge into practice.

(D-9) Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2020. İlkokul 4. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı.
2-) Editörlük Türü: Kitap. 2020. İlkokul 3. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı.
3-) Editörlük Türü: Kitap. 2020. İlkokul 1. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı.
4-) Editörlük Türü: Kitap. 2020. İlkokul 2. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı.
5-) Editörlük Türü: Kitap. 2020. İlkokul 1. Sınıf İlk Okuma Yazma Çalışma Kitabı 3.
6-) Editörlük Türü: Kitap. 2020. İlkokul 1. Sınıf İlk Okuma Yazma Çalışma Kitabı 1.
7-) Editörlük Türü: Kitap. 2020. İlkokul 1. Sınıf İlk Okuma Yazma Çalışma Kitabı 2.
8-) Editörlük Türü: Kitap. 2019. Eğitimde Araştırmalar.

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Sınıf öğretmeni adaylarının Van Hiele geometrik düşünce düzeylerinin bazı değişkenlere (Lise Türü, Lise Alanı, Lise Ortalaması, ÖSS Puanları, Lisans Ortalamaları ve Cinsiyet) göre incelenmesi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
2-) Dört İşlem Becerisi Nasıl Geliştirilir - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
3-) Self Efficacy for Science Teaching Scale Development Construct Validation with Elementary School Teachers - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
4-) Investigation of the Effects of Mathematical Thinking States of Form Teachers on Their Mathematics Teaching Anxieties - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
5-) Stem Applications in Mathematics Education: The Effect Of Stem Applications On Different Dependent Variables - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
6-) The Use of Mind Maps Related to the Four Operations in Primary School Fourth-Grade Students as an Evaluation Tool - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
7-) Developing Story Writing Skills with Fourth Grade Students’ Mind Mapping Method - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
8-) Okuma güçlüğü olan öğrencilerin okuma becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir uygulama - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
9-) Analitik ve Holistik Düşünen Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kullandıkları Okuduğunu Anlama Stratejileri - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
10-) Prospective Teachers Misconceptions About Classification Of Plants And Changes in Their Misconceptions During Pre Service Education - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
11-) Stem Applications in Mathematics Education: The Effect Of Stem Applications On Different Dependent Variables - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 3
12-) Stem Applications in Mathematics Education: The Effect Of Stem Applications On Different Dependent Variables - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 4
13-) Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yerel Kültürel Miras Öğelerinin Kullanımına İlişkin Öğretmen Adayı Görüşleri - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
14-) Story Map How to improve writing skills - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
15-) Prospective Teachers Misconceptions About Classification Of Plants And Changes in Their Misconceptions During Pre Service Education - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
16-) Prospective Teachers Misconceptions About Classification Of Plants And Changes in Their Misconceptions During Pre Service Education - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 3
17-) Dört İşlem Becerisi Nasıl Geliştirilir - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
18-) Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yerel Kültürel Miras Öğelerinin Kullanımına İlişkin Öğretmen Adayı Görüşleri - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 3
19-) Media literacy perspectives from elementary school children s views - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
20-) Eylem Araştırması İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Okuma Ve Anlama Güçlüklerinin Giderilmesi - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 3
21-) Sınıf öğretmeni adaylarının Van Hiele geometrik düşünce düzeylerinin bazı değişkenlere (Lise Türü, Lise Alanı, Lise Ortalaması, ÖSS Puanları, Lisans Ortalamaları ve Cinsiyet) göre incelenmesi - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
22-) 2004 ilköğretim matematik öğretim programı doğrultusunda ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin öğretmenlerinden matematik dersi için beklentileri - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Self Efficacy for Science Teaching Scale Development Construct Validation with Elementary School Teachers - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
2-) Prospective Teachers Misconceptions About Classification Of Plants And Changes in Their Misconceptions During Pre Service Education - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
3-) Dört İşlem Becerisi Nasıl Geliştirilir - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
4-) İlk Okuma Yazma Öğretimi/İlk Okuma Yazma Öğretiminde Teknoloji Kullanımı - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
5-) Eylem Araştırması İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Okuma Ve Anlama Güçlüklerinin Giderilmesi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 3
6-) Okuma güçlüğü yaşayan öğrencilerin kelime tanıma becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir uygulama - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
7-) Sosyal bilgiler öğretiminde alternatif bir yöntem Karikatür - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
8-) Stem Applications in Mathematics Education: The Effect Of Stem Applications On Different Dependent Variables - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
9-) Yazma Eğitimine Yönelik Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi: Bir Meta Analiz - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
10-) Okuma güçlüğü olan öğrencilerin okuma becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir uygulama - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
11-) Köyde Öğretmen Olmak Birleştirilmiş Sınıf - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 3
12-) The Use of Mind Maps Related to the Four Operations in Primary School Fourth-Grade Students as an Evaluation Tool - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
13-) Developing Story Writing Skills with Fourth Grade Students’ Mind Mapping Method - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
14-) Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yerel Kültürel Miras Öğelerinin Kullanımına İlişkin Öğretmen Adayı Görüşleri - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
15-) Sosyal bilgiler öğretiminde alternatif bir yöntem Karikatür - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 3
16-) Okuma güçlüğü olan öğrencilerin okuma becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir uygulama - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
17-) Köyde Öğretmen Olmak Birleştirilmiş Sınıf - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
18-) The Use of Mind Maps Related to the Four Operations in Primary School Fourth-Grade Students as an Evaluation Tool - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
19-) Eylem Araştırması İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Okuma Ve Anlama Güçlüklerinin Giderilmesi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
20-) Developing Story Writing Skills with Fourth Grade Students’ Mind Mapping Method - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
21-) Investigation of the Effects of Mathematical Thinking States of Form Teachers on Their Mathematics Teaching Anxieties - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 3
22-) Stem Applications in Mathematics Education: The Effect Of Stem Applications On Different Dependent Variables - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
23-) Investigation of the Effects of Mathematical Thinking States of Form Teachers on Their Mathematics Teaching Anxieties - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
24-) Köyde Öğretmen Olmak Birleştirilmiş Sınıf - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
25-) Stem Applications in Mathematics Education: The Effect Of Stem Applications On Different Dependent Variables - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
26-) İlkokul Eğitiminde Etik İklim: Olumlu/Olumsuz Örnekler - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
27-) Sosyal bilgiler öğretiminde alternatif bir yöntem Karikatür - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
28-) Sosyal bilgiler öğretimi öğretmenim bana hikaye anlatır mısın - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
29-) Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yerel Kültürel Miras Öğelerinin Kullanımına İlişkin Öğretmen Adayı Görüşleri - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
30-) Okuma güçlüğü olan öğrencilerin okuma becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir uygulama - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
31-) İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin 2004 Programı Doğrultusunda Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumları - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
32-) Öğrencilerin Fen Ve Teknoloji Dersine Karşı Tutumlarındaki Değişim 1 Yıllık Takip - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
33-) Dört İşlem Becerisi Nasıl Geliştirilir - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
34-) Self Efficacy for Science Teaching Scale Development Construct Validation with Elementary School Teachers - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
35-) Hayat Bilgisi Öğretimi/Hayat Bilgisi Öğretiminde Tarih ve Çocuk - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
36-) Öğrenme Stillerinin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademik Başarılarını Yordama Gücü - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
37-) Stem Applications in Mathematics Education: The Effect Of Stem Applications On Different Dependent Variables - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
38-) Çarpma işlemi öğretiminde napier çubukları kullanımı: Birleştirilmiş sınıflar - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
39-) How Do Second Grade Students in Primary Schools Use and Perceive Tablets? - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
40-) Köyde Öğretmen Olmak Birleştirilmiş Sınıf - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
41-) Sosyal bilgiler öğretiminde alternatif bir yöntem Karikatür - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 13
42-) Prospective Teachers Misconceptions About Classification Of Plants And Changes in Their Misconceptions During Pre Service Education - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 7
43-) Türkü Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Bir Yaklaşım - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 3
44-) Öğrencilerin Fen Ve Teknoloji Dersine Karşı Tutumlarındaki Değişim 1 Yıllık Takip - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 3
45-) A scale of perceptions towards traditional and contemporary science teaching methods constructing with teacher candidate students - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
46-) Media literacy experiences of 6th 7th and 8th graders - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 5
47-) Media literacy perspectives from elementary school children s views - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 7
48-) Sosyal bilgiler öğretimi öğretmenim bana hikaye anlatır mısın - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
49-) Dört İşlem Becerisi Nasıl Geliştirilir - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 4
50-) Facebook Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Bir Yöntem - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 14
51-) İlköğretim sosyal bilgiler öğretiminde belgesel kullanımının öğrencilerin ders başarısına etkisi - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 3
52-) Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yerel Kültürel Miras Öğelerinin Kullanımına İlişkin Öğretmen Adayı Görüşleri - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 6
53-) Teaching social studies teacher i am on facebook - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
54-) Yazma Becerisini Geliştirmek İçin Hikaye Piramidi - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 2
55-) ilköğretim Dördüncü ve Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersi için Öğretmenlerinden Beklentileri - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 4
56-) Eylem Araştırması İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Okuma Ve Anlama Güçlüklerinin Giderilmesi - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 26
57-) Sınıf öğretmeni adaylarının Van Hiele geometrik düşünce düzeylerinin bazı değişkenlere (Lise Türü, Lise Alanı, Lise Ortalaması, ÖSS Puanları, Lisans Ortalamaları ve Cinsiyet) göre incelenmesi - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 12
58-) İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin 2004 Programı Doğrultusunda Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumları - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 2
59-) 2004 ilköğretim matematik öğretim programı doğrultusunda ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin öğretmenlerinden matematik dersi için beklentileri - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 12
60-) Okuma güçlüğü yaşayan öğrencilerin kelime tanıma becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir uygulama - Atıf Yılı: 2006 Atıf Sayısı: 10
61-) Okuma güçlüğü olan öğrencilerin okuma becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir uygulama - Atıf Yılı: 2005 Atıf Sayısı: 27

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Okuma güçlüğü olan öğrencilerin okuma becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir uygulama - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
2-) How Do Second Grade Students in Primary Schools Use and Perceive Tablets? - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) The Examination of the 4th Graders’ Reading Comprehension Skills in Terms of the Sentiments Given in Reading Texts - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
2-) The awareness of pre-service teachers in primary school education department on environmental problems - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
3-) Sosyal bilgiler öğretimi öğretmenim bana hikaye anlatır mısın - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
4-) Analitik ve Holistik Düşünen Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kullandıkları Okuduğunu Anlama Stratejileri - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
5-) Dört İşlem Becerisi Nasıl Geliştirilir - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
6-) Prospective Teachers Misconceptions About Classification Of Plants And Changes in Their Misconceptions During Pre Service Education - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 3
7-) Yazma Becerisini Geliştirmek İçin Hikaye Piramidi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
8-) The Future of Distance Education in Primary Schools During COVID-19 Pandemic - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
9-) İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Matematik Etkinliklerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
10-) Story Map How to improve writing skills - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
11-) Köyde Öğretmen Olmak Birleştirilmiş Sınıf - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
12-) Okuma güçlüğü olan öğrencilerin okuma becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir uygulama - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
13-) Stem Applications in Mathematics Education: The Effect Of Stem Applications On Different Dependent Variables - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
14-) Developing Story Writing Skills with Fourth Grade Students’ Mind Mapping Method - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 3
15-) Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yerel Kültürel Miras Öğelerinin Kullanımına İlişkin Öğretmen Adayı Görüşleri - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
16-) Eylem Araştırması İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Okuma Ve Anlama Güçlüklerinin Giderilmesi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
17-) Yeni Gelişmeler Işığında Türkçe Öğretimi/Metin Öğretimi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
18-) Okuma güçlüğü olan öğrencilerin okuma becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir uygulama - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
19-) Sosyal bilgiler öğretiminde alternatif bir yöntem Karikatür - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
20-) Dört İşlem Becerisi Nasıl Geliştirilir - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
21-) Stem Applications in Mathematics Education: The Effect Of Stem Applications On Different Dependent Variables - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
22-) Prospective Teachers Misconceptions About Classification Of Plants And Changes in Their Misconceptions During Pre Service Education - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
23-) Okuma güçlüğü yaşayan öğrencilerin kelime tanıma becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir uygulama - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
24-) Okuduğunu Anlama Stratejilerinin Okuduğunu Anlamaya Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
25-) Sosyal bilgiler öğretiminde alternatif bir yöntem Karikatür - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
26-) Story Map How to improve writing skills - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
27-) Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yerel Kültürel Miras Öğelerinin Kullanımına İlişkin Öğretmen Adayı Görüşleri - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
28-) Okuma güçlüğü olan öğrencilerin okuma becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir uygulama - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
29-) TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
30-) Investigation of the Effects of Mathematical Thinking States of Form Teachers on Their Mathematics Teaching Anxieties - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
31-) Köyde Öğretmen Olmak Birleştirilmiş Sınıf - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
32-) Stem Applications in Mathematics Education: The Effect Of Stem Applications On Different Dependent Variables - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
33-) Çarpma işlemi öğretiminde napier çubukları kullanımı: Birleştirilmiş sınıflar - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
34-) Okuma güçlüğü yaşayan öğrencilerin kelime tanıma becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir uygulama - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
35-) Özel Öğretim Yöntemleri/Ölçme ve Değerlendirme - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
36-) Peer reading Improving reading and reading comprehension skills - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
37-) Okuduğunu Anlama Stratejilerinin Okuduğunu Anlamaya Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
38-) Prospective Teachers Misconceptions About Classification Of Plants And Changes in Their Misconceptions During Pre Service Education - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
39-) Sosyal bilgiler öğretiminde alternatif bir yöntem Karikatür - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
40-) Türkü Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Bir Yaklaşım - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2
41-) İlköğretim sosyal bilgiler öğretiminde belgesel kullanımının öğrencilerin ders başarısına etkisi - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Yazma Eğilimlerinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
2-) How Do Second Grade Students in Primary Schools Use and Perceive Tablets? - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
3-) İlköğretim sosyal bilgiler öğretiminde belgesel kullanımının öğrencilerin ders başarısına etkisi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
4-) Developing Story Writing Skills with Fourth Grade Students’ Mind Mapping Method - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
5-) İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Matematik Etkinliklerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
6-) Investigation of the Effects of Mathematical Thinking States of Form Teachers on Their Mathematics Teaching Anxieties - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
7-) Stem Applications in Mathematics Education: The Effect Of Stem Applications On Different Dependent Variables - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
8-) Okuma güçlüğü olan öğrencilerin okuma becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir uygulama - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
9-) Yeni Gelişmeler Işığında Türkçe Öğretimi/Metin Öğretimi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
10-) Köyde Öğretmen Olmak Birleştirilmiş Sınıf - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
11-) Dört İşlem Becerisi Nasıl Geliştirilir - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 3
12-) Çarpma işlemi öğretiminde napier çubukları kullanımı: Birleştirilmiş sınıflar - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
13-) Metaphors of Fourth Grade Primary School Students Regarding the Concepts of ”Triangle, Square and Rectangle” - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
14-) Eylem Araştırması İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Okuma Ve Anlama Güçlüklerinin Giderilmesi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
15-) Sosyal bilgiler öğretimi öğretmenim bana hikaye anlatır mısın - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
16-) Sınıf öğretmeni adaylarının Van Hiele geometrik düşünce düzeylerinin bazı değişkenlere (Lise Türü, Lise Alanı, Lise Ortalaması, ÖSS Puanları, Lisans Ortalamaları ve Cinsiyet) göre incelenmesi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
17-) Öğrenme Stillerinin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademik Başarılarını Yordama Gücü - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
18-) Okuma güçlüğü yaşayan öğrencilerin kelime tanıma becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir uygulama - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
19-) Facebook Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Bir Yöntem - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
20-) TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
21-) Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yerel Kültürel Miras Öğelerinin Kullanımına İlişkin Öğretmen Adayı Görüşleri - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
22-) Developing Story Writing Skills with Fourth Grade Students’ Mind Mapping Method - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
23-) Eylem Araştırması İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Okuma Ve Anlama Güçlüklerinin Giderilmesi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 3
24-) Türkü Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Bir Yaklaşım - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
25-) Sosyal bilgiler öğretiminde alternatif bir yöntem Karikatür - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
26-) Okuma güçlüğü olan öğrencilerin okuma becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir uygulama - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 4
27-) Yeni Gelişmeler Işığında Türkçe Öğretimi/Metin Öğretimi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
28-) Köyde Öğretmen Olmak Birleştirilmiş Sınıf - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
29-) Türkü Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Bir Yaklaşım - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
30-) Okuduğunu Anlama Stratejilerinin Okuduğunu Anlamaya Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
31-) Yeni Gelişmeler Işığında Türkçe Öğretimi/Metin Öğretimi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
32-) Eylem Araştırması İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Okuma Ve Anlama Güçlüklerinin Giderilmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
33-) Köyde Öğretmen Olmak Birleştirilmiş Sınıf - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
34-) Stem Applications in Mathematics Education: The Effect Of Stem Applications On Different Dependent Variables - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
35-) İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Matematik Etkinliklerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
36-) İlkokul Eğitiminde Etik İklim: Olumlu/Olumsuz Örnekler - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
37-) Analitik ve Holistik Düşünen Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kullandıkları Okuduğunu Anlama Stratejileri - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
38-) Sosyal bilgiler öğretiminde alternatif bir yöntem Karikatür - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
39-) Okuma güçlüğü olan öğrencilerin okuma becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir uygulama - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
40-) Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yerel Kültürel Miras Öğelerinin Kullanımına İlişkin Öğretmen Adayı Görüşleri - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
41-) Öğrenme Stillerinin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademik Başarılarını Yordama Gücü - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Okuma güçlüğü yaşayan öğrencilerin kelime tanıma becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir uygulama - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
2-) İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Matematik Etkinliklerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
3-) Özel Öğretim Yöntemleri/Ölçme ve Değerlendirme - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
4-) Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yerel Kültürel Miras Öğelerinin Kullanımına İlişkin Öğretmen Adayı Görüşleri - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
5-) Analitik ve Holistik Düşünen Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kullandıkları Okuduğunu Anlama Stratejileri - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
6-) Eylem Araştırması İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Okuma Ve Anlama Güçlüklerinin Giderilmesi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
7-) Köyde Öğretmen Olmak Birleştirilmiş Sınıf - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
8-) Sosyal bilgiler öğretiminde alternatif bir yöntem Karikatür - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
9-) Okuduğunu Anlama Stratejilerinin Okuduğunu Anlamaya Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
10-) Facebook Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Bir Yöntem - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 3
11-) Sosyal bilgiler öğretimi öğretmenim bana hikaye anlatır mısın - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
12-) Okuma güçlüğü yaşayan öğrencilerin kelime tanıma becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir uygulama - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
13-) Kapsayıcı Dil Öğretimi/Okuma Eğitim - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
14-) Eylem Araştırması İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Okuma Ve Anlama Güçlüklerinin Giderilmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
15-) Köyde Öğretmen Olmak Birleştirilmiş Sınıf - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
16-) Eğitimde Araştırma Yöntemleri/Eğitim Araştırmalarına Giriş - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
17-) Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yerel Kültürel Miras Öğelerinin Kullanımına İlişkin Öğretmen Adayı Görüşleri - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
18-) Okuma güçlüğü olan öğrencilerin okuma becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir uygulama - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
19-) Sınıf öğretmeni adaylarının Van Hiele geometrik düşünce düzeylerinin bazı değişkenlere (Lise Türü, Lise Alanı, Lise Ortalaması, ÖSS Puanları, Lisans Ortalamaları ve Cinsiyet) göre incelenmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
20-) Yeni Gelişmeler Işığında Türkçe Öğretimi/Metin Öğretimi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
21-) Prospective Teachers Misconceptions About Classification Of Plants And Changes in Their Misconceptions During Pre Service Education - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1

(F-1) Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: İKİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ: DÜŞÜN-ARAŞTIR-TARTIŞ-YAZ-SUN. Konu: İKİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ: DÜŞÜN-ARAŞTIR-TARTIŞ-YAZ-SUN. HÜMEYRA-UYSAL. 2022
2-) Tez Adı: İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin zihin haritası yöntemi ile hikâye yazma becerilerinin geliştirilmesi. Konu: İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin zihin haritası yöntemi ile hikâye yazma becerilerinin geliştirilmesi. HÜMEYRA-UYSAL. 2018
3-) Tez Adı: İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin metinlerin içerdiği duyguya göre okuduğunu anlamalarının sınanması. Konu: İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin metinlerin içerdiği duyguya göre okuduğunu anlamalarının sınanması. ESRA-ÇETİN. 2017

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: İlkokul Öğrencilerinin Çevrimiçi Masal Anlatıcılığı Yöntemi ile Dinleme ve Konuşma Becerilerinin Geliştirilmesi. Konu: İlkokul Öğrencilerinin Çevrimiçi Masal Anlatıcılığı Yöntemi ile Dinleme ve Konuşma Becerilerinin Geliştirilmesi. SEÇİL-SAĞIR. 2023
2-) Tez Adı: Araştırmacı Yazma Yaklaşımının İlkokul 3.Sınıf Öğrencilerinin Yaratıcı Ve Akıcı Hikâye Yazma Becerisine Etkisi. Konu: Araştırmacı Yazma Yaklaşımının İlkokul 3.Sınıf Öğrencilerinin Yaratıcı Ve Akıcı Hikâye Yazma Becerisine Etkisi. İMRA-TAÇ. 2020
3-) Tez Adı: Üstbilişsel Beceri Odaklı Süreç Temelli Yazma Çalışmalarıyla Üstün Yetenekli İlkokul Öğrencisinin Yazma Becerisinin Geliştirilmesi. Konu: Üstbilişsel Beceri Odaklı Süreç Temelli Yazma Çalışmalarıyla Üstün Yetenekli İlkokul Öğrencisinin Yazma Becerisinin Geliştirilmesi. ELİF-YAVUZ. 2020

(G-2) Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Sustanable environment and climate change. Proje Türü: H2020. Sustanable environment and climate change international science festival. 2021-2021
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: Birleştirilmiş Sınıflı İlkokullar İçin Çalışma Kitapları hazırlama. Proje Türü: Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar. Birleştirilmiş Sınıflı Köy İlkokullar İçin Çalışma Kitapları. 2019-2020

(G-3) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Kalkınma Bakanlığı. Nitel Araştırma ve Nitel Verilerin Analizinde Nvivo Kullanımı. 2015-2015
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Diğer (Ulusal). “Uygulamalı Eğitim İstatistiği: AMOS Destekli Yapısal Eşitlik Modellemeleri”. 2013-2013
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Diğer (Ulusal). Akademik Yazma Becerilerini Geliştirme. 2013-2013

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Uzman. Konu: Doğa eğitimi. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Muğla'da Doğa Eğitimi. 2022-2023
2-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Uzman. Konu: Çocuklar İçin Türk Masallarından Seçmeler. Proje Türü: Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç). Çocuklar İçin Türk Masallarından Seçmeler. 2021--1
3-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Uzman. Konu: Çocuklar İçin Türk Masallarından Seçmeler. Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). Çocuklar İçin Türk Masallarından Seçmeler. 2021-2021
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: Bilim atölyeleri ile eğitim. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. 4007 Muğla Bilim İle El Ele. 2019-2019
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: Bilim Şenliği Napier ile Çarpma ve bölme işlemlerinin öğretimi. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. 118B826 Muğla Bilim Şenliği. 2018-2018
6-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Uzman. Konu: Avrupa’da Yaşayan Türk Ailelerinin Çocukları İçin Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Programının Hazırlaması. Proje Türü: Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç). Avrupa’da Yaşayan Türk Ailelerinin Çocukları İçin Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Programının Hazırlaması. 2017-2018
7-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Dijital Öykü Atölyesi. 2016-2016
8-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Uzman. Konu: Akıcı Okuma Becerilerini Çocuklarımıza Nasıl Kazandırabiliriz?. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. 2221 TÜBİTAK KONUK BİLİM İNSANI DESTEKLEME PROGRAMI. 2013-2013
9-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Uzman. Konu: Akıcı Okuma Becerilerini Çocuklarımıza Nasıl Kazandırabiliriz?. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. 2221 TÜBİTAK KONUK BİLİM İNSANI DESTEKLEME PROGRAMI. 2013-2013

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Araştırmacı Yazma Yaklaşımının İlkokul 3. Sınıf Öğrencilerinin Yaratıcı Ve Akıcı Hikâye Yazma Becerisine Etkisi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Araştırmacı Yazma Yaklaşımının İlkokul 3. Sınıf Öğrencilerinin Yaratıcı Ve Akıcı Hikâye Yazma Becerisine Etkisi. 2018-2020
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin zihin haritası yöntemi ile hikâye yazma becerilerinin geliştirilmesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin zihin haritası yöntemi ile hikâye yazma becerilerinin geliştirilmesi. 2017-2018
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Metinlerin İçerdiği Duyguya Göre Okuduğunu Anlamalarının Sınanması. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Metinlerin İçerdiği Duyguya Göre Okuduğunu Anlamalarının Sınanması. 2017-2017

(Ğ-1) Alanında uluslar arası bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . Akademik Katkı Ödülü. 2018
2-) Kurum Adı: . Akademik Katkı Ödülü . 2017

(Ğ-2) Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . Akademik Katkı Ödülü. 2018
2-) Kurum Adı: . Yayın Teşvik. 2018
3-) Kurum Adı: . Yayın Teşvik. 2018
4-) Kurum Adı: . Akademik Katkı Ödülü. 2017
5-) Kurum Adı: . Akademik Katkı Ödülü. 2016
6-) Kurum Adı: . Yayın Teşvik. 2014

(I-3) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak. uluslararası sportif organizasyonlarında yöneticilik, düzenleme kurulu üyeliği yapmak.

1-) 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi. Türkiye. . 2019
2-) 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. Türkiye. . 2016

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. Türkiye. . 2018

(I-7) Alanı ile ilgili olarak; uluslararası panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırmalar Sempozyumu. Türkiye. . 2018
2-) Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırmalar Sempozyumu. Türkiye. . 2017

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yalova Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü "Özel Öğretim Yöntemleri (Sınıf Öğretmenleri) Semineri" 2014. Ağustos. Türkiye. 2014
2-) Bilgi Teknolojisinden Beyin Teknolojisine Mobil Öğrenme Çalıştayı 17-18 Ekim 2014, Bartın Üniversitesi, Bartın.. . . 2014
3-) Ana Dili Olarak Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Çalışma Toplantısı, 30-31 Ekim 2014, Türk Dil Kurumu ve Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.. . . 2014

Verdiği Dersler

TEB3802 2022-2023 Bahar

Türkçe Öğretimi

TSE 5530 2022-2023 Bahar

Nitel Araştırma Yöntemleri

TSE00080 2022-2023 Bahar

KAPSAYICI DİL ÖĞRETİMİ

TSE20004 2022-2023 Bahar

TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

TSE40002 2022-2023 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 2

TSE 5001 2022-2023 Güz

Sosyal Bilimlerde Temel İstatistik

TSE20005 2022-2023 Güz

İLKOKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ

TSE40001 2022-2023 Güz

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 1

TSE7003 2022-2023 Güz

Sosyal Bilimlerde Temel İstatistik

TSE9003 2022-2023 Güz

Sosyal Bilimlerde Temel İstatistik

TEB3802 2021-2022 Bahar

Türkçe Öğretimi

TSE 5522 2021-2022 Bahar

İlkokulda Yazma Eğitimi

TSE 6520 2021-2022 Bahar

Okuma Yazma Güçlüklerinin Belirlenmesi ve Giderilmesi

TSE20004 2021-2022 Bahar

TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

TSE40002 2021-2022 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 2

TSE9510 2021-2022 Bahar

İlkokulda Okuma ve Yazma Eğitimi

AKD1000 2021-2022 Güz

AKADEMİK DANIŞMANLIK

TEB3801 2021-2022 Güz

İlkokuma ve Yazma Öğretimi

TSE 5700 2021-2022 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TSE 5000 2021-2022 Güz

Tez Çalışması

TSE 5001 2021-2022 Güz

Sosyal Bilimlerde Temel İstatistik

TSE 5525 2021-2022 Güz

İlkokulda Okuma Eğitimi

TSE 5700 2021-2022 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TSE 6099 2021-2022 Güz

Bilim Etiği ve Araştırma Yöntemleri

TSE 6701 2021-2022 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TSE 6707 2021-2022 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TSE 6903 2021-2022 Güz

Tez Çalışması(3.TİK)

TSE20005 2021-2022 Güz

İLKOKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ

TSE40001 2021-2022 Güz

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 1